Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digital transition period - By Vy Van Viet, CEO at iViettech Education

[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digital transition period - By Vy Van Viet, CEO at iViettech Education

The term "digital transformation" is mentioned a lot recently and is considered as the first platform to access and apply technologies in the 4th industrial revolution. So what are the opportunities and challenges for human resources during this period? With many years working and researching in human resource training for the software industry, he hopes these sharing will be helpful to you.

The term "digital transformation" is mentioned a lot recently and is considered as the first platform to access and apply technologies in the 4th industrial revolution. So what are the opportunities and challenges for human resources during this period? With many years working and researching in human resource training for the software industry, he hopes these sharing will be helpful to you.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from DevDay.org

Advertisement

[DevDay2019] Opportunities and challenges for human resources during the digital transition period - By Vy Van Viet, CEO at iViettech Education

 1. 1. Chuyên đề: “Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số” Đào tạo Lập trình viên chuyên nghiệp Vy Van Viet CEO iViettech
 2. 2. Giới thiệu • Giám đốc – Công ty TNHH Đào tạo & Công nghệ iViettech • Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng • Giám đốc chiến lược MagRabbit Việt Nam • Phó Tổng giám đốc Softech • 20 năm làm việc trong ngành phần mềm.
 3. 3. Nội dung • Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số • Chuyển đổi số làm những gì? • Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực • Nhìn nhận nhu cầu nhân lực qua nhu cầu tuyển dụng của ngành phần mềm Đà Nẵng • Một số kết luận
 4. 4. CMCN 4.0 & CHUYỂN ĐỐI SỐ
 5. 5. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 • Tên gọi: CMCN 4.0 hay Industry 4.0 • Khái niệm: đưa ra năm 2011 tại Đức • Nội dung đặc trưng: – Sản xuất thông minh dựa trên CNTT, Công nghệ sinh học, Công nghệ Nano, In 3D, .. Với các công nghệ số (IoT, Cloud, Big Data, AI) làm nền tảng.
 6. 6. Bản chất của CMCN 4.0
 7. 7. Quá trình chuyển đổi số
 8. 8. Tạo ra mô hình kinh doanh mới • Doanh nghiệp tiêu biểu
 9. 9. Tạo ra mô hình kinh doanh mới • Doanh nghiệp tiêu biểu
 10. 10. Dữ liệu là thứ quan trọng nhất
 11. 11. Chuyển đổi số là làm những gì?
 12. 12. Tiến trình chuyển đổi số thông thường 1. Hiểu rõ và có chiến lược cụ thể 2. Số hóa dữ liệu 3. Tối ưu hóa từ mô hình <-> sang thực tế 4. Ứng dụng công nghệ để khai phá dữ liệu và tạo ra các dịch vụ mới.
 13. 13. 1. Hiểu rõ yêu cầu chuyển đổi số • Nghiên cứu tài liệu • Tham dự hội thảo • Thuê chuyên gia tư vấn • Xây dựng chiến lược chuyển đổi số
 14. 14. 2. Số hóa dữ liệu
 15. 15. Tối ưu hóa từ mô hình sang thực tế
 16. 16. Ứng dụng công nghệ mới • Tùy theo nhu cầu mà có thể sử dụng các dịch vụ như: – Data Science – AI – Blockchain – … Để tạo ra dịch vụ và giá trị mới.
 17. 17. Cơ hội và thách thức với nguồn nhân lực
 18. 18. Cơ hội và thách thức với nguồn nhân lực • Công việc mới xuất, một số công việc cũ mất đi • Công nghệ mới xuất hiện • Cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn • Qui mô, Vốn, Lịch sử không còn là yếu tố quyết định • Yêu cầu kỹ năng làm việc toàn cầu
 19. 19. Nhìn từ nhu cầu tuyển dụng của ngành phần mềm Đà nẵng
 20. 20. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành phần mềm Đà Nẵng 2018
 21. 21. Thấy gì qua nhu cầu tuyển dụng này • Nền tảng cơ bản vẫn rất quan trọng • Mọi sự chuyển dịch đều trải qua từ từ • Cần có sự chuẩn bị, nhưng không phải bằng mọi giá
 22. 22. Lời khuyên dành cho sinh viên • Trang bị kiến thức nền tảng • Trang bị tiếng Anh để làm việc toàn cầu • Tìm cơ hội tiếp xúc các công nghệ mới như AI, Big Data, BlockChain .v.v.. • Làm việc toàn cầu khi có cơ hội
 23. 23. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe!

×