Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

[DevDay2019] A new approach of ERP solutions - By: Vu Ngoc Bang at Est Rouge

More Related Content

More from DevDay.org

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

[DevDay2019] A new approach of ERP solutions - By: Vu Ngoc Bang at Est Rouge

  1. 1. A new approach of ERP Solutions Methods & experiences when applying ERP Solutions to Enterprises
  2. 2. About me: Bang Vu Hơn 10 năm hoạt động trong ngành Sản xuất sản phẩm phần mềm & quản lý dự án CNTT Hơn 100 khách hàng trong và ngoài nước đa dạng các lĩnh vực, ERP, Thương mại điện tử, start up Đang nghiên cứu sản phẩm AI / Machine Learning & Big Data tại Est Rouge Technologies thuộc tập đoàn Est Rouge Entrepreneur - CoFounder của 1 công ty start up tư vấn giải pháp CNTT
  3. 3. Các thành phần trong hệ thống ERP Bán hàng Tài chính kế toán Sản xuất Lao động Nhân công Tiền lương Vật tư Nguyên liệu Chuỗi cung ứng ... Tích hợp Thời gian Bảo mật Thiết kế Hạ tầng Tuỳ biến Công nghệ
  4. 4. Các mức độ triển khai ERP Chưa ứng dụng Ứng dụng nhỏ lẻ Ứng dụng từng phần Ứng dụng toàn phần Tối ưu, nâng cấp - Kế toán - PM đơn lẻ - Access, Excel - Email - Nhóm dev - Cty nhỏ - Cloud SaaS - Cấu hình 1 phần của hệ thống ERP có sẵn - Phân hệ bán hàng - Phân hệ Qly Kho - Cty lớn - SaaS nước ngoài - Cấu hình 1 phần của hệ thống ERP có sẵn - Đầy đủ các phân hệ phục vụ SXKD - Cty lớn - Cty nước ngoài - ERP nước ngoài - Cty lớn - Cty nước ngoài - ERP nước ngoài - Cải tiến - Tự động hoá - Dự đoán - Cảnh báo $ Highest Risk $$ Normal Risk $$$$ Low Risk $$$$$$$$ Lowest Risk
  5. 5. Các mô hình triển khai ERP Đặt hàng Thiết kế sẵn Cấu hình NEW Khảo sát Kế hoạch Phát triển Vận hành Bảo trì Khảo sát Kế hoạch Cấu hình Vận hành Bảo trì Nghiên cứu Khảo sát Phát triển x N x N Vận hành Xây dựng giải pháp x N x Nx N x N Hướng tập trung vào đơn vị tư vấn & thi công Hướng tập trung vào đơn vị tư vấn & thi công Hướng tập trung vào Doanh nghiệp
  6. 6. Các yếu tố cần để triển khai ERP thành công - Quy tắc 40-40-20 Doanh nghiệp CNTT (20%) Doanh nghiệp SXKD (40%) Đơn vị tư vấn ERP (40%) - Kỹ thuật - Chuyên nghiệp - Năng lực - Năng lực - Chuyên ngành dọc - Xu hướng - Lãnh đạo - Quản lý - NLĐ - Am hiểu xu hướng Doanh nghiệp CNTT: Quy mô vừa & nhỏ Doanh nghiệp SXKD: Quy mô vừa & nhỏ Đơn vị tư vấn: Chuyên nghiệp theo Ngành dọc
  7. 7. Thank you

×