Successfully reported this slideshow.

More Related Content

More from DevDay.org

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Why soft skills are so important - Vo Hoang Thuy Trang

  1. 1. Passerelles numériques DEV DAY 2015 A Gateway for Life
  2. 2. 2 KỸ NĂNG MỀM LÀ GÌ? Các kỹ năng giúp con người tư duy và tương tác với con người Kỹ năng mềm tạo nên giá trị của bạn: Quyết định bạn là ai? Bạn làm việc thế nào?
  3. 3. 3 TẠI SAO KỸ NĂNG MỀM QUAN TRỌNG? • Tạo sự khác biệt • Công cụ để nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình “ Having hard skills gets you hired; lacking soft skills gets you fired.”
  4. 4. 4 CÁC KỸ NĂNG MỀM CẦN CÓ CHO CÔNG VIỆC IT LÀ GÌ?
  5. 5. 5 IT MARKET STUDY 2013| 5 kỹ năng mềm hàng đầu cho nhân viên IT mới ra trường 5 Top 5 ¹ Phản hồi từ 52/61 công ty được phỏng vấn
  6. 6. 6 IT MARKET STUDY 2013| Các kỹ năng khó tìm thấy ở sinh viên mới ra trường 6 0% 0% 0% 0% 5% 5% 8% 11% 14% 16% 16% 27% 30% Critical mind Business support ability Motivation / commitment Responsibility / Reliability Sales skills Autonomy/ability to take initiative Problem solving Writing / Reporting Searching & self-learning / Autonomy Logical thinking Teamwork English skills Interpersonal and communication skillsKỹ năng giao tiếp và ứng xử Viết/ Báo cáo Giải quyết vấn đề Độc lập/ có khả năng đưa sáng kiến Kỹ năng sales Có trách nhiệm/ Đáng tin cậy Có động lực/ Cam kết Có khả năng hỗ trợ kinh doanh Tư duy phản biện Top 5 ² Phản hồi từ 37/61 công ty được phỏng vấn Kỹ năng tiếng Anh Làm việc nhóm Tư duy logic Tìm kiếm và tự học/Độc lập
  7. 7. 7 BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG • Kỹ năng giao tiếp • Cấu trúc bài thuyết trình • Thực hành
  8. 8. 8 IT MARKET STUDY 2013| Các kỹ năng khó tìm thấy ở sinh viên mới ra trường 8 0% 0% 0% 0% 5% 5% 8% 11% 14% 16% 16% 27% 30% Critical mind Business support ability Motivation / commitment Responsibility / Reliability Sales skills Autonomy/ability to take initiative Problem solving Writing / Reporting Searching & self-learning / Autonomy Logical thinking Teamwork English skills Interpersonal and communication skillsKỹ năng giao tiếp và ứng xử Viết/ Báo cáo Giải quyết vấn đề Độc lập/ có khả năng đưa sáng kiến Kỹ năng sales Có trách nhiệm/ Đáng tin cậy Có động lực/ Cam kết Có khả năng hỗ trợ kinh doanh Tư duy phản biện Top 5 ² Phản hồi từ 37/61 công ty được phỏng vấn Kỹ năng tiếng Anh Làm việc nhóm Tư duy logic Tìm kiếm và tự học/Độc lập
  9. 9. 9 KỸ NĂNG MỀM

×