Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samoilla lauteilla 2030

863 views

Published on

Tommi Laition Samoilla lauteilla 2030 -puheenvuoron julkistuksessa pitämä esitys maahanmuutosta ja tulevaisuuden yhteisöllisyydestä.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samoilla lauteilla 2030

 1. 1. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 2. 2. Samoilla lauteilla. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 3. 3. Liikkuvuus on tosiasia. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 4. 4. Taantuma kasvatt aa Suomessa ulko m aal ai svastai s u utta Tulevaisuus on epävarma. THURSDAY AUGUST 14', 2008 THE NEW YORK TIMES 1{AT IoNAL Mai G ener atio A* n oy,M inoritiesM ay B e theM ai ority Min The C Bure -,*^,'8,^, 'T:1il1i,',i"',"#tilii"*h"""' #ihi; #'m.tg1*fri kn$ml"""g:t1:f"lid:i the s racia Jffi;i,ri"**rm " under 18 by 2023 and^or **1mltm,"rmn#flr; il*.d".Tifii#;:_1:#'ix $ril3Jr,".:'*il:ri'::rffx*-, reach ren :"::lH;""';;;; ;l the pop- g*9t",t-l-9l^,llli::l'l:'::?'Hil- ritiirr uinone whites, beginning total il ffi;o'zGi ano wtrer5 utact< poPu f';#1#ffiil;ix,fl'T;, ltli!iiffil{TiT:#i1".*" ffi?'1fr'fJ*in!!-Tfi?';fi# that *:-r*,#*:r,$i,i"i"$ ,#,",:"*r"$n:'!klffi F*'gr$hllru;*l{:l-+ rff:r?H.:,trr#*T*#llll keskiviikkona 28. lokakuuta 2009 'white
 5. 5. 12 l -"""" wp;a'uma''""x':,1 Yffii*#PM'wYE{l i,tg7**.wnw,rw.; *xrw:"d** ULKOMAAT , ''ffi UUTISANALYYSI Maahanmuuton laboratorio Hollanti laiteilee n)rt holokausti- sarj akuvan kanssa syytetti. kaan, kadunmiehet ja -naiset mit ja alkuperiisviesto eld'vdt ^-^.,1..-^- L toiminnastaan * Muslimien ja .a ili3,']1iT",rT;:tfffi#ffi:l ""#tri".,l'"ir.";;iT!'{i'd'- "ii"", "r'a.tt iotenkuten m",ti ,ite mielri, rauhallista rinnak- il#&*T*Ti]ti":'ftTiil H:,?:il""'",'ffij:l5ii.T".ifi hm"'*tt3ffJH:]s"'- p"rr.aJii'lli,",##;: ilkuper[isvdeston $::" il}fiil';:i:ii5il; ,iipJ'L:""":i?l iairiryhmdt saivat ffi#ftffi,:itr5*'J#Ji "'mi,ain ""Hlft1lr" ',y*T:f?''#rff"fiitxi raas svvn r.ii,tu* $l**,il*l i:': *gtl*:;:-t**H-F:# ilL:iT$i-i-I;:i"-;*l ii#ttq,'!i lffii'i:T'll Oq.+#g.Hpebet ln debat met Wilders: Het gaat veel beter met de jeugd dan we lntensieve toezicht- jft speel niet oP de man den ken : i nterven ieer gerichter houde ri j ; lezer sch ri ldentiteit en het PoPlied Ellian: oefl zielloos Den UYI Il over Europa; brieven .Pagina2I SJ:::iii::VF i'l*:Sl$hl$l r: :f],,:i ;7!qhwl n :li : lr fi : l4Lkilli*(*li iYiP Na het multiculturele dram ai keskiviikkona 28. lokakuuta 2009 hetlandvan aankolnst
 6. 6. Tulevaisuuden Suomi on erilainen  Emme vielä tiedä, millainen (The Age of the Unthinkable).  Emme tiedä, mikä toimii. (kokeilujen politiikan aika)  Kaksi vaihtoehtoa: sen kanssa voi opetella elämään tai ottaa jatkuvasti turpiinsa keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 7. 7. Osallisuuden haaste ei ole vain maahanmuuton luomaa. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 8. 8. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 9. 9. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 10. 10. Kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus 80 60 40 20 0 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 Lähde: Tilastokeskus keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 11. 11. Tiedämme, ettemme tiedä. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 12. 12. Tiedämme... keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 13. 13. Ja sitten taas... Tilastokeskus, Väestöennuste. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 14. 14. Suomessa on vuonna 2025 noin puoli miljoonaa maahanmuuttajaa. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 15. 15. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 16. 16. Ikääntyminen Maahanmuutto Koulutustaso keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 17. 17. Jotta Etelä-Savon palvelurakenne voisi tulevina vuosikymmeninä säilyä ennallaan, pitäisi Suomeen saada 10 miljoonaa maahanmuuttajaa. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 18. 18. maaseudun ja loman Suomi ruuhka- Suomi globaalitalouden idän ammattilaiset Suomi keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 19. 19. Uusi Suomi. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 20. 20. Aloitetaan kotoa ja koululta. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 21. 21. KULI.TUUR.I .., wMaahanmuutto- politiikka teyftea Suomessa jo kohta zoo vuotta Maahanrnuutto on monelle rakkausjuttu wloka hr.mmenes Hdn tapasi avovaimonsa Ka_ rotlrna Anttosen viisi vuotta tulee Suomeen srtten Saksassa kesiakatemias_ t"rorr,*orr"1 Von takia oli tuolloin mdssi,jatkotutkimusta teke- Joen_ suun yliopistossa, ja Upston_ fuha:Pekka naeste tlooper rriimeisteli Master H ELSI NC I N SANOMAT Law -tutkintoa Belgiassa. of ) Kyn Suomessa 2009 keskiviikkona 28. lokakuuta puhutaan ,_ _ S;uruggelun alku"oli vaikeaa, Upston_Hooper
 22. 22. Lapsi edellä.  Lapsivaikutusten arviointi lainsäädäntöön.  Oikeus turvalliseen aikuiskontaktiin, sukuun ja omaan kieleen.  Jokainen lapsi tarvitsee erityisopetusta.  Jätkäsaaren ja Kalasataman suunnittelu monikulttuurisiksi esimerkeiksi hyvästä lapsen kasvuympäristöstä. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 23. 23. Flickr/Mathieu Struck Flickr/Old Shoe Woman Avoin koulu. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 24. 24. Työpaikan on muututtava. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 25. 25. Muutosta tarvitsee työpaikka.  Muuntokoulutusta työnantajille työntekijöiden sijaan  Relocation-palvelut  Avoimet hakuprosessit  Positiivinen erityiskohtelu valinnoissa kohtaamisammattien koulutukseen keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 26. 26. "If I would ever feel that I am promoted because of my cultural background and not my performance, I would leave. But the fact that I know the number of women and minorities in executive positions at IBM, means that someone is keeping score." - Surinamilaistaustainen IBM:n naisjohtaja 6.11.2009 keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 27. 27. Erilaistuminen tarkoittaa myös uutta liiketoimintaa. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 28. 28. Rakennetaan yhteinen tulevaisuus. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 29. 29. (Flickr/Pieter Musterd) (Flickr/jimforest) Miten kirjasto, kouluruoka ja katujen siivoaminen tuottavat kansalaisuuden hyveitä? keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 30. 30. Kaikilla on hyödyllisiä kykyjä. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 31. 31. OUTI PYHARANTA / HS Somalitytiin liihiiunasta tiin?iissYt mies yhe kateissa Mikko Vilimaa l HELSINCIN SANOMAT ) Espoossa tiisaina somalitYt-i .ae naista PYYdetiin "it*.ttoraa ottamaan YhteYtti Poliisiin' . Lihijunasta Poistunut mres solvasi ia toniisi 8-vuouaan Amal Farah Abdin kumoon il;;;;-t"tt,tttt"" asemalla: seldss{ il;ii;;'"-;;k;",,.'rYto" ollut repPu vaimensi kaatui mista ja Pahemmilta vammolrl ta viltWtiin. ; Poliisi iatloi torstaina ta-,: pauksen selvittimistii' TYtird nurin tYontinYt mies nousl E+ 'irrnaan todennikoisesd lahto-' '"t"*"It" Kauklahdesta- TYt6q kertoman mukaan miehella oll keskiviikkona 28. lokakuuta 2009 ffi i,*k'H;il'll-rpon'at"'"'i
 32. 32. Ollaan paremmin tässä. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 33. 33. Suomalaisten loma- ja työmatkakartta 2030. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 34. 34. Junassa on hauska matkustaa. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 35. 35. HEISINGIN SANOI'IAT KAUPUNKI KAUPUNKI, er- 65, ooo89 SANoMA (o9)'rzz 25r'f , FAKSI (o9) tzz 6zz' hs.kaupunki@hs.fi Hels p Pietari havittelevat o yhdessil Ittimeren herruutta 't D2 "' ' t. "3Y*. ";,"*_{({z;:.vwaaz/d: .. .ffi , w:.#/,&., Hffisda '; rt .:. .. {,{Kr/(/*aaiv*d..'.4 ^.-lY;*#i MENO ffi PA N6mmen t Tämä ei kaikki ole ffi utopiaa. Tallinnan Keskustorilla pienviljelijiiiden p<iydit tunnistaa vanhasta vaa'asta. ffi Syksyn maukkaimman sadon oaa vol polmla keskelf Tallinnaa keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 36. 36.  Gore-Tex-rajojen aika on ohi.  Täällä asuvat ovat tämän yhteiskunnan merkittävin resurssi.  Uudenlainen avoimempi kulttuuri hyödyttää kaikkia.  Osallistuminen vaatii uudistusta myös syntysuomalaisille. keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 37. 37. Miten löydetään vessan lisäksi myös partioon ja Kelaan? keskiviikkona 28. lokakuuta 2009
 38. 38. Ladattavissa osoitteista: http://www.demos.fi/julkaisut http://www.e2.fi keskiviikkona 28. lokakuuta 2009

×