Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor: cazul Bibliotecii Științifice Medicale USMF “Nicolae Testemiţanu” Silvia ...
<ul><li>Biblioteca Ştiinţifică Medicală este una din subdiviziunile de bază ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farma...
<ul><li>D irecţi a prioritar ă de activitate a Bibliotec ii Ştiinţific e Medical e  este acoperirea documentară ş...
<ul><li>Unul din obiectivele de bază ale Bibliotecii con stituie instruirea utilizatorilor, în scopul formării culturii ...
Formarea culturii informaţiei a studenţilor a. I (Cursul Bazele culturii informaţionale – 30 ore academice)  (aa. 2009-2...
Formarea culturii informaţiei a studenţilor a. I (Cursul Bazele culturii informaţionale – 30 ore academice)  (aa. 2009-2...
În total au fost instruiţi 3146  studenţi. Formarea culturii informaţiei a studenţilor a. I (Cursul Bazele culturii inf...
Formarea culturii informaţiei a studenţilor a. I (Cursul Bazele culturii informaţionale – 30 ore academice)  (aa. 2009-2...
Formarea culturii informaţiei a studenţilor în cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică a USMF, ciclul masterat (...
<ul><li>I. Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii ( acord total, acord parţial, neutru, dezacord ...
<ul><li>7. Expunerea profesorului este clară </li></ul><ul><li>8. Profesorul prezintă materia într-o manieră interesantă <...
<ul><li>14. Criteriile de evaluare folosite de profesor sunt clare </li></ul><ul><li>15. Profesorul apreciază obiectiv per...
<ul><li>La cele 18 întrebări am obţinut următoarele rezultate: </li></ul>Chestionar pentru evaluarea calităţii predării cu...
<ul><li>II. Evaluaţi global competenţa didactică a profesorului, subliniind unul din următoarele calificative: excelentă,...
<ul><li>III. Evaluaţi global valoarea educativă (de formare generală şi profesională) a cursului, subliniind unul din urmă...
<ul><li>Gradul mediu de satisfacţie privind calitatea predării cursulului “Bazele culturii informaţionale” la ciclul maste...
<ul><li>IV. Vă rugăm să scrieţi sugestiile şi comentariile Dvs referitoare la îmbunătăţirea conţinutului şi calităţii pre...
<ul><li>Biblioteca Ştiinţifică Medicală va pune accent şi în continuare pe formarea culturii informaţiei a utilizatorilor...
<ul><li>Biblioteca Științifică Medicală va dezvolta noi programe de instruire şi va diversifica serviciile informaţiona...
<ul><li>Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor are un impact direct asupra calităţii instruirii medicale, rezult...
VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE. ÎNTREBĂRI?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ciubrei Silvia: Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor: cazul Bibliotecii Științifice Medicale USMF “Nicolae Testemiţanu”

1,273 views

Published on

Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor: cazul Bibliotecii Științifice Medicale USMF “Nicolae Testemiţanu”

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ciubrei Silvia: Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor: cazul Bibliotecii Științifice Medicale USMF “Nicolae Testemiţanu”

 1. 1. Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor: cazul Bibliotecii Științifice Medicale USMF “Nicolae Testemiţanu” Silvia Ciubrei, director adjunct Biblioteca Științifică Medicală USMF “Nicolae Testemiţanu”
 2. 2. <ul><li>Biblioteca Ştiinţifică Medicală este una din subdiviziunile de bază ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” şi reprezintă un centru specializat de informare şi documentare în domeniul medicinii şi farmaceuticii , care are drept scop crearea unui sistem de informaţii şi cunoştinţe medicale, destinat pentru servirea documentară şi informaţională a studenţilor, rezidenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, medicilor, precum şi a întregii comunităţi medicale din Republica Moldova . </li></ul>
 3. 3. <ul><li>D irecţi a prioritar ă de activitate a Bibliotec ii Ştiinţific e Medical e este acoperirea documentară şi informaţională a proceselor de educaţie, cercetare şi practică medicală prin achiziţii de publicaţii, cât şi prin utilizarea în aceste scopuri a posibilităţilor oferite de tehnologiile moderne, în scopul facilitării și extinder ii accesului utilizatorilor la resursele informaţionale electronice, deplas ării accentului de pe servirea utilizatorilor pe organizarea accesului la informaţie. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Unul din obiectivele de bază ale Bibliotecii con stituie instruirea utilizatorilor, în scopul formării culturii informaţiei a acestora. </li></ul>
 5. 5. Formarea culturii informaţiei a studenţilor a. I (Cursul Bazele culturii informaţionale – 30 ore academice) (aa. 2009-2011) În total au fost instruiţi 3146 studenţi.
 6. 6. Formarea culturii informaţiei a studenţilor a. I (Cursul Bazele culturii informaţionale – 30 ore academice) (aa. 2009-2011)
 7. 7. În total au fost instruiţi 3146 studenţi. Formarea culturii informaţiei a studenţilor a. I (Cursul Bazele culturii informaţionale – 30 ore academice) (aa. 2009-2011)
 8. 8. Formarea culturii informaţiei a studenţilor a. I (Cursul Bazele culturii informaţionale – 30 ore academice) (aa. 2009-2011)
 9. 9. Formarea culturii informaţiei a studenţilor în cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică a USMF, ciclul masterat (aa. 2005-2011) În total au fost instruiţi 170 utilizatori.
 10. 10. <ul><li>I. Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii ( acord total, acord parţial, neutru, dezacord parţial, dezacord total ) : </li></ul><ul><li>1. Programa cursului a fost clar prezentată </li></ul><ul><li>2. Conţinutul cursului este bine structurat </li></ul><ul><li>3. Noţiunile-cheie au fost suficient explicate </li></ul><ul><li>4. Materialul predat este actual şi bine documentat </li></ul><ul><li>5. Profesorul utilizează metode şi tehnici eficiente de predare </li></ul><ul><li>6. Profesorul posedă materia predată </li></ul>Chestionar pentru evaluarea calităţii predării cursului “Bazele culturii informaţionale”
 11. 11. <ul><li>7. Expunerea profesorului este clară </li></ul><ul><li>8. Profesorul prezintă materia într-o manieră interesantă </li></ul><ul><li>9. Cursul satisface nevoile mele de dezvoltare personală şi formare profesională </li></ul><ul><li>10. Profesorul încurajează activismul studenţilor </li></ul><ul><li>11.Profesorul stimulează gândirea creativă a studenţilor </li></ul><ul><li>12. Ţinuta şi manierele profesorului sunt adecvate </li></ul><ul><li>13. Evaluarea permanentă (seminare, teste, chestionări etc.) reflectă conţinutul tratat la curs </li></ul>Chestionar pentru evaluarea calităţii predării cursului “Bazele culturii informaţionale”
 12. 12. <ul><li>14. Criteriile de evaluare folosite de profesor sunt clare </li></ul><ul><li>15. Profesorul apreciază obiectiv performanţele studenţilor </li></ul><ul><li>16. Profesorul posedă limbajul de specialitate </li></ul><ul><li>17. Profesorul a realizat cu eficacitate conexiuni cu alte discipline </li></ul><ul><li>18. În cadrul cursului profesorul a promovat o imagine pozitivă a USMF </li></ul>Chestionar pentru evaluarea calităţii predării cursului “Bazele culturii informaţionale”
 13. 13. <ul><li>La cele 18 întrebări am obţinut următoarele rezultate: </li></ul>Chestionar pentru evaluarea calităţii predării cursului “Bazele culturii informaţionale”
 14. 14. <ul><li>II. Evaluaţi global competenţa didactică a profesorului, subliniind unul din următoarele calificative: excelentă, foarte bună, bună, slabă, foarte slabă. </li></ul>Chestionar pentru evaluarea calităţii predării cursului “Bazele culturii informaţionale”
 15. 15. <ul><li>III. Evaluaţi global valoarea educativă (de formare generală şi profesională) a cursului, subliniind unul din următoarele calificative: foarte mare, mare, medie, scăzută, foarte scăzută. </li></ul>Chestionar pentru evaluarea calităţii predării cursului “Bazele culturii informaţionale”
 16. 16. <ul><li>Gradul mediu de satisfacţie privind calitatea predării cursulului “Bazele culturii informaţionale” la ciclul masterat constituie 96,6% . </li></ul>Rezultate
 17. 17. <ul><li>IV. Vă rugăm să scrieţi sugestiile şi comentariile Dvs referitoare la îmbunătăţirea conţinutului şi calităţii predării cursului (38 respondenţi): </li></ul><ul><li>Majorarea numărului de ore pentru citirea cursului; </li></ul><ul><li>Includerea unor subiecte noi la propunerea studenţilor, în dependenţă de necesităţile grupului (de ex.: biostatistică, programe virtuale, programe de simulare, alte programe aplicative etc.); </li></ul><ul><li>Cursul este foarte util şi necesar. </li></ul>Rezultate
 18. 18. <ul><li>Biblioteca Ştiinţifică Medicală va pune accent şi în continuare pe formarea culturii informaţiei a utilizatorilor şi va lua toate măsurile posibile pentru a facilita accesul la informaţie prin integrarea efectivă a resurselor electronice, menţinerea şi dezvoltarea resurselor informaţionale proprii, selectarea şi difuzarea informaţiei medicale valoroase şi exhaustive. </li></ul>Concluzii
 19. 19. <ul><li>Biblioteca Științifică Medicală va dezvolta noi programe de instruire şi va diversifica serviciile informaţionale pentru utilizatori, pentru a se integra mai bine în infrastructura informaţională medicală, fapt care va spori credibilitatea şi vizibilitatea Bibliotecii ca „loc de informare” pentru întreaga comunitate medical ă din ţară . </li></ul>Concluzii
 20. 20. <ul><li>Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor are un impact direct asupra calităţii instruirii medicale, rezultatelor ştiinţifice şi educaţiei continue a specialiştilor din domeniul medicinii şi farmaceuticii , şi va contribui în continuare la ridic area calităţii serviciilor medicale prestate şi gradului de sănătate a populaţiei . </li></ul>Concluzii
 21. 21. VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE. ÎNTREBĂRI?

×