Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ABORDĂRI INOVATOARE PRIVINDPROMOVAREA ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAȚIE PRIN CULTURA     INFORMAȚIEI     Prof.univ...
DISEMINAREA CUNOAŞTERII    Conferința ULIM_15,16 octombrie      2012, Chișinău, Moldova
Acces deschis la informaţie• - Budapest Open Access Initiative, Inițiativa acces deschis de la Budapesta, din februarie 2...
Accesul deschis Acces online gratuit şi nerestrictionat la materialul academic digital și la articole de cercetare eva...
Modalităţile prin care se poate  realiza accesul deschis      Publicaţii cu   acces deschis („gold OP”)    A...
ACCES DESCHIS LA INFORMAȚIEwww.abr.org/ cultura informatiei/surse academice în acces deschis          Conferința...
REVISTE CU ACCES DESCHIShttp://www.doaj.org/         Conferința ULIM_15,16 octombrie           2012, C...
Proiecte de cercetare dezvoltate pentru crearea de instrumente  şi servicii pentru accesul deschis la informația ştiinți...
Conferința ULIM_15,16 octombrie                 9  2012, Chișinău, Moldova
http://www.opendoar.org/ Conferința ULIM_15,16 octombrie                  10   2012, Chișinău, Moldova
Conferința ULIM_15,16 octombrie                 11  2012, Chișinău, Moldova
Conferința ULIM_15,16 octombrie                 12  2012, Chișinău, Moldova
Conferința ULIM_15,16 octombrie                 13  2012, Chișinău, Moldova
http://roar.eprints.org/Conferința ULIM_15,16 octombrie                 14  2012, Chișinău, Moldova
http://www.driver-repository.eu/    Conferința ULIM_15,16 octombrie                     15     ...
Conferința ULIM_15,16 octombrie                 16  2012, Chișinău, Moldova
http://maps.repository66.org/     Conferința ULIM_15,16 octombrie                      17    ...
Conferința ULIM_15,16 octombrie                 18  2012, Chișinău, Moldova
Conceptul depozit instituţional digital     (Institutional Repository - IR)Depozitul instituţional digital reprezintă ...
http://www.doabooks.org/   Conferința ULIM_15,16 octombrie                    20     2012, Chișin...
Preferințele doctoranzilor ca surse de informare    Conferința ULIM_15,16 octombrie                  ...
Depozite digitale - Google scholar  http://scholar.google.com/      Conferința ULIM_15,16 octombrie         ...
Conferința ULIM_15,16 octombrie                 23  2012, Chișinău, Moldova
CULTURA INFORMAȚIEI   Conferința ULIM_15,16 octombrie                    24     2012, Chișinău, M...
Conferința ULIM_15,16 octombrie                 25  2012, Chișinău, Moldova
Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova                             26
Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova  27
1. Formularea unei                    strategii de căutare                   pentru a...
C1: Determinarea                 nevoii de              informare, filtre de        ...
CT1 Rezolvarea în mod realist - cu         argumentare atât teoretica, cât si practica          - a unor ...
8.1.1 Societateainformaţională. Explozia               8.1.2 Definirea unei nevoi   informaţională.   ...
8.2.1 Cercetare în catalogul online al bibliotecii         8.2.2 Cercetare în   universităţii. Familiarizarea ...
Mulţumesc pentru atenţie!              33
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prof. univ. dr. Angela REPANOVICI. „Abordări inovatoare privind accesul deschis la informaţia ştiinţifică prin cultura informaţiei”

775 views

Published on

16 octombrie. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aniversară BiblioUniversitas, ediţia 1 "Dimensiuni Info-Biblioteconomice ale Societăţii Informaţiei şi Cunoaşterii". DIB ULIM – 20 ani de activitate.

 • Be the first to comment

Prof. univ. dr. Angela REPANOVICI. „Abordări inovatoare privind accesul deschis la informaţia ştiinţifică prin cultura informaţiei”

 1. 1. ABORDĂRI INOVATOARE PRIVINDPROMOVAREA ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAȚIE PRIN CULTURA INFORMAȚIEI Prof.univ.dr. Angela Repanovici Universitatea Transilvania din Brașov, România Asociația Bibliotecarilor din România Conferința ULIM_15,16 octombrie 1 2012, Chișinău, Moldova
 2. 2. DISEMINAREA CUNOAŞTERII Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova
 3. 3. Acces deschis la informaţie• - Budapest Open Access Initiative, Inițiativa acces deschis de la Budapesta, din februarie 2002;• - Bethesda Statement on Open Access Publishing, Declarația de la Bethesda cu privire la publicarea în acces deschis, făcut public în iunie 2003, în cadrul unei întâlniri organizate de HHMI (Howard Hughes Medical Institute), Institutul Medical Howard Hughes ;• - The Berlin Declaration on Open Access , Declarația de la Berlin privind accesul deschis, dată de Max Planck Gesellschaft, din octombrie 2003. Conferința ULIM_15,16 octombrie 3 2012, Chișinău, Moldova
 4. 4. Accesul deschis Acces online gratuit şi nerestrictionat la materialul academic digital și la articole de cercetare evaluate ştiinţific publicate în jurnalele academice Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova
 5. 5. Modalităţile prin care se poate realiza accesul deschis Publicaţii cu acces deschis („gold OP”) Arhive sau depozite instituţionale cu acces deschis („green OP”) Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova
 6. 6. ACCES DESCHIS LA INFORMAȚIEwww.abr.org/ cultura informatiei/surse academice în acces deschis Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova
 7. 7. REVISTE CU ACCES DESCHIShttp://www.doaj.org/ Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova
 8. 8. Proiecte de cercetare dezvoltate pentru crearea de instrumente şi servicii pentru accesul deschis la informația ştiințifică• SHERPA-Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access (Sherpa, 2006) Protecţia unui mediu hibrid pentru accesul şi prezervarea cercetărilor ştiinţifice.• Obiectivul principal al proiectului a fost deschiderea accesului la cercetare în Anglia, crearea unui mediu digital cu cercetarea ştiințifică a celor mai mari universități din Anglia în acces deschis.• Partenerii proiectului au fost pentru început 5 biblioteci universitare din Anglia, biblioteca națională şi AHDS-Arts and Humanities Data Service.• Durata proiectului a fost de 3 ani: 2002-2005. Conferința ULIM_15,16 octombrie 8 2012, Chișinău, Moldova
 9. 9. Conferința ULIM_15,16 octombrie 9 2012, Chișinău, Moldova
 10. 10. http://www.opendoar.org/ Conferința ULIM_15,16 octombrie 10 2012, Chișinău, Moldova
 11. 11. Conferința ULIM_15,16 octombrie 11 2012, Chișinău, Moldova
 12. 12. Conferința ULIM_15,16 octombrie 12 2012, Chișinău, Moldova
 13. 13. Conferința ULIM_15,16 octombrie 13 2012, Chișinău, Moldova
 14. 14. http://roar.eprints.org/Conferința ULIM_15,16 octombrie 14 2012, Chișinău, Moldova
 15. 15. http://www.driver-repository.eu/ Conferința ULIM_15,16 octombrie 15 2012, Chișinău, Moldova
 16. 16. Conferința ULIM_15,16 octombrie 16 2012, Chișinău, Moldova
 17. 17. http://maps.repository66.org/ Conferința ULIM_15,16 octombrie 17 2012, Chișinău, Moldova
 18. 18. Conferința ULIM_15,16 octombrie 18 2012, Chișinău, Moldova
 19. 19. Conceptul depozit instituţional digital (Institutional Repository - IR)Depozitul instituţional digital reprezintă o bază de date deschisă, adică accesibilă pe internet unde este arhivată toată producţia ştiinţifică a universităţii:proiecte de diplomă, dizertaţiile masteranzilor, teze de doctorat ale membrilor universităţii, materialul de predare, lucrări ştiinţifice, proceedings-urile conferinţelor organizate de universitate, rapoarte de cercetare alte materiale pe care universitatea consideră că sunt valoroase şi pot fi puse la dispoziţia membrilor universităţii sau a altor universităţi sau pentru oricine de oriunde. Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova
 20. 20. http://www.doabooks.org/ Conferința ULIM_15,16 octombrie 20 2012, Chișinău, Moldova
 21. 21. Preferințele doctoranzilor ca surse de informare Conferința ULIM_15,16 octombrie 21 2012, Chișinău, Moldova
 22. 22. Depozite digitale - Google scholar http://scholar.google.com/ Conferința ULIM_15,16 octombrie 22 2012, Chișinău, Moldova
 23. 23. Conferința ULIM_15,16 octombrie 23 2012, Chișinău, Moldova
 24. 24. CULTURA INFORMAȚIEI Conferința ULIM_15,16 octombrie 24 2012, Chișinău, Moldova
 25. 25. Conferința ULIM_15,16 octombrie 25 2012, Chișinău, Moldova
 26. 26. Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova 26
 27. 27. Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova 27
 28. 28. 1. Formularea unei strategii de căutare pentru a găsi informaţia despre un anumit 7. Utilizarea citărilor subiect selectat 2. Căutarea folosind standardele de documentelor în citare catalogul APA, MLA, Turabian, Ha online, identificarea și rvard, ISO și alte stiluri utilizarea lor de citare. Obiectivele specifice - după parcurgerea acestui curs, studenţii vor dobândi abilităţile: 6. Demonstrareaînţelegerii noţiunilor de 3. Căutarea în bazele debază privind plagiatul și date, identificarea dreptului de autor în articolelor cercetarea știinţifică 5. Evaluarea surselor de 4. Utilizarea motoarelor informare privind de căutare pentru acurateţea, autoritatea, obţinerea informaţiilor obiectivitatea, scopul, ac pe www tualitatea și adecvarea. Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova 28
 29. 29. C1: Determinarea nevoii de informare, filtre de optimizare a căutării C7: Accesarea și C2:Accesarea utilizarea informației efectiv și informației etic și eficient legal Competenţe specifice C6: Înțelegerea acumulate - C3:Evaluarea mediuluieconomic, social și profesionale critică surselor de informare și alegal de utilizare a informației informației C5: Utilizarea C4: Incorporarea efectivă a informației informației pentru selectate într-o bază realizarea de cunoaștere scopului dedicată Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova 29
 30. 30. CT1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretica, cât si practica - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente si deontologice a acestora Competenţe specifice acumulate - transversale CT3 Autoevaluarea CT2 Aplicarea tehnicilor nevoii de formare de muncă intelectuală profesională, în scopul eficientă în echipăinserţiei și a adaptării la multidisciplinară cerinţele pieţei muncii Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova 30
 31. 31. 8.1.1 Societateainformaţională. Explozia 8.1.2 Definirea unei nevoi informaţională. de informaţie. Standarde Tehnologia informării și 8.1.3 Strategii de internaţionale de culturacomunicării.Organizarea căutare.Cataloage online. informaţiei. Accesarea informaţiei. Tipuri de Motoare de căutare. informaţiei. Instrumentedocumente. Clasificări de de regăsire a informaţiei. bibliotecă. Înregistrări bibliografice. 8.1.6 Comunicarea informaţiei. Abateri de la 8.1.4 Evaluarea 8.1.5 Managementul tehnica muncii informaţiei. Criterii de informaţiei. Standarde de intelectuale. Dreptul evaluare a informaţiei. citare. Referinţe proprietăţii intelectuale. Factorul de impact. bibliografice. Programe Plagiatul. Programe Elemente de informatice pentru informatice de detectare a scientometrie. elaborarea bibliografiilor. plagiatului. Metode de prezentare a proiectelor academice. Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova 31
 32. 32. 8.2.1 Cercetare în catalogul online al bibliotecii 8.2.2 Cercetare în universităţii. Familiarizarea cu tipurile de documente bazele de date la existente în colecţiile bibliotecii, strategiile de care universitatea căutare, descriptorii de căutare, identificarea este abonată. documentelor în colecţiile bibliotecii. Căutare în Identificarea cataloagele online ale altor biblioteci din ţară , Biblioteca descriptorilor, strate Naţională, biblioteca Academiei, și a unor biblioteci din giilor de străinătate căutare, înţelegerea diferenţei dintre web și baze de date 8.2.3 Realizarea unei strategii de 8.2.4 Strategii 8.2.5 Folosirea 8.2.6 Strategii de căutare, utilizarea de căutare în standardelor de evitare a operatorilor spaţiul citare și de plagiatului, folosireabooleeni, sinonimelor, web, depozite scriere a unui software deparantezelor, truncării, digitate referinţelor depistare a nesting, realizarea instituţionale, r bibliografice, util plagiatului. Metodeunei mici bibliografii pe eviste cu acces izarea ce comunicare a o temă impusă. deschis References din informaţiei. Evaluarea critică a Microsoft Word Prezentarea informaţiilor găsite proiectului Conferința ULIM_15,16 octombrie 2012, Chișinău, Moldova 32
 33. 33. Mulţumesc pentru atenţie! 33

×