Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 15

[DevDay 2017] Microsoft Bot Framework – Xây dựng hệ thống giao tiếp tự động hóa - Diễn giả: Nguyễn Đức Long, Quản lý Dự án tại SDC-MSITA

3

Share

Bạn đã nghe về chatbot? Hệ thống trả lời tự động cùng với trí tuệ nhân tạo, tương lai của ngành công nghệ mà không chỉ Microsoft mà các ông lớn trong ngành như Google, Apple, Facebook… đang tham gia vào cuộc đua để giành vị trí số 1 về chatbot.

Tìm hiểu về Chatbot chưa bao giờ là chậm vì cả thế giới đều đang tìm hiểu. Bài trình bày này cho bạn cái nhìn tổng quan về chatbot và xây dựng 1 chatbot đơn giản với Microsoft Bot Framework.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

[DevDay 2017] Microsoft Bot Framework – Xây dựng hệ thống giao tiếp tự động hóa - Diễn giả: Nguyễn Đức Long, Quản lý Dự án tại SDC-MSITA

 1. 1. Microsoft Bot Framework Xây dựng hệ thống giao tiếp tự động hóa Nguyễn Đức Long Quản lý Dự án tại SDC – MSITA
 2. 2. Nội dung  Chatbot là gì?  Lợi ích của việc sử dụng Chatbot.  Giới thiệu Microsoft Bot Framework  Kiến trúc và thành phần của Microsoft Bot Framework.  Demo
 3. 3. Chatbot là gì? “Chatbot là ứng dụng tương tác với mọi người thông qua giao diện chat.”
 4. 4. Tại sao Chatbot là một bước đột phá mới? Lợi ích của việc sử dụng Chatbot
 5. 5. Microsoft Bot Framework Làm thế nào để tạo chatbot?
 6. 6. Tại sao dùng MicroSoft Bot Framework?  Dễ sử dụng và dễ học.  Tài liệu đầy đủ, toàn diện.  Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và chuẩn (REST, .NET, NodeJs)  Hỗ trợ tích hợp với các dịch vụ trí tuệ nhân tạo của Microsoft  Có nhiều năm kinh nghiệm trong xử lý và hiểu ngôn ngữ, nó được cung cấp miễn phí dưới dạng dịch vụ (LUIS)  Lưu trữ và kết nối với các dịch vụ có sẵn khác
 7. 7. Microsoft Bot Framework cung cấp những gì bạn cần Bot Builder SDK (.NET, NodeJs, REST API) Bot Framework Emulator Bot Connector Developer Portal Bot Directory
 8. 8. Kiến trúc của Microsoft Bot Framework Web Chat Các dịch vụ khác, APIs, Databases, Azure Machine Learning, Azure Search, etc… Bot code Entity Extraction Speech Bot Clipboard w entities Natural Language Translation + Intelligent Services Bing Knowledge User Preferences Image Intelligence … Message input <> output State Management Bot Connector Service …… … Bot Builder SDK Direct Line… Email Facebook GroupMe Kik Skype Slack Telegram Twilio (SMS) Bot Builder SDK Code của bạn
 9. 9. Các thành phần chính của Microsoft Bot Framework Microsoft Bot Framework Bot Connector Bot DirectoryBot Builder SDKs Cho phép bạn kết nối Chatbot của mình tới Skype, Slack, Facebook Messenger, Kik, Office 365 mail và những kênh giao tiếp thông dụng khác. Bộ công cụ được chia sẻ trên GitHub dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT này sẽ cung cấp tất cả mọi thứ bạn cần để xây dựng Chatbot bằng Node.js, .NET hay REST API. Đây là một thư mục cộng đồng chứa tất cả những bot đã được kiểm duyệt đăng ký thông qua Developer Portal. Người dùng có thể trải nghiệm, khám phá những bot có sẵn hoặc thêm bot mà mình phát triển vào Bot Directory.
 10. 10. Bot Framework Emulator
 11. 11. Developer Portal Public Directory của Bots Bot Framework  Đăng ký bot  Định cấu hình kênh mong muốn  Xuất bản trong Bot Directory.  Tất cả các chương trình đăng ký với Bot Framework được tự động cấu hình để làm việc với Skype và Web.
 12. 12. DEMO Các công cụ cần thiết  Visual Studio 2015+  Bot Framework Emulator (Mac and Windows) and ngrok  Visual Studio Template - C#  Bot Builder SDK
 13. 13. Q&A Thank You “Lập trình cho tương lai” Học viện CNTT Microsoft – Đại học Đà Nẵng

×