Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Viewers also liked(20)

Advertisement

Ученическа презентация

 1.  Замърсяването на водите може да се дефинира като замърсяване на водните басейни - реки, езера, морета и океани, почвени води, причинено от човешкото въздействие.
 2.  Радиоактивно замърсяване – атомни централи, производство на ядрено оръжие  Шумово замърсяване - край големи магистрали и летища  Светлинно замърсяване - прекалено ярка светлина
 3.  Електромагнитно замърсяване – електрически далекопроводи  Топлинно замърсяване - промяна на температурата на околната среда от намесата на човека  Химично замърсяване - различни химични съединения, получени при горене на бензин, въглища или различни фабрични производства
 4.  Най-общо казано замърсителите биват физични, механични, химични и биологични.
 5. Главните замърсители на въздуха се оказват ТЕЦ и емисиите от автомобилите в Китай, Русия, САЩ и Япония. Едно от веществата, които те изхвърлят е серен диоксид, който при съединяването си с водните молекули в облаците образува киселини и води до падането на киселинните дъждове.
 6. Замърсяването на водата е проблем от глобален мащаб. Повечето от замърсителите на водата са токсични и могат да предизвикат болести и смърт. Предполага се, че замърсената вода е основната причина за болестите и смъртните случаи по света (повече от 14 000 души на ден умират от болести, причинени от замърсяването на водата.)
 7. Тази вода съдържа отровни химически елементи и вещества. Леката и тежката промишленост са основните ползватели на вода. Всеки човек, който е свикнал с лукс и удобства около себе си може би не се замисля как стигат тези продукти до него.
 8. Друга форма на замърсяване на водата идва от чистата, но гореща вода, която се изпуска от заводите в плавателните канали. Това е т.н. термално замърсяване и наранява рибите и водните растения, като намалява количеството на кислород във водата.
 9. Разлетите химикали и масла, водят до едно опустошително водно замърсяване, унищожаващо водните птици, черупчестите мекотели и другия див живот.
 10. Защо е необходимо пречистване на водата? Водата, заедно с въздуха, който дишаме са едни от най- важните елементи в природата, които ни дават условия за живот. Всички организми в природата съществуват благодарение на чистата вода, която е пречистена от вредни органични или неорганични отпадъци.
 11. Пречистване на питейната вода Знаем вече колко замърсени са подпочвените води с химически съединения. Поради липса на чиста вода, принудени сме да използваме тази, която имаме. Отровена с всякакви химикали вода се насочва към пречиствателни станции за питейна вода,където нейната обработка преминава през следните етапи:
 12. 1. Утаяване (седиментация) Водата много бавно се налива в големи утаечни резервоари. По-голямата част от едрите частици като тиня, пясък, хумус, под действие на гравитацията пада на дъното. На този етап се отстраняват 70% от неразтворимите частици.
 13. 2. Коагулация По-малките и леки частици се отстраняват с помощта на желязо-алуминиев сулфат, който прибавен към водата, свързва утайката, образувайки желе. Желето или отива на дъното на резервоара, или се отстранява с механична филтрация.
 14. 3. Механична филтрация Механичната филтрация се осъществява като водата преминава през естествен филтрационен материал като пясък и чакъл. По този начин се отделят остатъците от механичното замърсяване, желираните парчета от предишния етап.
 15. Водата изглежда бистра, но какво е станало с всичките разтворени в нея химически съединения. Всички те преминават през трите етапа, а допълнително се прибавя и желязо- алуминиев сулфат.
 16. Парадоксът е, че премахваме съставките, които са малко вредни за здравето.Те само правят водата да изглежда мътна. Освен цялата химия, дотук успешно са преминали и всичките бактерии и вируси.
 17. 4. Дезинфекция  Бактериите и вирусите остават във водата и след трите предишни етапа. Затова, за да стане годна за пиене в последния етап водата се обеззарязава. Дезинфекцията обаче не е равностойна на стерилизация, която изцяло убива микроорганизмите.
 18. 4. Дезинфекция  Повече от 100 години в процеса на дезинфекцията се използва хлор. Трябва да се отбележи, че въвеждането на хлор за дезинфекция на водата, в голяма степен е ограничило разпространението на опасни епидемии. Добре е обаче да се знаят и страничните ефекти от хлорирането.
Advertisement