Kun kuka vaan opettaa
Annantalo 13.5.2014, Outi Kuittinen, Demos Helsinki
Outi Kuittinen, tutkija/researcher, Demos Helsin...
Jos kaikki tuntemasi ihmiset
tulisivat samaan paikkaan
opettamaan jotakin, mitä he
osaisivat opettaa?
Kirjoita ylös yhden ...
Kaikilla on taitoja.
Oppiminen on upeaa.
Tähän asti oppiminen on
tarkoittanut, että kokenut
opettaja opettaa toistamaan ja
osaaminen on tarkoittanut kykyä
tehdä pe...
Kokeilu 2012
”Koulussa kuka tahansa
voi opettaa mitä tahansa.”
VAPAUTTAKAA KOULU!
”Jos kaikki tuntemasi ihmiset tulisivat samaan
paikkaan opettamaan jotakin, mitä he osaisivat
opettaa? ...
<+430
<+434
<+434
<+434
<+444544B
<+43B
<43/
<43C
<432
<443
<4/354/4
<4//
<4/D
<4/B
<4D4
<4D4
<4D/
<4DD54D0
<4DC
</3D
</30...
Kuva: Simo Karisalo
Ohjelmaa ei olisi voinut
kuratoida kukaan.
Kuvat: Simo Karisalo
Me + just minä
Kuva: Simo Karisalo
Kuva: Simo Karisalo
Häviävän vähän valittavaa palautetta.
Viesti Koulu – toisilta oppimisen festivaalin
palauteseinältä 25.8.2012.
Koulu on onnistunut, kun oppii jotain mitä ei
aik...
“Peruskoulussa matikka oli 4, Koulussa
se olikin innostavaa!”, oppilas
”Täällä opitaan taitoja. Harvoin koulussa
tunnin al...
Kuva: Simo Karisalo
”Koulussa mä opin, että
asioita voi tehdä itse,
eikä vaan olla niiden
vastaanottaja.”
oppilas, nainen
Kävi niin, että opettaja oppi oppilailtaan.”
vertaisopettaja, nainen, 30 v.
”Tunnillani oli paljon eri ikäistä väkeä. Kuka...
Mitä opin?
Järjestäjän tehtävä ei ole päättää sisällöstä, vaan
luoda innostava tarina ja puitteet sekä sujuva
järjestelmä,...
Tehokas väline tutustumiseen ja
roolien purkamiseen
Ruotsin-laivalla pidetyn 20 hengen ex tempore -Koulun
lukujärjestys ki...
Sittemmin Koulu-tyyppisiä tapahtumia ja
päiviä on pidetty peruskouluissa (mm.
Poikkilaakson ala-asteella, Arabian
peruskou...
Aletaan Koulua!
Käsikirja Koulun järjestämiseen
(Demos Helsinki)
http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/koulu-
kasikirja/
Ko...
2. Paljasta
opettajat –
Meistä harva
ymmärtää
mitä kaikkea
voisi opettaa
4. Pidä
opinto-
ohjaus –
Koulu
onnistuu,
kun oppi...
! " # $ % & "
+ " $ , "
2 4 . – 2 6 . 8 .
ä
2. Paljasta opettajat
Keksi oppitunnillesi nimi
Kirjoita muutama lause siitä, miksi
tunnille kannattaa tulla ja mitä siellä
oppii.
Esikoulussa viiden sormen järjestelmällä
osaamisesta tulee oppitunti ja amatööristä hyvä opettaja.
Outi Kuittinen,
Demos Helsinki
outi.kuittinen@demoshelsinki.fi
www.demoshelsinki.fi
slideshare.net/demoshelsinki
facebook.co...
Kun kuka vaan opettaa – kokemuksia vertaisoppimisesta Koulussa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kun kuka vaan opettaa – kokemuksia vertaisoppimisesta Koulussa

776 views

Published on

Outi Kuittisen esitys Annantalolla 13.5.2014 Minä Unelmista arkeen ja takaisin -projektin opettajankoulutuksessa.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
776
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kun kuka vaan opettaa – kokemuksia vertaisoppimisesta Koulussa

 1. 1. Kun kuka vaan opettaa Annantalo 13.5.2014, Outi Kuittinen, Demos Helsinki Outi Kuittinen, tutkija/researcher, Demos Helsinki +358 50 326 55 82 outi.kuittinen@demoshelsinki.fi Kuva: Simo Karisalo
 2. 2. Jos kaikki tuntemasi ihmiset tulisivat samaan paikkaan opettamaan jotakin, mitä he osaisivat opettaa? Kirjoita ylös yhden tutun nimi ja se, mitä häneltä haluaisit oppia.
 3. 3. Kaikilla on taitoja. Oppiminen on upeaa.
 4. 4. Tähän asti oppiminen on tarkoittanut, että kokenut opettaja opettaa toistamaan ja osaaminen on tarkoittanut kykyä tehdä perässä. Nyt oppiminen on kykyä siirtää osaamistaan toisille ja motivoida jatkamaan oppimista. Ihmiset oppivat hyvin sellaisilta, jotka itsekin vasta opettelevat.
 5. 5. Kokeilu 2012 ”Koulussa kuka tahansa voi opettaa mitä tahansa.”
 6. 6. VAPAUTTAKAA KOULU! ”Jos kaikki tuntemasi ihmiset tulisivat samaan paikkaan opettamaan jotakin, mitä he osaisivat opettaa? Yksi opettaisi sinulle piirtämistä, toinen korttelijuhlien järjestämistä, kolmas villivihannesten tunnistusta, neljäs puhetaitoja, viides puukonterotusta ja kuudes ekologisen askeleen keventämistä. Koska me kaikki osaamme jotakin, jota joku toinen haluaa oppia, järjestävät Demos Helsinki ja Helsingin juhlaviikot 24.-26. elokuuta Koulu-festarin, jossa osaaminen päästetään irti. Tässä Koulussa opettajien ei tarvitse olla oppiaineensa ylimpiä asiantuntijoita – koulussamme opettavat vertaiset, jotka osaavat kertoa, mikä heidän opettamansa asian oppimisessa on vaikeaa ja mikä hienoa. Koulussa opettavat sellaiset ihmiset kuin sinä.”
 7. 7. <+430 <+434 <+434 <+434 <+444544B <+43B <43/ <43C <432 <443 <4/354/4 <4// <4/D <4/B <4D4 <4D4 <4D/ <4DD54D0 <4DC </3D </30 </3C </32 </3B </43 </44 E6"8"-+7.<, E6"8"-+7.<, E6"8"-+7.<, E6"8"-+7.<, E6"8"-+7.<, F"G.)6&.6 =H!F FHEF /+EIJ 4+EIJ <44/ 44@33 4/@33 4D@33 40@33 4C@33 42@33 K7.-)656<$,"(+#86+43@/3+,8#,'-:+/3+9.-"").-+;%8'.- L,886?&.88,"(=',5)6M !6-?N6&G,"( O6-5()67@+L*P&%-&,((,"(7,$, =6.(.((,+).86.((, !',&-.-?+Q,AR !',&-.-?+Q,AR E6"8"$%&$'()'89% S,&$6.))'8"S,&$6.))'8"E.),&,-(6.))6 =.')6.-'-+8%(-%686=.')6.-'-+8%(-%686Q6,><,,+#,;'&.,Q6,><,,+#,;'&., T)6677.-'-+,$,))'8" I"6##.9.-'- I*<9%-&,#'-),9.5 -'- I*<9%-&,#'-),9.5 -'- U97,)., E%--*##%;,86#";,"( V,,.89,-+ #&..(.'-+ &,)#,.(" W"6#&,)+$,+ ;,().##'')+ ,8,(X S,,;'.8"S,,;'.8"V,)'9,)..##,V,)'9,)..##, Y%-G.;,8,.("Y%-G.;,8,.(" V,)'9,)..##, Z%-.+#%*-).#6&)).-, F"&.-#6#'.).-7,$, K7'-+9,7(K7'-+9,7(K7'-+9,7( O6-5()67@+O*78%*( E"-G,8..-.$66?, V,,.89,-+#.'8'88.-'-+ 96-.9"6)6.(""( V,,.89,-+#.'8'88.-'-+ 96-.9"6)6.(""( H97&6)',))'&.7..&)%5 9.-'- [,-+A.>).6-I,,#,;'?,-.(9.+V.)'-+#.&$6.),-+#.&$,-+ W.&#,),,-+ 9"996-'8.P.)% T(#6)),;,+,&?"9'-),,).6++Z%-.&"-6"(++Z%-.&"-6"(++Z%-.&"-6"(++ T(#6)),;,+,&?"9'-),,).6++ E,"-'"(+7'8,(),,++ O6-5()67@+O*78%*( E,-(,-),-((.E,-(,-),-((. =&'AA.) [8,9'->6[8,9'->6 W'(.;%&.<"88"))'8" O6-5()67@+J6#&,,)).-'-+G.,86?.+ O6-5()67@+%&#@A'()5)*P7,$,+]#66G,"(),:+#68;,"(),:+'8'#)&6-..#,-+697'8",+$-'1^+ E6).5.(%-+('8;.*)*9.(5 7,##,"( E6).5.(%-+('8;.*)*9.(5 7,##,"( H)('-+(""--.))'8"L,&.("<)''-+ &,#'--"(+ L,&.("<)''-+ &,#'--"( U8%.-')..##,+ UG"7"-# O.')_(><'-+ &'8,).;.(9. O6-5()67@+J6#&,,)).-'-+G.,86?. O6-5()67@+L..&"()"(8"6##,L..&&')%%-+-%#*9%5 )P-)% L..&&')%%-+-%#*9%5 )P-)% E6-("8)6.--.-+ 7'&.,,))'')+ E6-("8)6.--.-+ 7'&.,,))'')+ E6-("8)6.--.-+ 7'&.,,))'')+ E6"8"$%&$'()'89% =6.(.((,+).86.((, T.-).)'#-..##, 4040 H)('-(%+$6<),9.-'- 404040 T.-).)'#-..##, `6"N8'+G")><`6"N8'+G")><`6"N8'+G")>< 4040 !6-?N6&G,"( O6-5()67+E6##.#6"8"+&"6#,#6$"88, J.(%88P-+$"8#,.('9.-'- 4040 ='#().-+ ,86.)),5 9.-'- O6-5()67@+J"#,-+#,-),7%%++ +["&6(<.#.5+ (.G6-), +E"8))""&.)'685 8.(""( L,&.("<)''-+&,#'--"(+F(.6.G'-+)'#'9.-'-+ ;%%&.-+ F(.6.G'-+)'#'9.-'-+ ;%%&.-+ +["&6(<.#.5+ (.G6-), O6-5()67@+E6&"$,+8"6--6-9,)'&.,,8'.(),++O6-5()67@+W%%--')%%-+&,"),8,-#,,++ O6-5()67@+W')6#')$"#6&"++ O6-5()67@+E,,)67,.##,#,7.-, O6-+()67@+`'96#&,,)).(')+#6"8") O6-5()67@+!').)*(E")("9"()*P7,$,E")("9"()*P7,$,O6-5()67@+I.'9"&"6)(. =a.))'& K77.,+.#%+#,.##. F$,))'8"-+),.G6) J#6)8,-).XJ#6)8,-).XF.#,7,-##.F.#,7,-##. F$,))'8"-+),.G6)!"6--'&668.7'8.!"6--'&668.7'8.E,-(,8,.(,86.)'E,-(,8,.(,86.)' !"6--6-#6(9')..##,,!"6--6-#6(9')..##,,I,,#,;'?,-.(9.F&69,)'&,7., =a.))'& E,"7"-#.;.8$'8*-+ <.()6&., T#"8'8'-+(6.))6 W,7,,'<)6.()*P-+')(.9.-'-+-').((% O,<#,(,,77,)+ K--'88.(.,+),&.-6.),+ ('#(.()% !6?6)'&,7.,!6?6)'&,7., !..#')6.9.-),9,88.+ ;.(",,8.('(). K--'88.(""(),.G6)K--'88.(!..#')6.9.-),9,88.+ ;.(",,8.('(). U8%.-')..##,+ F,8)6+`'(.?-+J)"G'-)(+40+9.-+677.)"-)'$, 40404040 40404040 404040 200 opettajaa ja oppiainetta 700 kävijää
 8. 8. Kuva: Simo Karisalo
 9. 9. Ohjelmaa ei olisi voinut kuratoida kukaan. Kuvat: Simo Karisalo
 10. 10. Me + just minä Kuva: Simo Karisalo
 11. 11. Kuva: Simo Karisalo Häviävän vähän valittavaa palautetta.
 12. 12. Viesti Koulu – toisilta oppimisen festivaalin palauteseinältä 25.8.2012. Koulu on onnistunut, kun oppii jotain mitä ei aikonut.
 13. 13. “Peruskoulussa matikka oli 4, Koulussa se olikin innostavaa!”, oppilas ”Täällä opitaan taitoja. Harvoin koulussa tunnin alussa miettii, että no niin, nyt mulla on 45 minuuttia aikaa, mitä taitoja mä ehdin oppia?” oppilas, mies, 34 v. Kuva: Simo Karisalo
 14. 14. Kuva: Simo Karisalo ”Koulussa mä opin, että asioita voi tehdä itse, eikä vaan olla niiden vastaanottaja.” oppilas, nainen
 15. 15. Kävi niin, että opettaja oppi oppilailtaan.” vertaisopettaja, nainen, 30 v. ”Tunnillani oli paljon eri ikäistä väkeä. Kukaan ei heittänyt hommaa sikseen.” vertaisopettaja, nainen, 64 v. ”Aika meni todella nopeasti, en huomannut sen kulumista ollenkaan. Vasta kun seuraava opettaja tuli kysymään mikä on hänen pöytänsä, huomasin katsoa kelloa ja aikani oli juuri loppumassa! Minusta näytti että ihmisillä on piileviä taitoja: kun vihelsi homman alkuun niin se lähti heti sujumaan.” vertaisopettaja, nainen, 64 v. ”Ekalla kerralla jännitti hirveästi. Toisella kerralla ehdin nauttia ihan eri tavalla.” opettaja Kuva: Simo Karisalo
 16. 16. Mitä opin? Järjestäjän tehtävä ei ole päättää sisällöstä, vaan luoda innostava tarina ja puitteet sekä sujuva järjestelmä, jossa ihmiset uskaltavat antaa panoksensa ja se pääsee oikeuksiinsa Oppimisesta ja tapahtumasta tuli yhteinen tehtävä Ihmiset ovat luovia ja luotettavia Opettaminen ja yhdessä oppiminen on voimauttavaa
 17. 17. Tehokas väline tutustumiseen ja roolien purkamiseen Ruotsin-laivalla pidetyn 20 hengen ex tempore -Koulun lukujärjestys kirjoitettiin käsin monisteen takapuolelle. 15
 18. 18. Sittemmin Koulu-tyyppisiä tapahtumia ja päiviä on pidetty peruskouluissa (mm. Poikkilaakson ala-asteella, Arabian peruskoulussa), Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa (School of Students), nuorten kulttuuritalolla Vaasassa, pop-up- tapahtumana Helsingissä, ympäristöjärjestössä kaupunkiviljelykouluna, Suomen Saksan- instituutissa,... ...seuraavaksi teillä?
 19. 19. Aletaan Koulua! Käsikirja Koulun järjestämiseen (Demos Helsinki) http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/koulu- kasikirja/ Koulu peruskouluissa (Helsingin kaupungin opetusvirasto) http://popupkoulu.fi/
 20. 20. 2. Paljasta opettajat – Meistä harva ymmärtää mitä kaikkea voisi opettaa 4. Pidä opinto- ohjaus – Koulu onnistuu, kun oppii jotain mitä ei aikonut. 5. Tee Koulusta karnevaali – Koulu on väärän opettajan päivä. Tee näin: Sano: ”Ajatelkaa sitä kaikkea osaamista, mitä tässä seurassa on.” 1. Kerro Koulun tarina – Koulun on tarina yhdessä oppimisesta 3. Pidä Esikoulu – Viiden sormen järjestelmällä osaamisesta tulee oppitunti Pyydä ihmisiä kirjoittamaan lapuille ja kertomaan, mitä kaikkea he osaavat tai opettelevat nyt. Pidä Esikoulu, jossa kerrot, että hyväksi opettajaksi voi tulla kuka vaan, mikäli muistaa viiden sormen järjestelmän... Ilmoita, että koulu alkaa nyt ja kaikki voivat rynnätä varaamaan paikkoja oppitunneille. Selvitä kaikille oppilaille, että Koulun tarkoitus on uuden oppiminen sinänsä eivätkä tietyt yksittäiset tunnit. Siksi on vain hyvä, jos joutuu tunnille, jonne ei etukäteen aikonut. Viisi askelta onnistuneeseen Kouluun 1. Kerro Koulun tarina 2. Paljasta opettajat 3. Valmista opettajat ja oppilaat kohtaamaan toisensa 4. Luo hauskoja sattumia 5. Aloita karnevaali.
 21. 21. ! " # $ % & " + " $ , " 2 4 . – 2 6 . 8 . ä 2. Paljasta opettajat
 22. 22. Keksi oppitunnillesi nimi Kirjoita muutama lause siitä, miksi tunnille kannattaa tulla ja mitä siellä oppii.
 23. 23. Esikoulussa viiden sormen järjestelmällä osaamisesta tulee oppitunti ja amatööristä hyvä opettaja.
 24. 24. Outi Kuittinen, Demos Helsinki outi.kuittinen@demoshelsinki.fi www.demoshelsinki.fi slideshare.net/demoshelsinki facebook.com/groups/ 8838070791/ flickr.com/photos/demoshelsinki 2012.kouluschool.org Kiitos! Koulu-festarit: Kuva: Markus Wikholm

×