Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xulgana arslan bichil ex

772 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xulgana arslan bichil ex

 1. 1. Л.Толстой “Хулгана арслан хоёр” бичил эх <ul><li>Унтаж байгаа арслангийн бие дээгүүр хулгана гүйхэд арслан сэрж түүнийг барьж авна. Хулгана тавиулах гэж элдвээр гуйж </li></ul><ul><li>- Хэрэв намайг тавивал би чамд тус хүргэж чадна гэж өгүүлэв. Хулгана өөрт нь тус больё гэж амлахыг сонсоод арслангийн хөх инээд хүрч түүний тавьчихжээ. Хожим нь анчид арсланг барьж модонд хүлжээ. Хулгана арслангийн архиран орилох чимээнээр гүйж ирээд хүлсэн олсыг тас мэрж </li></ul><ul><li>- Чи намайг өөртөө тус болно чинээ бодолгүй тохуурхан инээж байснаа санаж байна уу? Хулгана ямар тус хүргэж чаддагийг одоо чи үзэв үү? гэсэн эхэд бүрэн задаргаа хий. </li></ul>
 2. 2. УТГА <ul><li>Сэдэв: Ачлал тус ûí тухай </li></ul><ul><li>Төрсөн санаа: яагаад? Арслан араатны хаан онгон догшин сүрлэг амьтан боловч маш их итгэмтгий учраас хулганыг өршөөж чадна. </li></ul><ul><li>Гол санаа : юуг? Өчүүхэн бага амьтан ч гэсэн хэрэгтэй үед хир чадлаараа туславал /хүний/ арслангийн аминд орж болно. </li></ul><ul><li>Хэлц үг: Итгэл сүсэг чин аваас </li></ul><ul><li>Сэтгэл зориг чиг буюу </li></ul><ul><li>Ганц цуцал гал болдоггүй </li></ul><ul><li>Ганц хүн айл болдоггүй </li></ul><ul><li>Ачийг бачаар </li></ul><ul><li>Тусыг усаар </li></ul><ul><li>Шинэ санаа: яаж? Ёгөөдөл </li></ul><ul><li>Зорьсон санаа: яах гэж? Араатан амьтад өчүүхэн жижиг хулгана хүртэл ач тусын тухай мэдэж байхад орчин үеийн хүмүүс, залуус ёс заншил, ачлал, туслалын тухай мартжээ гэдгийг анхааруулсан. </li></ul><ul><li>Хэв маяг: Хүүрнэмж </li></ul><ul><li>Тулгуур үг: хулгана, арслан, анчин, олс </li></ul><ul><li>Түлхүүр үг: хулгана тавиулах, хөх инээд, тас мэрэх, архиран орилох, тохуурхан инээх </li></ul>
 3. 3. БҮТЭЦ <ul><li>Хоёр цогцолбороос бүтсэн </li></ul><ul><li>Бичил эх </li></ul><ul><li>Эхийн зохиомж: </li></ul><ul><ul><li>Эхлэл: Хулгана гүйсэн </li></ul></ul><ul><ul><li>Гол хэсэг: </li></ul></ul><ul><ul><li>Арслан сэрсэн ... тас мэрэх ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Төгсгөл хэсэг: Хулганы ач тус </li></ul></ul><ul><li>Давхар бүтэцтэй эх </li></ul>
 4. 4. ХУВИРГАЛ <ul><li>Хураах: Хулгана гүйв. Арслан түүнийг барив. Хулгана олс мэрэв. </li></ul><ul><li>Дэлгэрүүлэх: Хулгана арслангийн “Амь хаана вэ? Там хаана вэ?” хэмээн архиран орилох чимээнээр гүйн ирээд хүлсэн олсыг тас мэрэв. </li></ul><ul><li>Салаалах : Унтаж байгаа арслангийн бие дээгүүр нь хулгана гүйхэд арслан нь сэрж түүнийг барьж авав. </li></ul><ul><li>Тонгорох: Барьж модонд хүлжээ, хожим нь анчид арсланг. </li></ul>
 5. 5. СОЁЛ <ul><li>Цээжлэх: Эхийг цээжлээд ярина. </li></ul><ul><li>Найруулах: Зохион бичлэг бич. </li></ul><ul><li>Дуурайх: Арсланг нохой болгон өөрчлөөд дуурайн бич. </li></ul><ul><li>Эх зохиох: Эсрэг утгатай эх зохион бич. </li></ul>
 6. 6. Арслангийн тухай юу мэдэж байна вэ? <ul><li>Арслан нь сүр хүчтэй, чадалтай, итгэлтэй, найдвартай хамгаалагч, эзэндээ хэзээ ч халдан довтлодоггүй сайн чанаруудтай учраас монгол хүмүүс бэлгэдэл болгон олон зүйл дээр түүний дүрийг сийлсэн байдаг. Жишээ нь: </li></ul><ul><li>Монгол улс тусгаар тогтнолын хувьд бат бэх байхыг бэлгэдэж төрийн тамганы бариул дээр </li></ul><ul><li>Эдийн засгийн хувьд хүчирхэг байхыг бэлгэдэн мөнгөн тэмдэгт дээр </li></ul><ul><li>Айл гэрийн хойморт байдаг авдарны нүүрэн дээр эд агуурс мөнгө төгрөг элбэг дүүрэн байхыг бэлгэдэж арслангийн дүрийг тус тус сийлсэн байдаг. </li></ul>
 7. 7. ЖИШИГ ДААЛГАВАР <ul><li>Хулганыг арслан яагаад барьж авах </li></ul><ul><li>Хулгана яагаад тавиулах гэж элдвээр гуйв. </li></ul><ul><li>Хэрэв намайг тавивал би тус хүргэж чадна гэсний учир юу вэ тайлбарлан бич. </li></ul><ul><li>Арслангийн хөх инээд яагаад хүрэв тайлбарла </li></ul><ul><li>Анчид яагаад арсланг модонд барьж хүлэв хэлц үгээр илэрхийл. </li></ul><ul><li>Хулгана арсланг ёгөөдсөн утгатай хэсэг аль вэ? олж бич </li></ul><ul><li>Хэсэг тус бүрт тохирох хэлц үг олж бич </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Õ¿íèé à÷ òóñ, ìºñ ÷àíàðûí òóõàé ºâºðìºö õýëö ¿ã </li></ul><ul><ul><li>Áºõ ç¿ðõòýé </li></ul></ul><ul><li>Á¿ä¿¿í ç¿ðõòýé </li></ul><ul><ul><li>Õ¿éòýí öýâäýã </li></ul></ul><ul><ul><li>Àðèëñàí äîòîðòîé </li></ul></ul><ul><ul><li>Ãóóëü íü öóõóéõ </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>Õýâøìýë õýëö </li></ul></ul><ul><ul><li>Õ¿íèé õ¿¿ </li></ul></ul><ul><li> Õ¿ðýí Ẻðòýé </li></ul><ul><ul><li>Îð ãýõýä øàãàéõ </li></ul></ul><ul><ul><li>Îî÷ ãýõýä òàìøààëàõ </li></ul></ul><ul><ul><li>Òýæýýñýí áÿðóó òýðýã ýâäýíý. </li></ul></ul><ul><ul><li>À÷èéã áà÷ààð </li></ul></ul><ul><ul><li>Òóñûã óñààð </li></ul></ul><ul><ul><li>Çàí íü ãýæ çàðàà </li></ul></ul><ul><ul><li>Ààø íü ãýæ àäñàãà </li></ul></ul>

×