Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ohjeita keskustelupiirin vetäjälle

488 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ohjeita keskustelupiirin vetäjälle

  1. 1. © 2014 Desucon | desucon.fi | desucon@desucon.fi | KcS ry Ohjeita keskustelupiirin vetäjälle Keskustelupiirit ovat osa Desuconien interaktiivisempaa ohjelmaa. Ohjelmatyyppinä keskustelupiirit eivät ole yhtä stressaava kuin luento monelle aloittelevalle ohjelmanpitäjälle on, mutta niissä on kuitenkin omat haasteensa. Aiheen valitseminen -Keskustelupiirit voivat olla melkein millaisista aiheista tahansa. Aiemmissa Desuconeissa on keskusteltu animen tyypeistä, mangakoista, cosplaysta ja tietyistä animesarjoista. Kaikkiin piireihin on riittänyt keskustelijoita, joihinkin enemmän, toisiin vähemmän. - Keskustelupiirin teema tulee valita nimenomaan itseään kiinnostavista aiheista. - Aihe tulee rajata tarpeeksi tarkasti. - Suunnittele keskustelu niin, että liikaa rönsyilyä ei tapahdu. Ennen tapahtumaa - Rajaa osallistujamääräsi. 10 keskustelijaa on yleensä sopiva määrä, 15 on monesti jo liikaa. -Keskustelua seuraamaan voi ottaa myös ns. hiljaisia ihmisiä, jotka vain seuraavat keskustelun etenemistä taustalta. - Valmistele johdattelevia kysymyksiä, joilla voit aloittaa keskustelun ja myöhemmin hallita keskustelua. - Päätä piirin ilmoittautumisesta. Erilaisia tyyppejä ovat mm. - Ennakkoilmoittautuminen ennen conia - Jos piiriin on ennakkoilmoittautuminen, voit kysellä ilmoittautuneilta jo etukäteen heidän kokemuksiaan liittyen käsiteltävään aiheeseen ja näiden pohjalta rajata aihetta entistä paremmin. Paikalle tulevat osallistuvat tällöin aktiivisesti keskusteluun. -Jos piiriin on ennakkoilmoittautuminen, jossa kysyt vain osallistujien nimiä, varaudu siihen, että kaikki ilmoittautuneet eivät tule paikalle (10 – 20 % peruu aina) - Vaikka ennakoilmoittautumisesta tiedotettaisiin ennen conia ja ilmoittautuminen olisi selvä osa conin mainostusta, joku valittaa aina, ettei ole nähnyt ilmoittautumisen alkua. Tästä ei kannata loukkaantua. - Ennakkoilmoittautuminen conissa - Info saa nimilistan, jonne voi ilmoittautua. Ohjelmanpitäjän tai ohjelmavastaavan (miten ohjelmanpitäjä haluaa) tehtävänä on
  2. 2. © 2014 Desucon | desucon.fi | desucon@desucon.fi | KcS ry hakea lista infolta ennen ohjelman alkua. -Ilmoittautunut tietää, mihin on tulossa, mutta päätöstä ei tarvitse tehdä ennen kuin tarkat aikataulut conissa selviävät - Ei ennakkoilmoittautumista - Jos piiriin ei ole ennakkoilmoittautumista, ohjelmasta kiinnostuneet tulevat kyselemään ohjelmasta juuri ennen sen alkua - Osallistujamäärän hallitseminen saattaa olla hankalaa. - Osallistujat eivät välttämättä ole kaikkein aktiivisimpia keskustelijoita vaan mukaan tulee myös kuuntelijoita - Ennakkoilmoittautuminen ja ei ennakkoilmoittautumista - Piiriin voi myös tehdä ennakkoilmoittautumisen, jossa mukaan otetaan esim. viisi osallistujaa ja loput viisi otetaan mukaan conissa, joko infoilmoittautumisen kautta tai ennen ohjelman alkua - Tapa varmistaa, että paikalla on sekä keskustelijoita että kuuntelijoita - Conissa ilmoittatunut tietää, mihin on tulossa, mutta päätöstä ei tarvitse tehdä ennen kuin tarkat aikataulut conissa selviävät - Suunnittele keskustelun rakenne. Piiri kannattaa aloittaa esittäytymiskierroksella ja omilla kokemuksilla liittyen käsiteltävään aihealueeseen. Tämän jälkeen eteneminen voi olla joko hallittua tai aiheesta aiheeseen hyppivää. - Jos haluat pitää keskustelun hallittuna, voi esitysslidejen tekeminen olla hyvä ratkaisu. Riittää, että slideillä on keskusteltava aihealue, mutta halutessaan slidejä voi käyttää myös pohjustamiseen - Vastaa tekniikkatiimin kysymyksiin, jos käytät tietokonetta ohjelmassasi. Tapahtumassa - Käy ennen ohjelmaa vessassa ja juo jotain. - Varmista, että ohjelmasalissa on tarjolla vettä ja paperia + kyniä (jos ei ole, soita vihainen puhelu ohjelmavastaavalle!) - Jos ja kun ohjelmasali menee täyteen, laita oveen ”Ohjelma on täynnä” –lappu, jotta ylimääräiset ihmiset eivät pyri sisään kesken ohjelman. - Selitä ohjelman alussa, millaista aiherajausta olet miettinyt ohjelmalle ja pyri pitäytymään siinä.
  3. 3. © 2014 Desucon | desucon.fi | desucon@desucon.fi | KcS ry - Jaa puheenvuoroja tasapuolisesti. Suulaimpia osallistujia kannattaa vähän rauhoitella ja ujoja innostaa. - Seuraa kelloa, jotta ohjelma ei venyisi liian pitkäksi. Päätä piiri noin 10 min ennen ohjelmaslotin päättymistä, jotta seuraavan piirin vetäjällä on mahdollisuus valmistautua omaan ohjelmaansa. Muuta - Jos keskustelupiirisi seuraa pitämääsi luentoa, on intro aiheeseen jo tehty, jolloin keskustelun jatkaminen suoraan on helpompaa - Luento + keskustelupiiri on erittäin suositeltava yhdistelmä, sillä ne tarjoavat yhdessä katsojallekin enemmän.

×