Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Каталог препаратов 2014

1,000 views

Published on

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Каталог препаратов 2014

 1. 1. 2014
 2. 2. 1 Зміст Завод Франдеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Наші партнери .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Лабораторія Франдеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Якість продукції Франдеса .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Гербіциди Агрощит Супер, РК (гліфосату калійна сіль, 676 г/л) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Екстракорн, СЕ (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л)* .. . . . . . . . . . . . . .14 Кіаніт, КЕ (десмедифам, 71г/л+фенмедифам, 91 г/л+етофумезат, 112 г/л) . . . . . . . . . .16 Лавина, КС (метамітрон, 700 г/л) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Ратник, СЕ (2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л) . . . . . . .20 Ріпіус, КС (метазахлор, 400 г/л) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Сатурн, МД (нікосульфурон, 40 г/л) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Скат, КЕ (хізалофоп-П-тефурил, 40 г/л) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Фунгіциди Азимут, КЕ (тебуконазол, 125 г/л + триадимефон, 100 г/л)*.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Аліот, КЕ (пропіконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Бірекс, КС (епоксиконазол, 187 г/л + тіофанат-метил, 310 г/л) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Протруйники Койот, КС (імідаклоприд, 600 г/л) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Таймень, КС (прохлораз, 60 г/л + тритіконазол, 20 г/л). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Інсектицид Вирій, КС (тіаклоприд, 245г/л)*.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Технологія захисту озимої пшениці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Технологія захисту кукурудзи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Технологія захисту соняшнику. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Технологія захисту ріпаку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Технологія захисту цукрових буряків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Список дистриб’юторів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
 3. 3. 2 Завод Франдеса У 2006 році практично з нуля був збудований завод з виробництва засобів захисту рослин. Серце нашого заводу - це виробничі цехи які спроектовані на основі сучасного обладнання з таких країн як Японія, Німеччина, Велико- британія, США, та виключно за європейським стандартом. Технологічний та конструкторський проект реалізований підприємством РУП «ДКБ «Академічне» та ТоВ «Туссон» НАН Республіки Білорусь. Цехи з виробництва різних груп пре- паратів конструктивно розділені між собою. Такі вимоги міжнародних стандартів в області якості виробництва і ТОВ «ФРАНДЕСА» їх дотримується.
 4. 4. 3 Розділення цехів запобігає потраплянню і змішу- ванню мікрозалишків різних продуктів. Особливий контроль приділяється роботі з бісерним млином, за допомогою якого по- дрібнюється діюча речовина препаратів. Саме розмір подрібненої діючої речовини є одним із найважливіших характеристик якості препарату. Повна відповідність розміру частин заданим параметрам гарантує рівномірний розподіл дію- чої речовини в препаративній формі і запобігає випаду в осад. За період 2007-2013 років співробітниками ТОВ «Франдеса» розроблено і зареєстровано 19 власних препаратів. Освоєно виробництво екологічно безпечних препаративних форм пестицидів у вигляді суспо-емульсій. Напівавтоматична лінія розливу під контролем операторів забезпечує точність розливу препа- ратів у тару. Для запобіганню пошкоджень готові каністри покриваються захисною плівкою. У 2012 році закінчено удосконалення автома- тизації виробництва. Модифікація забезпечує роботу згідно заданих програм за мінімальної участі людей. Це дозволило звести до мінімуму вірогідність помилок і забезпечило більш точне дозування. Але, у разі необхідності, залишилась можливість переходу до ручного керування.
 5. 5. 4 Наші партнери Виробництво поверхнево-активних речовин є дуже складним процесом полімерної хімії, що на порядок складніше ніж процес органічної хімії з синтезування діючої речовини. Складна задача по формулюванню якісних ПАР під силу тільки великим досвідченим євро- пейським та американським компаніям. Приклад застосування якісного ПАР: Компанія АкзоНобель – найбільший світовий виробник фарб і покриттів. Компанія займає лідируючі позиції в області виробництва хімікатів спеціального призначення, поверх- нево-активних речовин, промислових і функ- ціональних хімікатів. Компанія АкзоНобель входить в список найбільших у світі компаній «Global Fortune 500» із річним об’ємом про- даж у €13.0 млрд. Штаб-квартира знаходиться в Амстердамі.
 6. 6. 5 Tensiofix є маркою поверхнево-активних речовини, які використовуються для агрохі- мічних композицій. Ці сучасні поверхнево-ак- тивних речовини виробляються компанією OmniChem. У компанії працює близько 700 співробітників у Бельгії. Rhodia, що входить до складу групи Solvay, – хімічна компанія з стійким розвитком. Будучи лідером в своїх галузях, компанія націлена на поліпшення якості роботи зі своїми клієнтами за допомогою виробничої ефективності та інновацій. У структуру компанії входять 11 глобальних бізнес-підрозділів. Rhodia – парт- нер головних гравців на ринках автомобіле- будування, електроніки, харчових добавок та ароматизаторів, фармацевтики, засобів особистої гігієни, сільського господарства, побутової хімії, споживчих і промислових товарів. У компанії працює близько 14250 співробітників по всьому світу, загальні про- дажі в 2011 році склали 6,17 млрд. євро. Huntsman є світовим виробником і про- давцем диференційованих хімікатів. Наші операційні компанії виробляють продукцію для різних галузей світової економіки, вклю- чаючи хімікати, пластмаси, автомобільної, авіаційної, текстиль, взуття, фарби і покриття, будівництво, технології, сільського господар- ства, охорони здоров’я, миючі засоби, засоби особистої гігієни, меблів, побутової техніки та упаковки. У компанії Huntsman працює приблизно 12 000 співробітників в різних місцях по всьому світу. У 2012 доход компанії дорівнював понад 11 мільярдів доларів.
 7. 7. 6 Лабораторія Франдеса Лабораторія компанії «Франдеса» акредитована в галузі аналізу пестицидів і може здійснювати всі необхідні дослідження в цій сфері за міжна- родними методиками СІРАС. Одне із основних завдань лабораторії – кон- троль якості виробничих хімічних процессів і дотримання розроблених методик виробництва. Без оцінки результату фахівцями лабораторії на проміжних контрольних пунктах препарат не буде допущений до наступного етапу виробни- цтва.
 8. 8. 7 Наша компанія перша в РБ закупила складне і вартісне обладнання для хімічної лабораторії: лазерний аналізатор розміру часток Horiba (Япо- нія), високоефективний рідинний хроматограф HPLC Agilent (США), віскозиметр, лабораторний бісерний млинок та інше необхідне устатку- вання, яке забезпечує виготовлення дослідних партій препаратів, щоб потім безпомилково масштабувати їх для серійного виробництва. Можливість розробки якісних препаратів, які користуються попитом, дозволяє нам успішно боротися на конкурентному ринку. У відповідності з європейськими та вітчизняни- ми нормами арбітражні зразки і досьє на кожну партію зберігаються протягом усього терміну придатності препарату. Номер партії і дата виробництва наносяться на упаковку і на тарну етикетку, щоб, при необхідності, мати змогу отримати необхідну інформацію про партію. У нашій лабораторії працюють висококвалі- фіковані фахівці, які не тільки контролюють процес виробництва, але і розробляють новітні композиції.
 9. 9. 8 Якість продукції Франдеса Подвійний вхідний контроль якості сировини із залученням незалежних Міжнародних лабораторій SGS перед відправкою на наш завод забезпечує надійний захист виробництва від недоброякісних компонентів. Після виробництва, готова продукція проходить також подвійний контроль. По-перше у власній лабораторії, а потім у контрольно-токсикологічній лабораторії «Головної Держав- ної інспекції з насінництва, карантину і захисту рослин» Білорусії. Оцінка якості продукції проводиться за західними стандартами якості та визнаними міжна- родними методами CIPAC. Якість продукції підтверджено: Успішними випробовуваннями препаратів, як в Республіці Білорусь, так і в Україні; Міжнародною нагородою «Європейська якість», яка присуджується Європейською Біз- нес-Асамблеєю у Оксфорді, Великобританія. Якість виробництва підтверджена сертифікатами відповідності: • СТБ ISO 9001-2009 від 13 квітня 2011р. «Система менеджменту якості» • СТБ 18001-2009 від 13 квітня 2011р. «Система управління охороною праці» • СТБ ISO 14001-2005 від 06 травня 2011р. «Екологічний сертифікат»
 10. 10. 9
 11. 11. Гербіциди 10 Неселективний гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними бур'янами на полях, призначених під посів різних культур, на парових полях, в садах і виноградниках, землях несільськогосподарського користування. Десикант для зернових колосових, соняшнику, сої. Препаративна форма: розчинний концентрат. Упаковка: полімерні каністри, 20л. Переваги застосування: • Високоефективний проти багаторічних дводольних та злакових бур’янів, включаючи злісні. • Препаративна форма містить високотехнологічні ПАР, що гарантує швидку і стабіль- ну гербіцидну дію за різних погодно-кліматичних умов. • Підвищення концентрації діючої речовини в препараті забезпечує зниження витрат на транспортування та зберігання. • Системне застосування препарату в сівозміні забезпечить знищення багаторічних бур’янів і зменшення кількості механічних обробок грунту. • Використання препарату для десикації прискорить і полегшить збір урожаю, а також зменшить його втрати. Особливості застосування: Агрощит Супер, РК застосовується для боротьби з однорічними та багаторічними бур'я- нами на полях, призначених під посів різних сільськогосподарських культур восени після збору попередника та весною до посіву культури, на парових полях, в садах і виноградни- ках, землях несільськогосподарського користування та для десикації зернових колосових, соняшнику, сої. Рекомендується використовувати на дуже забур’янених полях в осінній період при під- готовці площ під наступну культуру після збору попередника. Препарат ефективно діє на багаторічні бур'яни, в яких в цей період проходить відтік поживних речовин з вегетуючої частини рослини в кореневу систему. Агрощит Супер, РК сумісний з гербіцидами з групи феноксиоцтових кислот і сульфонілсе- човин. При приготуванні сумішей першими в бак обприскувача заливаються препарати, до складу яких входять сульфонілсечовини, а потім Агрощит Супер, РК. На сумісність пре- парату з іншими пестицидами можуть впливати зміни в їх складі і якість води. В кожному конкретному випадку перед застосуванням необхідно проводити тести на фізико-хімічну сумісність препаратів. Робочий розчин повинен бути використаний безпосередньо після приготування. Витрата робочого розчину – 100-200л /га. Агрощит Супер, РК гліфосату калійна сіль, 676 г/л, у кислотному еквіваленті – 550 г/л
 12. 12. 11 Обприскування препаратом рекомендується проводити при відносній вологості повітря вище 60% в суху, безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері. Забур'янені площі обро- бляють у період активного росту бур'янів. Слід уникати внесення препарату в період, коли рослини перебувають у стресовому стані під впливом високих температур, повітряної чи грунтової засух, заморозків. Терміни виходу людей на оброблені площі при проведенні ручних робіт – 7 днів, механізо- ваних – 3 дні. На 5-7 день після обробки проявляються ознаки дії препарату – в’янення, хлороз листків, побуріння точок росту. Гинуть бур'яни через 10-20 днів залежно від їх видового складу і фази розвитку, а також погодних умов після обробки. Спосіб застосування та норми: Норми витрати препарату, л/га Культура, що обробляється Шкідливі об’єкти Спосіб, час обробки, обмеження 1,5 – 3,6 Поля, призначені під посів колосових зернових, сої, цукрових буряків, кукуру- дзи, соняшнику, картоплі, баштанних та овочевих культур Однорічні і бага- торічні злакові і дводольні Обприскування вегетуючих бур'янів восени в післязби- ральний період 1,3 – 2,6 Поля, призначені під посів сої, кукурудзи, соняшнику, картоплі, баштанних та овочевих культур Однорічні і бага- торічні злакові і дводольні Обприскування вегетуючих бур'янів весною за 2 тижні до посіву(посадки) культури 2,0 – 3,9 Виноград і плодові (міжряддя та приштамбові круги) Однорічні і бага- торічні злакові і дводольні Обприскування бур'янів у період їх активного росту(за умови захисту культури) 1,3 – 3,5 Площі під посадку хвой- них і листових порід дерев Однорічні і бага- торічні злакові і дводольні Обприскування бур'янів у період їх активного росту за 2-3 тижні до посадки саджанців 1,7 – 1,9 Озима пшениця, зернові колосові В якості деси- канту Обприскування посівів за два тижні до збирання (при воло- гості зерна не більше 30%) для підсушування зерна і частково- го знищення бур'янів 1,5 – 2,0 Соя В якості деси- канту Обприскування посівів у фазу початку побуріння бобів ниж- нього і середнього ярусів (при вологості зерна не біль- ше 35-40%) 1,5 – 2,0 Соняшник В якості деси- канту Обприскування посівів у фазу початку побуріння кошиків
 13. 13. Гербіциди 12 Рекомендації по застосуванню Агрощит Супер, РК проти злісних бур’янів Назва бур’яну Тип Норма внесення л/га Амброзія полинолиста Ambrosia artemisifolia Однорічний ярий 2,0 – 3,0 Осот жовтий польовий Sonchus arvensis Багаторічний коренепаростковий 3,5 – 4,0 Осот щетинистый Cirsium setosum Багаторічний коренепаростковий 3,0 – 3,6 Осот рожевий польовий Cirsium arvense Багаторічний коренепаростковий 3,0 – 3,9 Латук татарський Lactuca tatarica Багаторічний коренепаростковий 3,5 – 4,5 Молочай лозяний Euphorbia virgata Багаторічний коренепаростковий 3,5 – 4,5 Березка польова Convolvulus arvensis Багаторічний коренепаростковий 3,5 – 4,5
 14. 14. 13 Механізм дії: При попаданні на листя та стебла рослини препарат швидко поглинається ними і далі переміщується по рослині та її кореневій системі. Діюча речовина препарату - гліфосату калійна сіль (хімічний клас похідні гліцину) є інгібітором біосинтезу ароматичних аміно- кислот. При потраплянні гліфосату в клітини в рослинах порушуються процеси обміну ре- човин, блокуються процеси дихання та фотосинтезу, що призупиняє ріст, викликає хлороз листків, а згодом і відмирання надземних та підземних органів. Клас небезпечності: 3 клас. Гарантійний термін зберігання: 5 років з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С.
 15. 15. Гербіциди 14 Комбінований селективний гербіцид для знищення однорічних злакових і дводольних бур’янів у посівах кукурудзи та соняшника. Препаративна форма: суспензійна емульсія. Упаковка: Полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Відсутня фітотоксичність до культур; • Надійний і тривалий контроль широкого спектру бур’янів; • Висока ефективність препарату завдяки двом діючим речовинам, які відносяться до різних хімічних класів і відрізняються за механізмом та спектром дії; • Забезпечення оптимальних умов для культури на ранніх етапах її розвитку; • Широке «вікно» застосування на кукурудзі; • Зручний в використанні; • Не проявляє післядії на наступні культури сівозміни. Особливості застосування: Гербіцид Екстракорн, СЕ застосовується для знищення однорічних злакових, дводольних і сходів з насіння багаторічних бур’янів у посівах кукурудзи та соняшнику. Препарат сумісний з більшістю інших пестицидів. Проте в кожному конкретному випадку при застосуванні в бакових сумішах необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність змішуваних компонентів. Обприскування рослин рекомендується проводити в суху, безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері, швидкість вітру до 4-5 м / сек. При внесенні препарату до сходів куль- тури можливо проводити обприскування грунту навіть при мряці. Норма витрати робочого розчину 200-300 л / га . Оптимальна температура повітря для застосування препарату: від +10 °С до +25°С. Терміни виходу людей на оброблені площі при проведенні механізованих робіт – 7 днів, ручних – через 15 днів. Екстракорн, СЕ* S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л * реєстрація очікується у 2014 році.
 16. 16. 15 Спосіб застосування та норми: Культура Шкідливі об’єкти Норми витра- ти препарату, л/га Спосіб, час обробки, обмеження Кількість, обробок Кукурудза Однорічні злакові та дводольні бур’яни 4,0 – 4,5 Обприскування ґрунту після посіву до сходів культури, або по сходах у фазі 3-5-ти листків культури 1 Соняшник Однорічні злакові та дводольні бур’яни 4,5 Обприскування ґрунту до появи сходів культури 1 Механізм дії: Діючі речовини препарату відносяться до різних хімічних класів (груп) і відрізняються за механізмом та спектром дії. S-метолахлор відноситься до хлорацетамідів, є інгібітором поділу клітин, краще контролює злакові бур’яни, діє на проростаючі бур’яни. Проникаючи у тканини шилець (злакові) та сім’ядоль (дводольні) S-метолахлор гальмує розвиток і поділ клітин, порушуючи ліпідний обмін. В результаті проростаючі бур’яни призупиняють ріст і гинуть. Діюча речовина тербутилазин (клас триазини) абсорбується коренями та листям бур’я- нів, переміщується ксилемою акропетально і, накопичуючись в верхівкових меристемах, інгібує транспорт електронів в рецепторі фотосистеми II під час фотосинтезу, що і призво- дить до загибелі бур’янів. Тербутилазин краще контролює дводольні бур’яни, навіть такі як амброзія і канатник. Клас небезпечності препарату: 2 клас. Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С.
 17. 17. Гербіциди 16 Трикомпонентний системний гербіцид для знищення однорічних дводольних та деяких однорічних злакових бур'янів у посівах цукрових, столових і кормових буряків. Препаративна форма: концентрат емульсії (КЕ). Упаковка: полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Препарат контролює широкий спектр бур’янів, в тому числі і найбільш проблемних на посівах буряків – лободи, щириці, гірчаків, хрестоцвітих. • Низький рівень випаровуваності робочого розчину з листя. • Стабільність робочого розчину - властивості не змінюються протягом 24 годин після приготування. • Швидке проникнення в рослини бур’янів і швидка дія гербіциду. • Включення препарату в технології вирощування буряків забезпечує отримання висо- ких урожаїв. • Можливість регулювати і мінімізувати норми внесення препарату. Особливості застосування: Кіаніт, КЕ застосовується для знищення однорічних дводольних та деяких однорічних злакових бур'янів у посівах цукрових, столових і кормових буряків. Сумісний з більшістю гербіцидів (сумісний з гербіцидами на основі діючої речовини мета- мітрон) і добрив (за винятком сильно лужних і кислих). Робочий розчин готується безпосередньо перед застосуванням і повинен бути викорис- таний одразу після приготування – він придатний до використання протягом 24 годин. Норма витрати робочого розчину – 200-300 л / га. Рекомендується проводити обприскування рослин в суху, безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері. Для отримання максимального результату, обробку слід проводити в оптимальному тем- пературному режимі – від + 18° до +25°С, мінімальна температура повітря при застосуван- ні Кіаніту – +10°С. Не рекомендується обприскувати посіви буряків, ослаблені заморозками, жарою, шкідни- ками. Не слід обробляти посіви менш ніж за 6 годин до дощу і при великій росі. Тривалість захисту гербіцидом посівів буряків при триразовому внесенні Кіаніту - до 45 днів. Залежить від часу, способу внесення, дозування, типу грунту. Кіаніт, КЕ десмедифам, 71г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л
 18. 18. 17 Спосіб застосування та норми: Культура Шкідливі об’єкти Норми витрати препарату, л/га Спосіб, час обробки, обмеження Кількість, обробок Буряк цукровий столовий, кормовий Однорічні дводольні і деякі одно- річні злакові 1,0 Триразове обприскування: перше - у фазу сім’ядольних листків у бур’янів; друге і третє - у міру появи нових сходів бур’янів 3 1,5 Дворазове обприскування: перше - у фазу 2-4 листків у бур’янів; друге - у міру появи нових сходів бур’янів. Опрыскивание посевов двукратно в фазу семядолей сорня- ков по первой и второй волне 2 3,0 Обприскування в фазі 4-х справжніх листків у буряків у ранні фази росту бур’янів 1 Механізм дії: При обприскуванні посіву препарат потрапляє на рослини та грунт і адсорбується листям та корінням бур’янів. Кіаніт, КЕ поєднує високу гербіцидну ефективність діючих речовин на широкий спектр бур’янів не проявляючи фітотоксичної дії на буряки. Ця селективність грунтується на тому, що діючі речовини розкладаються в цукрових буряках через гідроліз і утворення хімічних сполук, які відбуваються в нічний час. У бур’янах же діючі речовини десмедифам і фенмедифам (хімічний клас біс-карбамати), будучи інгібіторами нецикліч- ного фотофосфорилювання, порушують процес фотосинтезу, а етофумезат (хімічний клас бензофурани) уповільнює мітотичний поділ клітин. Ознаки дії препарату на бур’яни – в’янення, посвітління забарвлення та хлороз листя проявляються через 3-7 днів. Внаслідок порушення фотосинтезу, синтезу ліпідів, обміну білків і мітозу бур’ян перестає рости і через 2-3 тижні повністю гине. Клас небезпечності: 3 клас Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С Рекомендації з охорони корисних об'єктів флори і фауни: Заборонено застосування препарату в санітарній зоні навколо рибогосподарських водойм на відстані 500 м від кордону затоплення при максимальному стоянні паводкових вод, але не ближче 2 км від існуючих берегів. При роботі з препаратом необхідно уникати потрапляння препарату і його робочих розчинів у водойми та каналізаційні системи.
 19. 19. Гербіциди 18 Селективний гербіцид комбінованої дії для боротьби з однорічними дводольними бур'яна- ми в посівах цукрових, столових і кормових буряків. Препаративна форма: концентрат суспензії (КС). Упаковка: полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Широкий діапазон застосування на буряках - може використовуватися як до сходів, так і по сходах культури, що забезпечує її надійний захист. • Не фітотоксичний для буряків. • Діє на бур’яни як через кореневу систему, так і через листя, завдяки чому забезпечу- ється висока біологічна ефективність препарату. • Швидка дія на бур’яни. • Широкий температурний діапазон застосування – від + 5° до +25°С • Проявляє високу гербіцидну активність при низьких температурах. Особливості застосування: Лавина, КС застосовується для знищення однорічних дводольних і деяких злакових бур’я- нів в посівах цукрових, столових і кормових буряків. Для розширення спектру дії рекомен- дується використовувати в суміші з препаратами на основі фенмедифаму і десмедифаму, за необхідності можна вносити в суміші з грамініцидами, але в кожному конкретному ви- падку необхідно провести попередню перевірку на фізико-хімічну сумісність препаратів. Для запобігання токсичної дії на культуру потрібно уникати багатокомпонентних сумішей (більше 2-х препаратів). При приготуванні робочих сумішей з препаратами бетанальної групи в бак, заповнений на 1/3 водою, заливається Лавина, ретельно перемішується і, лише після повного її розчинен- ня, добавляється в робочий розчин препарат бетанальної групи. До бакових сумішей не рекомендується додавати інсектициди і рідкі добрива. Робочий розчин готується безпосередньо перед застосуванням і повинен бути викорис- таний одразу після приготування. Норма витрати робочого розчину – 200-300 л/ га. За посушливих умов слід вносити максимальну норму робочого розчину. Гербіцид Лавина можна вносити до посіву, до сходів і після сходів буряків. Не рекоменду- ється обприскувати посіви буряків, ослаблені заморозками, жарою, шкідниками. Не слід обробляти посіви менш ніж за 6 годин до дощу і при великій росі. Забороняється застосування гербіциду на кислих грунтах при рН 5 . Обприскування препаратом Лавина грунту до посіву та до сходів культури можна прово- дити навіть за низьких температур – при температурі повітря від +5°С. Лавина, КС метамітрон, 700 г/л
 20. 20. 19 При післясходовому застосуванні, для отримання максимального результату, обробку слід проводити в оптимальному температурному режимі (від + 12° до +25°С ). Оптимальна швидкість руху обприскувача має бути 4-5 км/год.; Тривалість захисної дії гербіциду Лавина при триразовому обприскуванні – до 12 тижнів в залежності від погодних умов і забур’яненості поля, а також від часу, способу внесення, дозування, типу грунту. Спосіб застосування та норми: Культура Шкідливі об’єкти Норми витрати препарату, л/га Спосіб, час обробки, обмеження Кількість обробок Буряк цукро- вий, столовий, кормовий Однорічні дводольні 1,5 – 2,0 Триразове обприскування: перше - у фазу сім’ядольних листків у бур’янів; друге і тре- тє – у міру появи нових сходів бур’янів 3 5,0 Обприскування грунту до посіву, до сходів або в фазу 1-2 листків у буряків 1 Механізм дії: Препарат потрапляє в рослину адсорбуючись кореневою системою та листям бур’янів. Діюча речовина препарату – метамітрон відноситься до хімічного класу триазинони, має системні властивості і є інгібітором нециклічного фотофосфорилювання. Препарат, переміщаючись по рослині акропетально, потрапляє в хлоропласти і пригнічує процес фо- тосинтезу (реакцію Хілла). Ознаки дії препарату проявляються через 3-7 днів утворенням некрозів, знебарвленням листків. При досходовому внесенні препарат створює захисний «екран», забезпечуючи оптимальні умови для культури на ранніх фазах її розвитку. Клас небезпечності: 3 клас. Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С . Рекомендації з охорони корисних об'єктів флори і фауни. Заборонено застосування препарату в санітарній зоні навколо рибогосподарських водойм на відстані 500 м від кордону затоплення при максимальному стоянні паводкових вод, але не ближче 2 км від існуючих берегів. При роботі з препаратом необхідно уникати потрапляння препарату і його робочих розчинів у водойми та каналізаційні системи.
 21. 21. Гербіциди 20 Післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними і багаторічними дводольними бур’я- нами, в тому числі стійкими до 2,4-Д і 2М-4Х, в посівах кукурудзи. Препаративна форма: суспензійна емульсія. Упаковка: полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Широкий спектр гербіцидної активності проти дводольних бур’янів. • Ефективно діє на такі стійкі види, як підмаренник, ромашка, мак і інші. • Широке «вікно» застосування, аж до фази трубкування у зернових культур і до 7-го листка у кукурудзи. • Відмінна дія при низьких температурах: від +5-6⁰С . • Хороший партнер для бакових сумішей. Особливості застосування: Ратник, СЕ застосовується для знищення однорічних і багаторічних дводольних бур’янів в посівах зернових культур та кукурудзи. Препарат сумісний в бакових сумішах з інсектицидами, фунгіцидами і мінеральними добривами, а також з гербіцидами на основі ізопротурону, але в кожному конкретному випадку необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність компонентів, що змішуються. Не допускається змішування з препаратами на основі феноксипропу. Обприскування рослин рекомендується проводити в суху, безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері. Оптимальна температура повітря для застосування препарату: від +8°С до +25°С. Не рекомендується обробляти посіви, якщо рослини перебувають в стресовому стані, перед прогнозованим заморозком чи відразу після нього. Норма витрати робочого розчину – 200-300 л/га. Норма витрати препарату залежить від видового складу і фази розвитку бур’янів. Терміни виходу людей на оброблені площі при проведенні механізованих робіт – 3 дні, ручних – не регламентується. Ратник, СЕ 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л
 22. 22. 21 Спосіб застосування та норми: Культура Шкідливі об’єкти Норми витрати препарату, л/га Спосіб, час обробки, обме- ження Кількість, обробок Кукурудза Однорічні і багаторіч- ні дводольні бур’яни 0,4-0,6 Oбприскування посівів у фазах 3-7 листків культури 1 Механізм дії: Препарат швидко поглинається листям та, частково і повільніше, корінням бур’янів, і, завдяки системним властивостям, переміщується по всій рослині до точок росту. Діюча речовина гербіциду – 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д відноситься до похідних феноксиоцто- вої кислоти, має гормоноподібну дію і є регулятором (інгібітором) росту рослин. Діючи на меристематичні тканини точок росту, гальмує процес фотосинтезу та перешкоджає процесу ділення їх клітин. Друга діюча речовина гербіциду – флорасулам відноситься до триазолопірімідинів і є інгібітором біосинтезу амінокислот ацетолактат-синтетази та аце- тогідроксикислот-синтетази. Порушення синтезу цих амінокислот призводить до припи- нення поділу клітин та призупиняє ріст рослин. Ознаки спільної дії двох діючих речовин на бур’яни проявляються уже через 1-3 дні після обробки гербіцидом, гинуть бур’яни на 7-14 день. Клас небезпечності: 3 клас. Гарантійний термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С.
 23. 23. Гербіциди 22 Гербіцид комбінованої дії для знищення однорічних дводольних та злакових бур’янів у посівах ріпаку. Препаративна форма: концентрат суспензії (КС). Упаковка: полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Захищає культуру від бур’янів протягом тривалого періоду – до 45 днів. • Не потребує заробки в ґрунт, виключає механічні обробки міжрядь. • Можливе застосування препарату як до сходів, так і по сходах культури. • Знищуючи бур’яни, створює оптимальні умови для розвитку озимого ріпаку, що забезпечує добру перезимівлю культури. • Має широкий спектр дії на бур’яни, в тому числі знищує і найбільш небезпечні для ріпаку ромашку непахучу і мітлицю польову. Особливості застосування: Ріпіус, КС застосовується для знищення однорічних дводольних та злакових бур’янів у посівах ріпаку. Препарат сумісний з іншими препаратами: гербіцидами, фунгіцидами та інсектицидами, але в кожному конкретному випадку необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність компонентів, що змішуються. Обробки гербіцидом Ріпіус проводяться шляхом обприскування грунту після посіву до або після появи сходів ріпаку в ранні фази розвитку бур’янів. Найкращий результат дося- гається при внесенні на вологий грунт. Після внесення гербіцид створює в грунті захисний «екран». У посушливі роки, коли спостерігається затримка і нерівномірність сходів бур’я- нів, рекомендується раннє післясходове застосування, так як пізньопроростаючі бур’яни знищуються в цьому випадку завдяки дії через грунт. Норма витрати робочого розчину – 200-300 л/га. Період захисної дії гербіциду Ріпіус – від 30 до 45 днів в залежності від типу і вологості грунту, а також від вмісту в ньому органічних речовин. Ріпіус, КС метазахлор, 400 г/л
 24. 24. 23 Спосіб застосування та норми: Культура Шкідливі об’єкти Норми витрати препарату, л/га Спосіб, час обробки, обме- ження Кількість, обробок Ріпак озимий та ярий Однорічні дводольні та злакові бур’яни 1,5 – 2,0 Обприскування після посіву до або після появи сходів культури (в ранні фази роз- витку бур’янів) 1 Механізм дії: Препарат проникає в рослину через коріння, а також через гіпокотиль і сім’ядолі. Діюча речовина препарату – метазахлор, що відноситься до хімічного класу групи хлорацета- мідів і є інгібітором поділу клітин, гальмує транспірацію і ріст кореня. При застосуванні гербіциду після сходів культури (в ранні фази розвитку бур’янів) спочатку припиняється ріст бур’янів, потім вони змінюють забарвлення і відмирають. Клас небезпечності: 3 клас. Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С.
 25. 25. Гербіциди 24 Післясходовий системний гербіцид для знищення однорічних та багаторічних злакових та поширених дводольних бур’янів в посівах кукурудзи. Препаративна форма: масляна дисперсія (МД). Упаковка: полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Чудово діє проти багаторічних злакових бур’янів (пирій, гумай), які проростають як із насіння, так і з кореневищ. • Має широкий діапазон застосування: від 3-х до 10 листків культури, завдяки чому препарат можна використовувати і як страховий гербіцид. • Хороший партнер для бакових сумішей. • Відмінне прилипання, утримування та розподіл по листках бур’янів. • Забезпечує збільшення урожайності як зеленої маси, так і зерна кукурудзи. Особливості застосування: Препарат сумісний в бакових сумішах з іншими пестицидами , які застосовуються в той же період на кукурудзі, але в кожному конкретному випадку необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність компонентів, що змішуються. Не використовувати в бакових сумішах з гербіцидами на основі 2,4-Д (антагонізм при контролі злакових бур’янів), та з Базаграном (опіки листків). Обприскування рослин рекомендується проводити в суху, безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері. Норма витрати робочого розчину – 200-300 л/га. Оптимальна тем- пература повітря для застосування препарату: від +8°С до +25°С. Препарат забезпечує захист посівів протягом 45-60 днів. Не рекомендується застосовувати на посівах, засіяних насінням, обробленим фосфорорганічними інсектицидами та обробляти посіви, якщо рослини перебувають в стресовому стані. Не застосовувати повторно, уникати перекриття при обприскуванні. Препарат не проявляє фітотоксичності до культури та виключає виникнення резистентно- сті при дотриманні рекомендованих регламентів застосування гербіциду. Терміни виходу людей на оброблені площі при проведенні механізованих робіт - 3 дні, ручних – не регламентується. Сатурн, МД нікосульфурон, 40 г/л
 26. 26. 25 Спосіб застосування та норми: Культура Шкідливі об’єкти Норми витрати препарату, л/га Спосіб, час обробки, обме- ження Кількість, обробок Кукурудза Однорічні і бага- торічні злакові та поширені однорічні дводольні бур’яни 1,0 -1,25 Обприскування посівів у фазі від 3-го до 10-го листка культури 1 Механізм дії: Потрапляючи на рослину, препарат поглинається листками, а потім переноситься фло- емою і ксилемою у меристемні тканини. Діюча речовина препарату - нікосульфурон, що відноситься до групи похідних сульфонілсечовини, є інгібітором біосинтезу амінокислот ацетолактат-синтетази та ацетогідроксикислот-синтетази. Порушення синтезу цих аміно- кислот призводить до припинення поділу клітин та призупиняє ріст рослин. Злакові бур’я- ни на 7-10 день змінюють забарвлення, стають червоно-буруватими, а дводольні в’януть, гинуть бур’яни через 14-21 день після внесення. Клас небезпечності: 3 клас. Гарантійний термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С.
 27. 27. Гербіциди 26 Післясходовий гербіцид системної дії для знищення однорічних і багаторічних злакових бур’янів у посівах дводольних культур. Препаративна форма: концентрат емульсії (КЕ). Упаковка: полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Ефективний у боротьбі з однорічними і багаторічними злаковими бур’янами; • Пригнічує злакові бур’яни навіть на пізніх стадіях їх розвитку; • Має системну дію, швидко поглинається листям і переноситься до точок росту бур’я- нів, що запобігає їх повторному відростанню із столонів і кореневищ; • Гарантований захист від багаторічних злакових бур’янів протягом сезону; • Внесення препарату не залежить від фази розвитку культури, на посівах якої знищу- ються бур’яни; • Короткий період проникнення препарату в рослину зменшує ймовірність зниження ефективності із-за непередбачуваних дощів; • Може застосовуватися в бакових сумішах з іншими гербіцидами, з фосфорорганічни- ми і піретроїдними інсектицидами; • Не проявляє післядії на послідуючі в сівозміні культури завдяки швидкому розпаду в грунті (ДТ90-12-48годин); • Забезпечує високу окупність витрат. Особливості застосування: Скат, КЕ застосовується для знищення однорічних і багаторічних злакових бур’янів у посі- вах цукрових буряків, ріпаку, соняшнику, сої і інших широколистих культур. Препарат сумісний в бакових сумішах з гербіцидами, які знищують дводольні бур’яни (за винятком сильно лужних), а також з фосфорорганічними і піретроїдними інсектицидами, але в кожному конкретному випадку необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність компонентів, що змішуються. Обробка посівів гербіцидом не залежить від фази розвитку культур. Найвища ефективність препарату при внесенні в період активного росту і розвитку бур’янів: для однорічних злакових це фази 3-6 листків, а для багаторічних злакових - за досягнення рослинами висоти 10-15 см. Оптимальна середньодобова температура внесення гербіциду – + 15°С - +20°С. Зниження середньодобової температури менше +12°С, дефіцит вологи, заморозки і інші стресові умови уповільнюють дію препарату і впливають на ефективність його дії. Скат, КЕ хізалофоп-П-тефурил, 40 г/л
 28. 28. 27 Обприскування рослин рекомендується проводити в суху, безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері. Норма витрати робочого розчину – 200-300 л/га. Терміни виходу людей на оброблені площі при проведенні ручних робіт – 7 днів, механізо- ваних - 3 дні. Спосіб застосування та норми: Культура Шкідливі об’єкти Норми витрати препарату, л/га Спосіб, час обробки, обмеження Кількість, обробок Цукровий буряк, ріпак, соняшник Однорічні злакові бур’яни 1,0-1,5 Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 3-4 листків бур’янів) 1 Багаторічні злако- ві бур’яни 1,75-2,0 Ообприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10-15 см) 1 Соя Однорічні злакові бур’яни 1,0-1,5 Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 3-4 листків бур’янів) 1 Багаторічні злако- ві бур’яни 1, 5-2,0 Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10-15 см) 1 Механізм дії: Препарат швидко поглинається листям, переноситься по флоемі і ксилемі рослин, нако- пичується в меристемі і втручається в синтез ліпідів. Діюча речовина гербіциду- хізало- фоп-П-тефурил (хімічний клас арилоксифеноксипропіонати) інгібує ацетил-СоА-карбокси- лазу і пригнічує біосинтез жирних кислот внаслідок чого рослина гине. Клас небезпечності: 2 клас. Гарантійний термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С
 29. 29. Фунгіциди 28 Системний фунгіцид для захисту посівів зернових колосових культур від комплексу хво- роб листя і колосу та для регулювання росту і захисту від хвороб ріпаку. Препаративна форма: концентрат емульсії. Упаковка: полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Висока біологічна активність проти широкого спектру патогенів; • Росторегулююча дія на ріпак; • Стійкість до дощу завдяки короткому періоду проникнення препарату в рослину (1- 2год.); • Швидка початкова дія; • Має профілактичну та лікувальну дії; • Хороший партнер в інтегрованих системах захисту; • Довгий період використання – від кущіння до кінця колосіння. Особливості застосування: Азимут, КЕ застосовується на посівах зернових колосових культур профілактично при загрозі розповсюдження хвороби, або ж, з лікувальною ціллю, при прояві перших ознак хвороби. Для захисту озимої пшениці від фузаріозу колосу рекомендується проводити обробку в період кінця колосіння – початку цвітіння, від септоріозу листя і колосу – в фази появи прапорцевого листка – початку колосіння. Препарат сумісний з більшістю інсектицидів і фунгіцидів, але в кожному конкретному випадку необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність. Обприскування рослин рекомендується проводити в суху, безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері. Робочий розчин повинен бути використаний безпосередньо після приготування. Витрата робочого розчину – 200-300 л/га в залежності від фази розвитку культури. Терміни виходу людей на оброблені площі при проведенні ручних робіт – 7 днів, механізованих – 3 дні. Тривалість захисної дії: при проведенні обробок препаратом в оптимальні строки – 3-4 тижні. Азимут, КЕ* тебуконазол, 125 г/л + триадимефон, 100 г/л * реєстрація очікується у 2014 році.
 30. 30. 29 Спосіб застосування та норми: Культура Шкідливі об’єкти Норма ви- трати, л/га Спосіб, час обробки Строки очікуван- ня, днів Кратність обробок Пшениця озима Борошниста роса, сеп- торіоз листя, септоріоз і фузаріоз колосу 1,0 В період вегетації 30 1-2 Механізм дії: Після обприскування препарат швидко(протягом 1-2 годин) поглинається листям і далі переміщається по всій рослині. Діючі речовини препарату – тебуконазол і триадимефон відносяться до хімічного класу триазолів, діють системно, здійснюють профілактичну та лікувальну дії. Тебуконазол пригнічує біосинтез ергостерину в мембранах клітин грибів – збудників хвороб, що призводить до їх загибелі. Триадимефон інгібує процеси поділу ядра і клітин фітопатогенів, в результаті чого пригнічується і порушується ріст міцелію, призупи- няється спороутворення. Клас небезпечності препарату: 3 клас. Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С
 31. 31. Фунгіциди 30 Комбінований фунгіцид для захисту посівів зернових колосових культур від комплексу хвороб листя і колосу та цукрових буряків від церкоспорозу і борошнистої роси. Препаративна форма: концентрат емульсії (КЕ). Упаковка: полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Надійний захист зернових колосових культур від комплексу хвороб листя і колосу та цукрових буряків від церкоспорозу і борошнистої роси; • Стійкість до дощу завдяки короткому періоду проникнення препарату в рослину (1- 2год.); • Швидка початкова дія і довготривалий захист від хвороб; • Ефективні профілактична і лікувальна дії; • Має антиспорулентну дію на буру та жовту іржу пшениці; • Забезпечення високої якості урожаю; • Малі норми внесення. Особливості застосування: Аліот, КЕ застосовується на посівах зернових колосових культур та цукро-вих буряків профілактично при загрозі розповсюдження хвороби, або ж з лікувальною ціллю, при прояві перших ознак хвороби. Найкращий ефект на поражених посівах дає двократне застосування препарату з інтервалом обробок в 2-3 тижні. Сумісний з більшістю інсектици- дів та фунгіцидів, але в кожному конкретному випадку необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність. Обприскування рослин рекомендується проводити в суху, безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері. Робочий розчин повинен бути використаний безпосередньо після приготування. Витрата робочого розчину – 200-300 л/га в залежності від культури і фази розвитку. Терміни виходу людей на оброблені площі при проведенні ручних робіт – 7 днів, механізованих – 3 дні. Тривалість захисної дії: при проведенні обробок препаратом в оптимальні строки – 4-6 тижнів. Аліот, КЕ пропіконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л
 32. 32. 31 Спосіб застосування та норми: Культура Шкідливі об’єкти Норма витрати, л/га Спосіб, час обробки Строки очіку- вання, днів Кратність обробок Ячмінь ярий Сітчаста плямистість, борошниста роса, іржа, ринхоспоріоз, септоріоз, гельмінтоспоріоз, фузаріоз колосу 0,4- 0,5 В період вегетації 30 1-2 Пшениця озима Борошниста роса, іржа, септоріоз, фузаріоз колосу, церкоспорельоз 0,4-0,5 30 1-2 Цукрові буряки Церкоспороз, борошниста роса 0,5 30 1-2 Механізм дії: Препарат, проникнувши через листову поверхню, переміщується ксилемою по рослині і забезпечує ефективне лікування та профілактику захворювань. Діючі речовини препарату – пропіконазол і ципроконазол відносяться до хімічного класу триазолів, мають системну дію, являються інгібіторами деметилювання ланостерола в біосинтезі ергостерола. Пропіконазол призупиняє розвиток збудників хвороби (грибів Septoria tritici, Drechlera tritici, Rhynchosporium secalis, Septoria nodorum і інш.) через 2 дні після проростання спор. Більш токсичний для вегетативних органів грибів, ніж генеративних, пригнічує спороутво- рення. Ципроконазол дуже добре розчиняється в воді, тому швидко переміщується по росли- ні акропетально, базипетально і ламінарно, першочергово проявляючи лікувальну дію блокуванням подальшого розвитку грибів Puccinia striiformis, recondita, Erysiphe garminis, Fusarium spp і інших. Клас небезпечності препарату: 3 клас. Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С
 33. 33. Фунгіциди 32 Комбінований фунгіцид системної дії для захисту від комплексу хвороб посівів зернових колосових культур та цукрових буряків. Препаративна форма: концентрат суспензії (КС). Упаковка: полімерні каністри, 10 л. Переваги застосування: • Швидке проникнення в рослину і призупинення розвитку хвороби; • Надійна профілактика та лікування хвороб за рахунок системної та контактної дії; • Висока ефективність при змішаних інфекціях завдяки широкому спектру дії; • Забезпечення захисту нового приросту рослин; • Запобігає формуванню резистентних популяцій у фітопатогенних грибів; • Тривала захисна дія – 5-6 тижнів; • Надійно працює в умовах низьких температур і високої вологості повітря; • Ефективний в боротьбі з фузаріозом колосу при обробці в пізні строки; • Контроль захворювання «чорний зародок» в пивоварному ячмені; • Короткий строк очікування (20 днів) і швидка фунгіцидна дія робить можливим застосування препарату при пізньому прояві хвороб і ранньому зборі урожаю; • Сприяє продовженню вегетації рослини до 14 днів. Особливості застосування: Бірекс, КС застосовується профілактично при загрозі розповсюдження хвороби, або ж, з лікувальною ціллю, при прояві перших ознак хвороби. Найкращий ефект на поражених посівах дає двократне застосування препарату з інтервалом обробок в 2-3 тижні. Сумісний з більшістю інсектицидів, регуляторів росту та фунгіцидів, за винятком лужних препаратів, але в кожному конкретному випадку необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність. Робочий розчин повинен бути використаний безпосередньо після приготування. Витрата робочого розчину 200-400 л/га в залежності від культури і фази розвитку. Терміни виходу людей на оброблені площі при проведенні ручних робіт – 7 днів, механізованих – 3 дні. Бірекс, КС епоксиконазол, 187 г/л + тіофанат-метил, 310 г/л
 34. 34. 33 Спосіб застосування та норми: Культура Шкідливі об’єкти Норма витра- ти, л/га Спосіб, час обробки Строки очіку- вання, днів Кратність обробок Пшениця озима Борошниста роса, септоріоз, іржа, цер- коспорельоз, фузаріоз колосу 0,4-0,6 Обпри- скування в період вегетації 20 2 Цукрові буряки Борошниста роса, церкоспорельоз, рамуляріоз 0,4-0,6 Обпри- скування в період вегетації 20 2 Механізм дії: Препарат швидко поглинається листям та стеблами і, переміщаючись акропетально, забез- печує захист усієї рослини, в тому числі і нових листків , які появилися після обробки. Препарат має системну та, завдяки тіофанат-метилу, контактну дії. Це забезпечує ефектив- не лікування та профілактику захворювань рослин. Діючі речовини мають різні механізми дії, що запобігає виникненню резистентності в збудників хвороб. Епоксиконазол (хімічний клас триазоли) – інгібітор біосинтезу ергостерину в клітинах патогена(гриба). Відсутність ергостерину не дає змоги сформувати кліткові мембрани, внаслідок чого блокується ріст і подальший розвиток гриба. Тіофанат-метил (хімічний клас бензимідазоли) – інгібітор біосинтезу тубуліну. Блокуючи процеси поділу клітин призупиняє розвиток спори гриба: стримує утворення росткової трубки та проростання її в тканини рослини і розвитку міцелію. Клас небезпечності: 3 клас. Гарантійний термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С.
 35. 35. Протруйники 34 Інсектицидний препарат для протруювання насіння зернових колосових культур, кукуру- дзи та бульб картоплі, що має системну та контактно-кишкову дії. Препаративна форма: концентрат суспензії (КС) . Упаковка: полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Повний захист культури від шкідників з моменту посіву до зміцнілої рослини, що забезпечує рівномірність сходів і задану густоту посіву. • Тривалий період дії, захищає насіння і вегетуючі рослини. • Системна та контактна дії дозволяють захистити культуру від сисних і гризучих шкід- ників. • Мінімальне екологічне навантаження, зменшення кількості інсектицидних обробок. • Висока економічність. Особливості застосування: Інсектицидним протруйником Койот, КС обробляють насіння зернових колосових культур, кукурудзи та бульби картоплі для забезпечення захисту насіння і сходів від комплексу грунтових та наземних шкідників сходів. Препарат ефективний при самостійному застосуванні, а також в бакових сумішах з іншими фунгіцидними протруювачами, мікродобривами та біостимуляторами. Сумісний з біль- шістю інсектицидних і фунгіцидних протруйників (за винятком дуже лужних препаратів), але в кожному конкретному випадку необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність препаратів. Найвища біологічна ефективність препарату на зернових колосових культурах досягаєть- ся при використанні його в баковій суміші з фунгіцидним протруйником Таймень, КС. Насіння зернових колосових, кукурудзи та бульб картоплі обробляється суспензією пре- парату, витрата робочого розчину – 10л/т. Кількість протруйника в робочому розчині слід регулювати в залежності від заселеності площ та видів шкідників. Насіння, що протруюється, повинно бути відкаліброване,чисте від пилу і домішок. Прот- руювання насіння можна робити і завчасно, але зберігати його слід в прохолодному сухо- му приміщенні з вентиляцією, а перед висіванням потрібно перевірити на схожість. При протруюванні слід забезпечити рівномірне покриття насіння плівкою робочого розчину. Тривалість захисної дії протруйника: 4-6 тижнів. Койот, КС імідаклоприд, 600 г/л
 36. 36. 35 Спосіб застосування та норми: Культура, що обробляється Шкідливі об’єкти Норма ви- трати, л/т Спосіб, час обробки Озима пшениця Злакові мухи, цикадки, совки, попелиці, жужелиці та інші шкідники насіння і сходів 0,5 – 0,75 Протруювання насіння суспензією препарату (10л води на 1т насіння) Ярий ячмінь Злакові мухи, цикадки, попе- лиці та інші шкідники насіння і сходів 0,5 Протруювання насіння суспензією препарату (10л води на 1т насіння) Кукурудза Комплекс грунтових та інших шкідників насіння і сходів 5,0 – 7,0 Протруювання насіння суспензією препарату Картопля Колорадський жук, личинки хрущів, дротяники 0,2 – 0,25 Обробка бульб суспензією препарату перед висаджу- ванням Механізм дії: Імідаклоприд відноситься до класу неонікотиноїдів, має системну та контактно-кишкову дії. Діє на нервову систему комах, блокуючи холінергічні рецептори, які реагують на ніко- тин. В результаті у комах починаються конвульсії та параліч, внаслідок чого вони гинуть. Крім інсектицидної дії імідаклоприд проявляє стимулюючу дію на рослини, в яких він трансформується в природний антидепресант – хлорникотинілову кислоту, і рослини отримують певний додатковий антистресовий захист проти посухи, перезволоження та інших несприятливих умов. Клас небезпечності: 3 клас. Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення в закритій оригінальній упаковці з етикеткою, у сухому місці, призначеному для зберігання пестицидів. Температура зберігання: від 0⁰С до +25⁰С.
 37. 37. Протруйники 36 Комбінований фунгіцидний препарат для протруювання насіння зернових колосових культур та локальної дезінфекції грунту. Препаративна форма: концентрат суспензії (КС). Упаковка: полімерні каністри, 10л. Переваги застосування: • Знезаражує від інфекції і насіння, і грунт; • Має тривалу захисну дію завдяки здатності ПРОХЛОРАЗУ зберігатися навколо насін- ня, в коренях і в ґрунті біля коріння; • Сприяє формуванню потужної і здорової кореневої системи, збільшенню кількості продуктивних стебел, і, відповідно, підвищенню урожайності культури; • Висока біологічна ефективність проти фузаріозної, церкоспорельозної та інших кореневих і прикореневих гнилей; • Повністю захищає від сажкових хвороб, септоріозу, борошнистої роси, забезпечує надійний захист від снігової плісняви і пліснявіння насіння; • Забезпечує ефективний захист сходів озимої пшениці в сівозмінах, насичених зерно- вими культурами, і на полях з високим інфекційним фоном. Особливості застосування: Фунгіцидним протруйником Таймень обробляють насіння зернових колосових культур для захисту сходів від снігової плісняви, сажкових хвороб, кореневих гнилей, пліснявіння насіння, септоріозу, борошнистої роси. Препарат для протруювання насіння Таймень сумісний з більшістю інсектицидних і фунгі- цидних протруйників, але в кожному конкретному випадку необхідно проводити попе- редню перевірку на їх фізико-хімічну сумісність. Робочий розчин необхідно використати протягом 24 годин після приготування. Насіння, що протруюється, повинно бути відкаліброване,чисте від пилу і домішок. Прот- руювання насіння можна робити і завчасно, але зберігати його слід в прохолодному сухо- му приміщенні з вентиляцією, а перед висіванням потрібно перевірити на схожість. При протруюванні слід забезпечити рівномірне покриття насіння плівкою робочого розчину. Для протруювання насіння озимих зернових рекомендована норма 2,0-2,5 л на 1т зерна (залежить від фітосанітарного стану посівних площ, насиченості сівозміни зерновими куль- турами, результатів фітоекспертизи насіння), витрата робочого розчину – 10л/т. Насіння, оброблене препаратом Таймень, КС, можна висівати відразу, безпосередньо після протруювання, так як препарат має системну дію. Тривалість захисної дії протруйника: 4-6 тижнів. Таймень, КС прохлораз, 60 г/л + тритіконазол, 20 г/л

×