Ebart

357 views

Published on

Press clipping service company

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ebart

 1. 1. Ebart medijska dokumentacija
 2. 2. Usluga medijskog dokumentovanja• Usluga medijskog dokumentovanja predstavlja pružanje pristupa dokumentaciji, analizi ili kopiji medijskih sadržaja koji ih mogu interesovati.• Usluge medijskog dokumentovanja se koriste radi enja sopstvenog publiciteta enje konkurencije ili industrije specifičnih trendova ili zakonodavstvo, radi izgradnje kontakt baze novinara, stručnjaka,...• Usluge medijskog dokumentovanja predstavljaju jedinstveni način prikupljanja ključnih informacija prilikom donošenja odluka.
 3. 3. Ko smo mi?• Ebart medijska dokumentacija je osnovana 2000. godine.• 2003. godine postaje prva online arhiva dnevnih novina i stručnih magazina.• Novinska (aktuelna) arhiva je baza u kojoj se počev od 2003. godine svakodnevno skladište tekstovi iz 27 dnevnih, nedeljnih i mesečnih novina koje izlaze na čitavoj teritoriji Srbije, 16 posebnih dodataka novina i odabrani tekstovi iz 17 lokalnih novina. Arhiva raspolaže sa preko 2 miliona potpuno indeksiranih tekstova. Arhiva se dnevno ažurira ali se tekstovi postavljaju na sajt 48 časova kasnije zbog zaštite autorskih prava izdavača informativnih glasila.• Video clipping je usluga monitoringa TV programa nacionalnih televizija, kao i programa izabranih lokalnih i regionalnih stanica.• Video arhiva postoji od januara 2005. godine i sadrži sve glavne večernje informativne emisije srpskih nacionalnih televizija. Kompletan sadržaj informativnih emisija arhiviran je kroz priloge (dokumente) propraćene video klipovima. Ukupan broj priloga i video klipova do danas veći je od 200.000.• Ebart medijska dokumentacija pokriva relevantne medije koji svoja izdanja i emitovanje imaju u Srbiji.• Klijenti: Vlada Republike Srbije, ministarstva Republike Srbije, Telenor, novinske kuće,...(dodati)
 4. 4. Ko je naš korisnik?• Zadatak: o Ispitivanje ponašanja korisnika kako bismo, što jasnije, definisali njegove osobine – žele da dobiju sve na najlakši mogući način; žele sve da nađu na jednom mestu, a ako ne nađu, idu na drugo; o Definisanje potencijalnih karakteristika – stvaranje lojalnosti prema onome koji to pruža; lojalnost traje dok ne dođe neko ko bolje zadovoljava tu potrebu o Socio-demografske karakteristike o Koje su njihove potrebe i želje? o Da li postoji razlika između korisnika i kupca? o Gde i koje svrhe korisnik upotrebljava arhiv.rs? o Ko osim potencijalnih korisnika koristi arhiv.rs i u kakvim okolnostima?
 5. 5. Koga vidimo kao naše potencijalne korisnike? Top rukovodioci (privatnih i državnih institucija), direktori marketinga, političke stranke, PR i advertising i event management agencije, fakulteti (B2E), Vlada i resorsiministarstva (B2Government), kao i brokerske i konsultantske kuće, banke, osiguravajuća društva, razna profesionalna udruženja Ako ih je život stavio u poziciju da im je nešto potrebno, a onda su videli oglas za to, odmah će doći do akcije.
 6. 6. Gde komuniciramo?Glavni kanal komunikacije i prodaje treba da bude "lična prodaja" sa adekvatnim info/promosetom (promo kit)!
 7. 7. Gde komuniciramo?• Štampane publikacije o promo kit o katalog• Web banner-i na sajtovima informativnog sadržaja o B92.net o Blic.rs o Politika.rs,…• Direct mailing o Elektronski o Regularni
 8. 8. Gde komuniciramo?• Štampani mediji o oglas u magazinima okrenutim stručnoj populaciji (Ekonomist)• “Share dugme” o kreiranje aplikacije koja se nalazi na samom sajtu www.arhiv.rs koja omogućava lako deljenje informacija sa prijateljima/kolegama• Orange partnerstvo o saradnja sa Orange-om na izradi ponuda za Orange klijente
 9. 9. Kako mi vidimo Ebart?Vaš profesionalni alat za informacije
 10. 10. Ključne rečenice• Steknite uvid u svet informacija!• Unapredite svoj posao i uštedite vreme.• Saznajte više odgovora!• Efikasno upravljanje troškovima istraživanja.• Napravite sigurne odluke i zaštitite vaše konkurentske prednosti.
 11. 11. Jedinstvena prodajna poruka Ebart medijski arhiv, Vašprvi izbor za relevantne i sveobuhvatne informacije, pruža činjenice potrebne za donošenje odluka i sticanje konkurentske prednosti.
 12. 12. Vizuali
 13. 13. Logo
 14. 14. Pravac 1
 15. 15. Press i video clipping
 16. 16. Novinska i video arhiva
 17. 17. Analiza sadržaja
 18. 18. Pravac 2
 19. 19. Press i video clipping
 20. 20. Novinska i video arhiva
 21. 21. Analiza sadržaja
 22. 22. Hvala na pažnji.

×