Cadrul normativ si de politici

152 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cadrul normativ si de politici

  1. 1. Sectorul educaţiei 1. ACTE LEGISLATIVE 1. CONSTITUŢIA Republicii Moldova 2. Legea cu privire la Guvern 3. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 4. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 5. Legea privind codul de conduită a funcţionarului public 6. Legea contenciosului administrativ 7. Legea privind transparenţa în procesul decizional 8. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei 9. Legea cu privire la conflictul de interese 10. Legea privind administraţia publică locală 11. Legea privind descentralizarea administrativă 12. Legea privind actele legislative 13. Legea privind accesul la informaţie 14. Legea bugetului de stat pe anul 2013 15. Legea privind finanţele publice locale 16. Legea învăţământului 17. Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I 2. ACTE NORMATIVE 18. Hotărârea Guvernului Nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici 19. Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 20. Hotărârea Guvernului nr. 11 din 19.01.2010 cu privire la crearea Consiliului Naţional pentru Participare 21. Hotărârea Guvernului nr. 1345 din 24.11.2006 cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară 22. Hotărârea Guvernului nr. 653 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei 23. Hotărârea Guvernului nr. 980 din 22.12.2012 cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Educaţiei 24. Hotărârea Guvernului nr. 12 din 19.01.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare
  2. 2. 25. Hotărârea Guvernului nr. 471 din 02.07.2012 cu privire la Centrul educaţional pentru copiii bolnavi de cancer 26. Hotărârea Guvernului nr. 454 din 25.06.2012 cu privire la unele măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010 27. Hotărârea Guvernului nr. 351 din 29.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale 28. Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22.12.2012 cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară 29. Hotărârea Guvernului nr. 472 din 02.07.2012 cu privire la parteneriatul public-privat pentru renovarea unor cămine ale Universităţii de Stat din Moldova 3. POLITICI NAŢIONALE 30. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2013-2014 31. Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 32. Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020” 33. CBTM 2013 - 2015 34. Strategia naţională de descentralizare şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015 35. Programul naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize 36. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) 37. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova până în 2015 şi Primul Raport Naţional "Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova" 38. Spre unitate în acţiune. Naţiunile Unite – Republica Moldova, cadru de parteneriat 2013- 2017. Plan de acţiuni 4. POLITICI INTERSECTORIALE 39. Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2013 40. Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014 41. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 42. Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova 43. Strategia naţională de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016 44. Planul de acţiuni pe anii 2012-2013 cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016 45. Planul de acţiuni pentru implementarea Observaţiilor finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, adoptate la Geneva la 20 mai 2011, pe marginea celui de-al doilea Raport periodic al Republicii Moldova de implementare a Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale 46. Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025)
  3. 3. 47. Strategia naţională privind acţiunile comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2014 48. Planul naţional de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2014 49. Planul naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015 50. Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 51. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 52. Programul naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015 53. Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015 54. Programul naţional de control al tuberculozei pentru anii 2011-2015 55. Programul naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 56. Programul naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016 57. Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018 58. Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2012 59. Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2014 60. Strategia Naţională în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 2008-2012 61. Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015 62. Planul de acţiuni pentru anul 2010 privind realizarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015 63. Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012- 2013, 64. Planul de acţiuni privind stimularea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi moldoveni de peste hotare 65. Planul de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) 66. Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 67. Planul naţional de acţiuni pentru implementarea în Republica Moldova a Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (2011-2015) 5. POLITICI SECTORIALE 68. Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 69. Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011- 2020 70. Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie 71. Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Educaţiei, 2012-2014 72. Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015 73. Planul consolidat de acţiuni pentru sectorul educaţiei (2011-2015)

×