Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicat final pe marginea Campaniei în Sprijinul Absolventului ULIM (CSA) Ediţia 2017

149 views

Published on

Comunicat final pe marginea
Campaniei în Sprijinul Absolventului ULIM (CSA)
Ediţia 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comunicat final pe marginea Campaniei în Sprijinul Absolventului ULIM (CSA) Ediţia 2017

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC Comunicat final pe marginea Campaniei în Sprijinul Absolventului ULIM (CSA) Ediţia 2017 „Campania în Sprijinul Absolventului”– este o activitate complexă de informare, documentare şi învăţare, orientată pentru satisfacerea cerinţelor şi necesităţilor informaţionale, provocate de perioada de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat (elaborarea, prezentarea şi susţinerea tezelor de licenţă; susţinerea examenelor de absolvire; rezumate şi rapoarte etc.). Grup ţintă: studenţii de la ultimul an de studiu ai ciclului licenţă, masterat şi doctorat, cadrele didactice - conducătorii ştiinţifici ai tezelor /proiectelor de licenţă/master/doctor. Termen, spaţiul organizării activităţilor: Activităţile în cadrul CSA vor fi organizate în spaţiile Centrului de Informare şi Documentare ULIM, a Serviciului Multimedia ULIM, sălilor de lectură DIB, precum şi în aulele universitare, în perioada 9 februarie – 15 iunie 2017. Specificul ediţiei 2017:  îmbunătăţirea dimensiunii informaţionale a tezelor de licenţă şi master (elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice)  promovarea imaginii pozitive a universităţii şi a facultăţii prin intermediul absolvenţilor, angajaţi în câmpul muncii  Decernarea certificatelor participantilor în cadrul campaniei ”Cei mai activi, devotați și intelectuali utilizatori al DIB ULIM „ EVALUAREA CAMPANIEI ÎN SPRIJINUL ABSOLVENTULUI ULIM Indicatori statistici:  Total – 513 vizite / consultaţii ,  Expoziţii tradiţionale – 3  Consultaţii de grup si individuale – 240  Crearea şi oferirea accesului la e-mapa „Cerinţe instituţionale privind elaborarea tezelor/proiectelor de licenţă/master”: Facultatea Biomedicină și Ecologie – 43 consultații Facultatea Informatică, Inginerie, Design – 26 consultații Facultatea de Litere – 48 consultații Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială – 16 consultații Facultatea Drept – 18 consultații Facultatea Stiințe Economice - 7 consultații Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism - 7 consultații Total: 165 consultații  Consultaţii individuale şi de grup pe marginea elaborării tezelor, proiectelor de licenţă/master/doctor din punct de vedere a structurii şi a conţinutului:
  2. 2. Facultatea Informatică, Inginerie, Design – 19 consultații Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială – 20 consultații Facultatea de Litere – 25 consultații Facultatea Biomedicină și Ecologie – 16 consultații Facultatea Drept – 18 consultații Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – 8 consultații Facultatea Stiințe Economice - 6 consultații Total: 112 consultații  Consultaţii individuale şi în grup în elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice: Facultatea de Litere – 9 consultații Facultatea Informatică, Inginerie, Design – 5 consultații Facultatea Biomedicină și Ecologie – 8 consultații Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială – 10 consultații Facultatea Drept – 7 consultații Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – 5 consultații Facultatea Stiințe Economice - 3 consultații Total: 47 consultații Utilizarea eficientă a paginii WEB DIB: potenţial informaţional, factografic şi promoţional: Bazele de date: 105 consultații Catalog Electronic: 84 consultații Total: 189 consultații ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE A CAMPANIEI: Promovarea CSA: elaborarea şi promovarea spotului publicitar al campaniei, relaţii directe cu unităţile de structură ULIM; amplasarea informaţiei-avize în spaţiile ULIM; amplasarea informaţiei pe pagina WEB ULIM, DIB; amplasarea informaţiei pe monitorul din Holul Central ULIM; elaborarea şi promovarea comunicatului final al Campaniei. Nr. d/r Activităţi, procese Analiză comparativă Responsabil 2017 2016 1. Inaugurarea Campaniei în Sprijinul Absolventului ULIM 9 februarie 10 februarie I. Cerneauscaite T. Gangan 2. Expoziţie de documente: „În sprijinul elaborării şi prezentării proiectelor/tezelor de licenţă/master/doctor” (expunerea celor mai bune teze de licenţă şi de master din ultimul an de studiu) 3 expoziții 3 expoziții A. Busuioc 3. Expoziţii de documente: „Cum se scrie o lucrare ştiinţifică”, „Protejează-ţi inteligent dreptul la informaţie” 2expoziții 1expoziție T. Gangan 4. Consultaţii individuale şi de grup pe marginea elaborării/prezentării tezelor, proiectelor de licenţă/master/doctor din punct de vedere a structurii şi a conţinutului 112 87 A. Busuioc
  3. 3. 5 Consultaţii individuale şi în grup privind elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice 47 52 T. Gangan 6. Consultaţii individuale şi în grup privind utilizarea e- informaţiei: baze de date, Biblioteca Digitală, Biblioteca Electronica etc. 189 114 A. Busuioc T. Gangan 7. Oferirea accesului la e-mapa „Regulamentul privind elaborarea tezelor/proiectelor de licenţă/master” 165 84 T. Gangan 8. Desfăşurarea campaniei „Cartea dragă mie o împart cu voi”(donaţii de cărţi pentru colecţiile DIB, din partea absolvenţilor ) 1 donaţie de carte 1 donaţie de carte Bibliotecarii contact 9. Organizarea Zilei Absolventului Facultăţii… , activitate complexă care ar include:  întâlniri, mesaje ale absolvenţilor implicaţi în câmpul muncii;  donaţii de manuale din partea absolvenţilor;  desemnarea cititorilor activi şi a voluntarilor din rândul absolvenţilor. 3 întâlniri cu absolvenți, 6 studenţi desemnaţi 1 întâlnire Bibliotecarii contact 10. Elaborarea şi difuzarea pliantului privind Campaniei în Sprijinul Absolventului ULIM 2 pliante 2 pliante A. Busuioc 11. Promovarea informaţiilor/activităţilor din cadrul Campaniei prin amplasarea comunicatului final pe pagina WEB DIB şi a ULIM, intermediul DSI, monitorului din Holul Central (prezentări în word, Power-Point) Elaboararea și promovarea spotului publicitar 2 slide-uri Power- Point T. Gangan 12. Totaluri, sinteze, desemnări - - I.Cerneauscaite T. Gangan Elaborat: Tatiana Gangan Discutat şi aprobat la şedinţa din 21 iunie 2017 a Consiliului Coordonator DIB

×