Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilie Borziac

774 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ilie Borziac

 1. 1. Universitatea Liberă Internaţională din MoldovaInstitutul de Istorie şi Ştiinţe PoliticeFacultatea Istorie şi Relaţii InternaţionaleDepartamentul Informaţional Biblioteconomic<br />In memoriam doctorului habilitat, cercetătorului-arheolog <br />ILIE BORZIAC (1948-2010)<br />17 martie 2011<br />Lansarea ediţiei In Memoriam<br />Revista de Istorie şi Politică=History& Politics, 2010, Nr 1/2 <br />
 2. 2. BorziacIlie– Doctor habilitatîn Ştiinţe Istorice, Arheolog<br />22 iulie 1948 – 19 martie 2010<br />
 3. 3. Biobibliografia la 60 de ani<br />
 4. 4. “Cercetările dlui Ilie Borziac în domeniul arheologiei reprezintă realizări de excepţie de nivel internaţional, care deja s-au înscris şi vor rămâne în continuare, fără nici o îndoială, în rândul celor mai remarcabile performanţe ale savanţilor paleoliticeni preocupaţi de geneza omului ca specie şi a civilizaţiei în general.”<br /> Gheorghe Postică, dr. hab., vice-ministru al Culturii<br />
 5. 5. “Pedant, chibzuit, competent şi corect ca cercetător şi savant, Ilie Borziac a ştiut întotdeauna să-şi etaleze şi calităţile umane. A fost binevoitor, respectuos şi foarte sociabil.”<br />Ludmila Coadă, dr., decan al Facultăţii Istorie şi Relaţii Internaţionale<br />
 6. 6. “Paleoliticul superior carpato-nistrean a devenit în ultimii ani o prioritate a cercetării arheologice în marea măsură datorită eforturilor lui Ilie Borziac, arheolog cu o vastă experienţă atât în planul cercetării ştiinţifice pe teren, cât şi în cel al interpretării rezultatelor săpăturilor, a propunerii unor ipoteze curajoase despre originea celui mai vechi om de tip fizic contemporan şi a comparaţiei lor cu cele din Vestul şi Estul Europei.”<br />Andrei Vartic,<br />scriitor<br />
 7. 7. Curriculum Vitae<br />NUME, PRENUME:Ilie AlexandruBORZIAC <br />DATE PERSONALE: <br />Născut la 22 iulie 1948, comunaBulboci, jud. Soroca, Republica Moldova <br />CETĂŢENIA: <br />Republicii Moldova <br />LOCUL DE MUNCĂ: <br />UniversitateaLiberăInternaţionalădinMoldova, FacultateaIstorieşiRelaţiiInternaţionale, Institutul de IstorieşiŞtiinţe<br />Politice<br />
 8. 8. Curriculum Vitae<br />POSTUL: <br />conferenţiaruniversitar, colaboratorştiinţific principal <br />STUDII: <br />Studiimedii: ŞcoalamediedinPopeştii de Sus, raionulDrochia, anul 1966 <br />Licenţă: Facultatea de Istorie a Universitâţii de Stat din Moldova, anul1972 <br />Doctorat: anii 1973-1976, Sankt Petersburg, Institutul de Arheologie al Academiei de Ştiinţedin URSS, titlulştiinţific - doctor in istorie, anul 1978 <br />
 9. 9. Curriculum Vitae<br />ACTIVITATEA DIDACTICĂ: <br />1987: lector superior, UniversitateaPedagogicăde Stat „Ion Creangă” <br />1992-1996: conferenţiaruniversitar la aceiaşiUniversitate<br />1998-2010: profesoruniversitar, Academia de Muzică, Teatru , Arte dramaticeşiPlasticedinRepublica Moldova<br />2005-2010: conferenţiaruniversitar,Universitatea de Stat din Moldova, cursulLitologiaşiStratigrafiarocilorsedimentare<br />2007- 2010: UniversitateaLiberăInternaţionalădin Moldova, cursul Forme de conducere, politicişi RI înantichitate<br />
 10. 10. Curriculum Vitae<br />CURSURI PREDATE: <br /><ul><li>Istoriamedievalăuniversală (UPS, 1984-1985)
 11. 11. Istoriaantică a Grecieişi a Romei (UPS, 1992-1996)
 12. 12. Antropologiaculturii (1998 – prezent, Academia de Muzică,Teatru , ArtedramaticeşiPlastice)
 13. 13. LitologiaşiStratigrafiarocilorsedimentare (2005 – 2010, USM)
 14. 14. Forme de conducere, politicişirelaţiiinternaţionaleînantichitate (2007-2010, ULIM) </li></li></ul><li>File de album<br />
 15. 15. File de album<br />
 16. 16. File de album<br />
 17. 17. File de album<br />
 18. 18. File de album<br />
 19. 19. File de album<br />
 20. 20. File de album<br />
 21. 21. File de album<br />
 22. 22. File de album<br />
 23. 23. File de album<br />
 24. 24. File de album<br />
 25. 25. Revista de Istorie şi Politică<br />

×