Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

[DevDay2019] 4D digital map platform and application - By Le Sua, Project Manager at IOT Link

More Related Content

More from DevDay.org

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

[DevDay2019] 4D digital map platform and application - By Le Sua, Project Manager at IOT Link

 1. 1. Introduction to Map4D
 2. 2. Nôi dung - Giới thiệu - Kỹ thuật bản đồ - Công nghệ sử dụng - Tích hợp bản đồ 4D - Ứng dụng - Hỏi đáp
 3. 3. Câu hỏi Map SDK là gì? Kể tên 4 Map SDK hỗ trợ Web, Android, iOS mà bạn biết?
 4. 4. Giới thiệu – Map 4D SDK - Map 4D SDK là một SDK về bản đồ của công ty IOT Link. - Phát triển bởi đội ngũ kỹ sư tại trung tâm R&D của công ty IOT Link tại Đà Nẵng - Hỗ trợ đầy đủ các tính năng về bản đồ 2D, 3D, thời gian, thời tiết (4D), chỉ đường, tìm kiếm,…
 5. 5. Giới thiệu – Map 4D SDK - Hỗ trợ đa nền tảng (iOS, Android, Web), dễ dàng tích hợp và phát triển. - Phân phối trên Cocoapods, JCenter, NPM và GitHub. - Tài liệu http://map4d.vn/home/documen t
 6. 6. Giới thiệu – Map4D Website - Map 4D là một sản phẩm bản đồ được phát triển dựa trên Map 4D SDK - Toàn bộ dữ liệu bản đồ được đặt và quản lý tại Việt Nam. - Địa chỉ https://map.map4d.vn
 7. 7. Kỹ thuật bản đồ
 8. 8. Kỹ thuật bản đồ – “Tile” - Map tile - Tile Grid
 9. 9. Kỹ thuật bản đồ – “Zoom Level” - Zoom Level
 10. 10. Câu hỏi Nếu 1 tile có kích thước là 1KB, một bản đồ hỗ trợ đến mức zoom 21 thì tốn dung lượng bao nhiêu?
 11. 11. Kỹ thuật bản đồ – “3D” - Đối tượng 3D - Hiệu ứng
 12. 12. Công nghệ
 13. 13. Công nghệ - “Client” - OpenGL ES & C++, Objective C, Swift, Java - WebGL 2.0 & TypeScript
 14. 14. Công nghệ - “Client” - Tương lai - Vulkan, Metal & WebGL 3.0
 15. 15. Công nghệ - “Server” - .Net Core 2.x - MongoDB
 16. 16. Hướng dẫn tích hợp
 17. 17. Tích hợp – “Web” - Tích hợp nhanh chóng chỉ với vài dòng code đơn giản
 18. 18. Tích hợp – “iOS” - Bước 1: cài đặt
 19. 19. Tích hợp – “iOS” - Bước 2: cung cấp key
 20. 20. Tích hợp – “iOS” - Bước 3: tạo view
 21. 21. Ứng dụng
 22. 22. Ứng dụng - Ứng dụng map thời gian thực - Ứng dụng quản lý hạ tầng và quy hoạch đô thị - Ứng dụng thành phố thông minh - Ứng dụng sử dụng bản đồ,… - …..
 23. 23. Hỏi đáp

Editor's Notes

 • In Slide Show mode, select the arrows to visit links.

×