Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Over toetsen: taxonomie van Bloom, RTTI en de toekomst

11,615 views

Published on

Wat maakt een goede toets? Hoe werkt de taxonomie van Bloom? Hoe past RTTI in de dagelijkse onderwijspraktijk? En is toetsen in de toekomst misschien achterhaald?
NOTE: the Utrecht University presentation template is used, since the presentation has been given during a meeting at the UU. Whoever, I'm not related as a teacher or staff member to Utrecht University.

Published in: Education

Over toetsen: taxonomie van Bloom, RTTI en de toekomst

 1. 1. Toets de toets Educatieve minor Gamma 23 April 2014 – Dennis Hunink Docent Aardrijkskunde Topografie in de Klas topografieindeklas.nl dennishunink@me.com @dennishunink
 2. 2. Inhoud van vandaag Net gehoord: •  Een goede toets: transparantie, betrouwbaarheid, validiteit Nu: •  Taxonomie van Bloom •  RTTI •  Wat is RTTI? •  Hoe maak je een toets met RTTI? •  Hoe analyseer je RTTI resultaten •  De toekomst van toetsen?
 3. 3. Taxonomie van Bloom
 4. 4. Taxonomie van Bloom •  Bloom 1956. Ontwikkeld voor Gesch, generiek toegepast •  Onderscheidt 6 categorieën cognitieve processen: •  Kennis onthouden (Knowledge) •  Begrijpen (Comprehension) •  Toepassen (Application) •  Analyseren (Analysis) •  Creëren (Synthesis) •  Evalueren (Evaluation)
 5. 5. Taxonomie van Bloom – 2002 versie •  Herziening door Anderson ea (2002) •  Onderscheiden 4 soorten kennis: •  Feiten kennis •  Conceptuele kennis •  Procedurele kennis •  Metacognitieve kennis
 6. 6. Taxonomie van Bloom – 2002 versie •  Herziening door Anderson ea (2002) •  Onderscheiden 4 soorten kennis: •  Feiten kennis •  Conceptuele kennis •  Procedurele kennis •  Metacognitieve kennis
 7. 7. Taxonomie van Bloom: wat heb je eraan? •  Helpt om structuur aan te brengen in •  Opbouw van curriculum •  Opbouw van je lessen •  Opbouw van verwerkingsmateriaal (werkboeken en opdrachten) •  Bepalen wat je in welke mate en op welke manier toetst
 8. 8. Taxonomie van Bloom: wat heb je eraan? •  Validiteit -> meet wat je wilde meten •  Transparantie -> afgestemd op leerling, leerling kan zich gedegen voorbereiden •  Betrouwbaarheid -> toets meet de stof op een objectieve en adequate manier Bloom! Wat moet een leerling kunnen?
 9. 9. Toetsen met Bloom: RTTI
 10. 10. Bloom in toetsen Bloom •  6 cognitieve processen •  4 dimensies van kennis Toets •  Validiteit •  Transparantie •  Betrouwbaarheid Hoe kun je Bloom gebruiken om het niveau van een toets te meten en te bewaken? * RTTI is niet het enige beschikbare toets analyse model. Wel één van de meest gebruikte.
 11. 11. RTTI: wat is het •  RTTI is een praktische toepassing voor het NL onderwijs en onderscheidt vier stadia in de cognitieve ontwikkeling van leerlingen:
 12. 12. RTTI: wat is het •  RTTI is een praktische toepassing voor het NL onderwijs en onderscheidt vier stadia in de cognitieve ontwikkeling van leerlingen: •  Reproductie Vragen die kunnen worden beantwoord op basis van reproductie van zaken die in de les/ boek expliciet aangewezen zijn als letterlijk uit het hoofd te leren.
 13. 13. RTTI: wat is het •  RTTI is een praktische toepassing voor het NL onderwijs en onderscheidt vier stadia in de cognitieve ontwikkeling van leerlingen: •  Reproductie •  Toepassing 1 Vragen die beantwoord kunnen worden door het toepassen van de geoefende methode of leerstof in vergelijkebare situaties.
 14. 14. RTTI: wat is het •  RTTI is een praktische toepassing voor het NL onderwijs en onderscheidt vier stadia in de cognitieve ontwikkeling van leerlingen: •  Reproductie •  Toepassing 1 •  Toepassing 2 Vragen die beantwoorde kunnen worden als de leerling vanuit een voor hem nieuwe situatie zelf kan bepalen welke (combinatie van) de geoefende methodes gebruikt moet worden.
 15. 15. RTTI: wat is het •  RTTI is een praktische toepassing voor het NL onderwijs en onderscheidt vier stadia in de cognitieve ontwikkeling van leerlingen: •  Reproductie •  Toepassing 1 •  Toepassing 2 •  Inzicht Vragen die beantwoord kunnen worden als de leerling in staat is zelf de context en/of methode te construeren.
 16. 16. Bloom en RTTI RTTI •  Reproductie •  Toepassing 1 •  Toepassing 2 •  Inzicht Bloom •  Kennis onthouden •  Begrijpen •  Toepassen •  Analyseren •  Evalueren RTTI is dus niet hetzelfde als Bloom; RTTI is een meer praktisch toepasbare taxonomie.
 17. 17. Een toets maken met RTTI
 18. 18. Het proces van toetsen met RTTI •  Stel vast welke percentages je van leerlingen verwacht; werk terug vanaf het CE jaar
 19. 19. Het proces van toetsen met RTTI •  Stel vast welke percentages je van leerlingen verwacht; werk terug vanaf het CE jaar •  Stem lessen af op de vastgestelde percentages
 20. 20. Het proces van toetsen met RTTI •  Stel vast welke percentages je van leerlingen verwacht; werk terug vanaf het CE jaar •  Stem lessen af op de vastgestelde percentages •  Maak een toetsmatrijs: het fundament van een toets
 21. 21. Het proces van toetsen met RTTI •  Stel vast welke percentages je van leerlingen verwacht; werk terug vanaf het CE jaar •  Stem lessen af op de vastgestelde percentages •  Maak een toetsmatrijs: het fundament van een toets •  Toets afnemen en invoeren in RTTI (Excel of online)
 22. 22. Namenleerlingen
 23. 23. Het proces van toetsen met RTTI •  Stel vast welke percentages je van leerlingen verwacht; werk terug vanaf het CE jaar •  Stem lessen af op de vastgestelde percentages •  Maak een toetsmatrijs: het fundament van een toets •  Toets afnemen en invoeren in RTTI (Excel of online) •  Analyseer de toets op betrouwbaarheid, validiteit en transparantie
 24. 24. Namenleerlingen
 25. 25. Namenleerlingen
 26. 26. Namenleerlingen
 27. 27. Namenleerlingen
 28. 28. !Vraag is niet goed Valide: x Nooit eerder zo gesteld (1213 niet, 1314 wel: aanpassing lessen)
 29. 29. Het proces van toetsen met RTTI •  Toets afnemen en invoeren in RTTI (Excel of online) •  Analyseer de toets op betrouwbaarheid, validiteit en transparantie •  Geef feedback op leerlingniveau
 30. 30. Namenleerlingen
 31. 31. Het proces van toetsen met RTTI •  Toets afnemen en invoeren in RTTI (Excel of online) •  Analyseer de toets op betrouwbaarheid, validiteit en transparantie •  Geef feedback op leerlingniveau •  Geef leerling strategieën mee gericht op het juiste niveau (R, T1, T2 en/of I)
 32. 32. Samengevat
 33. 33. •  Een goede toets is valide, transparant en betrouwbaar Samengevat
 34. 34. •  Een goede toets is valide, transparant en betrouwbaar •  Taxonomie van Bloom helpt om het leerproces van de leerling te sturen, maar is abstract en erg lastig in praktijk te brengen Samengevat
 35. 35. •  Een goede toets is valide, transparant en betrouwbaar •  Taxonomie van Bloom helpt om het leerproces van de leerling te sturen, maar is abstract en erg lastig in praktijk te brengen •  RTTI biedt een praktisch hulpmiddel bij het vormgeven van het leerproces •  Opbouw van lessen •  Maken van toetsen •  Bewaken van niveau van toets •  Sturen individueel leerproces Samengevat
 36. 36. •  RTTI biedt een praktisch hulpmiddel bij het vormgeven van het leerproces •  Opbouw van lessen •  Maken van toetsen •  Bewaken van niveau van toets •  Sturen individueel leerproces Samengevat Klassiek: de leerling blijft achter, bij de toets wordt dat pas écht duidelijk
 37. 37. •  Toets afnemen zou niet nodig moeten zijn Toekomst Leerproces (lessen) Toets (analyse) Feedback
 38. 38. •  Toets afnemen zou niet nodig moeten zijn Toekomst Leerproces (lessen) Feedback Feedback Kan anders door DIRECTE feedback
 39. 39. •  Toets afnemen zou niet nodig moeten zijn Toekomst Leerproces (lessen) Feedback Feedback Kan anders door DIRECTE feedback
 40. 40. •  Toets afnemen zou niet nodig moeten zijn Toekomst Leerproces (lessen) Feedback Feedback
 41. 41. •  Toets afnemen zou niet nodig moeten zijn •  Gaat techniek directe feedback makkelijker maken? Toekomst Leerproces (lessen) Feedback Feedback
 42. 42. •  Toets afnemen zou niet nodig moeten zijn •  Gaat techniek directe feedback makkelijker maken? •  Ja: bij gesloten vragen Toekomst
 43. 43. •  Toets afnemen zou niet nodig moeten zijn •  Gaat techniek directe feedback makkelijker maken? •  Ja: bij gesloten vragen •  Nee: open vragen Toekomst
 44. 44. Hier komt een computer dus niet uit J
 45. 45. •  Toets afnemen zou niet nodig moeten zijn •  Gaat techniek directe feedback makkelijker maken? •  Ja: bij gesloten vragen •  Nee: open vragen Mooi, docenten blijven dus nodig J Toekomst
 46. 46. Literatuur •  Drost, Marinka & Petra Verra (2013), Handboek RTTI. DocentPlus, Bodegraven. •  Knevel, Rianet (2013), Taxonomieën zijn Hot. Toets! 1, pp. 10-13. •  Krathwohl, D. R. (2002), A revision of Bloom’s taxonomy: an overview. Theory into practive 41(4), pp. 212-218. Overige bronnen •  Vakwerkplan sectie Aardrijkskunde DevelsteinCollege •  Toetsmateriaal Dennis Hunink •  Lesmethode De Geo 7e editie (H/V 3), ThiemeMeulenhoff •  GotIt?!, http://www.got-it.nl, ThiemeMeulenhoff •  Topografie in de Klas docent en leerling account, http://topografieindeklas.nl Dennis Hunink Docent Aardrijkskunde Topografie in de Klas topografieindeklas.nl dennishunink@me.com @dennishunink

×