Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ученическа презентация

Презентация на ученици от 3. клас, разработена за целите на образователен проект

 • Be the first to comment

Ученическа презентация

 1. 1.  Замърсяването на водите може да се дефинира като замърсяване на водните басейни - реки, езера,морета и океани, почвени води, причинено от човешкото въздействие.
 2. 2.  Радиоактивно замърсяване – атомни централи, производство на ядрено оръжие Шумово замърсяване - край големи магистрали и летища Светлинно замърсяване - прекалено ярка светлина
 3. 3.  Електромагнитно замърсяване – електрически далекопроводи Топлинно замърсяване - промяна на температурата на околната среда от намесата на човека Химично замърсяване - различни химични съединения, получени при горене на бензин, въглища или различни фабрични производства
 4. 4.  Най-общо казано замърсителите биват физични, механични, химични и биологични.
 5. 5. Главните замърсители на въздуха се оказват ТЕЦ иемисиите от автомобилите в Китай, Русия, САЩ иЯпония. Едно от веществата, които те изхвърлят есерен диоксид, който при съединяването си сводните молекули в облаците образува киселини иводи до падането на киселинните дъждове.
 6. 6. Замърсяването на водата е проблем от глобален мащаб. Повечето от замърсителите на водата са токсични и могат да предизвикат болести и смърт. Предполага се, че замърсената вода е основната причина за болестите и смъртните случаи по света (повече от 14 000 души наден умират от болести, причинени от замърсяването на водата.)
 7. 7. Тази вода съдържа отровни химически елементи и вещества. Леката и тежката промишленост са основните ползватели на вода. Всеки човек, който е свикнал слукс и удобства около себе си може би не се замисля как стигат тези продукти до него.
 8. 8. Друга форма на замърсяване на водата идваот чистата, но гореща вода, която се изпускаот заводите в плавателните канали. Това ет.н. термално замърсяване и наранява рибитеи водните растения, като намаляваколичеството на кислород във водата.
 9. 9. Разлетите химикали и масла, водят доедно опустошително водно замърсяване, унищожаващо водните птици, черупчестите мекотели и другия див живот.
 10. 10. Защо е необходимо пречистване на водата?Водата, заедно с въздуха, който дишаме са едни от най-важните елементи в природата, които ни дават условия за живот. Всички организми в природата съществуват благодарение на чистата вода, която е пречистена от вредни органични или неорганични отпадъци.
 11. 11. Пречистване на питейната водаЗнаем вече колко замърсени са подпочвенитеводи с химически съединения. Поради липсана чиста вода, принудени сме да използваметази, която имаме. Отровена с всякаквихимикали вода се насочва къмпречиствателни станции за питейнавода,където нейната обработка преминавапрез следните етапи:
 12. 12. 1. Утаяване (седиментация)Водата много бавно се налива в големиутаечни резервоари. По-голямата частот едрите частици като тиня, пясък,хумус, под действие на гравитациятапада на дъното. На този етап сеотстраняват 70% от неразтворимитечастици.
 13. 13. 2. КоагулацияПо-малките и леки частици се отстраняват спомощта на желязо-алуминиев сулфат, който прибавен към водата, свързва утайката, образувайки желе. Желето или отива на дъното на резервоара, или се отстранява с механична филтрация.
 14. 14. 3. Механична филтрацияМеханичната филтрация се осъществявакато водата преминава през естественфилтрационен материал като пясък ичакъл. По този начин се отделятостатъците от механичното замърсяване,желираните парчета от предишния етап.
 15. 15. Водата изглежда бистра, но какво естанало с всичките разтворени в нея химически съединения. Всички те преминават през трите етапа, адопълнително се прибавя и желязо- алуминиев сулфат.
 16. 16. Парадоксът е, че премахваме съставките, които са малко вредни за здравето.Те само правят водата да изглежда мътна. Освен цялата химия,дотук успешно са преминали и всичките бактерии и вируси.
 17. 17. 4. Дезинфекция Бактериите и вирусите остават във водата и след трите предишни етапа. Затова, за да стане годна за пиене в последния етап водата се обеззарязава. Дезинфекцията обаче не е равностойна на стерилизация, която изцяло убива микроорганизмите.
 18. 18. 4. Дезинфекция Повече от 100 години в процеса на дезинфекцията се използва хлор. Трябва да се отбележи, че въвеждането на хлор за дезинфекция на водата, в голяма степен е ограничило разпространението на опасни епидемии. Добре е обаче да се знаят и страничните ефекти от хлорирането.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • ssuser20ef962

  Mar. 25, 2013
 • andjij

  Jan. 30, 2014
 • BlagovestBlazhev

  May. 15, 2014
 • kaloyan98

  Dec. 17, 2014
 • ioannitsov

  Feb. 23, 2015
 • ssuser1752e7

  Apr. 17, 2015
 • CvetelinSirakov1

  May. 5, 2015
 • 12elen

  Nov. 12, 2015
 • emiliapalamarkova

  Sep. 28, 2017
 • dorapaskaleva

  Oct. 13, 2017
 • ssuser629ea3

  Feb. 13, 2018
 • SteliityyBanchevaa

  Feb. 21, 2018
 • elenaiwanowa3

  Nov. 21, 2018
 • GeorgiGeorgiev320

  Dec. 20, 2018
 • AnMariIvanova

  Jun. 10, 2019
 • GyulfeMetusheva

  Apr. 14, 2020
 • ir_borisova

  May. 20, 2020
 • SvetoslavYordanov5

  Apr. 22, 2021

Презентация на ученици от 3. клас, разработена за целите на образователен проект

Views

Total views

38,910

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

32

Actions

Downloads

427

Shares

0

Comments

0

Likes

18

×