Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Accesul la informația științifică

101 views

Published on

Accesul la informația științifică

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Accesul la informația științifică

 1. 1. Ghenadie RÂBACOVGhenadie RÂBACOV ULIM, 4 aprilie 2017
 2. 2. Ce este Accesul Deschis?Ce este Accesul Deschis? • una dintre cele mai progresiste mişcări ale cercetătorilor, având ca obiectiv principal promovarea ideii accesului liber la informaţia ştiinţifică. • accesul on-line, gratuit, imediat la textul integral al publicaţiilor ştiinţifice pentru oricine, oricând şi oriunde, în toată reţeaua globală. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 2
 3. 3. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 3
 4. 4. Tendin e sprețTendin e spreț Open AccessOpen Access 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 4
 5. 5. Tendin e sprețTendin e spreț Open AccessOpen Access • Universitatea din Kansas – printre primele din SUA care a recunoscut absurditatea accesului restrâns la comunicare ştiinţifică, atât între specialişti, cât şi între aceştia şi cititori • implementarea unei politici de acces liber la comunicarea ştiinţifică • Accesul liber la rezultatele cercetării poate crește calitatea și eficienţa știinţei și poate stimula inovaţia în sectoarele public și privat. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 5
 6. 6. • „Accesul liber are viitor. Introducerea rezultatelor cercetării în sfera publică este benefică pentru știin ăț și consolidează economia noastră bazată pe cunoaștere.” Máire Geoghegan-Quinn, Comisarul european pentru cercetare, inovare și știinţă 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 6
 7. 7. Biblioteca viitoruluiBiblioteca viitorului 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 7
 8. 8. Baze de dateBaze de date știin ificețștiin ificeț
 9. 9. • permite căutări într-un catalog destul de mare (18 370 955) de resurse online 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 9
 10. 10. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 10 http://oaister.worldcat.org/
 11. 11. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 11
 12. 12. • Cairn Bouquet EcoSocPol oferă cea mai cuprinzătoare colecţie online de publicaţii în limba franceză din domeniul știinţelor umane și sociale, acoperind domeniile sociologie, economie, politică, geografie și drept de la editori importanţi din Franţa, Belgia și Elveţia. • Revistele disponibile pe paltformă (integral sau parţial) oferă posibilitatea studenţilor, profesorilor, cercetătorilor, bibliotecarilor și altor tipuri de utilizatori de a avea acces online la publicaţii prestigioase în format full text, care au actualizare zilnică. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 12
 13. 13. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 13 http://www.cairn.info/http://www.cairn.info/
 14. 14. • HAL (Hyper article en ligne):HAL (Hyper article en ligne): portal francez, în speță francofon, generalist, ce propune articole în versiune pre-print sau auto-arhivare • HAL reunește aprox. 40 de portaluri tematice și instituționale 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 14
 15. 15. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 15 https://hal.archives-ouvertes.fr/https://hal.archives-ouvertes.fr/
 16. 16. • Un anuar de reviste științifice în acces liber și gratuit, ce conține informații în toate domeniile de cercetare din mai mult de 4000 de reviste și 270 000 de articole (text integral). • DOAJ selecționează publicații științifice electronice ce asigură un control al calității conținutului lor. • Revistele indexate în acest site provin din lumea întreagă. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 16
 17. 17. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 17 https://doaj.org/https://doaj.org/
 18. 18. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 18
 19. 19. • Portal de cărți și peste 78 de reviste ȘUS (științe umaniste și sociale). • Proiect al comunității științifice recunoscut la nivel național și internațional. • Formulă mixtă: acces completamente liber pentru unele reviste, pentru altele cu embargo. • Sediu: Marsilia, Franța. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 19
 20. 20. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 20
 21. 21. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 21 http://palimpsestes.revues.org/http://palimpsestes.revues.org/
 22. 22. • Program de numerizare a revistelor ȘUS (științe umaniste și sociale), preponderent francofone, cu vocație patrimoniale • Acces liber la arhive istorice (în special la cele apărute până în 2003), reviste, disponibile deseori și în arhivele curente CAIRN și Revues.org 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 22
 23. 23. http://www.persee.fr/http://www.persee.fr/ 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 23
 24. 24. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 24
 25. 25. • Cea mai importantă platformă de reviste francofone, revizate în colaborare cu experți din America de Nord • 150 de editori canadieni universitari și culturali, inclusiv cele mai prestigioase edituri universitare de/în limba franceză • Acces liber sau cu embargo de 2 ani (5 reviste în acces absolut liber) 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 25
 26. 26. http://www.erudit.org/http://www.erudit.org/ 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 26
 27. 27. • Platformă numerică multimedia, concepută de rețeaua instituțională a bibliotecilor, mediatecilor, centrelor culturale, universităților, școlilor etc. • 43649 ebooks | 23370 articole| 917 video | 565 audio • acces liber la catalog numeric multimedia • Tip abonament: lunar, trimestrial, anual. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 27
 28. 28. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 28
 29. 29. • Societate anonimă franceză fondată în 2001 • Bibliotecă numerică ce permite fiecărui student, profesor și cercetător să dispună de un catalog pluridisciplinar (Științe economice, Științe inginerești, Științe umaniste și sociale) • Peste 15000 de lucrări, parvenite de la peste 300 de edituri, cele mai prestigioase din lume • 1 milion de utilizatori din întreaga lume • Acces deschis în baza adreselor IP fixe 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 29
 30. 30. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 30 http://www.cyberlibris.com/http://www.cyberlibris.com/
 31. 31. ScholarVoxScholarVox – instrument conceput de Cyberlibris și AUF pentru acces deschis la bibliotecă 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 31 http://www.scholarvox.com/
 32. 32. Reviste știin ificețReviste știin ificeț on-lineon-line
 33. 33. Meta : Journal des traducteursMeta : Journal des traducteurs Meta: Translators' JournalMeta: Translators' Journal • Revistă universitară internațională, fondată în 1955 • Evaluată anonim de experți în materie de traducere și interpretare, teorie a traducerii, terminologie, stylistique, pedagogie, lingvistică, comunicare interculturală 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 33
 34. 34. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 34 https://meta.erudit.org/https://meta.erudit.org/
 35. 35. http://www.translationjournal.net/http://www.translationjournal.net/ 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 35
 36. 36. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 36 http://www.trans-int.org/index.php/transinthttp://www.trans-int.org/index.php/transint
 37. 37. http://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJCLTS 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 37
 38. 38. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 38 http://www.usv.ro/atelierdetraduction/index.php/rohttp://www.usv.ro/atelierdetraduction/index.php/ro
 39. 39. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 39 http://www.entreculturas.uma.es/
 40. 40. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 40 https://recyt.fecyt.es/index.php/HS
 41. 41. Portaluri de tezePortaluri de teze
 42. 42. • DART-EuropeDART-Europe este un parteneriat între biblioteci de cercetare şi consorţii de biblioteci care lucrează împreună pentru a îmbunătăţi accesul global la tezele de cercetare europene. DART- Europe este susţinut de LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) şi reprezintă Grupul de Lucru European al organizaţiei Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). • Acces la peste 300 000 de teze (text integral), susţinute în Europa 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 42
 43. 43. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 43 http://www.dart-europe.eu/basic-search.phphttp://www.dart-europe.eu/basic-search.php
 44. 44. Serverul TEL (thèses-en-ligne)Serverul TEL (thèses-en-ligne) • Obiectiv: promovarea auto-arhivării online a tezelor de doctorat, HDR, documentelor importante pentru comunicarea știinţifică între cercetători • Extensie a HAL (Hyper article en ligne) și Centre pour la Communication Scientifique Directe 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 44
 45. 45. https://tel.archives-ouvertes.fr/ 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 45
 46. 46. http://ethos.bl.uk/http://ethos.bl.uk/ • Search over 450,000 doctoral theses. • Download instantly for your research, or order a scanned copy quickly and easily. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 46
 47. 47. Publica iilețPublica iileț Facultă ii de LiterețFacultă ii de Litereț ULIMULIM http://languages.ulim.md/
 48. 48. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 48
 49. 49. 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 49
 50. 50. ConcluzieConcluzie 4/4/2017 Seminar informativ, ULIM 50

×