MINISTERUL EDUCATIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
Piata Marii AdunAri Nationale, nr. 1
MD-2033 Chi$in:lu
Republica Moldova
tel. 2...
Anexa nr. 1
la Dispozitia
nr. .ff/din ~august2013
Lista domeniilor inrudite
la care se permite instruirea eoncomitentii la...
Anexanr.2
la Dispozilia
nr.~inqf august 2013
Lista specializiirilor
la specialitatile 141.08 Limbi ~i Iiteraturi ~i 141.09...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dispozitia 451 din 09 august 2013

119 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
119
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dispozitia 451 din 09 august 2013

  1. 1. MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Piata Marii AdunAri Nationale, nr. 1 MD-2033 Chi$in:lu Republica Moldova tel. 23-33-48, fa" 23-35-15 www.edu.md MJ1HI1CTEPCTBO ITPOCBEIl.{EHIDI PECITY6JII1KI1 MOJI)l,OBA nJltl8 MapHA A.ny1IJpb HawtOHane. I MJl~2033 KIIWHHJY PecnyfinHKa MOJtD.OBa l<Jl. 23-33-48, <pOKe: 23-35-15 www.edu.md DISPOZITIE Nr. «11'din HtltI~ 2013 Chi~i u Cu privire la instruirea concomitentii in douii specialitiiti inrudite In scopul satisfacerii necesitatilor pietei munCH III cadre didactice ~i facilitarii angajarii in cimpul muncii a absolventilor ciclului I (studii superioare de licenta) din domeniul general de studii 14 Stiinte ale educatiei, in conformitate eu prevederile Nomenclatorului domeniilor de formare profesionala ~i al specialitatilor pentru pregatirea cadre lor in institutiile de invatamint superior, ciclul I, aprobat prin Legea 142 din 07 iulie 2005, pct. 5 din Note la Anexa nr. I, emit urmatoarea DIS P 0 ZIT I E: 1. Se permite, in cadrul domeniului general de studiu 14 Stiinte ale educatiei, instruirea eoncomitenta in doua speeialitati inrudite, conform Anexei nr. 1, prin programe in volum de 240 de credite de studiu, inclusiv 60 de credite de studiu pentru modulul psiho-pedagogic. 2, Imbinarile speeializarilor pentru specialitatile 141.08 Limbi ~i literaturi, 141.09 Limbi modeme ~i pentru domeniile 222 Limbi ~i literaturi ~i 223 Limbi mode me ~i clasice (Anexa nr. 2) se vor stabili de eatre institutiile de invatamint, de eomun aeord cu Ministerul Educatiei. 3. Planurile de invatamint pentru instruirea concomitenta in doua specialitati inrudite se vor elabora de catre institutiile de invatamint superior ~i se vor aproba in conditiile reglementate pe plan national. 4. Rectorii institutiilor de invatamint superior vor organiza admiterea la doua specialitati inrudite in conditiile stabilite de Ministerul Educatiei. 5. Se abroga Dispozitia nr. 382 din 11 iulie 2005 cu privire la instruirea eoneomitenta in doua domenii inrudite, eu completarile ulterioare. 6. Controlul asupra exeeutarii prezentei dispozitii se pune in sarcina dnei Nadejda Veli~eo, ~ef Directie Invatamint superior de dezvoltare a ~tiintei. Loretta HANDRABURA, viccministrii EI. PetroY, 23-34-74
  2. 2. Anexa nr. 1 la Dispozitia nr. .ff/din ~august2013 Lista domeniilor inrudite la care se permite instruirea eoncomitentii la eielul I (studii superioare de Iicentii) in cadruI domeniului general de studiu 14 ~tiinte ale edueatiei Nr.en CoduJ I. 141.01/141.02 2. 141.021141.01 3. 141.01/141.03 4. 141.03/141.01 5. 141.03/141.04 6. 141.03/141.05 7. 141.05/141.03 8. 141.05/141.06 9. 141.061141.05 10. 141.061141.07 11. 141.07/141.06 12. 141.07/141.09 13. 141.07/141.10 14. 141.07/141.02 15. 141.10/141.07 16. 141.10/141.15 17. 141.10/141.09 18. 141.12/141.14 19. 141.13/142.04 20. 141.15/141.09 21. 142.021141.02 22. 142.03/141.02 23. 142.03/141.09 24. 142.03/142.04 25. 142.03/141.02 26. 142.04/142.07 27. 142.05/142.07 28. 142.01/141.09 29. 141.15/141.1 0 30. 142.02/141.08.04 31. 142.03/141.08.04 32. 142.02/141.08.01 Demullirea specialiJiifilor Matematica si informatica Informaticiisi matematicii Matematica si fizica Fiziciisi matematicii Fiziciisi astronomie Fiziciisi chimie Chimiesi fizicii Chimie si biolome Bio1omesi chimie Biolomesi geolm1fle Geol!I1lfiesi biolome Geografie si 0 Iimba striiina Geol!I1lfiesi istorie Geol!rnfiesi informaticii Istoriesi geolm1fle Istoriesi educatiecivicii !storiesi 0 limbiistrlIina Arte plastice si educatie tehnologica Educatie fizica si psihopedagogie Educatiaciviciisi 0 limbiistrlIina Pedagome lara~iinformaticii Pedal!.Omein invatilmintulprimarsi pedagome larii fulagocie in inviitilmintulprimarsi 0 limbiistrilinii Ped:Jgociein in • tul primar si psihopedagogie fulagocie in in • tul primarsi informatica Psihopeda<!Ol!iesi pedagogie sociala Psihonedal!ol!ie sneciala si pedagogie sociala Pedal!ol!ie si 0 Iimba striiina Educatie civica si istorie Pedal!ol!ie nrescolarii si limba si literatura gagauza Pedagogie in invalamintul primar ~i 1imba ~i Iiteratura gagauza Pedal!ogie nrescolara ~i limba ~i literatura romana
  3. 3. Anexanr.2 la Dispozilia nr.~inqf august 2013 Lista specializiirilor la specialitatile 141.08 Limbi ~i Iiteraturi ~i 141.09 Limbi moderne din eadrul domeniului 14 !;ltiinfe ale edueafiei ~i specialitafi1e 222.1 Limbi ~i Iiteraturi, 223.1 Limbi moderne ~i 223.2 Limbi c1asiee din eadrul domeniului 22 !;ltiinfe umanistiee 141.08 Limbisi litera/uri 141.08. 01 Limba si literatura romiin:i 141.08. 02 Limba si literatura rusa 141.08. 03 Limba si litemtura ucrnineanA 141.08. 04 Limba si literatura !!lI!!lIuza 141.08. 05 Limba si literatura buImrra 141.08. 06 Limba si Iitemtura ivrit 141.08. 07 Limba si Iitemtura idis 141.08. 08 Limba si literatura oolonezl 141.08.09 Alte 141.09 Limbi modeme si dasice 141.09.01 Limbasi titemtura francezl 141.09.02 Limba si titemtura soaniola 141.09. 03 Limba si titemtura italianl 141.09. 04 Limba si literatura enmezl 141.09.05 Limbasi litemtura l!ermanl 141.09. 06 Limba si titeratura oortUl!bezl 141.09. 07 Limba si titemtura suedezl 141.09.08 Limba si litemturachinezl 141.09. 09 Limba ~ititeratura japonezl 141.09. 10 Limba ~iliteratura turcA 141.09.1 1 Limba~i titemturaarabl! 141.09.12 Limba latina 141.09.13 Limbagreaca 141.09.14 Aile 222.1 Limbi si litera/uri 222.1.01 Limba si Iiteratura romana 222.1 .02 Limba si literatura rusa 222.1.03 Limba si Iiteratura ucrnineanA 222.1.04 Limba si literatura l!fu!AuzlI 222.1.05 Limba si literatura buImrra 222.1.06 Limba si literatura ivrit 222.1.07 Limba si litemtura idis 222.1.08 Limba si literatura oolonezl 222.1.09 Alte 223.1 Limbi nwdeme 223.1.0 I Limba si literatura francezl 223.1.02 Limba si titeratura soaniola 223.1.03 Limba si literatura italianl 223.1.04 Limba si literatura enl!1ezl 223.1.05 Limba si literatura l!ermanl 223.1.06 Limba si titeratura oortUl!bezl 223.1.07 Limba si titemtura suedezl 223.1.08 Limba si literatura chinezl 223.1.09 Limba ~iliteratura japonezl 223.1.10 Limba ~iliteratura turcA 223.I.I 1Limba~i literaturaarabl! 223.1.12 Limbi modeme aplicate 223.2 Limbi dasice 2232.01 Limba latinl 2232.02 Limba greacl Nolii: in cazul studierii concomitente a doua limbi, codul specializlrii se constituie din codurile ambelor specializlri indicate prin bara: pe primul loc - denumirea completa a specializlrii, iar dupa bara - doar denumirea Iimbii respective. (Exemple: 141.09.01/141.09.02 Limba ~i literatura francezll ~i spaniol a; 223.1.01/223.1.02 Limba ~i literatura francezll ~i spaniola)

×