Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ritva Simonen kdf14

720 views

Published on

Lapsidiabeetikon pitkä elämä edessä
Ritva Simonen, KDF2014, Finlandia-talo 13.5.2014

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ritva Simonen kdf14

 1. 1. Kansallinen Diabetesfoorumi 2014 Ritva Simonen 13.5.2014 Lapsidiabeetikon pitkäelämäLapsidiabeetikon pitkäelämä edessäedessä
 2. 2. Lasten diabetesLasten diabetes  Lapsia sairastuu diabetekseen suomessa n. 500 vuodessa (v. 2012 rekisteriin tallennettu 488 )  Alle 15-v. diabeteksen ilmaantuvuus on lisääntynyt n. 4% vuodessa viimeisen kymmenen vuoden aikana  HYKS Lastenklinikalla hoidettu v. 2013 vastasairastuneita diabeetikkoja 55 ja HYKS Jorvin sairaalan lasten osastolla 74, joista 18 Lohjalle poliklinikka seurantaan  Lapset sairastuvat kaiken ikäisinä
 3. 3.  Insuliinihoito yleensä monipistoshoitona tai insuliinipumppuhoitona  Monipuolinen perusruokavalio + hiilihydraattilaskenta  Hoidon omaseuranta: säännölliset verensokerimittaukset ja/tai Glukosensorointi ja omaseurannan tulosten kirjaaminen  Erityistilanteiden etukäteissuunnittelu ja huomiointi  Lapsen ohjaaminen ja itsenäistymisen tukeminen  Lapsi sairastuu diabetekseen monta kertaa Lapsidiabeetikon hoitoLapsidiabeetikon hoito
 4. 4. Ylösnousu Lisäksi: Verensokerin mittaus tarvittaessa verensokerinmittaus => insuliini / välipala Insuliini Aamupala Verensokerinmittaus Poikkeavan liikunnan huomiointi Verensokerinmittaus Erityistilanteet esim. synttärit Insuliini Sairauspäivät Lounas Verensokerinmittaus Insuliini Välipala Verensokerinmittaus Insuliini Päivällinen Verensokerinmittaus Verensokerinmittaus Insuliini Iltapala Verensokerinmittaus Nukkumaanmeno Diabeetikon päiväohjelmaDiabeetikon päiväohjelma
 5. 5.  Lapsi oppii matkimalla, toistamalla, kysymällä, lukemalla ja erehtymällä  Lapsi on utelias luonnostaan  Lapsi on herkkä kaikelle itseään koskevalle  On tärkeää miten aikuiset puhuvat diabeteksesta ja miten ja kenelle lääkärin vastaanotolla puhutaan.  Perheen osallistuminen hoidonsuunnitteluun  Lapsen mielipiteiden kunnioittaminen  Nuoren mielipiteiden kunnioittaminen Lapsen diabetes on koko perheen sairausLapsen diabetes on koko perheen sairaus
 6. 6.  Hormonaaliset muutokset => insuliiniherkkyys heikkenee  Motivaatio / komplianssi laskee  Säännöllisyys – ruokarytmi, vrk-rytmi  Oman ruumiin haltuunotto => hyvänksynkö ”vajavaisen” ruumiini – olenko samanlainen kuin muut=> kieltäminen / laiminlyönti  Vanhemmista irtaantuminen => ”diabetes on koko perheen asia” => kuinka irtautua vanhempien hoivaavasta otteesta? => kapinointi Hoitotasapaino heikkenee murrosiässäHoitotasapaino heikkenee murrosiässä
 7. 7.  Siirtyminen aikuispuolelle on tärkeä tapahtuma diabeetikkonuoren elämässä  Nuoren tulisi ottaa vastuuta itsestään, siis myös diabeteksen hoidosta  Vanhempien olisi tässä vaiheessa jo pitänyt siirtyä tukijoiksi  Vanhemmat tarvitsevat kuitenkin tietoa nuoren tilanteesta jotta pystyvät häntä tukemaan. Nuori tekee itse päätökset ja kantaa niistä vastuun.  Siirron tulee olla yhdessä suunniteltu nuoren, perheen ja hoitopaikan vastuulääkärin ja –hoitajan kanssa ja kaikkien tulee hyväksyä suunnitelma  Ajoitus tärkeä jatkon kannalta.  NuorestaaikuiseksiNuorestaaikuiseksi
 8. 8.  Tietoa diabeteksesta sairautena ja sen hoidosta  Käytännön taitoja myös erikoistilanteissa  Halua hoitaa itseään  Tukea  Hän ei hyväksy diabetesta osaksi omaa elämäänsä   Aikuispuolen toiminta edellyttää : -kykyä itsenäiseen itsestä huolehtimiseen -kykyä itsenäisiin sosiaalisiin suhteisiin Nuori ei voi hoitaa itseäänvastuullisestiNuori ei voi hoitaa itseäänvastuullisesti jos hänelläei ole:jos hänelläei ole:
 9. 9.  Hyvin valm isteltu, joustavasti oikeaan aikaan ajoi siirto on itsenäisyyttä ja hoitom otivaatiota edist tapahtum a  Siirtoa tulisi valm istella hyvissä ajoin  Siirtym isjaksoa kannattaa hyödyntää ohjauksessa voi olla kim m oke hoitojen ja tavoitteiden tarkastam iselle. Nuoren diabetesNuoren diabetes

×