Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ondernemershuis merkboek 2009

670 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ondernemershuis merkboek 2009

 1. 1. Hart voor ondernemersondernemershuisondernemershuis nieuwe verbindingmerkboek
 2. 2. ondernemershuis merkboek • pagina 2waarom een merkboek?Merkboeken inspireren, instrueren en bouwen aan merkbewustzijn.Merkstrategie kan niemand beïnvloeden als ze binnen het MT of iniemands hoofd blijft.De visie van een onderneming en de betekenis van een merk hebben eencommunicatieplatform nodig dat toegankelijk, persoonlijk en handig is.timing is belangrijkOndernemingen die midden in organisatieverandering zitten, moetenduidelijk maken wat de nieuwe koers wordt.Vaak zorgt het proces van definiëren van de merkidentiteit voorverheldering van de essentie van het merk.Communicatie over hoe elke werknemer mee kan helpen om het merkneer te zetten, zorgt voor een basis voor succes.Uit: Designing Brand Identity, Alina WheelerondernemershuisEen merk gaat leven als het geleefd wordt, door dewerknemers.Daar waar de buitenwereld het merk tegen komt – op detouchpoints – daar leeft het èn wordt het beoordeeld.‘Kan ik me ermee verbinden, spreekt het me aan?’Een levend merk vergt continue aandacht en vernieuwing.Dat is geen vermoeiende opgaaf als de kernwaardeninspirerend zijn en ‘eigen’ voelen. Dan is het leuk om vanuit tewerken, krijg je er energie van en verbindt het iedereendie met het merk werkt.Het is handig om af en toe terug te kunnen grijpennaar de kernwaarden van het merk Ondernemershuis.Ook om nieuwe mensen duidelijk te maken waar het merkvoor staat.Vandaar een inspirerend merkboek van een inspirerend merk:Ondernemershuis.
 3. 3. ondernemershuis merkboek • pagina 3het merkhuis van ondernemershuisondernemershuisondernemershuisBeloftePropositiePositioneringMerkpersoonlijkheidswoordenVisieKernwaardenDoorvertaling>>>>>>
 4. 4. ondernemershuis merkboek • pagina 4het dna van ondernemershuisin kernwaardenondernemershuisKernwaardenondernemershuisKernwaarden OndernemershuiszelfbewustEigen kracht kennen en van daaruit handelen.empathischKlant ècht willen kennen.verbindenEcht willen verbinden.zelfbewustOndernemershuis heeft jarenlang ervaring met het vertalen vanbeleid in naar praktische, werkbare en rendabele processen.Deze ervaring en het succes maken Ondernemershuis zelfbewustin haar handelen.Ook is Ondernemershuis bewust van voortdurende bewegingen verandering en zal zij nooit blind uitgaan van ervaringen uit hetverleden, maar altijd met een alerte blik en met de voeten in dewerkelijkheid open staan voor nieuwe mogelijkheden.empathischOndernemershuis trekt mensen aan die passie hebben voorondernemerschap. Ze zetten hun persoonlijkheid, ervaring enkennis in om anderen te versterken en hun ondernemerskrachtte ontdekken en te benutten. Dat geeft hun energie!verbindenOndernemershuis is de verbindende kracht tussen allerleispelers en netwerken op het gebied van lokaal ondernemerschap.Het leggen van nieuwe verbanden en het versterken vanbestaande verbindingen zit in het dna van Ondernemershuis.Het 1 + 1 = 3 denken past goed bij Ondernemershuis en bijOndernemershuis vinden we verbinden gewoon leuk!
 5. 5. ondernemershuis merkboek • pagina 5onze visie op ondernemerschapWij kijken anders naar ondernemerschap dan anderen...ondernemershuisVisieondernemershuisOndernemerschap is een belangrijke motor voorwelvaart en duurzame ontwikkeling.Bevordering van (kleinschalig) ondernemerschap is het besteinstrument voor wijkontwikkeling.Het ontsluiten van potentieel in de regionale economievergroot zowel de economische als de sociale mogelijkhedenvan mensen.Door mensen te verbinden met hun intrinsieke kracht versterkje de maatschappij van binnen uit.
 6. 6. ondernemershuis merkboek • pagina 6deze woorden zijn de kern vanonze merkpersoonlijkheidondernemershuisMerkpersoonlijkheidswoordenondernemershuisEmpatischBetrokkenExtravertInspirerendPersoonlijkEnthousiasmerendOnorthodoxInitiërendOpen/Toegankelijkondernemershuis ismeer vrouwelijkdan mannelijk
 7. 7. ondernemershuisondernemershuisondernemershuis merkboek • pagina 7wij zijn de verbindende schakel inhet ondernemersnetwerkondernemershuisondernemershuisondernemershuisondernemershuisPositioneringondernemershuisis de verbindende schakeltussen de klant, hetformele en het informelenetwerk.Verbindende schakel impliceert eenactieve bruggenbouwersrol vanOndernemershuis, steeds alert opontwikkelingen, signalerend en adviserendnaar de opdrachtgever en doorvertalend naarhelder aanbod voor de klant.Ondernemershuis is doener en denker,meedenkend uitvoerder.
 8. 8. Propositieondernemershuis merkboek • pagina 8dit zijn wij naar onze stakeholders:onze stakeholders• formeel netwerk• opdrachtgever• potentieel opdrachtgever• informeel netwerk• burger• ondernemer• potentieel ondernemer• eindklant• medewerkers ondernemershuisondernemershuisAanjager van ondernemerskrachtondernemershuis
 9. 9. Merkbelofteondernemershuis merkboek • pagina 9ondernemershuisis ruimte omondernemerskrachtaan te jagendit beloven wij onze medewerkersondernemershuisondernemershuisonzebelofte
 10. 10. Merkbelofteondernemershuis merkboek • pagina 10dit beloven wij onze netwerkpartnersondernemershuisondernemershuisbetrokken partnerin het realiserenvanondernemerskrachtonzebelofte
 11. 11. Merkbelofteondernemershuis merkboek • pagina 11dit beloven wij onze opdrachtgeversondernemershuisondernemershuisonzebelofteleider in hetvinden en versterkenvan latent lokaalondernemersschap
 12. 12. Merkbelofteondernemershuis merkboek • pagina 12dit beloven wij onze klantenondernemershuisondernemershuisis inspiratieen energie voorondernemersondernemershuisonzebelofte
 13. 13. ondernemershuis merkboek • pagina 13wij vernieuwen door te verbindenondernemershuisondernemershuisondernemershuisondernemershuisondernemershuisondernemershuisOndernemershuis is steeds alert op maatschappelijke, economischeen politieke ontwikkelingen, signalerend en adviserendnaar de opdrachtgever en doorvertalend naar de klant.ondernemershuisonderscheidt zich door met haarervaring en kennis die doelgroepente vinden, te bereiken en te versterkenin hun ondernemerschap,hun kracht en hun kansen,die niet direct aansluitingvinden bij het formele ondernemers-netwerk.
 14. 14. ondernemershuis merkboek • pagina 14ondernemershuisondernemershuisFormeel netwerkInformeel netwerkmetafoor van het netwerkverbinden:ondernemershuisis de verbindendeschakel in hetondernemersnetwerk.vernieuwen:de innovatieve krachtvan ondernemershuis ligtin het tussengebied.NetwerkOndernemershuis maakt in het ondernemers-netwerk de koppeling tussenhet informele netwerk en het formele netwerk.
 15. 15. ondernemershuis merkboek • pagina 15metafoor van het rizoomHet rizoomHet rizoom staat model voor de klantrelatievan Ondernemershuis: de klant staat centraal.De klant ècht kennen en ècht verbinden...ondernemershuisPotentieel ondernemerOndernemerOpdrachtgeverPotentieel opdrachtgeverondernemershuisondernemershuisis de verbindende schakeltussen de klant, hetformele en het informelenetwerk.
 16. 16. ondernemershuis merkboek • pagina 16kortom: wij verbinden en versterkenFormeelnetwerkOndernemer/potentieel ondernemerOpdrachtgever/potentieelopdrachtgeverInformeel netwerk/burgerinspirerenvan ontvangsttot adviesinformeren‘wij weten ècht wat er speelt.’initiërenvernieuwingstructurerenprofessionaliseringEindklantondernemershuisondernemershuis
 17. 17. ondernemershuis merkboek • pagina 17samengevat in deze tagline voorexterne communicatieondernemershuisondernemershuisHart voor ondernemers
 18. 18. ondernemershuis merkboek • pagina 18vernieuwen naar opdrachtgeverOns productaanbod bieden wij aan in modulesmodule 01module 06module 11module 02module 07module 12module 03module 08module 13module 04module 09module 14module 05nieuw!crisismoduleondernemershuisOns producthelder en inzichtelijkondernemershuis biedt eenduidelijk productaanbod.vernieuwingvernieuwing van het productaanbod isdirect zichtbaar voor onze opdracht-gever (en inspirerend en/of activerend).zelfbewust‘je kunt merken dat de adviezen van ondernemershuis ècht vanuit de praktijk zijn doorvertaald.’ondernemershuis
 19. 19. ondernemershuis merkboek • pagina 19vernieuwen naar klantVoor de klant wordt dit direct zichtbaar in het aanbod van Ondernemershuisklantaanbodbasis01klantaanbodextra01klantaanbodspeciaal01klantaanbodbasis02klantaanbodbasis03klantaanbodextra02klantaanbodextra03klantaanbodspeciaal02inspirerendje krijgt energie van hetaanbod. empatisch‘ze snappen hoe ik me voel’ of‘ze snappen wat ik nodig heb.’ondernemershuisnieuw!crisismoduleverbinden‘ik krijg er een heel netwerk bij.’ondernemershuis
 20. 20. ondernemershuis merkboek • pagina 20continue vernieuwing: ontwikkelingen entrends koppelen aan mensen en productennieuw!crisismoduleondernemershuisHart voor ondernemersmedewerkers:voor de medewerkers is heteenvoudiger werken.Vanuit de focus op maatschappelijke en politieke ontwikkelingenen met de houding van kansen zien en ontwikkelen,worden deze kansen doorvertaald naar nieuwe producten/diensten,extravert en initiërend.Grotere bewegingen in de omgeving (mens, wijk, maatschappij,politiek, economie) worden weer vertaald naar het 1 op 1 contact:continue innovatie.Ontwikkelingen en trends worden benoemd en gekoppeld aanmensen en producten.klant:ondernemershuis biedt mijduidelijkheid. ik zie direct watik kan verwachten.opdrachtgevers:bij presentatie aan opdracht-gevers wordt het aanbodaantrekkelijker gebracht.
 21. 21. ondernemershuis merkboek • pagina 21op de touchpoints gaat het merkondernemershuis levenondernemershuisTouchpointstouchpointsondernemershuis• merkbeleving• productbeleving/ assortiment• servicebeleving• communicatie• medewerkers• websites• nieuwsbrieven• formulieren• signing• verpakking• tentoonstellingen• offertes• email• voicemail• publicaties• web banners• briefpapier• visitekaartjes• billboards• relatiegeschenken• auto’s• experiences• omgeving• advertenties• sales promotion• marketing• public affairs• public relations• direct mail• beurzen• tone of voice• telefoon• netwerken• presentaties• speeches• serviceTouchpointsDe innovatieve kracht manifesteert zichin de touchpoints van Ondernemershuis.Van binnen naar buiten.Touchpointsondernemershuis
 22. 22. ondernemershuis merkboek • pagina 22ondernemershuismeer informatieMeer weten over hoe Ondernemershuis het lokale ondernemerschap verbindt en versterkt?Neem contact op met Stephanie Koenders: s.koenders@bagroep.nlColofonDit merkboek is een uitgave van Zwind, onderdeel van B&A.© 2009 ZwindInhoud, concept & realisatie merkboekLavas communicatie, www.lavas.nlDesigndna, www.designdna.nl

×