Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EE

4,375 views

Published on

http://www.devcastzone.com/course,tworzenie-aplikacji-internetowych-z-uzyciem-platformy-java-ee

W ramach devcastu "Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EE" nauczysz się tworzyć aplikacje webowe zgodne z platformą Java Enterprise Edition. Poznasz strukturę takich aplikacji, a także nauczysz się je tworzyć, konfigurować i wdrażać na serwerze aplikacji. Dowiesz się jak korzystać z serwletów, a także stron JSP. Poznasz zalety biblioteki JSTL, a także różne sposoby wykorzystywania danych w aplikacjach webowych - przy użyciu bibliotek JDBC i JPA. Dowiesz się także jakie innowacje związane z tworzeniem aplikacji webowej zostały wprowadzone w Javie EE 6.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EE

 1. 1. Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EE Materiały pochodzą ze strony: www.devcastzone.comcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com
 2. 2. Serwlety – podstawa aplikacji webowych Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com
 3. 3. Spis treści 1. Struktura aplikacji webowej 2. Omówienie pliku konfiguracyjnego web.xml 3. Serwlet od podstaw – tworzenie i konfiguracja 4. Serwlety – obsługa sesji 5. Atrybuty i ich zasięgi 6. Cykl życia aplikacji a obiekty nasłuchujące 7. Bezpieczeostwo 8. Filtry a żądania Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 3
 4. 4. Struktura aplikacji webowej • / – katalog zawierający wszelkie widoki, szablony, a także wszystkie pliki, które mają byd dostępne publicznie. Serwer nie udostępnia jedynie plików zawartych w podkatalogach WEB-INF i META-INF • /WEB-INF – katalog zawierający dodatkowe zasoby niezbędne do prawidłowego działania aplikacji, m.in. skompilowane klasy Java i biblioteki (JAR) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 4
 5. 5. Struktura aplikacji webowej • /WEB-INF/web.xml – deskryptor aplikacji webowej – plik zawierający wszystkie istotne ustawienia, mający kluczowe znaczenie dla działania całej aplikacji • /WEB-INF/classes – katalog zawierający skompilowane klasy • /WEB-INF/lib – katalog zawierający dodatkowe biblioteki Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 5
 6. 6. Struktura aplikacji webowej • /META-INF – zawiera plik manifest.mf – jego obecnośd wynika z faktu, że każda aplikacja webowa przygotowana do wdrożenia ma postad pojedynczego archiwum WAR (Web ARchive), będącego specyficznym przypadkiem zwykłego pliku JAR Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 6
 7. 7. Struktura aplikacji webowej • Typowy projekt (np. tworzony w środowisku Eclipse) zawiera również zintegrowany z projektem katalog z plikami źródłowymi aplikacji. Pliki te nie są jednak włączane do archiwum WAR • Opcjonalnie: odwołania do usług sieciowych, plik persistence.xml (plik konfiguracyjny stosowany w technologii JPA) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 7
 8. 8. Plik konfiguracyjny web.xml • W pliku /WEB-INF/web.xml zawarte są praktycznie wszystkie informacje dotyczące konfiguracji aplikacji webowej Java EE • W Java EE 6 jego znaczenie nieco maleje, z uwagi na możliwośd definiowania pewnych informacji bezpośrednio w plikach źródłowych przy użyciu adnotacji Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 8
 9. 9. Plik konfiguracyjny web.xml • Podstawowe zastosowanie pliku web.xml to powiązanie wzorców adresów URL z konkretnymi klasami serwletów • Powiązanie odbywa się dwuetapowo: o nazwa klasy serwletu <-> nazwa serwletu o nazwa serwletu <-> jeden lub wiele wzorców URL Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 9
 10. 10. Plik konfiguracyjny web.xml • Pierwszy etap: przydzielenie klasie serwletu przyjaznej nazwy: <servlet> <servlet-name>ListaUzytkownikow</servlet-name> <servlet-class>szkolenie.serwlety.ListaUzytkownikow</servlet-class> </servlet> • Nazwa może zawierad spacje • W pozostałej treści pliku web.xml należy odwoływad się do serwletu tylko za pomocą nazwy Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 10
 11. 11. Plik konfiguracyjny web.xml • Drugi etap: przypisanie serwletowi przynajmniej jednego wzorca URL: <servlet-mapping> <servlet-name>ListaUzytkownikow</servlet-name> <url-pattern>/serwlety/Lista</url-pattern> </servlet-mapping> • W tym momencie użytkownik po wejściu na stronę http://localhost/Aplikacja/serwlety/Lista wywoła ListaUzytkownikow Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 11
 12. 12. Plik konfiguracyjny web.xml • Jako wartośd dla znacznika url-pattern można podad następujące rodzaje wzorców: o wzorzec dokładny – np. /serwlety/Serwlet o wzorzec wieloznaczny – np. /serwlety/* – zostaną dopasowane wszystkie żądania, które zawierają fragment /serwlety/ o wzorzec rozszerzeo – *.xhtml – zostaną dopasowane wszystkie żądania, które odwołują się do zasobów o danym rozszerzeniu Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 12
 13. 13. Plik konfiguracyjny web.xml • Serwlet może otrzymad parametry inicjalizacyjne • Są one umieszczane w znaczniku <servlet> • Dzięki nim można wpływad na działanie aplikacji bez rekompilacji plików źródłowych Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 13
 14. 14. Plik konfiguracyjny web.xml • Przykład: <servlet> <servlet-name>SerwletListaUzytkownikow</servlet-name> <servlet-class>szkolenie.serwlety.ListaUzytkownikow</servlet-class> <init-param> <param-name>TrybRaportu</param-name> <param-value>mail</param-value> </init-param> </servlet> Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 14
 15. 15. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Serwlet jest klasą, która dziedziczy po klasie javax.servlet.GenericServlet • Zadaniem serwletu jest obsługa żądao (request) i generowanie odpowiedzi (response) • Serwlet nie jest samodzielną aplikacją – jest on uruchamiany przez kontener webowy Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 15
 16. 16. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Mimo istnienia uniwersalnej architektury, znaczna większośd serwletów dziedziczy po klasie HttpServlet, przystosowanej rzecz jasna do obsługi żądao i odpowiedzi HTTP • Po utworzeniu w odpowiedni sposób klasy serwletu i dodaniu niezbędnego kodu XML do pliku web.xml (lub adnotacji), serwlet jest gotowy do obsługi żądao (oczywiście po uruchomieniu serwera) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 16
 17. 17. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Klasa serwletu, dziedzicząc po klasie HttpServlet, musi zawierad definicję co najmniej jednej z metod obsługujących żądania HTTP: o doGet(), doPost(), doDelete(), doPut() • Każda z tych metod obsługuje żądania o określonej metodzie HTTP (GET/POST/PUT/DELETE) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 17
 18. 18. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Wszystkie te metody mają identyczne sygnatury (poza nazwami):protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, java.io.IOException • Parametr req reprezentuje obiekt żądania, podczas gdy resp – obiekt odpowiedzi Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 18
 19. 19. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Działanie serwletu w dużej mierze można uprościd do schematu: o pobierz niezbędne informacje z żądania o wykonaj logikę biznesową o wygeneruj odpowiedź, korzystając ze strumieni dostępnych w obiekcie odpowiedzi Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 19
 20. 20. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Przykład: public class PierwszySerwlet extends HttpServlet { protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { PrintWriter pw = response.getWriter(); pw.println("Pierwszy serwlet!"); pw.flush(); } } Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 20
 21. 21. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Przy użyciu obiektu klasy PrintWriter można wygenerowad dane tekstowe, które trafią do przeglądarki internetowej klienta • W związku z tym w wywołaniach metod print/println można przekazywad kod HTML/CSS lub w dowolnym innym pożądanym języku obsługiwanym przez przeglądarkę (np. SVG) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 21
 22. 22. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Do określenia typu przesyłanych danych należy stosowad metodę setContentType odpowiedzi • Jeśli zamiast obiektu klasy PrintWriter zostanie wykorzystany obiekt klasy ServletOutputStream, pobrany za pomocą metody getOutputStream odpowiedzi, można przesyład dane binarne Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 22
 23. 23. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Przykład: protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { byte[] bufor = ... // pobranie pliku z dysku response.setContentType("image/png"); response.addHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=obrazek.png"); response.setContentLength(bufor.length); OutputStream strumien = response.getOutputStream(); strumien.write(b); strumien.flush(); } Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 23
 24. 24. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Istnieje możliwośd dołączenia do odpowiedzi nagłówków i ciasteczek: o void addHeader(String nazwa, String wartosc) o void addCookie(Cookie ciastko) gdzie c jest obiektem reprezentującym pojedyncze ciastko (javax.servlet.http.Cookie) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 24
 25. 25. Serwlety – tworzenie, konfiguracja, wdrożenie • Aby pobrad parametry przesłane w żądaniu (czy to za pomocą metody GET, czy też POST), należy skorzystad z metody typu HttpServletRequest: • String getParameter(String nazwa) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 25
 26. 26. Serwlety – obsługa sesji • Dostępna za pomocą metody getSession() obiektu żądania • Reprezentowana za pomocą klasy HttpSession • Kluczowe metody: o getAttribute() i setAttribute() o invalidate() – czyści sesję o isNew() – określa, czy sesja została utworzona w ramach aktualnego żądania Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 26
 27. 27. Atrybuty i ich zasięgi • W aplikacjach Java EE istnieje możliwośd umieszczania danych w różnych zasięgach • Przykład – sesja i metody get/setAttribute() • Oprócz tego można deklarowad atrybuty w zasięgach żądania i kontekstu aplikacji Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 27
 28. 28. Atrybuty i ich zasięgi • W przypadku żądania dostęp do atrybutów regulują metody get/setAttribute typu HttpServletRequest • Kontekst aplikacji to specjalny obiekt, który udostępnia informacje na temat całej aplikacji i umożliwia dynamiczne modyfikowanie struktury aplikacji (np. dodawanie serwletów) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 28
 29. 29. Atrybuty i ich zasięgi • Atrybuty umieszczone w zasięgu kontekstu są dostępne w obrębie całej aplikacji! • Dostęp do atrybutów jest możliwy za pomocą metody get/setAttribute typu ServletContext • Instancja typu ServletContext jest dostępna na różne sposoby, m.in. przy użyciu obiektu żądania (req.getServletContext()) lub samego serwletu (this.getServletContext() w metodach doGet()/doPost()) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 29
 30. 30. Atrybuty i ich zasięgi • Korzystając z atrybutów o zasięgu kontekstu należy pamiętad o możliwości współbieżnego dostępu przez różnych klientów • Z tego względu warto synchronizowad metody/fragmenty kodu, które modyfikują mapę atrybutów Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 30
 31. 31. Cykl życia aplikacji a obiekty nasłuchujące • Java EE udostępnia szereg obiektów nasłuchujących, dzięki którym istnieje możliwośd reagowania na różne sytuacje, które mają miejsce podczas działania aplikacji • Najpierw należy wybrad interfejs, który udostępnia żądane zdarzenia, a następnie dodad niezbędną informację do pliku web.xml Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 31
 32. 32. Cykl życia aplikacji a a obiekty nasłuchujące • Zdarzenia cyklu życia dla obiektów różnych zasięgów: o ServletRequestListener – dla żądao: • requestInitialized, requestDestroyed o HttpSessionListener – dla obiektów sesji • sessionCreated, sessionDestroyed o ServletContextListener – dla kontekstu aplikacji • contextInitialized, contextDestroyed Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 32
 33. 33. Cykl życia aplikacji a obiekty nasłuchujące • Zdarzenia modyfikacji atrybutów o różnych zasięgach: o ServletRequestAttributeListener: • attributeAdded, attributeRemoved, attributeReplaced o ServletContextAttributeListener: • j.w. o HttpSessionAttributeListener: • j.w. Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 33
 34. 34. Cykl życia aplikacji a obiekty nasłuchujące • Zdarzenia odpowiedzialne za informowanie obiektów o umieszczeniu ich w zasięgu sesji: o HttpSessionBindingListener: • valueBound() – obiekt został dodany do mapy atrybutów o zasięgu sesji • valueUnbound() – obiekt został usunięty z mapy atrybutów o zasięgu sesji Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 34
 35. 35. Cykl życia aplikacji a obiekty nasłuchujące • Zdarzenia odpowiedzialne za informowanie obiektów o przeniesieniu sesji do innej maszyny wirtualnej o HttpSessionActivationListener: • sessionDidActivate() – sesja została aktywowana po przeniesieniu z innej VM • sessionWillPassivate() – sesja zostanie wyłączona w celu przeniesienia do innej VM Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 35
 36. 36. Cykl życia aplikacji a obiekty nasłuchujące • Po utworzeniu klasy obiektu nasłuchującego należy dodad niezbędny kod do pliku web.xml (lub zastosowad adnotację): <listener> <listener-class>szkolenie.sluchacze.SluchaczSesji</listener-class> </listener> Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 36
 37. 37. Bezpieczeostwo • Aplikacje webowe pozwalają na konfigurację różnych aspektów bezpieczeostwa w pliku web.xml (w Java EE 6 także za pomocą adnotacji) • Konfiguracja ta jest zupełnie odseparowana od kodu serwletów czy też stron JSP – pomijając opcjonalne mechanizmy, z których można korzystad (np. sprawdzenie, czy użytkownik przynależy do roli) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 37
 38. 38. Bezpieczeostwo • Najważniejsze aspekty konfiguracji bezpieczeostwa: o określenie ról aplikacji o określenie źródła danych bezpieczeostwa (w przypadku serwera Apache Tomcat może byd to statyczny plik tomcat- users.xml, a mogą byd to wybrane tabele z bazy danych) Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 38
 39. 39. Bezpieczeostwo • Najważniejsze aspekty konfiguracji bezpieczeostwa: o określenie wzorców URL, których dotyczą reguły bezpieczeostwa, wraz z dozwolonymi metodami HTTP o powiązanie wzorców i ról (w pliku web.xml), a także ról i użytkowników (np. w bazie danych) pozwala na utworzenie kompletnego systemu bezpieczeostwa w aplikacji Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 39
 40. 40. Bezpieczeostwo • Najważniejsze aspekty konfiguracji bezpieczeostwa: o Istnieją też dodatkowe aspekty, jak określenie minimalnego stopnia zabezpieczeo (np. SSL), metody uwierzytelniania, itd. • Separacja ustawieo bezpieczeostwa od kodu Java pozwala na przydział zadao związanych z konfiguracją i bezpieczeostwem np. innemu pracownikowi Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 40
 41. 41. Bezpieczeostwo • Przykład: <security-constraint> <web-resource-collection> <web-resource-name>user-resource</web-resource-name> <url-pattern>/nowyTemat</url-pattern> <url-pattern>/temat</url-pattern> <url-pattern>/index</url-pattern> <http-method>GET</http-method> <http-method>POST</http-method> </web-resource-collection> <auth-constraint> <role-name>uzytkownik</role-name> </auth-constraint> <user-data-constraint> <transport-guarantee>NONE</transport-guarantee> </user-data-constraint> </security-constraint> <login-config> <auth-method>FORM</auth-method> <form-login-config> <form-login-page>/login</form-login-page> <form-error-page>/blad</form-error-page> </form-login-config> </login-config> <security-role> <role-name>uzytkownik</role-name> </security-role> Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 41
 42. 42. Filtry a żądania • Filtr to mechanizm, który pozwala na wykonanie pewnej czynności przed przekazaniem sterowania do odpowiedniego serwletu • Filtry, podobnie jak serwlety, mogą byd aplikowane do wzorców URL Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 42
 43. 43. Filtry a żądania • Filtry są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczna jest wstępna obróbka żądao, np.: o rejestrowanie informacji w dzienniku o szyfrowanie/deszyfrowanie o kompresja o dynamiczna decyzja o przekazaniu sterowania do serwletu Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 43
 44. 44. Filtry a żądania • Przykład: // przekaż sterowanie do serwletu, jeśli istnieje parametr o nazwie X public class FiltrUzytkownikow implements Filter { public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { System.out.println("Przed obsługą"); if (request.getParameter("nazwaUzytkownika")!=null) chain.doFilter(request, response); System.out.println("Po obsłudze"); } public void init(FilterConfig fConfig) throws ServletException {} @Override public void destroy() {} } Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 44
 45. 45. Filtry a żądania • Przykład (konfiguracja w pliku web.xml): <filter> <filter-name>FiltrUzytkownikow</filter-name> <filter-class>szkolenie.filtry.FiltrUzytkownikow</filter-class> </filter> <filter-mapping> <filter-name>FiltrUzytkownikow</filter-name> <url-pattern>/serwlety/*</url-pattern> </filter-mapping> Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EEcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 45
 46. 46. Tworzenie aplikacji internetowychz użyciem platformy Java EE – program pełnego szkolenia 1. Wprowadzenie do świata aplikacji webowych Java EE o Aplikacje webowe a okienkowe – porównanie modeli o Pojęcia związane z tworzeniem aplikacji webowych o Stos aplikacji webowej Java EE o Konfiguracja środowiska do pracy 2. Scala – składnia języka, funkcje, zmienne, pakiety, klasy o Struktura aplikacji webowej o Omówienie pliku konfiguracyjnego web.xml o Serwlet od podstaw – tworzenie i konfiguracja o Serwlety – obsługa sesji o Atrybuty i ich zasięgi o Cykl życia aplikacji a obiekty nasłuchujące o Bezpieczeostwo o Filtry a żądania Programowanie w języku Scalacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 46
 47. 47. Tworzenie aplikacji internetowychz użyciem platformy Java EE – program pełnego szkolenia 3. JSP – tworzenie interfejsów użytkownika o JSP jako metoda separacji widoku od serwletów o Przekazywanie informacji do stron JSP o Expression Language – język wyrażeo o Wyrażenia i operatory o Akcje, czyli specjalne znaczniki JSP o Dyrektywy JSP o Legacy code – na co uważad w przestarzałym kodzie 4. JSTL – biblioteka wspomagająca działanie JSP o JSTL – krótka charakterystyka o Znaczniki bazowe (rdzeo) o Znaczniki funkcyjne o Znaczniki formatujące Programowanie w języku Scalacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 47
 48. 48. Tworzenie aplikacji internetowychz użyciem platformy Java EE – program pełnego szkolenia 5. Obsługa danych przy użyciu JDBC i JPA o JDBC – podstawowy mechanizm obsługi bazy danych w Javie o Separacja kodu obsługi JDBC od serwletów o JPA – struktura i zasady działania o Adnotacje JPA jako sposób oznaczania klas encji o Wdrożenie JPA w aplikacji webowej 6. Nowości w Java EE 6 o Adnotacje jako narzędzie do konfigurowania serwletów o Uwierzytelnianie na poziomie serwletów o Wywołania asynchroniczne o Modularnośd a konfiguracja w pliku web.xml Programowanie w języku Scalacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 48
 49. 49. Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem platformy Java EE http://www.devcastzone.com/course,tworzenie-aplikacji- internetowych-z-uzyciem-platformy-java-ee Zapraszamy Programowanie w języku Scalacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 49

×