Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ерготерапия при аутизъм

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Similar to Ерготерапия при аутизъм (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Ерготерапия при аутизъм

 1. 1. Ерготерапия при аутизъм: интервенция
 2. 2. Стимулиране развиването на умения Улесняване и подкрепа Адаптиране на средата Информиране за близките Основни терапевтични подходи
 3. 3. • * Стимулиране-с помощта на всички терапевтични средства като среда, предмети,професионални знания, личен опит. • * Улесняване- умения за анализ на функционалното ниво, осигуряване на необходимата подкрепа и улеснение /кога, къде, колко/ • * Адаптиране на средата с цел стимулиране –подходяща обстановка за обучение-тъмнокафяви маси, подходяща височина, пердета и др. * Адаптиране на средата с цел улеснение- напр. Организация за работа отляво надясно за самостоятелно изпълнение на задача по схема * Подкрепа-напр.неплъзгаща подложка за хранене, рампа. Основни терапевтични подходи
 4. 4. *Ориентация в пространството и времето *Социални умения и социално съзнание *Реч, език и комуникация *Игра, въображение и свободни занимания *Училищни и трудови умения *Самообслужване-у дома и на обществени места Общи цели
 5. 5. Общи цели • Двигателни умения • Перцепция • Внимание • Емоционално развитие • Поведенчески проблеми • Работа с родителите
 6. 6. • Реални обекти • Части от обекти • Снимки • Символи и рисунки • Текст • Конкретно------------абстрактно • Лесно--------------трудно Визуални средства
 7. 7. Макатон • Мултимодален подход за преподаване на комуникативни, езикови и граматически умения. • Средство за осигуряване на функционален речник за човек с комуникативни проблеми и за неговите партньори в общуването • Комбинация от жестове, знаци и символи, представени в два речника:основен речник/450 понятия/ и ресурсен речник. Видове подходи
 8. 8. PECS-система за комуникация и общуване чрез картинки /С.К.О.К./ • Първа фаза-начална комуникация-детето обменя една единствена картинка за желан предмет или дейност. • Втора фаза:разстояние и настоятелност-детето герализира придобитото умение от разстояние, на различно място и с различни лица.То се научава да бъде по-настоятелно. • Трета фаза-различаване на картинки.-детето избира любим предмет от две или повече картинки в комуникативната книжка.
 9. 9. PECS-система за комуникация и общуване чрез картинки /С.К.О.К./ • Четвърта фаза:изречения • Детето конструира прости изречения като използва картинка “Аз искам”, последвана от картинка на желания предмет. След това детето започва да разширява изреченията, включвайки пролагателни, глаголи и предлози. • Пета фаза: отговор на въпрос • Детето се научава да използва PECS при отговор на въпроса “Какво искаш?” • Шеста фаза: Коментари • Детето се научава да отговаря на въпроси като например “Какво виждаш?”, Какво чуваш?”, “Какво е това?”Те започват да образуват изречения, които започват с “Аз виждам”, “Аз чувам”, “Това е”.
 10. 10. Floor time • Floortime е едновременно специализирана методика, в която обгрижващият си взаимодейства с детето за около 20 мин. седнали на пода и обща философия, характеризираща ежедневното общуване с детето. • Следване на детето като водач. Присъединяване към света на детето и въвличането му в споделен свят с цел подпомагане развитието на неговия функционален и емоционален капацитет.
 11. 11. Подготовка на задача 1.Цел -Дефинирана ли е целта? -Съобразена ли е с приоритетите на екипа? 2.Избор на дейност -Фокусирана ли е избраната дейност върху целта и приоритетите? -Необходимо ли е адаптиране на избраната задача? 3.Представяне на дейността -Колко задачи включва? -Може ли детето да я изпълни? -Има ли нужда от промяна в броя на стъпките? -Информация за дейността /задачата -Може ли детето да разбере инструкциите? -Премахнете ненужните елементи -Размери –подходящи ли са? -Има ли достатъчно време между задачите? -Има ли детето цялостна представа за задачите?
 12. 12. Подготовка на задачата 4.Стъпки -Организация и необходима подкрепа. -Местоположение и организация на работното място. -Организация на задачата (по-голям брой или по-малки подзадачи). -Сложност –брой на стъпките. -Необходимост от визуално представяне. 5.Пример/краен продукт –визуално представяне на задачата. 6.Избор на средства -Съответстват ли на целите? -Продължителност? -Очаквано ниво на концентрация и внимание? -Обмислени ли са всички статични и динамични аспекти на дейността (да не се загуби в детайли и др.)
 13. 13. Подготовка на задача 7.Количествена характеристика на средствата -Продължителност (подготовка/дейност/приключване) -Цялостна представа (обсъдена в екипа) -Колко дълго трябва да е активно детето? -Какви средства са необходими? -Има ли излишни средства и материали? -Не забравяйте нищо!- Внимателно представете задачата. -Проверихте ли всички стъпки? -Съставете мисловен образ на задачата и пак проверете
 14. 14. Практически насоки Пренос на умения -Цел –разпознаване и използване на различни източници на информация -Първоначално –само един шрифт и големина, само главни букви -Поне два източника на информация –картинка, дума Поведенчески проблеми –причини -Промяна в рутинните дейности –напр. смяна на пътя до училище. -Неспособност да разбере –като инструкция на чужд език. -Хиперсетивност към звук –слушалки. -Продължителност на задачата –нормално 10 –15 мин., за деца с аутизъм може да е и 1 мин. Организация на средата -Празна стая, боядисана в бяло. -Само необходимите неща. -Различни цветове за различните стаи. -Организация на дейностите –обособени кътове. -Затворени етажерки или с пердета.
 15. 15. Практически насоки Яснота Пример: билетът за метрото може да се използва до полунощ!? Създаване на навици –напр. да спи сам:спящ приятел (цилиндрична възглавница); намаляване спането с родител –5 пъти седмично, 4 пъти седмично, 3 пъти месечно, 6 пъти в годината програма за цялата година Елементарна комуникация Отправна точка -Нещо, което детето много обича –напр. кока кола, шоколад, банан детето избира кока кола. -Етикет от кока кола, залепен на лист –демонстрация. -Избор между две неща –което обича и което не обича. -Избор между 3 неща -Избор между повече неща
 16. 16. Практически насоки • Елементарна комуникация Интегриране в рутинните дейности -за поискване -за подаване -за помощ -подготовка за предстоящи дейности –напр. лятна почивка, зъболекар Усвояване на знания Обучение в използване на пиктограми Цел –детето ще може да разбере визуално предствената информация (пиктограма) и нейното послание. Стъпки -разбиране на картинката/предмета Съпоставяне с друга картина/предмет.
 17. 17. Полезни съвети -Стимул, награда -Резервна карта в джоба за извънредни ситуации -Следваща стъпка –израз на желание чрез рисунка -Използване на предмети –ако детето не проявява интерес към картинки Задача-пример: -измий ръцете си със сапун -измий зъбите с четка и паста за зъби
 18. 18. Благодаря за вниманието! Презентацията изготви: Станислава Кодева логопед и ерготерапевт

×