Cerneauscaite Irina: Comunitatea universitară – comunitate educată informaţional

444 views

Published on

Comunitatea universitară – comunitate educată informaţional

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cerneauscaite Irina: Comunitatea universitară – comunitate educată informaţional

 1. 1. Comunitatea universitară –comunitate educată informaţional Cerneauscaite Irina, coordonator CID Simposia Investigatio Bibliotheca, 2 februarie 2012
 2. 2. Comunitatea universitară –comunitate educată informaţional Cultura informaţiei – totalitate de cunoştinţe sistematizate, a deprinderilor şi obişnuinţelor, care asigură o activitate informaţională individuală optimală, îndreptată spre sadisfacerea necesităţilor informaţionale atât profesionale cât şi neprofesionale
 3. 3. Comunitatea universitară –comunitate educată informaţional Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi - două paradigme interconectate între care există o legătură strategică care se complectează reciproc. Ele sunt necesare pentru succesul fiecărui individ, întrepridere, organizaţie, instituţie, stat naţional în societatea informaţională globală
 4. 4. Comunitatea universitară –comunitate educată informaţional Misiunea DIB Implementarea culturii informării şi învăţării, bazată pe tehnici şi tehnologii informaţional/comunicaţio- nale moderne, formarea deprinderilor de gestionare a informaţiei de către utilizatori
 5. 5. Comunitatea universitară – comunitate educată informaţional Programul “Grija pentru Noii Beneficiari” Campania în Sprijinul Absolventului ULIM (CSA) Campania “O persoană activă este una bine informată” Campania “Cunoaşte cartea profesorului tău”
 6. 6. Comunitatea universitară –comunitate educată informaţional„Campania în sprijinul Absolventului” – este oactivitate complexă de informare, documentare şiînvătare, orientată pentru satisfacerea cerinţelor şinecesităţilor informaţionale, provocate de perioadade finalizare a studiilor de licenţă şi master(elaborarea, prezentarea si susţinerea tezelor delicentă; sustinerea examenelor de absolvire;rezumate şi rapoarte etc.).
 7. 7. Comunitatea universitară –comunitate educată informaţional Scopul a oferi grupului ţintă un complex specific de informatii, cunostinţe şi deprinderi pentru etapa de finisare a ciclului de studii şi formarea unei eventuale cariere profesionale de succes a contribui la amplificarea culturii informaţiei a viitorului specialist a promova viziunea privind procesul de informare şi documentare drept suport indispensabil procesului de formare continuă (principiu inerent Procesului de la Bologna) a forma deprinderi de gestionare a informaţiei (tehnici de munca intelectuala) a facilita procesul de informare şi documentare privind scrierea unei lucrări ştiinţifice a promova, a informa grupul ţintă de utilizatori asupra prevederilor legale privind prezentarea studiilor ştiinţifice (Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe; standarde naţionale; cerinţe ale Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare etc.) prevenirea manifestării fenomenului negativ – plagiatul în procesul de cercetare ştiinţifică.
 8. 8. Comunitatea universitară –comunitate educată informaţionalSpecificul editiei 2012: realizarea Campaniei sub semnul anului 2012 - organizarea unor cicluri de traininguri cu conducătorii/coordonatorii tezelor de licentă/master în scopul prevenirii fenomenului negativ – plagiatul organizarea ciclului de cursuri „Bun în profesia aleasă” organizarea ciclului de activităţi în scopul promovării Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 9. 9. Comunitatea universitară –comunitate educată informaţional Mini-cursuri cu genericul „Bun în profesia aleasă”: Managementul timpului Elemente de branding personal CV corect întocmit: şanse de succes profesional Utilizarea reţelelor sociale pentru angajare, promovare de proiecte etc.
 10. 10. Comunitatea universitară – comunitate educată informaţionalProgramul facilitează formareade perspectivă a unui bunprofesionist, care a conştientizatcă informaţia este o putere, iarmodernizarea şi actualizareacunoştintelor şi deprinderiloreste un proces realizat peparcursul întregii vieţi
 11. 11. MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

×