Indicadors Treball Catalunya 3trimestre2009

532 views

Published on

Us presentem la publicació dels Indicadors bàsics del treball a Catalunya, relativa al tercer trimestre de 2009.
Una publicació del Departament de Treball que té com a objectiu unificar i donar a conèixer en un únic document els indicadors més rellevants del món del treball.

Published in: News & Politics, Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indicadors Treball Catalunya 3trimestre2009

 1. 1. Indicadors bàsics del treball a Catalunya
 2. 2. Indicadors bàsics del treball a Catalunya 3r.TRIMESTRE DE 2009 Gabinet Tècnic Servei d’Estudis i Estadístiques Data de tancament: 2 de desembre de 2009.
 3. 3. Índex Y INDICADORS D’OCUPACIÓ I ATUR 6 Comentari resum dels indicadors d’ocupació i atur 23 Persones aturades de 16 a 24 anys 8 Taula resum dels indicadors d’ocupació i atur 23 Persones aturades de 55 a 64 anys 11 Persones ocupades 23 Percentatge de persones aturades de llarga durada 11 Homes ocupats 24 Taxa d'atur 11 Dones ocupades 24 Taxa d'atur dels homes 12 Persones ocupades de 16 a 24 anys 24 Taxa d'atur de les dones 12 Persones ocupades de 55 a 64 anys 25 Taxa d'atur de les persones de 16 a 24 anys 12 Persones ocupades en l'agricultura 25 Taxa d'atur de les persones de 55 a 64 anys 13 Persones ocupades en la indústria 25 Taxa d'atur de les persones estrangeres 13 Persones ocupades en la construcció 26 Taxa d'atur de les persones analfabetes o amb estudis primaris 13 Persones ocupades en els serveis 26 Taxa d'atur de les persones amb estudis secundaris 14 Taxa d'ocupació 26 Taxa d'atur de les persones amb estudis superiors 14 Taxa d'ocupació dels homes 27 Taxa d'atur de les persones analfabetes o amb estudis 14 Taxa d'ocupació de les dones primaris per sexe 15 Taxa d'ocupació de les persones de 16 a 24 anys 27 Taxa d'atur de les persones amb estudis secundaris per 15 Taxa d'ocupació de les persones de 55 a 64 anys sexe 15 27 Taxa d'atur de les persones amb estudis superiors per Taxa d'ocupació de les persones estrangeres sexe 16 Taxa d'ocupació de les persones analfabetes o amb 28 Taxa d'atur segons sector d'activitat estudis primaris 16 28 Taxa d'atur segons sector d'activitat i sexe Taxa d'ocupació de les persones amb estudis secundaris 16 28 Taxa d'atur en l'agricultura Taxa d'ocupació de les persones amb estudis superiors 17 29 Taxa d'atur en la indústria Taxa d'ocupació de les persones analfabetes o amb estudis primaris per sexe 29 Taxa d'atur en la construcció 17 Taxa d'ocupació de les persones amb estudis secundaris 29 Taxa d'atur en els serveis per sexe 30 Persones demandants d'ocupació registrades al SOC 17 Taxa d'ocupació de les persones amb estudis superiors per sexe 30 Persones aturades registrades al SOC 18 Treballadors/ores afiliats a la Seguretat Social 30 Percentatge d'aturats/ades registrats sobre el total de demandants 18 Treballadors/ores estrangers afiliats a la Seguretat Social 31 Aturats/ades estrangers registrats al SOC 18 Percentatge de persones estrangeres sobre el total de persones afiliades 31 Percentatge d'estrangers/eres sobre el total d'aturats/ades registrats 19 Contractes acumulats registrats al SOC 31 Aturats/ades registrats fa més de 12 mesos 19 Contractes formalitzats amb homes 19 Contractes formalitzats amb dones 20 Contractes formalitzats amb persones de 16 a 24 anys 20 Contractes formalitzats amb persones de 55 a 64 anys 20 Contractes formalitzats amb persones estrangeres 21 Contractes formalitzats amb persones amb discapacitat 21 Percentatge de contractes indefinits 21 Contractes indefinits segons modalitat 22 Persones aturades 22 Homes aturats 22 Dones aturades
 4. 4. Y INDICADORS D’ENTORN DE TREBALL 32 Comentari resum dels indicadors d'entorn de treball 47 Homes afectats per expedients de regulació d'ocupació 33 Taula resum dels indicadors d'entorn de treball 47 Dones afectades per expedients de regulació d'ocupació 34 Taxa de parcialitat 48 Extincions de contractes de treball a causa dels ERO 34 Taxa de parcialitat per sexes 48 Extincions de contractes dels homes 34 Taxa de parcialitat per edats 48 Extincions de contractes de les dones 35 Taxa de salarització 49 Acords en negociació col·lectiva 35 Taxa de salarització per sexes 49 Empreses i treballadors/ores afectats per la negociació col·lectiva 35 Taxa de salarització per edats 49 Increment salarial pactat en la negociació col·lectiva 36 Persones assalariades amb contracte temporal 50 Nombre de vagues 36 Taxa de temporalitat 50 Treballadors/ores participants en vagues 36 Taxa de temporalitat dels homes 50 Jornades laborals perdudes per les vagues 37 Taxa de temporalitat de les dones 37 Taxa de temporalitat de les persones de 16 a 24 anys 37 Taxa de temporalitat de les persones de 25 i més anys 38 Taxa de temporalitat de persones analfabetes o amb Y INDICADORS D’EMPRESES COOPERATIVA I CREACIÓ D’ECONOMIA estudis primaris 52 Comentari resum dels indicadors d'economia 38 Taxa de temporalitat amb estudis secundaris cooperativa i creació d’empreses 38 Taxa de temporalitat amb estudis superiors 53 Taula resum dels indicadors d'economia cooperativa 39 Mitjana d'hores setmanals treballades i creació d’empreses 39 Mitjana d'hores setmanals treballades per sexes 54 Societats cooperatives constituïdes 39 Cost salarial 54 Societats laborals constituïdes 40 Accidents de treball 54 Socis/sòcies de les societats cooperatives i laborals Ocupació i atur constituïdes 40 Accidents de treball que afecten els homes 55 Societats cooperatives en situació d'alta a la Seguretat 40 Accidents de treball que afecten les dones Social 41 Índex de sinistralitat total 55 Societats laborals en situació d'alta a la Seguretat Social 41 Índex de sinistralitat dels accidents lleus 55 Treballadors/ores de les societats cooperatives i 41 Índex de sinistralitat dels accidents greus Entorn de treball laborals afiliats a la Seguretat Social 42 Índex de sinistralitat dels accidents mortals 56 Distribució dels afiliats/ades a la Seguretat Social de 42 Índex de sinistralitat dels accidents mortals segons l'economia social per sexe sector econòmic 56 Distribució dels afiliats/ades a la Seguretat Social de 42 Accidents de treball mortals l'economia social per edat 56 Distribució dels afiliats/ades a la Seguretat Social de l'economia social per sector econòmic Relacions laborals Y INDICADORS DE RELACIONS LABORALS 57 Percentatge d'afiliats/ades estrangers a la Seguretat Social en l'economia social 57 Persones que treballen per compte propi 44 Comentari resum dels indicadors de relacions laborals 57 Persones que treballen per compte propi per sexe 45 Taula resum dels indicadors de relacions laborals 46 Conciliacions individuals Econ. coop. creac. emp. 46 Acomiadaments individuals acordats en conciliació individual 46 Treballadors/ores afectats per conciliacions col·lectives 47 Treballadors/ores afectats per expedients de regulació [ d'ocupació 58 GLOSSARI DE TERMES
 5. 5. Y Us presentem la publicació dels Indicadors bàsics del treball a Catalunya, relativa al tercer trimestre de 2009, una publicació del Departament de Treball que té com a objectiu unificar i donar a conèixer en un únic document els indicadors més rellevants del món del treball. Y Aquest recull d’indicadors ens permet posar a disposició dels agents socials i econòmics, el personal acadèmic i investigador, i també de totes aquelles persones interessades, una quantitat d’informació important elaborada i sintetitzada de la manera més clara i entenedora possible. Y La publicació s’estructura en quatre blocs. El primer, dedicat a l’ocupació i l’atur, ofereix indicadors relatius a les persones ocupades, les persones treballadores estrangeres, la contractació laboral i l’atur. El segon, corresponent a l’entorn del treball, recull indicadors relacionats amb el treball a temps parcial, l’ocupació assalariada, la temporalitat laboral, les hores treballades setmanalment, els costos salarials i la sinistralitat laboral. El tercer bloc, corresponent a les relacions laborals, presenta indicadors sobre conciliacions individuals i col·lectives, regulació d’ocupació, negociació col·lectiva i conflictes laborals. El quart apartat, dedicat a l’economia cooperativa i la creació d’empreses, presenta indicadors relacionats amb les cooperatives, les societats laborals i el treball per compte propi. Presentació 4
 6. 6. Y Els indicadors anteriorment assenyalats es tracten, sempre que hi ha informació disponible, desagregats segons sexe, edat, nivell d’estudis i sector d’activitat. A més, s’incorporen dades del col·lectiu estranger i de persones amb discapacitat. Y En cadascun dels blocs, juntament amb la informació detallada de Catalunya, es presenta una taula-resum dels indicadors més destacats, tot comparant els valors catalans amb els del conjunt de l’Estat espanyol i els de la Unió Europea. A més, s’adjunta un breu comentari que sintetitza els principals trets observats en el període. Y Per últim, cal assenyalar que a la part final de la publicació s’ofereix un glossari de termes que permet aprofundir en la metodologia d’elaboració dels indicadors i en facilita la comprensió. Y Desitgem que aquesta publicació sigui del vostre interès, i us animem a fer-nos arribar totes les consideracions que penseu que ens poden ajudar a fer aquest recull cada dia millor. Departament de Treball 5
 7. 7. Comentari resum dels indicadors d’ocupació i atur Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) del tercer trimestre de 2009 mostren un descens interanual de l’ocupació a Catalunya del 8,5% (296.100 persones ocupades menys); així, la xifra de persones ocupades s’ha situat en 3.199.200. Aquesta davallada és més moderada que la que es va registrar el trimestre anterior (-10,1%) i cal destacar que intertrimestralment ha augmentat l’ocupació (9.600 persones ocupades més), després de quatre trimestres consecutius de descensos. Segons el sexe, la major part dels que han perdut la feina en el darrer any són homes (206.400 enfront de 89.500 dones). El descens de l’ocupació masculina ha estat, doncs, més intens ( 10,6%) que el de la femenina (-5,8%). En relació amb l’edat, la població jove d’entre 16 i 24 anys és un dels col·lectius més afectats per la davallada de l’ocupació, representant prop d’un 30% del descens (88.400 persones joves ocupades menys). A nivell sectorial, tots els sectors han perdut ocupació, sobretot la indústria (139.500 persones ocupades menys), seguida dels serveis (88.400 menys), la construcció (66.500 menys) i, per últim, l’agricultura (1.600 menys). La taxa d’ocupació de les persones joves de 16 a 64 anys s’ha situat en el 65,1%, més de 5 punts per sota de la registrada un any abans. Per sexes, la taxa masculina és del 70,3% i la femenina, del 59,8%. Tant la taxa d’ocupació total com la femenina han baixat per sota de l’objectiu europeu establert per l’any 2010 (70% i 60%, respectivament). Entre les persones joves de 16 a 24 anys, la taxa d’ocupació ha experimentat un descens encara més intens, baixant 12 punts percentuals respecte de fa un any, i se situa en el 35,2%. Pel que fa a les persones d’entre 55 i 64 anys, la taxa d’ocupació (50,3%) ha baixat 4,4 punts percentuals però es manté lleugerament per sobre de l’objectiu europeu (50%). La xifra de contractes formalitzats a Catalunya entre gener i setembre de 2009 se situa en 1.534.476, és a dir, 438.128 contractes menys que fa un any (-22,2%), sent la davallada de la contractació indefinida (-36,3%) més intensa que la de la temporal (-19,3%). La desocupació continua en ascens i la xifra de persones aturades estimada per l’EPA se situa en 607.200 el tercer trimestre de 2009. Interanualment, l’augment de l’atur ha estat del 76,7% (263.500 persones aturades més), més moderat que els registrats els últims trimestres. En valors absoluts, l’atur ha crescut més entre els homes (140.400 aturats més enfront de 123.100 aturades més), però l’increment femení ha estat més intens (+88,6% enfront de +68,6% en el cas dels homes). En relació amb l’edat, la població jove d’entre 16 i 24 anys experimenta intensament l’escalada de l’atur, ja que es comptabilitzen 58.100 més que fa un any (+70,9%). Les persones aturades d’entre 55 i 64 anys han augmentat de 26.000, patint un increment més intens en termes relatius (+120,4%). Aquest tercer trimestre de l’any la taxa d’atur de Catalunya se situa en el 15,95%, 7 punts més elevada que la de fa un any, però molt semblant a l’estimada el segon trimestre (15,85%). Per sexes, la taxa d’atur masculina (16,5%) torna a ser superior a la femenina (15,3%). En el conjunt de l’Estat, la taxa d’atur s’ha situat en el 17,9% i la taxa femenina (18,2%) continua 6
 8. 8. sent superior a la masculina (17,9%). La taxa d’atur de la UE-271 és molt més moderada que la catalana i l’espanyola (8,3%). Tenint en compte l’edat, la taxa d’atur de les persones joves d’entre 16 i 24 anys ha augmentat notablement respecte del segon trimestre de 2008 (ha passat de 20,3% a 37,6%). Pel que fa a les persones de 55 a 64 anys, la taxa d’ocupació s’ha més que duplicat respecte de fa un any i se situa en el 10,4%. Pel que fa al nivell formatiu, la taxa d’atur és més elevada entre les persones analfabetes o amb estudis primaris (24,4%), en especial entre els homes (26,8%) i va disminuint a mesura que s’assoleixen nivells formatius superiors: 18,2% en el cas de les persones amb estudis secundaris i 7,7% entre les persones amb titulació superior. Sectorialment, la taxa d’atur s’ha incrementat de manera generalitzada, sobretot a la construcció que és el sector que registra la taxa més elevada (21,3%), seguida de la indústria (11,9%), l’agricultura (8,8%) i, en darrer lloc, els serveis (8,3%). Des del punt de vista dels registres d’atur del Servei d’Ocupació de Catalunya, la xifra de persones aturades a 30 de setembre de 2009 s’ha incrementat interanualment un 50%; concretament es comptabilitzen 531.352, és a dir, 177.137 més que un any abans. Tal com s’observava en les dades de l’EPA, els homes pateixen l’atur (+62,2%; 107.684 més) amb més força que les dones (38,4%; 69.453 més). A nivell sectorial, sobresurt l’intens creixement de l’atur a l’agricultura (+106,4%) i en el col·lectiu sense ocupació anterior (+140,7%). En termes absoluts, la major part de les persones aturades provenen dels serveis (96.272 més), de la indústria (33.500 més) i de la construcció (29.921 més). Pel que fa a la nacionalitat, l’atur estranger s’incrementa (+77,6%) amb més intensitat que el Ocupació i atur promig català. 1 Darrera dada disponible corresponent al 2n trimestre de 2009. 7
 9. 9. Taula resum dels indicadors d’ocupació i atur Catalunya Espanya UE-27 Variació Variació Variació Període Valor inter- Període Valor inter- Període Valor inter- anual anual anual Persones ocupades -milers de persones- 4t t 06 3.199,2 -8,5% t 3r t 09 18.870,2 -7,3% t 2n t 09 218.277,0 -1,6% t Homes 1.747,0 -10,6% t 10.613,3 -9,7% t 119.342,0 -2,7% t Dones 1.452,3 -5,8% t 8.256,9 -3,8% t 2n t 09 98.935,2 -0,2% t Persones de 16 a 24 anys 2n t 07 233,0 -27,5% t 1.408,2 -26,5% t 45.411,1 102,0% s Persones de 55 a 64 anys 3r t 09 409,4 -7,2% t 3r t 09 2.168,2 -2,6% t 27.688,8 3,1% s Agricultura (*) 58,9 -2,6% t 737,2 -13,2% t 1r t 09 11.182,6 - - Indústria (*) 2n t 07 605,9 -18,7% t 2.719,6 -15,7% t 39.057,3 - - 2n t 09 Construcció (*) 318,7 -17,3% t 1.850,3 -21,7% t 17.332,8 - - Serveis (*) 2.215,8 -3,8% t 13.563,1 -2,5% t 148.921,3 - - Taxa d'ocupació -16 a 64 anys- 65,1% -5,7 pp t 3r t 09 49,1% -16,4 pp t 2n t 09 64,8% -1,2 pp t Homes 70,3% -7,7 pp t 56,3% -18,4 pp t 68,6% -4,4 pp t Dones 59,8% -3,7 pp t 42,2% -13,8 pp t 55,1% -4,0 pp t 2n t 09 Persones de 16 a 24 anys 2n t 07 35,2% -12,0 pp t 31,5% -10,3 pp t 48,9% 11,5 pp s Persones de 55 a 64 anys 3r t 09 50,3% -4,4 pp t 3r t 09 43,7% -1,9 pp t 46,4% 0,6 pp s Persones estrangeres (**) -16 a 64 anys- 56,7% -7,0 pp t 55,5% -7,5 pp t 43,6% -13,0 pp t Persones analfabetes o amb estudis primaris -16 i més anys- 2n t 07 25,9% -2,1 pp t 21,3% -2,9 pp t no disponible no disponible Persones amb estudis secundaris 60,0% -7,5 pp t 55,5% -6,0 pp t * Persones amb estudis superiors (***) 79,2% -2,5 pp t 73,9% -3,0 pp t 2n t 09 78,3% -0,9 pp t (*) Les dades de l'ocupació de la Unió Europea per sectors d'activitat són provisionals, atès que manquen les dades d'alguns estats membres. 8 (**) La dada d’Espanya fa referència a la població de 16 i més anys. (***) La dada de la UE fa referència al tram d'edat 15 a 74 anys.
 10. 10. 9 Taula resum dels indicadors d’ocupació i atur Catalunya Espanya UE-27 Variació Variació Variació Període Valor inter- Període Valor inter- Període Valor inter- anual anual anual Treballadors/ores afiliats a la SS -milers de persones- set. 06 3.131,0 -6,6% t Set. 09 17.935,0 -5,7% t no disponible Treballadors/ores estrangers afiliats a la SS set. 09 des.05 421,1 -10,4% - set. 09 1.908,5 -7,4% - no disponible no disponible Percentatge d'estrangers/eres sobre el total d'afiliats/ades 13,6% -0,4 pp - 10,6% -0,2 pp - Contractes acumulats registrats al SOC-milers de contractes- març 09 1.534,4 -22,2% t Set. 09 10.322,4 -19,0% t no disponible Homes 781,3 -23,5% t 5.501,6 -19,2% t Dones 753,1 -20,9% t 4.820,8 -18,6% t Persones de 16 a 24 anys 2n t 07 391,6 -29,1% t 2.341,3 -28,2% t set. 09 set. 09 Persones de 55 a 64 anys (*) 50,5 -15,1% t 421,5 -10,6% t no disponible Persones estrangeres 444,8 -26,1% t 2.183,8 -22,4% t no disponible Persones amb discapacitat 2,8 -54,6% t 22,1 -48,5% t Percentatge de contractes indefinits 14,0% -3,0 pp t -11,7 pp t Persones aturades -milers de persones- 607,2 76,7% s 3r t 09 4.123,3 58,7% s 2n t 09 20.889,5 29,7% s Homes 4t tr 05 345,2 68,6% s 2.290,9 69,2% s 11.527,5 38,9% s Dones 262,0 88,6% s 1.832,5 47,2% s 9.362,0 19,9% s 3r t 09 3r t 09 2n t 09 Persones de 16 a 24 anys 2n t 07 140,1 70,9% s 885,7 44,5% s 8.124,1 103,4% s Persones de 55 a 64 anys 47,6 120,4% s 300,2 77,2% s 1.819,1 29,7% s Percentatge de persones aturades de llarga durada 26,8% 11,1 pp s 29,5% 8,9 pp s 32,3% -6,2 pp t (*) La dada d'Espanya fa referència al tram d'edat de 55 i més anys. Ocupació i atur
 11. 11. Taula resum dels indicadors d’ocupació i atur Catalunya Espanya UE-27 Variació Variació Variació Període Valor inter- Període Valor inter- Període Valor inter- anual anual anual Taxa d'atur 16,0% 7,0 pp s 3r t 09 17,9% 6,6 pp s 2n t 09 8,7% 1,9 pp s Homes 3r t 09 13,2% 16,5% 7,0 pp s 3r t 09 17,8% 7,4 pp s 2n t 09 8,8% 2,5 pp s Dones 15,3% 7,0 pp s 18,2% 5,5 pp s 8,6% 1,3 pp s Persones de 16 a 24 anys 2n t 07 37,6% 17,3 pp s 3r t 09 38,6% 14,4 pp s 2n t 09 15,2% 0,1 pp s Persones de 55 a 64 anys 2n t 09 3r 07 10,4% 5,7 pp s 3r t 09 38,6% 31,5 pp s 2n t 09 6,2% 1,2 pp s Persones estrangeres 26,8% 10,0 pp s 27,5% 10,1 pp s 19,1% 5,0 pp s Persones analfabetes o amb estudis primaris 2n t 07 24,4% 9,9 pp s 3r t 09 26,4% 9,1 pp s no disponible no disponible Persones amb estudis secundaris 3r t 09 18,2% 8,7 pp s 3r t 09 20,3% 7,8 pp s Persones amb estudis superiors (*) 7,7% 2,6 pp s 10,1% 3,6 pp s 2n t 09 4,6% 1,0 pp s Agricultura 8,8% 4,0 pp s 3r t 09 22,6% 7,4 pp s Indústria 2n t 07 11,9% 7,8 pp s 11,7% 5,5 pp s 3r t 09 3r t 09 no disponible Construcció 21,3% 9,2 pp s 25,2% 9,7 pp s Serveis 8,3% 4,1 pp s 16,6% 10,3 pp s Persones demandants d’ocupació registrades al SOC -milers set. 06 711,2 55,7% s Set. 09 5.128,34 44,8% s no disponibl Persones aturades registrades al SOC de persones- set. 09 set. 06 531,4 50,0% s set. 09 3.709,40 41,3% s no disponible no disponibl Perc. d’aturats/ades reg. sobre total demandants d’ocupació 74,7% -2,8 pp t 72,3% -1,8 pp t no Aturats/ades estrangers registrats al SOC -milers de persones- set. 06 108,5 77,6% s Set. 09 501,3 67,7% s no disponible Percent. estrangers/eres sobre el total aturats/ades registrats set. 09 20,4% 3,2 pp - set. 09 13,5% 2,1 pp - no disponible Aturats/ades registrats fa més de 12 mesos-milers de persones- 4t tr 05 129,5 48,7% s 993,7 45,4% s 10 (*) La dada de la UE fa referència al tram d'edat 15 a 74 anys.
 12. 12. Persones ocupades 3.700 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 3.500 valor 3.323,8 3.443,2 3.525,3 3.495,3 3.199,2 % var. inter. 3,6% 2,4% -0,9% -8,5% 3.300 Unitat Milers de persones 3.100 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) 2.900 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 L'EPA del tercer trimestre del 2009 estima que l'ocupació a Catalunya ha registrat una davallada del 8,5% (296.100 persones ocupades menys). Homes ocupats 2.100 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 2.000 valor 1.933,0 2.004,0 2.035,7 1.953,4 1.747,0 % var. inter. 3,7% 1,6% -4,0% -10,6% 1.900 Unitat Milers de persones 1.800 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Ocupació i atur 1.700 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 El descens de l'ocupació ha afectat amb més intensitat els homes (-10,6%, 206.400 ocupats menys). Dones ocupades 1.600 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 1.475 valor 1.390,8 1.439,2 1.489,6 1.541,8 1.452,3 % var. inter. 3,5% 3,5% 3,5% -5,8% 1.350 Unitat Milers de persones 1.225 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) 1.100 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 L'ocupació femenina també disminueix, però en menor mesura (-5,8%, 89.500 ocupades menys). 11
 13. 13. Persones ocupades de 16 a 24 anys 400 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 350 valor 359,0 354,3 351,8 321,4 233,0 % var. inter. -1,3% -0,7% -8,6% -27,5% 300 Unitat Milers de persones 250 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) 200 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 La destrucció d'ocupació entre les persones de 16 a 24 anys ha estat molt intensa (-27,5%, 88.400 ocupats/ades menys). Persones ocupades de 55 a 64 anys 450 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 425 valor 368,0 391,9 415,9 441,0 409,4 % var. inter. 6,5% 6,1% 6,0% -7,2% 400 Unitat Milers de persones 375 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) 350 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 En el tram d'edat de 55 a 64 anys, l'ocupació ha caigut un 7,2% (31.600 ocupats/ades menys). Persones ocupades en l’agricultura 100 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 90 valor 84,2 93,3 78,6 69,9 58,9 80 % var. inter. 10,8% -15,8% -11,1% -2,6% 70 Unitat Milers de persones 60 Nota Les dades de 2009 i la seva variació interanual fan 50 referència a la nova CCAE-2009 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) El sector agrícola és el que menys ha patit la pèrdua de llocs de treball respecte de fa un any (-2,6%). 12
 14. 14. Persones ocupades en la indústria 880 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 810 valor 803,2 779,2 748,9 761,1 605,9 % var. inter. -3,0% -3,9% 1,6% -18,7% 740 Unitat Milers de persones 670 Nota Les dades de 2009 i la seva variació interanual fan 600 referència a la nova CCAE-2009 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) El sector industrial és el que destrueix ocupació a un major ritme (-18,7%, 139.500 ocupats/ades menys). Persones ocupades en la construcció 500 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 450 valor 349,1 431,6 440,9 379,8 318,7 % var. inter. 23,6% 2,2% -13,9% -17,3% 400 Unitat Milers de persones 350 Nota Les dades de 2009 i la seva variació interanual fan 300 referència a la nova CCAE-2009 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Ocupació i atur Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Es perden 66.500 llocs de treball en la construcció. Persones ocupades en els serveis 2.450 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 2.300 valor 2.087,4 2.139,2 2.256,9 2.284,5 2.215,8 % var. inter. 2,5% 5,5% 1,2% -3,8% 2.150 Unitat Milers de persones 2.000 Nota Les dades de 2009 i la seva variació interanual fan 1.850 referència a la nova CCAE-2009 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) En el darrer any, 88.400 treballadors/ores dels serveis han perdut la feina (-3,8%). 13
 15. 15. Taxa d'ocupació (16-64 anys) 75% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 72% valor 70,8% 71,7% 72,1% 70,8% 65,1% var. inter. 0,9 pp 0,4 pp -1,3 pp -5,7 pp 69% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 66% Definició Població ocupada de 16 a 64 anys Població potencialment activa de 16 a 64 anys 63% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'ocupació de 16 a 64 anys perd més de 5 punts percentuals respecte d'un any abans (se situa en el 65,1%). Taxa d'ocupació dels homes (16-64 anys) 84% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 81% valor 81,3% 82,1% 81,9% 78,0% 70,3% var. inter. 0,8 pp -0,2 pp -3,9 pp -7,7 pp 77% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 74% Definició Homes ocupats de 16 a 64 anys Homes potencialment actius de 16 a 64 anys 70% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La davallada de la taxa masculina ha estat encara més intensa: cau 7,7 punts, fins al 70,3%. Taxa d'ocupació de les dones (16-64 anys) 65% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 63% valor 60,1% 61,1% 61,9% 63,5% 59,8% var. inter. 1,0 pp 0,8 pp 1,6 pp -3,7 pp 60% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 58% Definició Dones ocupades de 16 a 64 anys Dones potencialment actives de 16 a 64 anys 55% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'ocupació femenina baixa fins al 59,8%, per sota de l'objectiu europeu fixat per al 2010. 14
 16. 16. Taxa d'ocupació de les persones de 16 a 24 anys 52% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 47% valor 51,5% 51,4% 51,0% 47,2% 35,2% var. inter. -0,1 pp -0,4 pp -3,8 pp -12,0 pp 42% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 37% Definició Població ocupada de 16 a 24 anys Població potencialment activa de 16 a 24 anys 32% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Entre les persones joves de 16 a 24 anys, només el 35,2% estan ocupades, quan fa un any aquest percentatge era del 47,2%. Taxa d'ocupació de les persones de 55 a 64 anys 56% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 53% valor 48,6% 51,2% 51,1% 55,1% 49,6% var. inter. 1,7 pp 1,8 pp 2,3 pp -4,4 pp 50% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 47% Definició Població ocupada de 55 a 64 anys Població potencialment activa de 55 a 64 anys 44% Ocupació i atur 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'ocupació de les persones que tenen entre 55 i 64 anys també cau, però més moderadament (del 54,7% al 50,3%). Taxa d'ocupació de les persones estrangeres de 16 a 64 anys 71,5% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 67,0% valor 66,1% 70,1% 67,5% 63,7% 56,7% var. inter. 4,0 pp -2,6 pp -3,8 pp -7,0 pp 62,5% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 58,0% Definició Població ocupada estrangera de 16 a 64 anys Població potencialment activa estrangera de 16 a 64 anys 53,5% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'ocupació de les persones estrangeres cau 7 punts percentuals en un any (fins al 56,7%). 15
 17. 17. Taxa d'ocupació de les persones analfabetes o amb estudis primaris 33% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 31% valor 29,7% 28,9% 30,1% 28,0% 25,9% var. inter. -0,8 pp 1,2 pp -2,1 pp -2,1 pp 29% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 27% Definició Població ocupada analfabeta o amb estudis primaris Població potencialment activa analfabeta o amb estudis primaris 25% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'ocupació de les persones analfabetes o que tenen un nivell d'estudis primaris s'ha situat en el 25,9%. Taxa d'ocupació de les persones amb estudis secundaris 71% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 67% valor 66,7% 67,7% 68,0% 67,5% 60,0% var. inter. 1,0 pp 0,3 pp -0,5 pp -7,5 pp 63% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 59% Definició Població ocupada amb estudis secundaris Població potencialment activa amb estudis secundaris 55% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'ocupació de les persones amb nivell d'estudis secundaris (60%) és la que més ha disminuït interanualment (-7,5 punts). Taxa d'ocupació de les persones amb estudis superiors 90% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 85% valor 82,9% 82,0% 82,7% 81,7% 79,2% var. inter. -0,9 pp 0,7 pp -1,0 pp -2,5 pp 80% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 75% Definició Població ocupada amb estudis superiors Població potencialment activa amb estudis superiors 70% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Entre les persones amb titulació superior, la taxa d'ocupació és la més elevada (79,2%), encara que també cau respecte de fa un any. 16
 18. 18. Taxa d'ocupació de les persones analfabetes o amb estudis primaris per sexes 50% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 40% Homes 44,3% 42,3% 43,0% 38,0% 34,0% Dones 17,7% 17,8% 19,6% 19,5% 19,1% 30% Unitat Percentatge 20% Definició Població ocupada analfabeta o amb estudis primaris Població potencialment activa analfabeta o amb estudis primaris 10% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Homes Dones Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Les dones analfabetes o amb estudis primaris són les que tenen una taxa d'ocupació més baixa (19,1%, enfront del 34% en el cas dels homes). Taxa d'ocupació de les persones amb estudis secundaris per sexes 85% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 75% Homes 76,2% 78,6% 77,8% 75,3% 65,5% Dones 56,3% 56,1% 57,5% 59,3% 54,3% 65% Unitat Percentatge 55% Definició Població ocupada amb estudis secundaris Població potencialment activa amb estudis secundaris 45% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Ocupació i atur Homes Dones Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'ocupació dels homes amb estudis secundaris supera la de les dones en més d'11 punts percentuals (65,5% i 54,3% respectivament). Taxa d'ocupació de les persones amb estudis superiors per sexes 90% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 85% Homes 85,9% 84,6% 84,6% 82,9% 79,6% Dones 80,1% 79,5% 80,7% 80,5% 78,7% 80% Unitat Percentatge 75% Definició Població ocupada amb estudis superiors Població potencialment activa amb estudis superiors 70% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Homes Dones Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Entre les persones amb estudis superiors, les taxes d'ocupació masculina (79,6%) i femenina (78,7%) són molt similars. 17
 19. 19. Treballadors/ores afiliats a la Seguretat Social 3.600 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 3.400 valor 3.253,2 3.360,1 3.424,5 3.351,1 3.131,0 % var. inter. 3,3% 1,9% -2,1% -6,6% 3.200 Unitat Milers de persones 3.000 Font Tresoreria General de la Seguretat Social 2.800 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 El setembre del 2009 ha finalitzat amb 3.130.967 treballadors/ores afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, un 6,6% menys que un any enrere. Treballadors/ores estrangers afiliats a la Seguretat Social 550 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 475 valor 383,4 430,6 462,9 469,8 421,1 % var. inter. 12,3% 7,5% 1,5% -10,4% 400 Unitat Milers de persones 325 Font Tresoreria General de la Seguretat Social 250 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 L'afiliació de treballadors/ores estrangers trenca la seva trajectòria ascendent i cau un 10,4% interanual (41.800 menys). Percentatge de persones estrangeres sobre el total d'afiliats/ades 16% set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 14% valor 11,8% 12,8% 13,5% 14,0% 13,6% var. inter. 1,0 pp 0,7 pp 0,5 pp -0,4 pp 11% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 9% Font Tresoreria General de la Seguretat Social 6% set. 05 set. 05 set. 07 set. 08 set. 09 El descens de l'afiliació estrangera redueix una mica el pes que tenen les persones estrangeres sobre el total d'afiliades (del 14% al 13,6%). 18
 20. 20. Contractes acumulats registrats al SOC 2.500 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 2.250 valor 1.985,1 2.243,1 2.128,4 1.972,6 1.534,4 % var. inter. 13,0% -5,1% -7,3% -22,% 2.000 Unitat Milers de contractes 1.750 Ref. temp: Acumulat gener-setembre de cada any 1.500 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 Font Departament de Treball i SOC Del gener al setembre del 2009, la contractació laboral acumula un descens interanual del 22,2% (438.200 contractes menys). Contractes formalitzats amb homes 1.200 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 1.075 valor 1.044,9 1.134,9 1.121,1 1.020,8 781,3 % var. inter. 8,6% -1,2% -8,9% -23,5% 950 Unitat Milers de contractes 825 Ref. temp: Acumulat gener-setembre de cada any 700 Ocupació i atur set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 Font Departament de Treball i SOC El descens de la contractació ha afectat un xic més intensament els homes (-23,5%, 239.500 menys). Contractes formalitzats amb dones 1.200 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 1.075 valor 940,3 1.108,3 1.007,3 951,9 753,1 % var. inter. 17,9% -9,1% -5,5% -20,9% 950 Unitat Milers de contractes 825 Ref. temp: Acumulat gener-setembre de cada any 700 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 Font Departament de Treball i SOC Les dones han signat 198.800 contractes menys que fa un any (-20,9%). 19
 21. 21. Contractes formalitzats amb persones de 16 a 24 anys 800 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 650 valor 638,5 656,6 632,6 552,5 391,6 % var. inter. 2,8% -3,7% -12,7% -29,1% 500 Unitat Milers de contractes 350 Ref. temp: Acumulat gener-setembre de cada any 200 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 Font Departament de Treball i SOC La contractació de persones joves de 16 a 24 anys s'ha reduït un 29,1% (160.900 menys). Contractes formalitzats amb persones de 55 a 64 anys 80 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 65 valor 52,2 57,7 59,6 59,4 50,5 % var. inter. 10,5% 3,3% -0,3% -15,1% 50 Unitat Milers de contractes 35 Ref. temp: Acumulat gener-setembre de cada any 20 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 Font Departament de Treball i SOC Les persones entre 55 i 64 anys han signat 8.900 contractes menys que fa un any (-15,1%). Contractes formalitzats amb persones estrangeres 700 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 550 valor 454,4 569,8 630,1 601,8 444,8 % var. inter. 25,4% 10,6% -4,5% -26,1% 400 Unitat Milers de contractes 250 Ref. temp: Acumulat gener-setembre de cada any 100 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 Font Departament de Treball i SOC Les persones estrangeres han signat un 26,1% menys de contractes que un any abans (157.000 menys). 20
 22. 22. Contractes formalitzats amb persones amb discapacitat 10 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 8 valor 5,7 6,5 6,5 6,1 2,8 % var. inter. 14,0% 0,0% -6,2% -54,6% 6 Unitat Milers de contractes 4 Ref. temp: Acumulat gener-setembre de cada any 2 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 Font Departament de Treball i SOC La contractació de persones discapacitades s'ha reduït d'una manera molt important. Percentatge de contractes indefinits 20% set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 18% valor 12,8% 14,5% 16,9% 17,0% 14,0% Var. inter. 1,7 pp 2,4 pp 0,1 pp -3,0 pp 16% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 14% Ref. temp: Acumulat gener-setembre de cada any 12% set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 Font Departament de Treball i SOC Ocupació i atur El pes de la contractació indefinida es redueix en 3 punts percentuals respecte de fa un any (passa del 17% al 14%). Contractes indefinits segons modalitat 100 Ordinari Foment Minusvàl. Convertit 80 valor (set. 2009) 91,9 38,4 1,0 83,0 60 % var. inter. -40,1% -32,0% -33,9% -33,6% 40 Unitat Milers de contractes 20 Ref. temp: Acumulat gener-setembre de cada any 0 Ordinari Foment Minusvàl. Convertit Font Departament de Treball i SOC Les modalitats indefinides més emprades són el contracte ordinari a temps indefinit i la conversió en indefinit. 21
 23. 23. Persones aturades 750 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 600 valor 217,3 229,4 255,7 343,7 607,2 % var. inter. 5,6% 11,5% 34,4% 76,7% 450 Unitat Milers de persones 300 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) 150 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 D'acord amb les dades de l'EPA, l'atur ha augmentat un 76,7% respecte de fa un any (263.500 persones aturades més). Homes aturats 410 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 320 valor 117,7 101,4 122,7 204,8 345,2 % var. inter. -13,8% 21,0% 66,9% 68,6% 230 Unitat Milers de persones 140 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) 50 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 El nombre d’homes aturats ha augmentat fins a 345.200 (+68,6%). Dones aturades 330 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 270 valor 99,6 128,0 133,0 138,9 262,0 % var. inter. 28,5% 3,9% 4,4% 88,6% 210 Unitat Milers de persones 150 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) 90 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 L'augment de l'atur entre les dones ha estat més pronunciat (+88,6%). 22
 24. 24. Persones aturades de 16 a 24 anys 160 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 120 valor 65,4 56,5 56,1 82,0 140,1 % var. inter. -13,6% -0,7% 46,2% 70,9% 80 Unitat Milers de persones 40 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) 0 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 La xifra de persones aturades que tenen entre 16 i 24 anys augmenta un 70,9% (58.100 més). Persones aturades de 55 a 64 anys 60 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 45 valor 13,5 14,4 25,0 21,6 47,6 % var. inter. 6,7% 73,6% -13,6% 120,4% 30 Unitat Milers de persones 15 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) 0 Ocupació i atur 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 El nombre de persones aturades entre 55 i 64 anys s'ha més que duplicat interanualment (+120,4%, 26.000 més). Percentatge de persones aturades de llarga durada 34% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 28% valor 26,8% 19,3% 20,9% 15,7% 26,8% var. inter. -7,5 pp 1,6 pp -5,2 pp 11,1 pp 22% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 16% Definició Població aturada fa més d’un any Població aturada 10% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) El percentatge de persones que fa un any o més que cerquen feina és del 26,8%, 11,1 punts superior al registrat fa un any. 23
 25. 25. Taxa d’atur 20% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 15% valor 6,1% 6,2% 6,8% 9,0% 15,95% var. inter. 0,1 pp 0,6 pp 2,2 pp 7,0 pp 10% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 5% Definició Població aturada Població activa 0% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'atur catalana se situa gairebé en el 16%. Taxa d'atur dels homes 20% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 16% valor 5,7% 4,8% 5,7% 9,5% 16,5% var. inter. -0,9 pp 0,9 pp 3,8 pp 7,0 pp 12% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 8% Definició Homes aturats Total homes actius 4% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'atur dels homes (16,5%) torna a ser superior a la de les dones. Taxa d'atur de les dones 16% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 14% valor 6,7% 8,2% 8,2% 8,3% 15,28% 12% var. inter. 1,5 pp 0,0 pp 0,1 pp 7,0 pp 10% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 8% Definició Dones aturades Total dones actives 6% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) En el cas de les dones, la taxa d'atur s'eleva al 15,3%. 24
 26. 26. Taxa d’atur de les persones de 16 a 24 anys 40% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 30% valor 15,4% 13,8% 13,8% 20,3% 37,6% var. inter. -1,6 pp 0,0 pp 6,5 pp 17,3 pp 20% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 10% Definició Població aturada de 16 a 24 anys Població activa de 16 a 24 anys 0% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'atur dels joves entre 16 i 24 anys és la que més augmenta (del 20,3% al 37,6%). Taxa d'atur de les persones de 55 a 64 anys 13,5% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 10,5% valor 3,7% 4,4% 6,0% 4,7% 10,4% var. inter. 0,7 pp 1,6 pp -1,3 pp 5,7 pp 7,5% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 4,5% Definició Població aturada de 55 a 64 anys Població activa de 55 a 64 anys 1,5% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Ocupació i atur Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) En el tram d'edat de 55 a 64 anys, la taxa d'atur s'ha més que duplicat interanualment (del 4,7% al 10,4%). Taxa d'atur de les persones estrangeres 40% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 30% valor 16,1% 12,2% 13,2% 16,8% 26,8% var. inter. -3,9 pp 1,0 pp 3,6 pp 10,0 pp 20% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 10% Definició Població aturada estrangera Població activa estrangera 0% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'atur de la població estrangera ha augmentat 10 punts respecte d'un any enrere i se situa en el 26,8%. 25
 27. 27. Taxa d’atur de les persones analfabetes o amb estudis primaris 25% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 20% valor 8,3% 7,8% 9,1% 14,5% 24,4% var. inter. -0,5 pp 1,3 pp 5,4 pp 9,9 pp 15% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 10% Definició Població aturada analfabeta o amb estudis primaris Població activa analfabeta o amb estudis primaris 5% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Gairebé la quarta part de les persones actives analfabetes o amb estudis primaris es troba en situació d'atur (24,4%). Taxa d’atur de les persones amb estudis secundaris 20% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 16% valor 7,0% 7,3% 7,5% 9,5% 18,2% 12% var. inter. 0,3 pp 0,2 pp 2,0 pp 8,7 pp 8% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 4% Definició Població aturada amb estudis secundaris Població activa amb estudis secundaris 0% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'atur de les persones que tenen estudis secundaris augmenta fins al 18,2%. Taxa d’atur de les persones amb estudis superiors 9,0% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 7,5% valor 3,6% 3,6% 4,1% 5,1% 7,7% var. inter. 0,0 pp 0,5 pp 1,0 pp 2,6 pp 6,0% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 4,5% Definició Població aturada amb estudis superiors Població activa amb estudis superiors 3,0% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Entre les persones amb titulació superior, la taxa d'atur és la més moderada (7,7%) i la que menys ha augmentat interanualment (2,6 punts més). 26
 28. 28. Taxa d’atur de les persones analfabetes o amb estudis primaris per sexes 29% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 23% Homes 6,3% 5,8% 7,2% 17,1% 26,8% Dones 11,9% 11,4% 12,5% 9,8% 20,4% 17% Unitat Percentatge 11% Definició Població aturada analfabeta o amb estudis primaris Població activa analfabeta o amb estudis primaris 5% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Homes Dones Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Els homes analfabets o amb estudis primaris presenten una taxa d'atur (26,8%) més elevada que les dones (20,4%). Taxa d’atur de les persones amb estudis secundaris per sexes 25% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 20% Homes 6,5% 5,4% 6,3% 9,4% 17,6% 15% Dones 7,7% 10,2% 9,3% 9,6% 18,8% 10% Unitat Percentatge 5% Definició Població aturada amb estudis secundaris Població activa amb estudis secundaris 0% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Homes Dones Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Ocupació i atur En el nivell d'estudis secundaris, les taxes d'atur masculina i femenina són molt similars (17,6% i 18,8% respectivament). Taxa d’atur de les persones amb estudis superiors per sexes 11% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 9% Homes 3,9% 3,1% 3,5% 4,4% 7,2% Dones 3,4% 4,1% 4,8% 5,8% 8,3% 6% Unitat Percentatge 4% Definició Població aturada amb estudis superiors Població activa amb estudis superiors 1% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Homes Dones Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'atur de les persones amb estudis superiors és la més reduïda tant per als homes (7,2%) com per a les dones (8,3%). 27
 29. 29. Taxa d’atur segons sector d’activitat 32% Agric. Ind. Const. Serv. 24% valor (3r t 09) 8,8% 11,9% 21,3% 8,3% var. inter. 1,9 pp 6,8 pp 6,7 pp 3,3 pp 16% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 8% Definició Població aturada al sector Població activa al sector 0% Agricultura Indústria Construcció Serveis Nota Les dades del 3r t 09 fan referència a la nova CCAE-2009 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Per sectors econòmics, la construcció presenta la taxa d'atur més elevada (21,3%). Taxa d’atur segons sector d’activitat i sexe 33% Agric. Ind. Const. Serv. 25% Homes 4,2% 12,1% 22,5% 8,1% Dones 1,3% 11,3% 6,8% 8,4% 17% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 9% Definició Població aturada per sector i sexe Població activa per sector i sexe 1% Agricultura Indústria Construcció Serveis Nota Les dades del 3r t 09 fan referència a la nova Homes Dones CCAE-2009 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) Per sexes, sobresurt la taxa d'atur masculina en la construcció (22,5%) i la femenina en la indústria (11,3%). Taxa d’atur en l’agricultura 16% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 12% valor 3,0% 1,7% 6,2% 7,5% 8,8% var. inter. -1,3 pp 4,5 pp 1,3 pp 4,0 pp 8% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 4% Definició Població aturada en l'agricultura Població activa en l'agricultura 0% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Nota Les dades de 2009 i la seva variació interanual fan referència a la nova CCAE-2009 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'atur en l'agricultura s'incrementa fins al 8,8%. 28
 30. 30. Taxa d’atur en la indústria 14% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 11% valor 4,0% 3,6% 4,6% 4,9% 11,9% var. inter. -0,4 pp 1,0 pp 0,3 pp 7,8 pp 8% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 5% Definició Població aturada en la indústria Població activa en la indústria 2% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Nota Les dades de 2009 i la seva variació interanual fan referència a la nova CCAE-2009 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'atur en la indústria s'ha incrementat molt intensament (fins a l'11,9%). Taxa d’atur en la construcció 27% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 21% valor 5,5% 4,5% 4,4% 14,8% 21,3% var. inter. -1,0 pp -0,1 pp 10,4 pp 9,2 pp 15% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 9% Definició Població aturada en la construcció Població activa en construcció 3% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Nota Les dades de 2009 i la seva variació interanual fan referència a la nova CCAE-2009 Ocupació i atur Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'atur de la construcció creix molt pronunciadament i assoleix el 21,3%, el nivell més elevat dels grans sectors d'activitat. Taxa d’atur en els serveis 9,0% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 7,5% valor 3,2% 3,4% 4,3% 5,1% 8,3% var. inter. 0,2 pp 0,9 pp 0,8 pp 4,1 pp 6,0% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 4,5% Definició Població aturada en els serveis Població activa en els serveis 3,0% 3r t 05 3r t 06 3r t 07 3r t 08 3r t 09 Nota Les dades de 2009 i la seva variació interanual fan referència a la nova CCAE-2009 Font Enquesta de població activa (INE i Idescat) La taxa d'atur dels serveis s'allunya dels nivells de plena ocupació dels darrers quatre anys i puja fins al 8,3%. 29
 31. 31. Persones demandants d’ocupació registrades al SOC 780 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 660 valor 352,0 334,0 353,0 456,9 711,2 % var. inter. -5,1% 5,7% 29,4% 55,7% 540 Unitat Milers de persones 420 Definició Persones registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació l’últim dia laborable 300 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 del mes Font Departament de Treball i SOC Les demandes d'ocupació registrades a les oficines de treball augmenten en 254.364 en un any (+55,7%). Persones aturades registrades al SOC 560 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 480 valor 266,4 255,1 258,2 354,2 531,4 % var. inter. -4,2% 1,2% 37,2% 50,0% 400 Unitat Milers de persones 320 Definició Persones registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a aturades l’últim dia laborable del mes 240 set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 Font Departament de Treball i SOC De les 711.237 persones demandants d'ocupació, 531.352 es classifiquen com a aturades registrades. Percentatge d’aturats/ades registrats sobre el total de persones demandants d’ocupació 80% set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 78% valor 75,7% 76,4% 73,2% 77,5% 74,7% var. inter. 0,7 pp -3,2 pp 4,3 pp -2,8 pp 76% Unitat Percentatge, variació interanual en punts percentuals 74% Definició Persones registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a aturades l’últim dia laborable del mes 72% set. 05 set. 06 set. 07 set. 08 set. 09 Font Departament de Treball i SOC El pes de les persones aturades registrades respecte del total de demandants d'ocupació (74,7%) cau 2,8 punts percentuals. 30

×