Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INSTRUIREA ŞI CERCETAREA MUZICALĂ DIN PERSPECTIVA SERVICIILOR INFODOCUMENTARE

141 views

Published on

INSTRUIREA ŞI CERCETAREA MUZICALĂ DIN PERSPECTIVA SERVICIILOR INFODOCUMENTARE

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

INSTRUIREA ŞI CERCETAREA MUZICALĂ DIN PERSPECTIVA SERVICIILOR INFODOCUMENTARE

 1. 1. Workshop cu participare internaţională: Competiţia dintre tradiţie şi invonaţie: DIB ULIM 25 ani de activitate INSTRUIREA ŞI CERCETAREA MUZICALĂ DIN PERSPECTIVA SERVICIILOR INFODOCUMENTARE Elena ŢURCAN, bibliotecar,Oficiul documente muzicale Biblioteca Ştiinţifică USARB elturcan@gmail.com2017
 2. 2. „Analiza serviciilor pentru utilizatori şi a rafinării lor progresive, ca expresii ale adâncirii comunicării interumane răspunde bine abordării moderne a sensurilor schimbării. Prin sporirea calităţii serviciilor infodocumentare se ajunge la creşterea calităţii tuturor proceselor fundamentale ale cunoaşterii şi ale implicării productive în viaţa societăţii. Societatea modernă este caracterizată prin noul rol al informaţiei şi ea determină calitatea activităţii bibliotecilor”. Liviu-Iulian Dediu
 3. 3. Repere istorice În strânsă legătură cu organizarea şi dezvoltarea vieţii muzicale a existat şi există în oraşul Bălţi o veche şi originală practică de învăţământ superior muzical şi o slujire a altarului cărţii - învăţământ muzical bazat pe colecţiile Bibliotecii, structurate într-un Împrumut de documente muzicale, bazat pe munca bibliotecarilor pornind de la dezvoltarea, organizarea şi conservarea colecţiilor, catalogarea, indexarea lor până la comunicarea colecţiilor.
 4. 4. 1945 - Fondarea Institutului Învăţătoresc din Bălţi. Înfiinţarea în Nordul Republicii Moldova a primei Biblioteci de învăţământ superior. 1958 - Institutul Pedagogic, catedră Clase primare şi Muzică (Filologie). 1960 - Prima subdiviziune de specialitate Catedra de muzică şi cânt. De la primele, circa 300 (!?) de cărţi, astăzi Oficiul documente muzicale este păstrătorul unui valoros fond de documente, volumul căruia constituie 50 954 mii unităţi materiale : 45 111 documente de muzică tipărită, 3 073 publicaţii periodice de specialitate, 1 089 discuri vinil, 282 audio casete, 236 CD-uri muzicale, 5 DVD-uri, 1 163 broşuri, programe, fond rar. În anul 1964 personalul de specialitate al Catedrei de Muzică şi Cânt este completat cu cei mai buni absolvenţi ai secţiei nominalizate şi ai Conservatorului de Stat din Chişinău „G. Muzicescuˮ: Sergiu Croitoru (baian), Grigore Slivca, Anton Popov (teorie), Pavel Anton (dirijat), Zinovi Godovanciuc (teorie, metodică) ş.a.
 5. 5. Între anii 1968-1972 sunt angajaţi profesorii tineri: Sergiu Moscalu, luri Zolotariov, Nicolae Belotcaci, Ion Radu, Elena David, Vladimir Grigoreanu, Faina laser ş.a. Au pregătit circa 195 de învățători pentru clasele primare şi cânt. 1975-76 - Secţia Muzical-Pedagogică cu Catedrele: Metodica Educaţiei Muzicale (şef Sergiu Croitoru) şi Dirijat Coral (şef Pavel Anton). Biblioteca Institutului avea deschisă Biblioteca de catedră până în anul 1976. Formarea specialiştilor pentru învăţământul şcolar a impus dezvoltarea unor colecţii consistente la împrumutul de Documente muzicale. Este deschisă o sală de lectură specializată cu un număr de peste 1 000 documente. Din corpul principal al Bibliotecii de atunci au fost transferate 30 352 documente, 11 100 fişe topografice fiind redactate de către voluntarii - studenţi. Tot procesul a fost ghidat de şeful depozitului Valentina Şişchina care a şi aranjat personal fondul în raft.
 6. 6. Сultura lecturii: Reviste bibliografice Ore de cultură a informaţiei Reviste orale Expoziţii de carte  Expoziţii de surese bibliografice Dezbateri Serate literare Întâlniri cu personalităţi din domeniu Activitatea informaţională: Împrumutul manualelor după sistemul de grup Asigurarea cu resurse informaţionale - Perfocartotecă Zilele Catedrei Servire diferenţiată Acces deschis Lectură ghidată Educaţie ideologică Studierea intereselor de lectură: Interviu Nr. 1- studenţii anului I Interviu Nr. 2 - studenţii anului III Lucrul educativ în grup Servicii:
 7. 7. 1980 - Facultatea Muzical-Pedagogică, decan Anton Popov. 1982 - Primul doctor - docent - Sergiu Croitoru. 1986, 1 septembrie - Inaugurarea noului edificiu al Bibliotecii - „Casa Albă”, construit conform unui proiect individual, avănd-o în calitate de tehnolog pe Faina Tlehuci (1923-2005), directorul Bibliotecii (1962-2002). A fost organizat Oficiul Documente Muzicale cu depozit, subdiviziune de împrumut şi sală de lectură, dotată cu echipament audio pentru audiţii în grup şi individual, TV, 2 calculatoare. Sală de interpretare (pian), 2 cabine de audiţii individuale. În acest timp susţine prima teză de doctor în Facultate profesorul V. Babii. Treptat, pe an ce trece, rândurile titularilor crește: Faina Iaser, Ecaterina Chişco, Olga Ţocur, Ion Gagim - 1987, Naum Liubovski, Olga Mandâci, Gheli Voronţov, Natalia Carpova, Galina Matcovski, Anton Popov, Margareta Tetelea - 1993, Valeriu Tetelea - doctori.
 8. 8. 1989 - Catalogul electronic în formatul MARC, Proiectul de Informatizare a Bibliotecii. 1998 - Biblioteca procură hard şi softul TINLIB. 2002 - 2009 - Retroconversia şi barcodarea colecţiilor Oficiului.
 9. 9. Anul 2004 la catedrele Instrumente Muzicale şi Metodică (şef catedră dr., conf. univ. Margareta Tetelea), Teorie şi Dirijat (şef catedră, dr., conf. univ. Vladimir Babii) activează circa 27 profesori dintre care - 6 doctori, conferenţiari universitari. Ion Gagim, profesor universitar, la 17 septembrie 2004 susține cu excelenţă teza de doctor habilitat, eveniment de o deosebită semnificaţie în istoricul Facultăţii. Toate eforturile corpului didactic au fost şi sunt orientate spre formarea specialiştilor de muzică. Mândria Facultăţii rămân a fi zeci şi sute de absolvenţi, care poartă faima, muncind în calitate de profesori de muzică, directori de şcoli medii şi de muzică, interpreţi în Capela Corală Academică „Doina”, dirijori ai corurilor şi orchestrelor de copii, profesori la liceele muzicale, colegiile pedagogice (Soroca, Călăraşi, Orhei, Lipcani, Bălţi ş.a.) profesori la Facultate.
 10. 10. 2016 - La Catedră activează un doctor habilitat şi opt doctori în pedagogie şi doctor în studiul artelor; tezele au fost susţinute în diverse instituţii din ţară - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Universitatea de Stat, Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice şi trei la USARB - prima susţinere de teză în istoria universităţii bălţene (2008), precum şi din străinătate (Moscova, Kiev). Specialiştii Catedrei au câştigat prin concurs multe proiecte cu finanţare naţională şi internaţională pentru cercetări ştiinţifice, laboratoare de creaţie. Produsul ştiinţific în domeniul învăţământului muzical al cadrelor Catedrei Arte şi Educaţie Artistică este înalt apreciat nu numai în Moldova ci şi peste hotare.
 11. 11. În anii 2013 -2017 Biblioteca este implicată în trei Proiecte internaţionale: • MISISQ - TEMPUS– Modern Information Service for Improvement Study Quality -Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor - ( 2013- 2016); • ERASMUS + (Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, ( 2015 -2018); • Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova (Parteneriatul dintre Norvegia şi Moldova) (2016 -2019).
 12. 12. PRIMO ExLibris. Acces la catalogul partajat a 7 biblioteci universitare din R.M. REPOZITORIUL INSTITUŢIONAL - ORA (OPEN RESEARCH ARCHIVE) USARB Prezenţi: 196 docum.
 13. 13. Studiul, cercetarea pentru bibliotecari în :  Zilele Culturii Informaţiei  Ore de informare  Desiminări  Training-uri  Sesiuni  Redactarea Modulelor unităţii de curs Bazele Culturii Informaţiei  Zilele Catedrei  Lunarul în ajutorul cercetătorului Licenţiatului/ Masterandului/ Doctorandului
 14. 14.  LANSAREA VERSIUNII NOI A WEBului BIBLIOTECII 2016 - 36 postări a ODM 2001 2017
 15. 15.  ACTIVITATE INFORMAŢIONALĂ • Achiziţii recente tradiţionale 12, expuse - 230 docum., împrumutate - 531, utilizatori - 175. • Achiziţii recente online 13, expuse - 142 docum., împrumutate - 29 218 pag., utilizatori - 77.  Expoziţii • Expoziţii tradiţionale Evenimente Naţionale, Zile Mondiale, Internaţionale, Expoziţii educaţionale, didactice/ştiinţifice 30, expuse - 2 771 docum., împrumutate - 3 495, utilizatori - 1 226. • Expoziţii online - 30 7, expuse - 1 199 docum., împrumutate - 201, utilizatori - 64, Slaide - 441.
 16. 16. Informarea publică on-line  Zilele Informării  Informarea prin e-mail, mesaje, scanare sau preluare din bazele de date.  Asistenţa informaţională în regim cerere-ofertă  Serviciul de referinţe prin e-mail Livrarea elerctronică Cadre didactice, studenţi - 77 13 587 docum. în 29 218 pag.
 17. 17.  PREZENTĂRI BIBLIOGRAFICE TRADIŢIONALE, POWER POINT ŞI ONLINE  ACREDIDAREA CATEDRELOR  MATERIALE PROMOŢIONALE TRADIŢIONALE ŞI ON-LINE COLABORĂRI CONSTANTE CU MASS-MEDIA
 18. 18.  Săptămâna Educaţiei Deschise 7-11 martie 2016  Ziua Francofoniei. 20 martie 2016  Manifestări info-bibliotecare consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenţii Republicii Moldova - 5 prezentări  Festivalul de arte şi educaţie USARB
 19. 19.  Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (24-30 octombrie)  Săptămâna tineretului şi studentului la Bibliotecă  Ora de informare
 20. 20.  SALONUL MUZICAL  Comemorare: 24 de ani de la trecerea în nefiinţă a celor două inimi gemene Doina şi Ion Aldea-Teodorovici. Tradiţional, electronic şi teleinformaţii.  Servicii culturale şi educative moderne, accesibilitate prin folosirea intensivă a mijloacelor electronice în organizarea expoziţiilor şi prezentărilor în PowerPoint, pregătite – prezentate 26 expoziţii: 816 sl./ 964 docum.
 21. 21.  CERCETARE BIBLIOGRAFICĂ  Gheorghe BACIU : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. Elena Harconiţa (red. resp.), Valentina Enciu ; red. bibliogr. şi ind. Lina Mihaluţa, Ludmila Raileanu ; trad. în lb. engl. Valentina Topalo ; tehnored. Elena Ţurcan, Antonina Antonova ; design/cop./machetare/ tehnored. comp. Silvia Ciobanu. – Bălţi : [s.n], 2016 (Ch. : Combinatul poligrafic). – 371 p. – (Personalităţi bălţene).  Margarita Tetelea : In honorem / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa, Anna Nagherneac ; red. literar: Galina Mostovic ; trad.în engl.: Valentina Topalo ; lector: Elena Stratan ; desing/cop. tehnored./machetare: S. Ciobanu. – Iaşi : Artes, 2014.- 342 p. : fot. - (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50- 133-0.
 22. 22. Lansarea on-line a revistei ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ : revistă de cultură, ştiinţă şi practică educaţională / fondator Univiversitatea de Stat „Alecu Russo”, anii 2006-2016. Inclusă de Instrumentul Bibliometric Naţional în Registrul revistelor ştiinţifice din Republica Moldova, acreditată la categoria „C”, http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/arta/arta.html. Redactor-şef Ion Gagim, dr. hab., prof. univ., astăzi rectorul Universităţii. Sunt prezente 20 de numere ale revistei cu text integral - h-2, g-3. 10 profesori universitari bălţeni au publicat 34 de articole în perioada unui deceniu. ODM dispune de 34 titluri în 3 073 ex. de publicaţii periodice. 8 tit. în lb. română 10 tit. în lb. străine 16 tit. în lb. rusă PUBLICAŢII PERIODICE PROJECT – JDP DIN SUA
 23. 23. MEMBRII COLEGIULUI DE REDACŢIE Review of artistic education h - index 1 g - index 1 hc - index 2 hI - norm 1 Review of artistic education, inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL, ProQuest, ERIH, PLUS, SCIPIO, constituie platforma care găzduieşte 28 de articole începând cu anul 2012, ale profesorilor de la catedră, fiind promovate la nivel mondial: 193 de citări, iar 4 profesori sunt membri ai colegiului de redacţie: Ion Gagim, Margarita Tetelea, Marina Morari, Lilia Graneţki. Autorii Citări Gagim Ion 118 Bularga Tatiana 21 Morari Marina 11 Tetelea Margarita 9 Graneţkaia Lilia 9 Cosumov Marina 9 Caliga Marina 7 Crişciuc Victoria 4 Sicur Petru 3 Babii Vladimir 1 Postolachi Svetlana 1 Total 11 193 Anul, Articole Nr.1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Total 2011 2012 10 10 2013 4 4 2014 5 5 2015 9 9 Total 10 4 5 9 28
 24. 24.  STUDII SCIENTOMETRICE ( 2015-2016 ) • Cercetătorii domeniului muzical- pedagogic pe itinerarul ştiinţific mondial - 9 profesori, evidenţiind cele mai citate articole din revistele universitare: Artă şi educaţie artistică; Anuar ştiinţific: Muzică, Teatru, Arte Plastice ; Review of artistic education. • Vederea scientometrică a cercetătorilor universitari din USARB, studiul prezintă valoarea contribuţiilor ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor de la cele patru Facultăţi şi Biblioteca Ştiinţifică - 117 persoane, evidenţiind citările publicaţiilor electronice, obţinute la data de 14 septembrie 2016.  Citarea lucrărilor individuale, ale colaboratorilor catedrei, facultate, universitate. Aplicarea softului Publish or Perish.  Asistenţă în crearea profilului cercetătorului în Google Scholar şi colectarea datelor.
 25. 25. Gagim, Ion Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale / Ion Gagim. - Ed. a 3-a. - Ch.: Arc, 2007 (Tip. Centr.). - 222 p. - ISBN 978-9975-61-423-8 • h - index 4 • g - index 9 • hi - index 4 • hI,an - 0.8 Una din cele mai citate cărţi Volumului Metacognition and Successful Learning Strategies in Higher Education. IGI Global, 2017 https://www.igi- global.com/book/, care include autori din Republica Moldova. Capitolul 10 Conceptual Framework for Non- Algorithmic Education in STEAM Education: Toward Metacognitive Strategies (pages 178-195) este semnat de Marina Morari, dr. conf. USARB, Catedra Artă şi Educaţie artistică. Lansare recentă în circuitul mondial al cunoştinţelor
 26. 26. BAZA DE DATE ÎNREGISTRĂRI MUZICALE ÎN FORMAT MP3 2005 - lansată în Biblioteca Ştiinţifică de către Serviciul Informatizare şi ODM. Conţine circa 277 CD şi 135 discuri de vinil cu 6 156 titluri de lucrări. Consultare CD- uri, DVD-uri. 22 43 56 67 78 155 294 927 1218 109 215 111 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AUDIERI
 27. 27. BAZA ANALITICĂ DE NOTE MUZICALE lansată de ODM în anul 2010 completată astăzi cu 20 524 titluri docum. 7,991 6,017 4,400 1,180 0 628 308 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BAZA ANALITICĂ DE NOTE MUZICALE PROGRAMUL DE CULEGERE A NOTELOR FINALE O posibilitate este Programul de culegere a notelor muzicale, care permite utilizatorului repede şi corect culegerea melodiei pe portativul muzical.
 28. 28.  Promovarea colecţiilor, serviciilor, produselor, activităţilor ODM în susţinerea proceselor educaţionale şi ştiinţifice: COLOCVII, CONFERINŢE, ŞEDINŢE PROFESIONALE, LANSĂRI DE CARTE Total 370 docum. prezentate în 148 slaide
 29. 29. BLOGUL BŞ USARB ÎN DIALOG CU CITITORII. Postări – 27 http://bs-usarb.blogspot.md
 30. 30. Crearea spaţiului BŞ USARB în reţelele sociale : Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, precum şi în Enciclopedia deschisă Wikipedia, Google+, Flickr, Pinterest, Delicios, Linkedin. Înregistrarea publicaţiilor USARB în Repozitorii, Biblioteci deschise şi Platforme informaţionale: Zenodo, Ceeol, Open Library, Slideshare, Calameo, ISSUU, Scribd. http://www.slideshare.net/libruniv/czu-18 https://www.flickr.com/photos/ bsu_balti/ http://ru.calameo.com/books/001133349a52ee5bd99ef https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo http://issuu.com/bibliotecastiintifi cauniversitaraba https://plus.google.com/u/0/ Programul de statistică
 31. 31. FACEBOOK CALAMEO • Impact 1 454 Eugen Doga - 40 vizualizări Veronica Garştea - 13 vizualizări
 32. 32. Programul de statistică a anilor 2013-2016 indică 5 164 postări şi 605 007 vizualizări pe reţelele sociale . martie Iunie Gagim, Ion
 33. 33.  PROGRAMUL STATISTICA BŞ USARB
 34. 34. Ponderea acoperirii disciplinei Muzica - tz. doctor habilitat - 3, - tz. de doctor - 6, - tz. de magistru - 8, - tz. de licenţă - 21. Studenţi la disciplina muzica : anul I - 25, anul II - 32, anul III – 11. Utilizatori al ODM : anul I - 19, anul II - 28, anul III - 11. 3 6 8 21 ACOPERIRE DOMENIUL MUZICA - TEZE tz. dr. hab. tz. dr. tz. master tz. licen 25 32 11 19 28 11 0 5 10 15 20 25 30 35 Anul I Anul II Anul III UTILIZATORI ŞEPA ODM
 35. 35.  SISTEMUL DE SERVICII, principii • Implimentarea de sisteme integrate de bibliotecă • Furnizarea accesului liber online la informaţiile bibliografice şi biografice stocate în bazele de date create în bibliotecă şi gestionate local sau în cadrul consorţiilor • Perfecţionarea profesională a personalului • Furnizarea de cursuri pentru utilizatori • Orientarea serviciilor şi produselor furnizate către utilizator • Redimensionarea serviciilor tradiţionale şi integrarea de componente noi, bazate pe tehnologie, care să le revitalizeze şi să crească randamentul acestora • Facilitarea introducerii de servicii noi prin care să se exploateze atât resursele nou apărute precum şi a unor servicii tradiţionale • Dezvoltarea rolului specific ODM
 36. 36. Referinţe bibliografice : 1. STOICA, Ion. Cuvânt de-ntâmpinare. In: DEDIU, Liviu-Iulian. Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane. Bucureşti : ANBPR, 2012, p. 7. ISBN 978-606-92717-0-4. 2. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [on-line] [citat 10 oct. 2017]. Disponibil: http://www.usarb.md/despre-universitate/despre-universitate/istoria/ 3. Biblioteca în timp. [on-line] [citat 10 oct. 2017]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/despre-noi/biblioteca-in-timp 4. Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi.Bălţi, 1976, pp. 4-101. 5. Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.Bălţi, 1977, pp. 4-100. 6. Raport de activitate a Bibliotecii Ştiinţifice a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.Bălţi, 1978, pp. 3-114. 7. Ce este LibUnivCatalog. [on-line] [citat 10 oct. 2017]. Disponibil: http://primo.libuniv.md/ 8. RĂILEANU, Ludmila. Noi modalităţi de predare a Culturii Informaţiei în contextul proiectelor internaţionale. In: Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, (4 ; 2016 ; Bălţi). Bălţi : Bibl. Şt., 2016. pp.83-87. ISBN 978-9975-50-190-3. 9. DEDIU, Liviu-Iulian. Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane. Bucureşti : ANBPR, 2012, p. 8. ISBN 978-606-92717-0-4. 10. DEDIU, Liviu-Iulian. Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane. Bucureşti : ANBPR, 2012, pp. 199-206. ISBN 978-606- 92717-0-4. 11. Misiunea Bibloiotecii Ştiinţifice [on-line] [citat 10 oct. 2017]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/

×