Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

[DevDay2019] Digital Twin: The digital transformation model in Industry 4.0 - By Trinh Cong Duy, PhD at Danang University

[DevDay2019] Digital Twin: The digital transformation model in Industry 4.0 - By Trinh Cong Duy, PhD at Danang University

Digital Twin is a digital copy of the real world, created from the data collected from sensors mounted inside or outside the subject. Thus, the digital copy is the image, the data reflects the parallel nature of the object in real time. Digital Twin plays an increasingly important role in management, production and business to human activities in the new era.

Digital Twin is a digital copy of the real world, created from the data collected from sensors mounted inside or outside the subject. Thus, the digital copy is the image, the data reflects the parallel nature of the object in real time. Digital Twin plays an increasingly important role in management, production and business to human activities in the new era.

More Related Content

More from DevDay.org

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

[DevDay2019] Digital Twin: The digital transformation model in Industry 4.0 - By Trinh Cong Duy, PhD at Danang University

 1. 1. Digital Twins The Digital Transformation Model in Industry 4.0 03/30/2019 Trinh Cong Duy – congduy@gmail.com Fb.com/trinhcongduy
 2. 2. congduy@gmail.com Fb.com/trinhcongduy
 3. 3. Digital Transformation • Bộ TTTT thông chính thức được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng Đề án Chuyển đổi số quốc gia và sẽ được trình Thủ tướng ngay trong năm 2019 • Digital Transformation – Chuyển đổi số là gì? Tại sao quan trọng?
 4. 4. Chuyển đổi số là gì? Tại sao quan trọng? - Năm 1958, các tập đoàn giữ vững vị trí của mình trung bình gần 61 năm. - Năm 2011, "tuổi thọ" trên bị rút ngắn chỉ còn 18 năm. - Năm 2022 đầu tư cho chuyển đổi số trên toàn thế giới sẽ đạt 1,97 nghìn tỷ USD - Có khả năng thay đổi cán cân thương mại thế giới. (IDC)
 5. 5. Chuyển đổi số là gì? Tại sao quan trọng?
 6. 6. Chuyển đổi số là gì? Tại sao quan trọng? Đừng chết như Kodak, Nokia: Lời cảnh báo gửi doanh nhân Việt. (CEO Forum 2018) Kodak (1881-2012): Hero to zero
 7. 7. Digital Transformation - Chuyển đổi số Hành trình, chứ không phải đích đến Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Industry 4.0
 8. 8. 2019 Technology Trends
 9. 9. Digital twins Bản sao số Song sinh số
 10. 10. Digital twins Bản sao số Song sinh số
 11. 11. Digital twins
 12. 12. Digital twins examples • Retail: store twins of Amazon, delivery twins • Manufacturing: production line twins • Transport: Uber,Grab • Real Estate: BIM, BMS • FMCG: DMS • Healthcare: Human twins
 13. 13. Demo • Map4d.vn • Vr360.com.vn • htkt.ttqh.vn • danang.ttqh.vn

×