Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Media & Arbeidsmobiliteit

796 views

Published on

Slides behorende bij de presentatie 'Social Media & Arbeidsmobiliteit' georganiseerd door LIFT netwerk

Published in: Business

Social Media & Arbeidsmobiliteit

 1. 1. SOCIAL MEDIA & [ARBEIDS]MOBILITEIT
 2. 2. VERANDERENDE WERELD
 3. 3. SOCIAL MEDIA REVOLUTION http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo
 4. 4. MAATSCHAPPIJ
 5. 5. ESSENTIE VANSOCIAL MEDIA
 6. 6. ESSENTIE VANSOCIAL MEDIA CONNECTIES (NETWERK) CONGRUENTIE (GELIJKGESTEMDHEID) CONVERSATIE (MEERRICHTINGSVERKEER) CONTENT (INHOUD) CONTEXT (SETTING)
 7. 7. (GEDRAGS) VERANDERTRAJECT
 8. 8. SOCIAL MEDIA REALLY? http://www.youtube.com/watch?v=v-mo_Qpy6eM
 9. 9. ROL VAN HR
 10. 10. HR IN DE ROL VAN GEBRUIKER
 11. 11. HR IN DE ROL VAN BUSINESSPARTNER
 12. 12. HR IN DE ROL VAN CHANGE AGENT
 13. 13. VEEL GEBRUIKTETOEPASSINGEN
 14. 14. HR VRAAGSTUKKEN
 15. 15. HR VRAAGSTUKKEN & SOCIAL MEDIAEXTERN GERICHT INTERN GERICHT* WERVING & SELECTIE * INTRODUCTIE & ONBOARDING* ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE * INTERNE COMMUNICATIE* WERKGEVERPROFILERING * MEDEWERKER ENGAGEMENT* EXTERNE KENNISDELING & DISCUSSIES * VERBINDEN VAN MEDERWERKERS* ALUMNI RELATIES * INTERNAL BRANDING * INTERNE KENNISDELING & DISCUSSIES * HR & LEIDERSCHAP PROFILERING * LEREN & OPLEIDEN * MANAGEMENT DEVELOPMENT * MEDEWERKERONDERZOEK * VERANDERMANAGEMENT * MOBILITEITSVRAAGSTUKKEN * GENERATIEMANAGEMENT * VERGRIJZING & ONTGROENING
 16. 16. MOBILITEIT & SOCIAL MEDIA persoonlijk groep persoonlijk groep profiel profiel MEDEWERKERPROFILERING VANMEDEWERKER INTERN       PROFILERING VANMEDEWERKER EXTERN     VRAAG & AANBOD BIJ    ORGANISATIEELKAAR BRENGENINTERNE COMMUNICATIE  EXTERNE COMMUNICATIE   
 17. 17. SOCIAL MEDIA PLAN
 18. 18. STAP 1: WAAROM? WAT IS HET VRAAGSTUK?
 19. 19. STAP 2: WIE IS DE DOELGROEP?
 20. 20. STAP 3: WAT IS ONS VERHAAL?
 21. 21. STAP 4: WELKE SOCIAL MEDIA WANNEER EN WELKE CONTENT?
 22. 22. STAP 5: RANDVOORWAARDEN OF SHOWSTOPPERS
 23. 23. STAP 5: RANDVOORWAARDEN OF SHOWSTOPPERSOPENHEID cultuur, transparantie, bereidheid tot delenRESOURCES infrastructuur, budget, mankracht, kennisMANAGEMENT visie, buy-in, voorbeeldgedrag, vertrouwen, ruimteFLEXIBILITEIT lange adem, realistische doelen, incasseringsvermogenMEDEWERKERS ambassadeurs, fans, samenwerking tussen afdeling
 24. 24. SOCIAL MEDIA PLAN • 1. WAAROM? WAT IS HET VRAAGSTUK? • 2. WIE IS DE DOELGROEP EN HOE BEREIK IK DEZE? • 3. WAT IS ONS VERHAAL? (EMPLOYER BRAND) • 4. WELKE SOCIAL MEDIA KANALEN, WANNEER EN WELKE CONTENT? • 5. RANDVOORWAARDEN OF SHOWSTOPPERS
 25. 25. SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN
 26. 26. 25 november 2012 39
 27. 27. SOCIAL MEDIA RICHTLIJNENVOORBEELDEN VOOR OPSTELLEN RICHTLIJNEN:• CNV, IBM, TNT etc.• Deloitte: Voeg toe. Los op. Verrijk.  http://www.youtube.com/watch?v=k6D7QnbPCKg• Department of Justice Australia  http://www.youtube.com/watch?v=8iQLkt5CG8I• Deirdre Breakenridge (Social Media Policies, You Tube) => http://www.youtube.com/watch?v=z76n-6MAKf8 – Legal Approach – People Approach – Middle of the Road Approach
 28. 28. SOCIAL MEDIA RICHTLIJNENACTIVERENDE RICHTLIJNEN• GEEF HET SPEELVELD EN DE SPELREGELS AAN• - INTRO: 5-10 SPELREGELS (POSTER, FILMPJE, SPEL ETC.) - MIDDEN: HOE TE GEBRUIKEN (WAT IS HET, HOE WERKT HET) - EIND: INTERNE ORGANISATIE (WEBCARE, ESCALATIE, WIE/WAT)BETREK DE MEDEWERKES BIJ DE IMPLEMENTATIE VANSOCIAL MEDIA EN HET OPSTELLEN & UITROLLEN VANRICHTLIJNEN
 29. 29. SOCIAL MEDIA IMPLEMENTATIE
 30. 30. IMPLEMENTATIE FASEN
 31. 31. SOCIAL MEDIA LEARNINGS
 32. 32. DO’S & DON’TSDO’S DON’TS- LUISTER & REAGEER - NIET REAGEREN- REAGEER TIJDIG/REALTIME - ALLEEN TIJDENS KANTOORUREN- WEES MENSELIJK - VERSCHUILEN ACHTER LOGO- CONVERSATIE - (ALLEEN MAAR) ZENDEN- REGELMATIG, CONSISTENT & - (HALF) SLAPENDE ACCOUNTS UP-TO-DATE- BREDER PERSPECTIEF - ‘WIJ VAN WC EEND’- DOE MEE AAN HET GESPREK - ALLEEN TOEKIJKEN- PLAATS CONTENT IN - TE SNEL EN ONGENUANCEERD CONTEXT- BEREIK JE DOELGROEP - TEVEEL FOCUS OP KWANTITEIT- WEET WAT JE DOELGROEP WIL - SPAMMEN HOREN
 33. 33. LEARNINGS BEGIN KLEIN EN MET FANS & AMBASSADEURS MAAK SUCCESSEN ZICHTBAAR EN VIER ZE! MAAK DUIDELIJK WELK VRAAGSTUK SOCIAL MEDIA ONDERSTEUNT BESTEED AANDACHT AAN (GEDRAGS)VERANDERINGEN IMPLEMENTATIE IS EEN KWESTIE VAN LANGE ADEM MAAK DE MENSEN ACHTER HET LOGO ZICHTBAAR UITEINDELIJK IS BUY-IN VAN DIRECTIE/MT ESSENTIEEL BLOG, POST, LIKE, FOLLOW, TWEET, DEEL, REAGEER… DOE MEE!
 34. 34. DIANA RUSSO[HR BUSINESSPARTNER]www.dianarrusso.nlinfo@dianarusso.nl@DianaRussoHRBP

×