Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onko tämän päivän vastuullisuus huomisen liikevoitto?

1,045 views

Published on

Roope Mokan esitelmä Suomen Markkinointiliitto MARKin Iso ASA seminaarissa. http://www.mark.fi/kampanja?campaign=isoasa2010&page=13054902

Published in: Business, Education, Technology
 • Be the first to comment

Onko tämän päivän vastuullisuus huomisen liikevoitto?

 1. 1. Roope Mokka Niukkuudesta runsauteen - ja takaisin. Onko tämän päivän vastuullisuus huomisen liikevoitto? 1
 2. 2. Vastuu on itseään laajentamaan pyrkivä aktiviteetti.
 3. 3. Niukkuudesta runsauteen - ja takaisin. Onko tämän päivän vastuullisuus huomisen liikevoitto? 4
 4. 4. Ei omien tuotteiden. Ehdottomasti asiakkaiden ja laajemmin yhteiskunnan. Niukkuudesta runsauteen - ja takaisin. Onko tämän päivän vastuullisuus huomisen liikevoitto? 5
 5. 5. Entä ne tulevaisuuden kuluttajat? Niukkuudesta runsauteen - ja takaisin. Onko tämän päivän vastuullisuus huomisen liikevoitto? 6
 6. 6. Minkälaisia kuluttajia olemme nyt? 7
 7. 7. Vaurastuminen tarkoittaa halvempia massakulutushyödykkeitä, eli arvon pakenemista valmistamisesta kohti ihmistä.
 8. 8. Nykyisen kysynnän tyydyttämiseksi maamme tekstiilitehtaat pystyvät tuottamaan kaikki tarvittavat vaatteet kuuden kuukauden vuosittaisella työllä. James J. Davis, USA:n työministeri (1927)
 9. 9. Kyse ei ole tarpeesta, vaan siitä kuka olen!
 10. 10. Seuraavat 10 000 esinettäsi?
 11. 11. Mikä kuluttajuudessa on pysyvää ja mikä voi muuttua?
 12. 12. Normaali-ihmisen ajanhahmotus
 13. 13. Normaali-ihmisen ajanhahmotus 1 viikko 2 viikkoa sitten
 14. 14. Megatrendit  Alkuperäisyyden vaatimus  Teollisuudesta kuluttamiseen  Väestö-tetris  Peak-everything
 15. 15. Tänään: Kaikkein alkuperäisintä ei voi ostaa Alkuperäisyyden vaatimus
 16. 16. “the original” päästi pirun irti Alkuperäisyyden vaatimus
 17. 17. läpinäkyvyys Sea salt? WTF? Alkuperäisyyden vaatimus
 18. 18. läpinäkyvyys + Alkuperäisyyden vaatimus
 19. 19. lisää ei tee tyytyväiseksi Alkuperäisyyden vaatimus
 20. 20. Tuotteet vs. Kokemukset ....a recent Cornell University study that found "experiences" to be more rewarding than "products" because of people's tendencies to evaluate happiness by comparing themselves to others.  According to the study, experiences are so effective at making us happy because we truly "own" them in that they become integrated into our characters and help shape our personalities. Material goods, on the other hand, can really only be "possessed" and rarely become a part of us in any meaningful way. Also, things we buy are subject to material degradation and devaluation, not to mention a gradual lessening in our appreciation for them. In contrast, experiences are transformed into memories, and even bad ones can be appreciated later on down the line. Alkuperäisyyden vaatimus
 21. 21. vertaistuotanto 1973: Kalifornia The Morrow Dirt Club Alkuperäisyyden vaatimus
 22. 22. vertaistuotanto 1973: Kalifornia The Morrow Dirt Club 60 % maailmanmarkkinoista Alkuperäisyyden vaatimus
 23. 23. vertaistuotanto Alkuperäisyyden vaatimus
 24. 24. Teollisuudesta kuluttamiseen
 25. 25. Osaava kysyntä: Ruotsi 27 Teollisuudesta kuluttamiseen
 26. 26. Osaava kysyntä: Ruotsi ei meillä Suomessa 27 Teollisuudesta kuluttamiseen
 27. 27. Vienti 50% Tuonti 50% Suomi ei elä enää kotimaisten materiaalien jalostamisesta 28 Teollisuudesta kuluttamiseen
 28. 28. Ylituotannosta aivan käsittämättömään ylituotantoon. !"#"$"#% &'% ()&% % #*'!%#+,% -../% ),0'+1)&-.'#112&#+.3% 4(% 5"$6 $&/&/%#&17..-./%-1(2&/%.'5./.%$..')$./%+"8$.755'/('))&% 9"75''%:;<%$')=.72'.%.))&%<>6-1(+'.#+.%/1(7+.3%4(%5"$$&/&/% -1(2&/% 9,,#+,% -('$$&% % +.'-.#+&)).% $')=.72'+"8++8$""++,% ?)(@..)&')).%+"8$.755'/(')).3 Demos Helsinki: 2050
 29. 29. R.E. Smalley, a Nobel Prize-winning scientist from Rice University: 90% of all Ph.D. physical scientists and engineers in the world are Asians living in Asia.
 30. 30. Teollisuudesta kuluttamiseen
 31. 31. Väestö-tetris
 32. 32. Väestö-tetris
 33. 33. Ikääntyminen Maahanmuutto Koulutustaso Väestö-tetris
 34. 34. Suomalaiset ovat poissa töistä Koko maailma on vanha Väestö-tetris
 35. 35. Väestö-tetris
 36. 36. 8.00 17.30 22.30 Uni Työ Vapaa-aika Väestö-tetris
 37. 37. 8.00 17.30 22.30 Uni Vapaa-aika miten uusi vapaa-aika käytetään? Väestö-tetris
 38. 38. Väestö-tetris
 39. 39. Vuonna 2004 kaikilla kotitalouksilla oli nettovarallisuutta keskimäärin 128000 euroa. Väestö-tetris
 40. 40. Vuonna 2004 kaikilla kotitalouksilla oli nettovarallisuutta keskimäärin 128000 euroa. Sen sijaan 55–64-vuotiailla nettovarallisuutta oli keskimäärin 204 000 euroa. Väestö-tetris
 41. 41. Vuonna 2004 kaikilla kotitalouksilla oli nettovarallisuutta keskimäärin 128000 euroa. Sen sijaan 55–64-vuotiailla nettovarallisuutta oli keskimäärin 204 000 euroa. Nuorisokulttuurin korvaa vanhisokulttuuri Väestö-tetris
 42. 42. Vuoden 2025 Suomessa on 500 000 eläkeläistä ja 300 000 maahanmuuttajaa Väestö-tetris
 43. 43. Jotta Etelä-Savon palvelurakenne voisi tulevina vuosikymmeninä säilyä ennallaan, pitäisi Suomeen saada 10 miljoonaa maahanmuuttajaa. Väestö-tetris
 44. 44. Maahanmuuttajien määrä väestöstä Väestö-tetris
 45. 45. Suomen valtaa uudenlainen sukupolvi Väestö-tetris
 46. 46. Peak everything
 47. 47. Peak everything
 48. 48. LOPUTON KASVU GAUSSIN KOSTO! vs. Peak everything
 49. 49. Tuotantohuippu: jotakin, mitä on aiemmin voitu tuottaa enemmän voidaankin tuottaa vähemmän Peak everything
 50. 50. Herkin mittari: hiilidioksidipäästöt Peak everything
 51. 51. Herkin mittari: hiilidioksidipäästöt Olet tässä Peak everything
 52. 52. Hiilidioksidipäästöt fyysisen maailman rajoissa Peak everything
 53. 53. Ilmastonmuutos asettaa taloudelle ainutlaatuisen haasteen: se on kaikkien aikojen suurin ja laaja- alaisin markkinavirhe. Aikaisen voimakkaan toiminnan edut ovat suuremmat kuin kustannukset. Sir Nicholas Stern : The Economics of Climate Change Peak everything
 54. 54. Peak everything
 55. 55. Peak everything
 56. 56. Peak everything Lähde: USDA & BP statistical reveiw of world energy 2009.
 57. 57. Peak everything Lähde: USDA & BP statistical reveiw of world energy 2009.
 58. 58. Peak everything Lähde: USDA & BP statistical reveiw of world energy 2009.
 59. 59. Rahaa, joka menee energiaan. Rahaa, joka menee kaikkeen kivaan. DA & BP statistical reveiw of world energy 2009.
 60. 60. Peak everything
 61. 61. energia = ruoka = vesi = päästöt 54 Peak everything
 62. 62. Peak everything
 63. 63. arvittavista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä. Mikä muuttuu eniten? Asuminen Liikkuminen Ruoka Kuluttaminen Vapaa-aika Matkustaminen 0 10 % 20 % 30 % 40 % Yksityisen kulutuksen päästöt Suomessa Lähde: Envimat-projekti; www.ymparisto.fi/syke/envimat Peak everything
 64. 64. Kuluttamisessa päästöjä ja energiaa kuluu eniten • Asuminen • Ruoka • Liikkuminen Peak everything
 65. 65. Kuluttamisessa muuttuu eniten • Asuminen • Ruoka • Liikkuminen Peak everything
 66. 66. Kuluttamisessa uutta bisnestä varmimmin • Asuminen • Ruoka • Liikkuminen Peak everything
 67. 67. Vastuullisuuden teesit 1. Oman tontin vastuullisuus tulee olemaan yhtä päivänselvä asia kuin myrkyttömät lelut. Oman vastuun laajentaminen asiakkaisiin tulee olemaan kilpailuetu. 2. Teillä on media, jota kautta tämä etu voidaan ottaa käyttöön. 3. Asiakassuhteen välineitä voidaan käyttää myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Viheliäisten ongelmien ratkaisuiden kysyntä on varmaa ja kasvavaa.
 68. 68. Vastuullisuuden teesit 1. Oman tontin vastuullisuus tulee olemaan yhtä päivänselvä asia kuin myrkyttömät lelut. Oman vastuun laajentaminen asiakkaiden ja uusien sidosryhmien elämäntapaan tulee olemaan kilpailuetu. Case: Raisio 2. Teillä on media, jota kautta tämä etu voidaan ottaa käyttöön. Case: Kraft & Kultur 3. Asiakassuhteen välineitä voidaan käyttää myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Viheliäisten ongelmien ratkaisuiden kysyntä on varmaa ja kasvavaa. Case: Porkkanamafia
 69. 69. Hereʼs the clue: Vastuullisuus luo innovaatioita, eli kestävyyttä liikevoittoon. STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 STAGE 4 Viewing Compliance Making Value Chains Designing Sustainable Developing New as Opportunity Sustainable Products and Services Business Models CENTRAL CHALLENGE CENTRAL CHALLENGE CENTRAL CHALLENGE CENTRAL CHALLENGE To ensure that compliance To increase efficiencies To develop sustainable offer- To find novel ways of deliver- with norms becomes an op- throughout the value chain. ings or redesign existing ones ing and capturing value, portunity for innovation. to become eco-friendly. which will change the basis of COMPETENCIES NEEDED competition. COMPETENCIES NEEDED >> Expertise in techniques COMPETENCIES NEEDED >> The ability to anticipate and such as carbon management >> The skills to know which COMPETENCIES NEEDED shape regulations. and life-cycle assessment. products or services are most >> The capacity to understand unfriendly to the environment. what consumers want and to >> The skill to work with other >> The ability to redesign figure out different ways to companies, including rivals, to operations to use less energy >> The ability to generate real meet those demands. implement creative solutions. and water, produce fewer public support for sustainable emissions, and generate less offerings and not be consid- >> The ability to understand INNOVATION OPPORTUNITY waste. ered as “greenwashing.” how partners can enhance the >> Using compliance to induce >> The capacity to ensure that >> The management know- value of offerings. the company and its partners suppliers and retailers make how to scale both supplies to experiment with sustain- INNOVATION OPPORTUNITIES their operations eco-friendly. of green materials and the able technologies, materials, manufacture of products. >> Developing new delivery and processes. technologies that change INNOVATION OPPORTUNITIES value-chain relationships in >> Developing sustainable INNOVATION OPPORTUNITIES significant ways. sources of raw materials and >> Applying techniques such components. as biomimicry in product >> Creating monetization development. models that relate to services >> Increasing the use of clean rather than products. energy sources such as wind >> Developing compact and Millä portaalla te olette? >> Devising business models and solar power. eco-friendly packaging. that combine digital and >> Finding innovative uses for physical infrastructures. returned products.

×