Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ozet1ulusalogrencikongrederyaagishacettepe

191 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ozet1ulusalogrencikongrederyaagishacettepe

  1. 1. I. ULUSAL ÖĞRENCİ KURULTAYI 17 MAYIS 2007 BİLDİRİ FORMU AD, SOYAD: DERYA AGİŞ BAŞLIK: OPTİMALİTE KURAMI AÇISINDAN LADİNO’YA TÜRKÇE’DEN GEÇEN İSİMLERİN CİNSİYETİ VE BU İSİMLERE UYGUN HARFİ TARİF SEÇİMİ KONU / SORUN: İstanbul’da konuşulan Ladino’da İbranice, Yunanca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce ve modern İspanyolca’dan birçok isim geçmiştir. Tabii ki pek çok Türkçe kelime de bu dilde bulunmaktadır. Fakat Türkçe’de isimlerin cinsiyeti yokken, saydığımız diğer Ladino’yu etkileyen dillerde vardır. Ladino dili bize Türkçe isimlere nasıl ve hangi morfofonolojik kurallara bağlı kalarak cinsiyet verilebileceğini açıklar. Bunu en iyi Optimalite Kuramı ile gösterebiliriz. İLGİLİ ALANLAR: MORFOLOJİ, MORFOFONOLOJİ, TARİHSEL DİLBİLİM, OPTİMALİTE KURAMI KURAM / YÖNTEM: OPTİMALİTE KURAMI VERİ: NEHAMA’NIN LADİNO – FRANSIZCA SÖZLÜĞÜ, LADINOKOMUNITA LADİNO VE TÜRKÇE, LADİNO VE İNGİLİZCE VE LADİNO VE FRANSIZCA SÖZLÜKLERİ BAŞLICA SAVUNU: Ladino’nun isim ödünç aldığı diğer dillerde (İbranice, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Portekizce ve Modern İspanyolca’da) isimlerin cinsiyetleri vardır. Fakat Türkçe’de yoktur. Buna rağmen Ladino dilinde Türkçe’den alınan isimlere cinsiyet verilmiştir. Bu isimlerin belirli harfi tarifleri de vardır. Bu çalışmada Türkçe’den Ladino’ya geçen isimlere nasıl harfi tarif eklenebileceğini ve bu işlemde büyük payı olan dilsel ve zihinsel süreçleri Optimalite Kuramı ile gösterebileceğimizi savunuyorum. SONUÇ: Optimalite Kuramı Türkçe isimlere Ladino diline özgü morfofonolojik kurallar ile cinsiyet verilebileceğini gösterir. TEMEL KAYNAKLAR: Gilmer, P. G. (1986). Judeo-Spanish to Turkish: Linguistic correlates of language death. University of Texas-Austin. Doktora tezi. Harris, T. K. 1994. Death of a Language: The History of Judeo-Spanish. Associated University Presses: London and Toronto. Pinker, Steven. 1999. Words and rules. Perennial Books: NY.
  2. 2. Prince, A. & Smolensky, P. 1993. Optimality theory: constraint interaction in generative grammar. Rutgers University and University of Colorado, Boulder. Rice, C. 2004. “Optimizing gender.” Ms. University of Tromsø. In press, Lingua. Schwarzwald, O. 1993. “Morphological Aspects in the Development of Judeo- Spanish.” Folia Linguistica, 27: 1-2, pp. 27-44. Sephipha, H. V. 1997. ‘Judeo-Spanish: Birth, Death and Re-Birth.’ Bu adreste: http://www.sefarad.org/english.html. ARAÇ: POWERPOINT VE BİLGİSAYAR – PROJEKSİYON CİHAZI BİLDİRİ ÖZETİ BİLDİRİ BAŞLIĞI: OPTİMALİTE KURAMI AÇISINDAN LADİNO’YA TÜRKÇE’DEN GEÇEN İSİMLERİN CİNSİYETİ VE BU İSİMLERE UYGUN HARFİ TARİF SEÇİMİ ÖZET Bu çalışmada, Ladino’nun isim ödünç aldığı diğer dillerde (İbranice, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Portekizce ve Modern İspanyolca’da) isimlerin cinsiyetleri olmasının sorun yaratmadığını, fakat Türkçe’nin ise bu dilde isimlere cinsiyet verilmesiyle farklı bir dilde (Ladino’da) değişim gösterdiğini morfofonolojik açıdan inceledim. Bu isimlerin belirli harfi tarifleri vardır. Bu araştırmada Türkçe’den Ladino’ya geçen isimlere nasıl harfi tarif eklenebileceğini ve bu işlemde büyük payı olan dilsel ve zihinsel süreçleri Optimalite Kuramı ile açıklıyorum. Optimalite Kuramı, kültürün belirli bir toplulukça konuşulan dile nasıl etki ettiğini ve diğer dillerden aldığı kelimeleri veya isimlerin nasıl değişerek başka bir dilin öğesi olduğunu açıklar. 1492 yılında İspanya’dan Katolik Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabel tarafından kovulan İspanya Yahudileri (Sefaradlar) Osmanlı İmparatorluğu’na kabul edilirler. O zamanlarda ve günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nde artık Türk vatandaşı olan Sefaradlar’ın çeşitli yayın organlarında kullandıkları ve yaşatmaya çalıştıkları dil olan Ladino, Yahudice ve Yahudi İspanyolcası gibi adlarla da bilinir. Bu dili anadili olarak öğrenen en genç kişi 45 yaşındadır; fakat dil çeşitli kurslarla gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmaktadır.
  3. 3. Türkçe’den Ladino’ya geçen kelimelerdeki değişim Ladino’nun Ortaçağ İspanyolcası’nın temelinde yattığı bir dil olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada Optimalite Kuramı bize Türkçe kelimelerin Ladino’da hangi morfofonolojik kurallara bağlı kalınarak açıklanabileceğini göstermektedir ve bu kelimelere hangi harfi tariflerin eklenebileceği bu kuram vasıtasıyla detaylı bir biçimde açıklanmıştır. Bu kelimelere birkaç örnek: Erkek isimler: el kaymak (kaymak) el librik (ibrik) Dişi isimler: la hastane (hastahane) la kişla (kışla)

×