Proposal Kajian Stail Pengurusan

6,408 views

Published on

Hubungan stail pengurusan dengan suasana kerja

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
275
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposal Kajian Stail Pengurusan

 1. 1. PROPOSAL PENYELIDIKAN OLEH : DEVARAJAN A/L T. MARATHA PILLLAI M20102000952
 2. 2. <ul><li>Latar Belakang Kajian : </li></ul><ul><li>Kejayaan & kegagalan organisasi dipengaruhi oleh stail pengurusan pemimpin sesuatu organisasi. </li></ul><ul><li>Sekolah adalah organisasi sosial yang diketuai dan dipimpin oleh pengetua. </li></ul><ul><li>Pengurusan merujuk kepada pencapaian matlamat organisasi secara efektif & cekap. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Pernyataan Masalah : </li></ul><ul><li>Tajuk kajian : “Hubungan Stail Pengurusan Pengetua dengan Suasana Kerja Guru : Satu Kajian di Sekolah-sekolah Menengah Terpilih di Daerah Larut, Matang & Selama, Perak.” </li></ul><ul><li>Objektif Kajian : </li></ul><ul><li>Kenalpasti corak suasana kerja yang wujud dalam kalangan guru-guru sekolah menengah </li></ul><ul><li>Kenalpasti corak stail pengurusan pengetua-pengetua di sekolah menengah. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Perhubungan antara stail pengurusan pengetua dengan suasana kerja positif & suasana kerja negatif guru di sekolah menengah. </li></ul><ul><li>Dimensi stail pengurusan pengetua yang merupakan peramal terbaik kepada suasana kerja positif di sekolah menengah. </li></ul><ul><li>Dimensi stail pengurusan pengetua yang merupakan peramal terbaik kepada suasana kerja negatif di sekolah menengah. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Soalan Kajian : </li></ul><ul><li>Persoalan 1 – corak suasana kerja yang wujud. </li></ul><ul><li>Persoalan 2 – stail pengurusan pengetua yang diamalkan. </li></ul><ul><li>Persoalan 3 – hubungan yang wujud antara dimensi pengabaian, dimensi berorientasikan kerja, dimensi dorongan, dimensi pertimbangan & dimensi stail pengurusan sebagai peramal terbaik, dengan suasana kerja positif atau negatif di sekolah-sekolah. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Hipotesi Kajian : </li></ul><ul><li>Tiada perhubungan signifikan antara dimensi pengabaian, dimensi berorientasikan kerja, dimensi dorongan, dimensi pertimbangan & dimensi stail pengurusan sebagai peramal terbaik, dengan suasana kerja positif di sekolah-sekolah. </li></ul><ul><li>Tiada perhubungan signifikan antara dimensi pengabaian, dimensi berorientasikan kerja, dimensi dorongan, dimensi pertimbangan & dimensi stail pengurusan sebagai peramal terbaik, dengan suasana kerja negatif di sekolah-sekolah. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Kepentingan Kajian : </li></ul><ul><li>Dapat bantu kumpul maklumat tentang stail pengurusan pengetua & hubungannya dengan suasana kerja guru di sekolah menengah. </li></ul><ul><li>Skop Kajian : </li></ul><ul><li>Kajian ini hanya melibatkan guru-guru sekolah-sekolah menengah yang terpilih di Daerah Larut, Matang & Selama (LMS), Perak & tidak mewakili semua populasi guru atau semua sekolah menengah di Malaysia. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Definisi Operasional : </li></ul><ul><li>Pengetua – ketua jabatan sekolah menengah </li></ul><ul><li>Suasana kerja – persekitaran kerja harian </li></ul><ul><li>Kepuasan kerja –emosi yang menyeronokkan </li></ul><ul><li>Sekolah menengah –sekolah menengah harian kerajaan & bantuan kerajaan </li></ul><ul><li>Stail pengurusan – cara penggunaan kuasa oleh pengetua untuk memimpin, merancang, mengarah, mengurus & menyelaras kerja. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Konsep Pengurusan & Stail Pengurusan : </li></ul><ul><li>Definisi pengurusan (beberapa buku dirujuk) </li></ul><ul><li>Maksud efisien (Griffin, 2002) </li></ul><ul><li>Pengertian gaya atau stail (Kamus Dewan) </li></ul><ul><li>Maksud tingkah laku pengetua (Hoy & Hoy, 2003) </li></ul><ul><li>Stail pengurusan (Halpin & Croft, 1963) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Konsep Suasana Kerja : </li></ul><ul><li>Definisi suasana kerja (beberapa buku) </li></ul><ul><li>Kajian Berkaitan Stail Pengurusan </li></ul><ul><li>& Suasana Kerja : </li></ul><ul><li>Pemahaman tentang hubungan langsung antara stail pengurusan dengan suasana kerja (beberapa buku, tetapi terhad) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Teori Stail Pengurusan & Suasana Kerja : </li></ul><ul><li>Beberapa teori stail pengurusan & suasana kerja digunakan. </li></ul><ul><li>Contohnya Teori X & Teori Y (Douglas McGregor) </li></ul><ul><li>Pendekatan Berorientasikan Tugas & </li></ul><ul><li>Pendekatan Berorientasikan Pekerja oleh Likert </li></ul><ul><li>(Siepert & Likert, 1973) </li></ul><ul><li>Kerangka Konseptual Kajian : </li></ul><ul><li>Gunakan ‘Organizational Climate Description Questionaire’ (OCDQ) (Halpin & Croft, 1963). </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Pendahuluan : </li></ul><ul><li>Kaedah kajian mestilah sesuai dengan tujuan kajian iaitu mengenalpasti stail pengurusan pengetua, suasana kerja guru di sekolah dan hubungan antara kedua-duanya. </li></ul><ul><li>Kaedah Kajian : </li></ul><ul><li>Kaedah penyelidikan atau tinjauan digunakan </li></ul><ul><li>Tinjauan deskriptif bermatlamat menerang sesuatu fenomena yang sedang berlaku. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Sampel Penyelidikan </li></ul><ul><li>& Kaedah Persampelan : </li></ul><ul><li>Sekolah menengah sebagai sampel kajian </li></ul><ul><li>Kaedah persampelan ialah persampelan kelompok (cluster sampling) </li></ul><ul><li>Populasi guru seramai 360 orang dari 9 buah sekolah digunakan sebagai sampel kajian. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Instrumen Kajian : </li></ul><ul><li>Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian. </li></ul><ul><li>Bahagian A mendapatkan maklumat diri reponden </li></ul><ul><li>Bahagian B mengukur suasana kerja guru </li></ul><ul><li>Bahagian C mengukur stail pengurusan pengetua </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Kebolehpercayaan Instrumen : </li></ul><ul><li>Merujuk kepada keupayaan instrumen kajian mengukur pembolehubah kajian secara konsisten setiap kali digunakan pada masa, tempat dan sampel yang berlainan. </li></ul><ul><li>Pekali kebolehpercayaan yang lebih daripada 0.6 sering digunakan. </li></ul><ul><li>Kajian dijalankan semula untuk menguji kebolehpercayaan instrumen. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Kajian Rintis : </li></ul><ul><li>Instrumen kajian diuji terlebih dahulu melalui kajian rintis ke atas 30 orang responden di 2 buah sekolah di daerah LMS. </li></ul><ul><li>Kaedah Analisis Data : </li></ul><ul><li>Data kajian dianalisis menggunakan program SPSS versi 11.0 </li></ul><ul><li>Statistik deskriptif & statistik inferensi digunakan </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Analisis realibiliti digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan instrumen. </li></ul><ul><li>Kaedah ‘Cronbach Alpha’ digunakan untuk analisis realibiliti. </li></ul><ul><li>Kaedah kajian korelasi Pearson digunakan untuk melihat perhubungan antara stail pengurusan dengan suasana kerja. </li></ul><ul><li>Hubungan korelasi menunjukkan sama ada hubungan linear antara 2 variabel adalah positif, negatif atau pun tiada hubungan linear. </li></ul>

×