SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Passerelles numériques
DEV DAY 2015
A Gateway for Life
2
KỸ NĂNG MỀM LÀ GÌ?
Các kỹ năng giúp con người tư
duy và tương tác với con người
Kỹ năng mềm tạo nên giá trị
của bạn:
Quyết định bạn là ai?
Bạn làm việc thế nào?
3
TẠI SAO KỸ NĂNG MỀM
QUAN TRỌNG?
• Tạo sự khác biệt
• Công cụ để nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình
“ Having hard skills gets you hired;
lacking soft skills gets you fired.”
4
CÁC KỸ NĂNG MỀM CẦN CÓ CHO
CÔNG VIỆC IT LÀ GÌ?
5
IT MARKET STUDY 2013| 5 kỹ năng mềm hàng đầu cho nhân viên IT mới ra trường
5
Top 5
¹ Phản hồi từ 52/61 công ty được phỏng vấn
6
IT MARKET STUDY 2013| Các kỹ năng khó tìm thấy ở sinh viên mới ra trường
6
0%
0%
0%
0%
5%
5%
8%
11%
14%
16%
16%
27%
30%
Critical mind
Business support ability
Motivation / commitment
Responsibility / Reliability
Sales skills
Autonomy/ability to take initiative
Problem solving
Writing / Reporting
Searching & self-learning / Autonomy
Logical thinking
Teamwork
English skills
Interpersonal and communication skillsKỹ năng giao tiếp và ứng xử
Viết/ Báo cáo
Giải quyết vấn đề
Độc lập/ có khả năng đưa sáng kiến
Kỹ năng sales
Có trách nhiệm/ Đáng tin cậy
Có động lực/ Cam kết
Có khả năng hỗ trợ kinh doanh
Tư duy phản biện
Top 5
² Phản hồi từ 37/61 công ty được phỏng vấn
Kỹ năng tiếng Anh
Làm việc nhóm
Tư duy logic
Tìm kiếm và tự học/Độc lập
7
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH TRƯỚC
ĐÁM ĐÔNG
• Kỹ năng giao tiếp
• Cấu trúc bài thuyết trình
• Thực hành
8
IT MARKET STUDY 2013| Các kỹ năng khó tìm thấy ở sinh viên mới ra trường
8
0%
0%
0%
0%
5%
5%
8%
11%
14%
16%
16%
27%
30%
Critical mind
Business support ability
Motivation / commitment
Responsibility / Reliability
Sales skills
Autonomy/ability to take initiative
Problem solving
Writing / Reporting
Searching & self-learning / Autonomy
Logical thinking
Teamwork
English skills
Interpersonal and communication skillsKỹ năng giao tiếp và ứng xử
Viết/ Báo cáo
Giải quyết vấn đề
Độc lập/ có khả năng đưa sáng kiến
Kỹ năng sales
Có trách nhiệm/ Đáng tin cậy
Có động lực/ Cam kết
Có khả năng hỗ trợ kinh doanh
Tư duy phản biện
Top 5
² Phản hồi từ 37/61 công ty được phỏng vấn
Kỹ năng tiếng Anh
Làm việc nhóm
Tư duy logic
Tìm kiếm và tự học/Độc lập
9
KỸ NĂNG MỀM

More Related Content

Viewers also liked

[DevDay 2016] Cross-platform desktop app with Electron - Introduction. Speak...
 [DevDay 2016] Cross-platform desktop app with Electron - Introduction. Speak... [DevDay 2016] Cross-platform desktop app with Electron - Introduction. Speak...
[DevDay 2016] Cross-platform desktop app with Electron - Introduction. Speak...DevDay.org
 
[DevDay 2016] IoT – A development story - Speaker: Lien Vo – Department head ...
[DevDay 2016] IoT – A development story - Speaker: Lien Vo – Department head ...[DevDay 2016] IoT – A development story - Speaker: Lien Vo – Department head ...
[DevDay 2016] IoT – A development story - Speaker: Lien Vo – Department head ...DevDay.org
 
[DevDay 2016] How to build a working group? Speaker: Loc Le – Lecturer at DUT...
[DevDay 2016] How to build a working group? Speaker: Loc Le – Lecturer at DUT...[DevDay 2016] How to build a working group? Speaker: Loc Le – Lecturer at DUT...
[DevDay 2016] How to build a working group? Speaker: Loc Le – Lecturer at DUT...DevDay.org
 
[DevDay 2016] Prepare for Success - Speaker: Toan Ngo – Vice President at Glo...
[DevDay 2016] Prepare for Success - Speaker: Toan Ngo – Vice President at Glo...[DevDay 2016] Prepare for Success - Speaker: Toan Ngo – Vice President at Glo...
[DevDay 2016] Prepare for Success - Speaker: Toan Ngo – Vice President at Glo...DevDay.org
 
[DevDay 2016] Real Unit Testing with mocking framework - Speaker: Phat Vu – S...
[DevDay 2016] Real Unit Testing with mocking framework - Speaker: Phat Vu – S...[DevDay 2016] Real Unit Testing with mocking framework - Speaker: Phat Vu – S...
[DevDay 2016] Real Unit Testing with mocking framework - Speaker: Phat Vu – S...DevDay.org
 
Electric Microservices Land - Tsuyoshi Ushio
Electric Microservices Land - Tsuyoshi UshioElectric Microservices Land - Tsuyoshi Ushio
Electric Microservices Land - Tsuyoshi UshioDevDay.org
 
[DevDay 2016] Secret tools for a Scrum Team - Speaker: Sebastian Sussman – CI...
[DevDay 2016] Secret tools for a Scrum Team - Speaker: Sebastian Sussman – CI...[DevDay 2016] Secret tools for a Scrum Team - Speaker: Sebastian Sussman – CI...
[DevDay 2016] Secret tools for a Scrum Team - Speaker: Sebastian Sussman – CI...DevDay.org
 
[DevDay 2016] Da Nang Software Industry & Job Opportunities for Students - Sp...
[DevDay 2016] Da Nang Software Industry & Job Opportunities for Students - Sp...[DevDay 2016] Da Nang Software Industry & Job Opportunities for Students - Sp...
[DevDay 2016] Da Nang Software Industry & Job Opportunities for Students - Sp...DevDay.org
 
[DevDay 2016] OpenStack and approaches for new users - Speaker: Chi Le – Head...
[DevDay 2016] OpenStack and approaches for new users - Speaker: Chi Le – Head...[DevDay 2016] OpenStack and approaches for new users - Speaker: Chi Le – Head...
[DevDay 2016] OpenStack and approaches for new users - Speaker: Chi Le – Head...DevDay.org
 
[DevDay 2016] The way to success - Speaker: Markus Baur - CEO at Axon Active ...
[DevDay 2016] The way to success - Speaker: Markus Baur - CEO at Axon Active ...[DevDay 2016] The way to success - Speaker: Markus Baur - CEO at Axon Active ...
[DevDay 2016] The way to success - Speaker: Markus Baur - CEO at Axon Active ...DevDay.org
 
[DevDay 2016] Build your next awesome game with Unity - Speaker: Trung Ngo –...
 [DevDay 2016] Build your next awesome game with Unity - Speaker: Trung Ngo –... [DevDay 2016] Build your next awesome game with Unity - Speaker: Trung Ngo –...
[DevDay 2016] Build your next awesome game with Unity - Speaker: Trung Ngo –...DevDay.org
 
015 10 bad presentation habits
015  10 bad presentation habits015  10 bad presentation habits
015 10 bad presentation habitsStephen Remedios
 
[DevDay 2016] Design Pattern at a glance - Speaker: Tuan Do – Scrum Master a...
 [DevDay 2016] Design Pattern at a glance - Speaker: Tuan Do – Scrum Master a... [DevDay 2016] Design Pattern at a glance - Speaker: Tuan Do – Scrum Master a...
[DevDay 2016] Design Pattern at a glance - Speaker: Tuan Do – Scrum Master a...DevDay.org
 
Top 10 things a fresh programmer should know - Dao Ngoc Khanh
Top 10 things a fresh programmer should know - Dao Ngoc KhanhTop 10 things a fresh programmer should know - Dao Ngoc Khanh
Top 10 things a fresh programmer should know - Dao Ngoc KhanhDevDay.org
 
[DevDay 2016] Startups support policies of DNES – Opportunities and challenge...
[DevDay 2016] Startups support policies of DNES – Opportunities and challenge...[DevDay 2016] Startups support policies of DNES – Opportunities and challenge...
[DevDay 2016] Startups support policies of DNES – Opportunities and challenge...DevDay.org
 

Viewers also liked (15)

[DevDay 2016] Cross-platform desktop app with Electron - Introduction. Speak...
 [DevDay 2016] Cross-platform desktop app with Electron - Introduction. Speak... [DevDay 2016] Cross-platform desktop app with Electron - Introduction. Speak...
[DevDay 2016] Cross-platform desktop app with Electron - Introduction. Speak...
 
[DevDay 2016] IoT – A development story - Speaker: Lien Vo – Department head ...
[DevDay 2016] IoT – A development story - Speaker: Lien Vo – Department head ...[DevDay 2016] IoT – A development story - Speaker: Lien Vo – Department head ...
[DevDay 2016] IoT – A development story - Speaker: Lien Vo – Department head ...
 
[DevDay 2016] How to build a working group? Speaker: Loc Le – Lecturer at DUT...
[DevDay 2016] How to build a working group? Speaker: Loc Le – Lecturer at DUT...[DevDay 2016] How to build a working group? Speaker: Loc Le – Lecturer at DUT...
[DevDay 2016] How to build a working group? Speaker: Loc Le – Lecturer at DUT...
 
[DevDay 2016] Prepare for Success - Speaker: Toan Ngo – Vice President at Glo...
[DevDay 2016] Prepare for Success - Speaker: Toan Ngo – Vice President at Glo...[DevDay 2016] Prepare for Success - Speaker: Toan Ngo – Vice President at Glo...
[DevDay 2016] Prepare for Success - Speaker: Toan Ngo – Vice President at Glo...
 
[DevDay 2016] Real Unit Testing with mocking framework - Speaker: Phat Vu – S...
[DevDay 2016] Real Unit Testing with mocking framework - Speaker: Phat Vu – S...[DevDay 2016] Real Unit Testing with mocking framework - Speaker: Phat Vu – S...
[DevDay 2016] Real Unit Testing with mocking framework - Speaker: Phat Vu – S...
 
Electric Microservices Land - Tsuyoshi Ushio
Electric Microservices Land - Tsuyoshi UshioElectric Microservices Land - Tsuyoshi Ushio
Electric Microservices Land - Tsuyoshi Ushio
 
[DevDay 2016] Secret tools for a Scrum Team - Speaker: Sebastian Sussman – CI...
[DevDay 2016] Secret tools for a Scrum Team - Speaker: Sebastian Sussman – CI...[DevDay 2016] Secret tools for a Scrum Team - Speaker: Sebastian Sussman – CI...
[DevDay 2016] Secret tools for a Scrum Team - Speaker: Sebastian Sussman – CI...
 
[DevDay 2016] Da Nang Software Industry & Job Opportunities for Students - Sp...
[DevDay 2016] Da Nang Software Industry & Job Opportunities for Students - Sp...[DevDay 2016] Da Nang Software Industry & Job Opportunities for Students - Sp...
[DevDay 2016] Da Nang Software Industry & Job Opportunities for Students - Sp...
 
[DevDay 2016] OpenStack and approaches for new users - Speaker: Chi Le – Head...
[DevDay 2016] OpenStack and approaches for new users - Speaker: Chi Le – Head...[DevDay 2016] OpenStack and approaches for new users - Speaker: Chi Le – Head...
[DevDay 2016] OpenStack and approaches for new users - Speaker: Chi Le – Head...
 
[DevDay 2016] The way to success - Speaker: Markus Baur - CEO at Axon Active ...
[DevDay 2016] The way to success - Speaker: Markus Baur - CEO at Axon Active ...[DevDay 2016] The way to success - Speaker: Markus Baur - CEO at Axon Active ...
[DevDay 2016] The way to success - Speaker: Markus Baur - CEO at Axon Active ...
 
[DevDay 2016] Build your next awesome game with Unity - Speaker: Trung Ngo –...
 [DevDay 2016] Build your next awesome game with Unity - Speaker: Trung Ngo –... [DevDay 2016] Build your next awesome game with Unity - Speaker: Trung Ngo –...
[DevDay 2016] Build your next awesome game with Unity - Speaker: Trung Ngo –...
 
015 10 bad presentation habits
015  10 bad presentation habits015  10 bad presentation habits
015 10 bad presentation habits
 
[DevDay 2016] Design Pattern at a glance - Speaker: Tuan Do – Scrum Master a...
 [DevDay 2016] Design Pattern at a glance - Speaker: Tuan Do – Scrum Master a... [DevDay 2016] Design Pattern at a glance - Speaker: Tuan Do – Scrum Master a...
[DevDay 2016] Design Pattern at a glance - Speaker: Tuan Do – Scrum Master a...
 
Top 10 things a fresh programmer should know - Dao Ngoc Khanh
Top 10 things a fresh programmer should know - Dao Ngoc KhanhTop 10 things a fresh programmer should know - Dao Ngoc Khanh
Top 10 things a fresh programmer should know - Dao Ngoc Khanh
 
[DevDay 2016] Startups support policies of DNES – Opportunities and challenge...
[DevDay 2016] Startups support policies of DNES – Opportunities and challenge...[DevDay 2016] Startups support policies of DNES – Opportunities and challenge...
[DevDay 2016] Startups support policies of DNES – Opportunities and challenge...
 

Similar to Why soft skills are so important - Vo Hoang Thuy Trang

Ky nang mem dien gia lai the luyen
Ky nang mem dien gia lai the luyenKy nang mem dien gia lai the luyen
Ky nang mem dien gia lai the luyenLại Thế Luyện
 
Ky nang mem- dien gia Lai The Luyen
Ky nang mem- dien gia Lai The LuyenKy nang mem- dien gia Lai The Luyen
Ky nang mem- dien gia Lai The LuyenLai The Luyen
 
tải sách Kỹ năng mềm miễn phí
tải sách Kỹ năng mềm miễn phí tải sách Kỹ năng mềm miễn phí
tải sách Kỹ năng mềm miễn phí Tuệ Lâm Văn Thị
 
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tcbài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tchienle082005
 
Thuyet trinh chon dung nguoi nguyet
Thuyet trinh chon dung nguoi nguyetThuyet trinh chon dung nguoi nguyet
Thuyet trinh chon dung nguoi nguyetDungDo57
 
Passport to Marketing 2_Ngoc Nguyen Thi Nhu_Kantar.pdf
Passport to Marketing 2_Ngoc Nguyen Thi Nhu_Kantar.pdfPassport to Marketing 2_Ngoc Nguyen Thi Nhu_Kantar.pdf
Passport to Marketing 2_Ngoc Nguyen Thi Nhu_Kantar.pdfssuser609133
 
Ky nang phong van tim viec
Ky nang phong van tim viecKy nang phong van tim viec
Ky nang phong van tim viecHoàng Rù
 
Để có bước tiến trong sự nghiệp
Để có bước tiến trong sự nghiệpĐể có bước tiến trong sự nghiệp
Để có bước tiến trong sự nghiệpHoàng Ngọc Tín
 
100922 hanh trinh cua sv qtkd
100922 hanh trinh cua sv qtkd100922 hanh trinh cua sv qtkd
100922 hanh trinh cua sv qtkdQuảng
 
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệpQuản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệpTri Dung, Tran
 
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chínhKhởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chínhTri Dung, Tran
 
Giao Trinh Giang Day Marketing
Giao Trinh Giang Day MarketingGiao Trinh Giang Day Marketing
Giao Trinh Giang Day Marketingforeman
 
Giaotrinhmarketing
GiaotrinhmarketingGiaotrinhmarketing
Giaotrinhmarketingdat
 
Giaotrinh marketing
Giaotrinh marketingGiaotrinh marketing
Giaotrinh marketingtpc131
 
Phong van & Xin viec - bai3
Phong van & Xin viec - bai3Phong van & Xin viec - bai3
Phong van & Xin viec - bai3Phan Huy
 
10 Phương pháp kinh doanh cho doanh nghiệp triệu đô
10 Phương pháp kinh doanh cho doanh nghiệp triệu đô10 Phương pháp kinh doanh cho doanh nghiệp triệu đô
10 Phương pháp kinh doanh cho doanh nghiệp triệu đôYouRICH Academy
 
140331 kỹ năng phỏng vấn tìm việc hiệu quả - lê anh sơn
140331  kỹ năng phỏng vấn tìm việc hiệu quả - lê anh sơn140331  kỹ năng phỏng vấn tìm việc hiệu quả - lê anh sơn
140331 kỹ năng phỏng vấn tìm việc hiệu quả - lê anh sơnLe Anh Son
 

Similar to Why soft skills are so important - Vo Hoang Thuy Trang (20)

Kỹ năng mềm
Kỹ năng mềmKỹ năng mềm
Kỹ năng mềm
 
Ky nang mem dien gia lai the luyen
Ky nang mem dien gia lai the luyenKy nang mem dien gia lai the luyen
Ky nang mem dien gia lai the luyen
 
Ky nang mem- dien gia Lai The Luyen
Ky nang mem- dien gia Lai The LuyenKy nang mem- dien gia Lai The Luyen
Ky nang mem- dien gia Lai The Luyen
 
tải sách Kỹ năng mềm miễn phí
tải sách Kỹ năng mềm miễn phí tải sách Kỹ năng mềm miễn phí
tải sách Kỹ năng mềm miễn phí
 
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tcbài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
 
Thuyet trinh chon dung nguoi nguyet
Thuyet trinh chon dung nguoi nguyetThuyet trinh chon dung nguoi nguyet
Thuyet trinh chon dung nguoi nguyet
 
Passport to Marketing 2_Ngoc Nguyen Thi Nhu_Kantar.pdf
Passport to Marketing 2_Ngoc Nguyen Thi Nhu_Kantar.pdfPassport to Marketing 2_Ngoc Nguyen Thi Nhu_Kantar.pdf
Passport to Marketing 2_Ngoc Nguyen Thi Nhu_Kantar.pdf
 
Ky nang phong van tim viec
Ky nang phong van tim viecKy nang phong van tim viec
Ky nang phong van tim viec
 
Để có bước tiến trong sự nghiệp
Để có bước tiến trong sự nghiệpĐể có bước tiến trong sự nghiệp
Để có bước tiến trong sự nghiệp
 
100922 hanh trinh cua sv qtkd
100922 hanh trinh cua sv qtkd100922 hanh trinh cua sv qtkd
100922 hanh trinh cua sv qtkd
 
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệpQuản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
 
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chínhKhởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
 
Tai lieu hoc mba
Tai lieu hoc mbaTai lieu hoc mba
Tai lieu hoc mba
 
Giao Trinh Giang Day Marketing
Giao Trinh Giang Day MarketingGiao Trinh Giang Day Marketing
Giao Trinh Giang Day Marketing
 
Giao Trinh Giang Day Marketing1290
Giao Trinh Giang Day Marketing1290Giao Trinh Giang Day Marketing1290
Giao Trinh Giang Day Marketing1290
 
Giaotrinhmarketing
GiaotrinhmarketingGiaotrinhmarketing
Giaotrinhmarketing
 
Giaotrinh marketing
Giaotrinh marketingGiaotrinh marketing
Giaotrinh marketing
 
Phong van & Xin viec - bai3
Phong van & Xin viec - bai3Phong van & Xin viec - bai3
Phong van & Xin viec - bai3
 
10 Phương pháp kinh doanh cho doanh nghiệp triệu đô
10 Phương pháp kinh doanh cho doanh nghiệp triệu đô10 Phương pháp kinh doanh cho doanh nghiệp triệu đô
10 Phương pháp kinh doanh cho doanh nghiệp triệu đô
 
140331 kỹ năng phỏng vấn tìm việc hiệu quả - lê anh sơn
140331  kỹ năng phỏng vấn tìm việc hiệu quả - lê anh sơn140331  kỹ năng phỏng vấn tìm việc hiệu quả - lê anh sơn
140331 kỹ năng phỏng vấn tìm việc hiệu quả - lê anh sơn
 

More from DevDay.org

[DevDay2019] Lean UX - By Bryant Castro, Bryant Castro at Wizeline
[DevDay2019] Lean UX - By Bryant Castro, Bryant Castro at Wizeline[DevDay2019] Lean UX - By Bryant Castro, Bryant Castro at Wizeline
[DevDay2019] Lean UX - By Bryant Castro, Bryant Castro at WizelineDevDay.org
 
[DevDay2019] Why you'll lose without UX Design - By Szilard Toth, CTO at e·pi...
[DevDay2019] Why you'll lose without UX Design - By Szilard Toth, CTO at e·pi...[DevDay2019] Why you'll lose without UX Design - By Szilard Toth, CTO at e·pi...
[DevDay2019] Why you'll lose without UX Design - By Szilard Toth, CTO at e·pi...DevDay.org
 
[DevDay2019] Things i wish I knew when I was a 23-year-old Developer - By Chr...
[DevDay2019] Things i wish I knew when I was a 23-year-old Developer - By Chr...[DevDay2019] Things i wish I knew when I was a 23-year-old Developer - By Chr...
[DevDay2019] Things i wish I knew when I was a 23-year-old Developer - By Chr...DevDay.org
 
[DevDay2019] Designing design teams - Christopher Nguyen, UX Manager at Wizeline
[DevDay2019] Designing design teams - Christopher Nguyen, UX Manager at Wizeline[DevDay2019] Designing design teams - Christopher Nguyen, UX Manager at Wizeline
[DevDay2019] Designing design teams - Christopher Nguyen, UX Manager at WizelineDevDay.org
 
[DevDay2019] Growth Hacking - How to double the benefits of your startup with...
[DevDay2019] Growth Hacking - How to double the benefits of your startup with...[DevDay2019] Growth Hacking - How to double the benefits of your startup with...
[DevDay2019] Growth Hacking - How to double the benefits of your startup with...DevDay.org
 
[DevDay2019] Collaborate or die: The designers’ guide to working with develop...
[DevDay2019] Collaborate or die: The designers’ guide to working with develop...[DevDay2019] Collaborate or die: The designers’ guide to working with develop...
[DevDay2019] Collaborate or die: The designers’ guide to working with develop...DevDay.org
 
[DevDay2019] How AI is changing the future of Software Testing? - By Vui Nguy...
[DevDay2019] How AI is changing the future of Software Testing? - By Vui Nguy...[DevDay2019] How AI is changing the future of Software Testing? - By Vui Nguy...
[DevDay2019] How AI is changing the future of Software Testing? - By Vui Nguy...DevDay.org
 
[DevDay2019] Hands-on Machine Learning on Google Cloud Platform - By Thanh Le...
[DevDay2019] Hands-on Machine Learning on Google Cloud Platform - By Thanh Le...[DevDay2019] Hands-on Machine Learning on Google Cloud Platform - By Thanh Le...
[DevDay2019] Hands-on Machine Learning on Google Cloud Platform - By Thanh Le...DevDay.org
 
[DevDay2019] Micro Frontends Architecture - By Thang Pham, Senior Software En...
[DevDay2019] Micro Frontends Architecture - By Thang Pham, Senior Software En...[DevDay2019] Micro Frontends Architecture - By Thang Pham, Senior Software En...
[DevDay2019] Micro Frontends Architecture - By Thang Pham, Senior Software En...DevDay.org
 
[DevDay2019] Power of Test Automation and DevOps combination - One click savi...
[DevDay2019] Power of Test Automation and DevOps combination - One click savi...[DevDay2019] Power of Test Automation and DevOps combination - One click savi...
[DevDay2019] Power of Test Automation and DevOps combination - One click savi...DevDay.org
 
[DevDay2019] How do I test AI models? - By Minh Hoang, Senior QA Engineer at KMS
[DevDay2019] How do I test AI models? - By Minh Hoang, Senior QA Engineer at KMS[DevDay2019] How do I test AI models? - By Minh Hoang, Senior QA Engineer at KMS
[DevDay2019] How do I test AI models? - By Minh Hoang, Senior QA Engineer at KMSDevDay.org
 
[DevDay2019] How to quickly become a Senior Engineer - By Tran Anh Minh, CEO ...
[DevDay2019] How to quickly become a Senior Engineer - By Tran Anh Minh, CEO ...[DevDay2019] How to quickly become a Senior Engineer - By Tran Anh Minh, CEO ...
[DevDay2019] How to quickly become a Senior Engineer - By Tran Anh Minh, CEO ...DevDay.org
 
[Devday2019] Dev start-up - By Le Trung, Founder & CEO at Hifiveplus and Edu...
[Devday2019] Dev start-up - By Le Trung, Founder & CEO at Hifiveplus and Edu...[Devday2019] Dev start-up - By Le Trung, Founder & CEO at Hifiveplus and Edu...
[Devday2019] Dev start-up - By Le Trung, Founder & CEO at Hifiveplus and Edu...DevDay.org
 
[DevDay2019] Web Development In 2019 - A Practical Guide - By Hoang Nhu Vinh,...
[DevDay2019] Web Development In 2019 - A Practical Guide - By Hoang Nhu Vinh,...[DevDay2019] Web Development In 2019 - A Practical Guide - By Hoang Nhu Vinh,...
[DevDay2019] Web Development In 2019 - A Practical Guide - By Hoang Nhu Vinh,...DevDay.org
 
[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digi...
[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digi...[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digi...
[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digi...DevDay.org
 
[DevDay2019] Python Machine Learning with Jupyter Notebook - By Nguyen Huu Th...
[DevDay2019] Python Machine Learning with Jupyter Notebook - By Nguyen Huu Th...[DevDay2019] Python Machine Learning with Jupyter Notebook - By Nguyen Huu Th...
[DevDay2019] Python Machine Learning with Jupyter Notebook - By Nguyen Huu Th...DevDay.org
 
[DevDay2019] Do you dockerize? Are your containers safe? - By Pham Hong Khanh...
[DevDay2019] Do you dockerize? Are your containers safe? - By Pham Hong Khanh...[DevDay2019] Do you dockerize? Are your containers safe? - By Pham Hong Khanh...
[DevDay2019] Do you dockerize? Are your containers safe? - By Pham Hong Khanh...DevDay.org
 
[DevDay2019] Develop a web application with Kubernetes - By Nguyen Xuan Phong...
[DevDay2019] Develop a web application with Kubernetes - By Nguyen Xuan Phong...[DevDay2019] Develop a web application with Kubernetes - By Nguyen Xuan Phong...
[DevDay2019] Develop a web application with Kubernetes - By Nguyen Xuan Phong...DevDay.org
 
[DevDay2019] Paradigm shift towards effective Scrum - By Tam Doan, Agile Coac...
[DevDay2019] Paradigm shift towards effective Scrum - By Tam Doan, Agile Coac...[DevDay2019] Paradigm shift towards effective Scrum - By Tam Doan, Agile Coac...
[DevDay2019] Paradigm shift towards effective Scrum - By Tam Doan, Agile Coac...DevDay.org
 
[DevDay2019] JAM Stack - By Ngo Thi Ni, Web Developer at Agility IO
[DevDay2019] JAM Stack - By Ngo Thi Ni, Web Developer at Agility IO[DevDay2019] JAM Stack - By Ngo Thi Ni, Web Developer at Agility IO
[DevDay2019] JAM Stack - By Ngo Thi Ni, Web Developer at Agility IODevDay.org
 

More from DevDay.org (20)

[DevDay2019] Lean UX - By Bryant Castro, Bryant Castro at Wizeline
[DevDay2019] Lean UX - By Bryant Castro, Bryant Castro at Wizeline[DevDay2019] Lean UX - By Bryant Castro, Bryant Castro at Wizeline
[DevDay2019] Lean UX - By Bryant Castro, Bryant Castro at Wizeline
 
[DevDay2019] Why you'll lose without UX Design - By Szilard Toth, CTO at e·pi...
[DevDay2019] Why you'll lose without UX Design - By Szilard Toth, CTO at e·pi...[DevDay2019] Why you'll lose without UX Design - By Szilard Toth, CTO at e·pi...
[DevDay2019] Why you'll lose without UX Design - By Szilard Toth, CTO at e·pi...
 
[DevDay2019] Things i wish I knew when I was a 23-year-old Developer - By Chr...
[DevDay2019] Things i wish I knew when I was a 23-year-old Developer - By Chr...[DevDay2019] Things i wish I knew when I was a 23-year-old Developer - By Chr...
[DevDay2019] Things i wish I knew when I was a 23-year-old Developer - By Chr...
 
[DevDay2019] Designing design teams - Christopher Nguyen, UX Manager at Wizeline
[DevDay2019] Designing design teams - Christopher Nguyen, UX Manager at Wizeline[DevDay2019] Designing design teams - Christopher Nguyen, UX Manager at Wizeline
[DevDay2019] Designing design teams - Christopher Nguyen, UX Manager at Wizeline
 
[DevDay2019] Growth Hacking - How to double the benefits of your startup with...
[DevDay2019] Growth Hacking - How to double the benefits of your startup with...[DevDay2019] Growth Hacking - How to double the benefits of your startup with...
[DevDay2019] Growth Hacking - How to double the benefits of your startup with...
 
[DevDay2019] Collaborate or die: The designers’ guide to working with develop...
[DevDay2019] Collaborate or die: The designers’ guide to working with develop...[DevDay2019] Collaborate or die: The designers’ guide to working with develop...
[DevDay2019] Collaborate or die: The designers’ guide to working with develop...
 
[DevDay2019] How AI is changing the future of Software Testing? - By Vui Nguy...
[DevDay2019] How AI is changing the future of Software Testing? - By Vui Nguy...[DevDay2019] How AI is changing the future of Software Testing? - By Vui Nguy...
[DevDay2019] How AI is changing the future of Software Testing? - By Vui Nguy...
 
[DevDay2019] Hands-on Machine Learning on Google Cloud Platform - By Thanh Le...
[DevDay2019] Hands-on Machine Learning on Google Cloud Platform - By Thanh Le...[DevDay2019] Hands-on Machine Learning on Google Cloud Platform - By Thanh Le...
[DevDay2019] Hands-on Machine Learning on Google Cloud Platform - By Thanh Le...
 
[DevDay2019] Micro Frontends Architecture - By Thang Pham, Senior Software En...
[DevDay2019] Micro Frontends Architecture - By Thang Pham, Senior Software En...[DevDay2019] Micro Frontends Architecture - By Thang Pham, Senior Software En...
[DevDay2019] Micro Frontends Architecture - By Thang Pham, Senior Software En...
 
[DevDay2019] Power of Test Automation and DevOps combination - One click savi...
[DevDay2019] Power of Test Automation and DevOps combination - One click savi...[DevDay2019] Power of Test Automation and DevOps combination - One click savi...
[DevDay2019] Power of Test Automation and DevOps combination - One click savi...
 
[DevDay2019] How do I test AI models? - By Minh Hoang, Senior QA Engineer at KMS
[DevDay2019] How do I test AI models? - By Minh Hoang, Senior QA Engineer at KMS[DevDay2019] How do I test AI models? - By Minh Hoang, Senior QA Engineer at KMS
[DevDay2019] How do I test AI models? - By Minh Hoang, Senior QA Engineer at KMS
 
[DevDay2019] How to quickly become a Senior Engineer - By Tran Anh Minh, CEO ...
[DevDay2019] How to quickly become a Senior Engineer - By Tran Anh Minh, CEO ...[DevDay2019] How to quickly become a Senior Engineer - By Tran Anh Minh, CEO ...
[DevDay2019] How to quickly become a Senior Engineer - By Tran Anh Minh, CEO ...
 
[Devday2019] Dev start-up - By Le Trung, Founder & CEO at Hifiveplus and Edu...
[Devday2019] Dev start-up - By Le Trung, Founder & CEO at Hifiveplus and Edu...[Devday2019] Dev start-up - By Le Trung, Founder & CEO at Hifiveplus and Edu...
[Devday2019] Dev start-up - By Le Trung, Founder & CEO at Hifiveplus and Edu...
 
[DevDay2019] Web Development In 2019 - A Practical Guide - By Hoang Nhu Vinh,...
[DevDay2019] Web Development In 2019 - A Practical Guide - By Hoang Nhu Vinh,...[DevDay2019] Web Development In 2019 - A Practical Guide - By Hoang Nhu Vinh,...
[DevDay2019] Web Development In 2019 - A Practical Guide - By Hoang Nhu Vinh,...
 
[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digi...
[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digi...[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digi...
[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digi...
 
[DevDay2019] Python Machine Learning with Jupyter Notebook - By Nguyen Huu Th...
[DevDay2019] Python Machine Learning with Jupyter Notebook - By Nguyen Huu Th...[DevDay2019] Python Machine Learning with Jupyter Notebook - By Nguyen Huu Th...
[DevDay2019] Python Machine Learning with Jupyter Notebook - By Nguyen Huu Th...
 
[DevDay2019] Do you dockerize? Are your containers safe? - By Pham Hong Khanh...
[DevDay2019] Do you dockerize? Are your containers safe? - By Pham Hong Khanh...[DevDay2019] Do you dockerize? Are your containers safe? - By Pham Hong Khanh...
[DevDay2019] Do you dockerize? Are your containers safe? - By Pham Hong Khanh...
 
[DevDay2019] Develop a web application with Kubernetes - By Nguyen Xuan Phong...
[DevDay2019] Develop a web application with Kubernetes - By Nguyen Xuan Phong...[DevDay2019] Develop a web application with Kubernetes - By Nguyen Xuan Phong...
[DevDay2019] Develop a web application with Kubernetes - By Nguyen Xuan Phong...
 
[DevDay2019] Paradigm shift towards effective Scrum - By Tam Doan, Agile Coac...
[DevDay2019] Paradigm shift towards effective Scrum - By Tam Doan, Agile Coac...[DevDay2019] Paradigm shift towards effective Scrum - By Tam Doan, Agile Coac...
[DevDay2019] Paradigm shift towards effective Scrum - By Tam Doan, Agile Coac...
 
[DevDay2019] JAM Stack - By Ngo Thi Ni, Web Developer at Agility IO
[DevDay2019] JAM Stack - By Ngo Thi Ni, Web Developer at Agility IO[DevDay2019] JAM Stack - By Ngo Thi Ni, Web Developer at Agility IO
[DevDay2019] JAM Stack - By Ngo Thi Ni, Web Developer at Agility IO
 

Why soft skills are so important - Vo Hoang Thuy Trang

 • 1. Passerelles numériques DEV DAY 2015 A Gateway for Life
 • 2. 2 KỸ NĂNG MỀM LÀ GÌ? Các kỹ năng giúp con người tư duy và tương tác với con người Kỹ năng mềm tạo nên giá trị của bạn: Quyết định bạn là ai? Bạn làm việc thế nào?
 • 3. 3 TẠI SAO KỸ NĂNG MỀM QUAN TRỌNG? • Tạo sự khác biệt • Công cụ để nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình “ Having hard skills gets you hired; lacking soft skills gets you fired.”
 • 4. 4 CÁC KỸ NĂNG MỀM CẦN CÓ CHO CÔNG VIỆC IT LÀ GÌ?
 • 5. 5 IT MARKET STUDY 2013| 5 kỹ năng mềm hàng đầu cho nhân viên IT mới ra trường 5 Top 5 ¹ Phản hồi từ 52/61 công ty được phỏng vấn
 • 6. 6 IT MARKET STUDY 2013| Các kỹ năng khó tìm thấy ở sinh viên mới ra trường 6 0% 0% 0% 0% 5% 5% 8% 11% 14% 16% 16% 27% 30% Critical mind Business support ability Motivation / commitment Responsibility / Reliability Sales skills Autonomy/ability to take initiative Problem solving Writing / Reporting Searching & self-learning / Autonomy Logical thinking Teamwork English skills Interpersonal and communication skillsKỹ năng giao tiếp và ứng xử Viết/ Báo cáo Giải quyết vấn đề Độc lập/ có khả năng đưa sáng kiến Kỹ năng sales Có trách nhiệm/ Đáng tin cậy Có động lực/ Cam kết Có khả năng hỗ trợ kinh doanh Tư duy phản biện Top 5 ² Phản hồi từ 37/61 công ty được phỏng vấn Kỹ năng tiếng Anh Làm việc nhóm Tư duy logic Tìm kiếm và tự học/Độc lập
 • 7. 7 BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG • Kỹ năng giao tiếp • Cấu trúc bài thuyết trình • Thực hành
 • 8. 8 IT MARKET STUDY 2013| Các kỹ năng khó tìm thấy ở sinh viên mới ra trường 8 0% 0% 0% 0% 5% 5% 8% 11% 14% 16% 16% 27% 30% Critical mind Business support ability Motivation / commitment Responsibility / Reliability Sales skills Autonomy/ability to take initiative Problem solving Writing / Reporting Searching & self-learning / Autonomy Logical thinking Teamwork English skills Interpersonal and communication skillsKỹ năng giao tiếp và ứng xử Viết/ Báo cáo Giải quyết vấn đề Độc lập/ có khả năng đưa sáng kiến Kỹ năng sales Có trách nhiệm/ Đáng tin cậy Có động lực/ Cam kết Có khả năng hỗ trợ kinh doanh Tư duy phản biện Top 5 ² Phản hồi từ 37/61 công ty được phỏng vấn Kỹ năng tiếng Anh Làm việc nhóm Tư duy logic Tìm kiếm và tự học/Độc lập