Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC
Informaţie-sinteză privind org...
Activităţile din cadrul Săptămânii OA la ULIM au fost oferite pentru cadrele
didactico-ştiinţifice, cercetători, studenţi ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informaţie-sinteză privind organizarea Săptămânii Internaţională a Accesului Deschis cu genericul „DESCHIŞI PENTRU COLABORARE”

46 views

Published on

Scop: context al evenimentului global, ediţia a 9-a, promovat şi în Republica Moldova la iniţiativa Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova; reliefarea importanţei parteneriatelor, inițiativelor în crearea şi utilizarea platformelor Accesului Deschis; identificarea/promovaera noilor metode de colaborare prin care oamenii de știință por oferi oricărei persoane, în orice moment și oriunde, rezultatele cercetărilor științifice.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Informaţie-sinteză privind organizarea Săptămânii Internaţională a Accesului Deschis cu genericul „DESCHIŞI PENTRU COLABORARE”

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC Informaţie-sinteză privind organizarea Săptămânii Internaţională a Accesului Deschis cu genericul „DESCHIŞI PENTRU COLABORARE” 19- 25 octombrie 2015 Organizator: Departamentul Informaţional Biblioteconomic (în calitate de membru al Consorţiu-lui Resurse Electronice pentru Moldova) Parteneri: Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, Centrul de Cercetări şi Ştiinţe Juridice, Centrul de Istorie şi Ştiinţe Politice, Centrul de Formare şi Cercetare Socială, Centrul de Cercetări Strategice în Economie Scop: context al evenimentului global, ediţia a 9-a, promovat şi în Republica Moldova la iniţiativa Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova; reliefarea importanţei parteneriatelor, inițiativelor în crearea şi utilizarea platformelor Accesului Deschis; identificarea/promovaera noilor metode de colaborare prin care oamenii de știință por oferi oricărei persoane, în orice moment și oriunde, rezultatele cercetărilorștiințifice. Grup-ţintă: cadrele didactico-ştiinţifice, studenţii-doctoranzi şi masteranzi, bibliotecari Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschis la ULIM a avut loc la 19 octombrie, incluzând: lansarea expoziţiei „Accesul Deschis (OA) – acces imediat le rezultatele cercetării ştiinţifice”, diseminarea materialelor promoţionale în spaţiile funcţionale ale ULIM (catedre, structuri de cercetare, rectorat, alte departamente), prezentări ale suitei de activităţi ale Săptămânii OA pe Monitorul din Holul Central. Indicatori statistici şi de conţinut ai Săptămânii OA la ULIM:  expoziţii organizate, prezentări ale acestora – 4 (temele acestora: „Accesul Deschis (OA) – acces imediat le rezultatele cercetării ştiinţifice”; „Accesul Deschis – impact pentru comunitatea didactico-ştiinţifică ULIM”; „Platforme instituţionale ale Accesului Deschis”; „Ziua Internaţională a Dezvoltării Informaţionale – 24 octombrie”)  promovarea Mişcărilor Open Data şi Open Education, a Coaliţiei Publicaţiilor Ştiinţifice şi Resurselor Academice – SPARC (materiale promoţionale, prezentări ale portalurilor etc.)  analize-sinteze ale prezenţei cercetătorilor ULIM pe platformele Accesului Deschis în scopul promovării experienţelor reuşite  prezentarea publică a e-Platformei Cercetătorului ULIM (http://library.ulim.md/eplatforma/)  lecţie publică u tema „Accesul Deschis – împărtăşirea deschisă a ideilor”.
  2. 2. Activităţile din cadrul Săptămânii OA la ULIM au fost oferite pentru cadrele didactico-ştiinţifice, cercetători, studenţi de la toate facultăţile ULIM. Impactul Săptămânii OA:  axarea pe subiectele, ce ţin de accesul liber la rezultatele activităţii de cercetare (avantajele şi facilităţile OA, instrumente ale OA etc.)  cunoaşterea/promovarea în comunitatea universitară a strategiei SPARC, a resurselor SPARC (dreptul de autor, politici ale Accesului Deschis, resurse educaţionale ale Accesului Deschis)  oferte pentru comunitatea universitară prin intermediul e-Platformei Cercetătorului (http://library.ulim.md/eplatforma/)  creşterea numărului de sprijinitori ai fenomenului Acces Deschis din cadrul comunităţii universiatre. Elaborat: Ludmila Corghenci, consilier în B.I.D. 9 noiembrie 2015

×