Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DevOps Fest 2020. Богдан Матейко. Infrastructure as a Code в реальному світі

Всі знають що таке Infrastructure as a Code, але як почати використовувати цей підхід в своїй компанії? Як організувати код? Як налагодити взаємодію між компонентами, розробка яких ведеться окремо ? Як "подружити" розгортання інфраструктури та додавання інстансів в CD пайплайн ? Хто має розробляти інфраструктуру та хто має мати можливість контрібютити в неї? На ці, та інші питання я хочу спробувати дати відповідь в своїй доповіді.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DevOps Fest 2020. Богдан Матейко. Infrastructure as a Code в реальному світі

 1. 1. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 CONTINUOUS DELIVERY. CONTINUOUS DEVOPS. 20-21,MARCH 2020 KYIV, UKRAINE Infrastructure as a code в реальному світі
 2. 2. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 • SRE • Azure consultant • 2+ роки IaaC About me BOHDAN MATEIKO @id27182
 3. 3. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Проблеми • Зв’язок модулів компонентів / Передача outputs між модулями • Конфігурація backend • Оркестрація модулів • Georedundancy • Патерни деплоймента інфраструктури • Проблема організації команд / розподіл обов’язків • Формування артефактів
 4. 4. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Зв’язок модулів компонентів
 5. 5. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Remote state data "terraform_remote_state" "backend" { backend = "remote" config = { # ... } } resource "aws_instance" "foo" { # ... subnet_id = data.terraform_remote_state.backend .outputs.subnet_id }
 6. 6. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Remote state ПЛЮСИ: • Не потрібно додаткової інфраструктури, тільки backend • Стандартне оголошення output • Мало додаткового коду при зчитуванні, один datasource на модуль МІНУСИ: • Потрібно писати в datasource повну конфігурацію бекенда • Проблеми при реорганізації модулів • Важко мокати залежності
 7. 7. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Remote state
 8. 8. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Key-Value Bus data "azurerm_key_vault_secret" "backoffice_apim_key" { name = "${var.environment_name}-backend-output- apim-backofficekey" key_vault_id = var.infra_vault_rid } resource "azurerm_app_service" "galaxy_app_service" { name = "${var.environment_name}backoffice" location = var.location # ... app_settings = { # ... BACKEND_APIM_KEY = data.azurerm_key_vault_secret.backof fice_apim_key.value } }
 9. 9. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Key-Value Bus ПЛЮСИ: • Явна декларація залежностей модуля (більш явна ніж з remote state) • Ідентифікатор output-a не залежить від модуля • Просто мокати залежності • Вирішує додаткові проблеми МІНУСИ: • Додаткивий сервіс в інфраструктурі • Окремий datasource на кожну змінну, яка зчитується модулем
 10. 10. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Key-Value Bus: конфіги/сертифікати
 11. 11. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Напівавтоматизована інфарструктура
 12. 12. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Підготовка / передача конфігурації backend > terraform init --backend-config 'storage_account_name=backend_storage_account' -- backend-config 'container_name=backend_container_name' --backend-config 'resource_group_name=tf_backend_rg’ > terraform apply -var 'vault_rid=/subscriptions/342c4f42-4425-4042-422a- 422cb42f242d/resourceGroups/backend_resource_group_name/providers/Microsoft.Key Vault/vaults/backend_key_vault' > terraform destroy -var 'vault_rid=/subscriptions/342c4f42-4425-4042-422a- 422cb42f242d/resourceGroups/backend_resource_group_name/providers/Microsoft.Key Vault/vaults/backend_key_vault'
 13. 13. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020
 14. 14. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Приклад врапера ПАРАМЕТРИ МОДУЛІВ: • Environment • Location • Cloud provider credentials • Backend configuration • Key-value bus configuration PRE-REQUIREMENTS: • Azure • В кожному сабскрібшені ресурсна група, в якій storage account і key vault • В якості backend – azure storage account. • Для кожного енва – свій блоб контейнер. • В якості key-value – azure key-vault
 15. 15. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Приклад врапера > Set-Environment -environment ‘dev’ -force > terraform apply > terraform destroy
 16. 16. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Оркестрація модулів
 17. 17. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Оркестрація модулів: terragrunt  Запуск кількох модулів однією командою  Залежності модулів в коді  Конфігурація бекенда в одному місці  CLI флаги в одному місці
 18. 18. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 terragrunt: залежності модулів dependencies { paths = ["../core-infrastructure", "../k8s-config"] }
 19. 19. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 terragrunt: backend конфіг remote_state { backend = "azurerm" config = { key = "${path_relative_to_include()}- terraform.tfstate" resource_group_name = "${get_env("TF_VAR_backend_storage_account _rg", "")}" storage_account_name = "${get_env("TF_VAR_backend_storage_accoun t_name", "")}" container_name = "${get_env("TF_VAR_backend_container_name", "") }" } }
 20. 20. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 terragrunt: cli опції terraform terraform { extra_arguments "common_var" { commands = [ "apply", ] arguments = [ "-var- file=${get_terragrunt_dir()}/../vars/${get_env("TF_VAR_environment_ name", "")}.tfvars" ] } }
 21. 21. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Georedundancy
 22. 22. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Georedundancy – custom module structure
 23. 23. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Патерни деплоймента інфраструктури • Blue-green deployment (terraform) • Rolling updates (terraform)
 24. 24. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Патерни деплоймента інфраструктури ROLLING UPDATE 1. Деплоймент InstanceHub 2. Для кожного регіону: 1) Terraform destroy InstanceLBRule 2) Terraform apply для Instance 3) Тест інстанса 4) Terraform apply InstanceLBRule
 25. 25. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Формування артефактів
 26. 26. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Версіонування модулів: опції Module sources • GitHub • Bitbucket • Generic Git, Mercurial repositories • Terraform Registry • HTTP URLs • S3 buckets • GCS buckets Packaging options • Git tags • Збірка модулів в пакети (mbt)
 27. 27. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Git tags vs mbt Плюси git tags: • Просто версіонувати • Не потрібно додаткового стореджа для модулів Мінуси git tags: • Проблеми з організацією доступу • Незручно організувати release notes/package metadata Плюси mbt: • Легко поширювати/роздавати доступ • Легко додавати в модуль metadata • В пакет можна включати додаткові модулі Мінуси mbt: • Потрібен сторедж/репозиторій
 28. 28. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Проблема організації команд / розподіл обов’язків
 29. 29. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Деспотія експлуатації VS анархія розробки Devs IT
 30. 30. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Корисні ресурси • Terraform / Terragrunt врапер і приклад для georedundancy: https://github.com/id27182/devopsfest2020samples • https://terragrunt.gruntwork.io/ • CI & тестування: https://www.contino.io/insights/top-3-terraform-testing-strategies- for-ultra-reliable-infrastructure-as-code • Branching workflow comparison: https://medium.com/@patrickporto/4-branching- workflows-for-git-30d0aaee7bf • Monorepo vs Polyrepo: https://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/ https://github.com/joelparkerhenderson/monorepo_vs_polyrepo • Про клауд і IaaC: https://www.youtube.com/watch?v=BEZKub1BYCE&feature=youtu.be
 31. 31. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Q&A
 32. 32. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020
 33. 33. Continuous Delivery. Continuous DevOps. KYIV, 2020 Деспотія експлуатації VS анархія розробки

×