Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Complete anto work paper (1)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Complete anto work paper (1)

 1. 1. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 KERTAS KERJA Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 TARIKH 5 April 2014 TEMPAT Auditorium Bangunan Perpustakaan Lingkungan Ke-2, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi ANJURAN Perwakilan Agama Hindu Universiti Kebangsaan Malaysia TEMA Pemantapan Ke Arah Masyarakat Berilmu
 2. 2. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 KERTAS KERJA ANTOLOGI CERPEN DAN SAJAK TAMIL KE-17 PERWAKILAN AGAMA HINDU UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1.0 TUJUAN Kertas kerja ini adalah bertujuan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan serta bantuan kewangan dari Jabatan Perkhidmatan Pelajar untuk mengadakan Antologi Cerpen dan Sajak Tamil ke-17. 2.0 PENGENALAN/LATAR BELAKANG Perwakilan Agama Hindu (PAH) merupakan sebuah organisasi pelajar yang telah ditubuhkan oleh pihak Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di bawah naungan Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (PMUKM) untuk mewakili pelajar-pelajar India di menara gading ini. Organisasi ini bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan sosial serta kebajikan pelajar-pelajar India di UKM di samping mengatur pelbagai aktiviti bercorak akademik, keagamaan, kebudayaan, integrasi dan sebagainya dalam membangunkan generasi muda yang holistik. Rentetan itu, setiap tahun PAH menganjurkan multi program yang dapat memberi manfaat kepada ahli-ahlinya di samping memantapkan lagi bakat serta kemahiran yang dimiliki. Salah satu program tahunan Perwakilan Agama Hindu, Universiti Kebangsaan Malaysia ialah Antologi Cerpen dan Sajak Tamil. Tahun ini merupakan tahun ke-17 program ini diadakan. Bidang penulisan merupakan satu tunjang kepada ketamadunan sesuatu bangsa yang perlu dihargai dan disanjungi. Justeru, Antologi Cerpen dan Sajak Tamil ke-17 akan menjadi satu platform untuk perkongsian sajak dan cerpen nukilan para penulis tanah air. Program ini merupakan satu usaha murni untuk membuktikan bahawa pelajar-pelajar India UKM sentiasa bersedia untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan, pengalaman, kemahiran di samping memartabatkan keseniaan dan kebudayaan Tamil.
 3. 3. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 3.0 OBJEKTIF 3.1 Memberikan pendedahan kepada para pelajar dalam penganjuran program bercorak penulisan cerpen dan sajak. 3.2 Mewujudkan satu platform untuk perkongsian idea secara intelektual supaya para pelajar dapat mengutarakan idea menerusi saluran yang betul 3.3 Memupuk kemahiran pembelajaran sepanjang hayat menerusi program berunsur akademik. 3.4 Melengkapkan bakal graduan UKM khasnya para pelajar India dengan kemahiran kerja berpasukan. 3.5 Mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara ahli-ahli PAH. 4.0 TEMA ‘Pemantapan Ke Arah Masyarakat Berilmu’ 5.0 ANJURAN Perwakilan Agama Hindu, Universiti Kebangsaan Malaysia 6.0 TARIKH DAN MASA Program ini dicadangkan untuk diadakan pada : Tarikh : 5 April 2014 (Sabtu) Masa : 10.00 pagi hingga 2.00 petang 7.0 TEMPAT PROGRAM Tempat program yang dicadangkan ialah Auditorium Bangunan Perpustakaan Lingkungan Ke-2, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
 4. 4. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 8.0 PUBLISITI Program ini akan dihebahkan menerusi pelbagai cara seperti : 8.1 Publisiti bagi program ini akan dibuat menerusi ruangan khas dalam laman web Perwakilan Agama Hindu iaitu http://www.ukm.my/pah. 8.2 Hebahan juga akan dibuat melalui facebook, twitter dan laman-laman web kerajaan termasuk portal perkhidmatan UKM. 8.3 Radio,televisyen dan surat khabar juga akan digunakan sebagai medium untuk membuat pengumuman tentang program ini. 8.4 ‘Banner’ dan ‘bunting’ turut akan digantung sekitar UKM. 9.0 CADANGAN PERASMI 1. Y. Bhg. Prof. Tan Sri Dato’ Wira Dr. Sharifah Hapsah Syed Hassan Shahabudin , Naib Canselor, Universiti Kebangsaan Malaysia II.Y. Bhg.Prof. Ir. Dr. Othman A. Karim, Timbalan Naib Canselor ( Hal Ehwal Pelajar dan Alumni ), Universiti Kebangsaan Malaysia 10.0 PENGLIBATAN AHLI-AHLI PROGRAM Jumlah peserta = 100 orang Jumlah urus setia = 50 orang Jumlah hadirin = 300 orang 11.0 STRUKTUR ORGANISASI Rujuk Lampiran A
 5. 5. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 12.0 TENTATIF PROGRAM Rujuk Lampiran B 13.0 PERINCIAN PROGRAM 13.1 Sesi Ulasan Sesi ini akan disampaikan oleh pengulas-pengulas cerpen dan sajak Tamil yang telah menilai dan memilih karya yang terbaik untuk dinobatkan sebagai pemenang. 13.2 Pelancaran Buku Antologi Cerpen dan Sajak Tamil ke-17 Semua cerpen dan sajak yang terpilih akan diterbitkan sebagai sebuah buku dan ia dilancarkan sebagai sebuah buku Antologi Cerpen dan Sajak Tamil ke-17. Pelancaran ini menandakan bahawa buku Antologi Cerpen dan Sajak Tamil ke- 17 dapat dijual secara rasmi kepada masyarakat. 13.3 Sesi Penyampaian Hadiah Dalam sesi ini,hadiah akan disampaikan kepada parapemenang dalam setiap kategori yang telah berjaya dalam setiap kategori yang telah berjaya menghasilkan karya Tamil yang mantap dan berkualiti dalam segala aspek yang dinilai. 14.0 BELANJAWAN Rujuk Lampiran C
 6. 6. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 15.0 PEJABAT URUSAN Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat menyurat, sila hubungi: Pejabat Urusan, Perwakilan Mahasiswa/i Universiti Kebangsaan Malaysia (PAH) Paras 3, Bangunan Pusanika Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi Selangor Darul Ehsan (u/p : Kanagavalli Krishnamoorthy - 0103677220 Tel : 03-8921 3000/3090 Faks : 03-8921 3490 E-Mel : mr_ramg@yahoo.com Laman Web : http://www.ukm.my/pah 17.0 SYOR / PENUTUP Pihak penganjur program ini berharap bahawa kertas kerja ini akan mendapat kelulusan dan peruntukan kewangan seperti yang dipohon. Kami juga meletakkan harapan yang tinggi agar program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kami juga turut mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjalankan program ini. Segala kerjasama yang diberikan dalam hal ini didahului dengan jutaan terima kasih.
 7. 7. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 Disediakan oleh, ........................................... PRAVINA A/P MATHAVAN Setiausaha Antologi Cerpen dan Sajak Tamil Ke-17 Universiti Kebangsaan Malaysia 016-9452524 Pravina_66@yahoo.com Disemak oleh, ......................................... KANAGAVALLI A/P KRISHNAMOORTHY Ketua Pengarah Antologi Cerpen dan Sajak Tamil Ke-17 Perwakilan Agama Hindu Universiti Kebangsaan Malaysia No.Tel: 010-3677220 Kana_gewl@yahoo.com Disahkan oleh, ........................................... PROF. MADYA DR. PRAMELA KRISH N. KRISHNASAMY Penasihat Perwakilan Agama Hindu Universiti Kebangsaan Malaysia No. Tel: Pejabat : 03-89216496 Handphone: 019-3323746
 8. 8. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 LAMPIRAN A STRUKTUR ORGANISASI ANTOLOGI CERPEN DAN SAJAK TAMIL KE-17 Penaung Y.Bhg. Prof. Tan Sri Dato’ Wira Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin Naib Canselor, UKM Pengerusi Y. Bhg. Prof. Ir. Dr. Othman A. Karim Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), UKM Penyelaras En. Musa Zainal Abidin Othman Timbalan Pendaftar Jabatan Perkhidmatan Pelajar, UKM Penasihat Prof. Madya Dr. Pramela Krish Pensyarah Pusat Bahasa dan Lingustik (FSSK), UKM 019-3323746 Penasihat Bersama Ramalinggam a/l A.Rajamanickam Pensyarah Fakulti Undang-undang, UKM 017-7157174 Ketua Pengarah Kanagavalli a/p Krishnamoorthy Fakulti Undang-Undang/2 A139903 010-3677220
 9. 9. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 Timbalan Pengarah Dinesh Kumar a/l Vegekumaran Fakulti Undang-undang/2 A140965 014-9169626 Setiausaha Pravina a/p Mathavan Fakulti Undang-undang/2 A142465 016-9452524 Naib Setiausaha Sharannya a/p Sundaramoorthy Fakulti Undang-Undang/1 A146425 0174427732 Bendahari Dasene a/p Jiwa Fakulti Undang-undang/2 A141020 016-6880051 Naib Bendahari Shaameswary A/P Annadorai Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina/1 A146816 0133145530 Pengarah Pemasaran : Yuogan a/l Nagaya/A141405/FSSK/2 Pengarah Protokol : Tivya a/p Mariappan/A140915/FSSK/2 Pengarah Program : Thiviyah a/p Chandrasegaran/A140134/FUU/2 Pengarah Publisti dan Media : Mohamad Rizan/A141771/FTSM/2
 10. 10. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 Pengarah Hadiah dan Cenderamata : Suryakali a/p Kalithas/A139564/FEP/2 Pengarah Jamuan : Ashwini a/p Radhakrishnan/A140654/FUU/2 Pengarah Teknikal : Palaniappan a/l Murugan/A142558/FUU/2 Pengarah Keselamatan : Arreven a/l Shanmuganathan/A144592/FST/1 Pengarah Multimedia : Pashan a/l Satha Sivam/A143326/FEP/1 Pengarah Penerbitan : Prakash a/l Chellamuthu/A138614/FEP/3 Pengarah Tugas-Tugas Khas : Ilanggo A/L Kanan/A135721/FPEN/3 Pengarah Jualan Buku : Sivananthan a/l Ramasamy/A139304/FST/2 Ahli Jawatankuasa Devakumar a/l Roopa Das (A143477) Mathivanan a/l Muthusamy (A141424) Javendra a/l Jayakumur (A145530) Anita a/p Voodiyakumar (A146428) Panimugil a/p Ganesh (A143953) Amanda Sonia Mathew (A146505) Dineshni a/p Muthukumaru (A143185) Kalaivani a/p Kaliappan (A143182) Logeswary a/p Nagaraju (A145295) Sarania a/p Sinatamby (A146491) Navin a/l Ravi (A144051) Darrshni a/p Tanabbal (A144262) Kushalini a/p Rames (A144048) Ghayathri a/p Sangkar (A146484) Narasimma a/l Krishnan (A145483) Vikniswaran a/l Paramasivam (A145372) Mahendran a/l Chandrasekar (A146846) Dheephika a/p Kumaraguru (A144595) Vijeethira a/p Ravichandran (A144046)
 11. 11. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 LAMPIRAN B ATURCARA PROGRAM SABTU (5 APRIL 2014) MASA PROGRAM TEMPAT 10.00 Pagi Ketibaan Para Tetamu Auditorium Bangunan Perpustakaan Lingkungan Ke-2 10.15 Pagi Ketibaan VIP Auditorium 10.20 Pagi Bacaan Doa Auditorium 10.30 Pagi Persembahan Pembukaan Auditorium 11.00 Pagi Ucapan Alu-aluan Ketua Pengarah Auditorium 11.15 Pagi Ulasan Sajak Auditorium 11.30 Pagi Deklamasi Sajak Terbaik Auditorium 11.45 Pagi Ulasan Cerpen Auditorium 12.00 Petang Deklamasi Cerpen Terbaik Auditorium 12.15 Petang Ucapan Perasmi Dan Pelancaran Buku Antologi Cerpen dan Sajak Tamil Ke-17 Auditorium 12.45 Petang Penyampaian Hadiah kepada Pemenang Auditorium 1.15 Petang Penyampaian Cenderamata kepada Hakim Auditorium 1.30 Petang Penyampaian Cenderamata kepada Perasmi Auditorium 1.45 Petang Persembahan Montaj Auditorium 2.00 Petang Sesi Fotografi dan Jamuan Auditorium 2.30 Petang Bersurai Auditorium
 12. 12. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 LAMPIRAN C BELANJAWAN Anggaran Pendapatan BIL PERKARA RM 1 Sumbangan Jabatan Perkhidmatan Pelajar 5,000.00 2 Sumbangan Penaja Utama 10,000.00 3 Sumbangan Persatuan Penulis-Penulis Tamil Malaysia 10,000.00 4 Jualan Buku (RM10.00X100 buah) 1,000.00 5 Lain-lain 4,000.00 JUMLAH PENDAPATAN KESELURUHAN 30,000.00 ANGGARAN PERBELANJAAN
 13. 13. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 BIL PERKARA RM 1 Penerbitan dan Percetakan Buku Antologi ke-17 (RM50X100 naskah) Buku Atur cara (RM5X100 naskah) Kain Rentang (RM200X10 helai) Bunting (RM50X10 helai) Poster (RM10X100 helai) Flyers (RM2X1000 helai) Tag Nama (RM5X50 orang) 11,250.00 2 Jamuan VIP (RM10X10 orang) Peserta (RM5X100 orang) AJK (RM5X50 orang) Hadirin (RM5X100 orang) 1,350.00 3 Cenderamata Program Perasmi (RM100X1 orang) Hakim (RM100X10 orang) Sijil (RM2X100 orang) 1,300.00 4 T-Shirt (RM20.00X50 orang) 1000.00 5 Hadiah Pertandingan a) Cerpen Johan (RM2000+Piala+Sijil) Naib Johan (RM1000+Piala+Sijil) Ketiga (RM500+Piala+Sijil) 9,000.00
 14. 14. Antologi Cerpen Dan Sajak Tamil Ke-17 5 April 2014 Saguhati (RM200+Piala+Sijil X 3 orang) b) Sajak Johan (RM2000+Piala+Sijil) Naib Johan ( RM1000+Piala+Sijil) Ketiga (RM500+Piala+Sijil) Saguhati (RM200+Piala+Sijil X 3orang) 6 Pengangkutan 2,000.00 7 Rencam 4,100.00 JUMLAH PERBELANJAAN KESELURUHAN 30,000.00

×