Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansalaistoiminnan uusi suunta

1,264 views

Published on

Esitelmä kansalaistoiminnan uudesta suunnasta Epilepsialiiton strategiapäivässä 24.5.2010 Helsingin Malmilla.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kansalaistoiminnan uusi suunta

 1. 1. Kansalaistoiminnan uusi suunta Tutkija Tommi Laitio Demos Helsinki www.demos.fi tommi.laitio@demos.fi Epilepsialiiton strategiapäivä 24.5.2010 Helsinki
 2. 2. Ilmastonmuutos Ikääntyminen Maahanmuutto Koulutustaso
 3. 3. Uusi Suomi
 4. 4. Vuonna 2035 vain Helsingin ja Tampereen seudulla yli 60 % väestöstä käy töissä. - Tilastokeskus:Väestöennuste
 5. 5. Kaksi kolmesta kunta-alan työntekijästä jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. - Tilastokeskus:Väestöennuste
 6. 6. KULI.TUUR.I .., wMaahanmuutto- politiikka teyftea Suomessa jo kohta zoo vuotta Maahanrnuutto on monelle rakkausjuttu wloka hr.mmenes Hdn tapasi avovaimonsa Ka_ rotlrna Anttosen viisi vuotta tulee Suomeen srtten Saksassa kesiakatemias_ t"rorr,*orr"1 Von takia oli tuolloin mdssi,jatkotutkimusta teke- Joen_ suun yliopistossa, ja Upston_ fuha:Pekka naeste tlooper rriimeisteli Master H ELSI NC I N SANOMAT Law -tutkintoa Belgiassa. of S;uruggelun
 7. 7. Mistä suomalaisen hiilijalanjälki koostuu? Asuminen Liikkuminen Ruoka Kuluttaminen Vapaa-aika Matkustaminen ‹#› Lähde: Envimat -projekti www.ympäristö.fi/syke/envimat
 8. 8. Uusi yksilö
 9. 9. “Ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun.” 60 45 30 15 0 Syksy 1994 Talvi 2009 Täysin tai jokseenkin samaa mieltä (%) (EVA/Yhdyskuntatutkimus 2009)
 10. 10. “Vapaa-ajan arvostus on korostetun suurta nuoremmilla ikäryhmillä, joille työ myös merkitsee kaikilla tavoilla mitattuna vähemmän kuin vanhemmalle väestönosalle.” - EVA: Työelämän kulttuurivallankumous 2010
 11. 11. – Koh a uks i ti su yh de ai e v n ul ma apal l on t “Aika, yhteisöt ja mielekkyys ovat elintärkeitä resursseja.”
 12. 12. – Koh a uks i “Vuoteen 2020 mennessä ti su yh masennus on globaalisti toiseksi de ai e v n ul ma apal l on t eniten elinvuosia vähentävä sairaus.”
 13. 13. Vapauden vaihtokauppa
 14. 14. Poliittinen retoriikka ruokkii ajatusta vapaudesta irroittautumisena yhteiskunnasta. On myös toisenlaista vapautta.
 15. 15. Onko vastuullinen vapaus sama asia kuin velvollisuus olla vastuullinen?
 16. 16. 50-luvun yhteiskunta? ‹#›
 17. 17. “There seems to be an underlying logic to the general pattern of changing moral values in Western nations: acts between consenting adults that don’t seem to harm others have become more acceptable… while acts that harm others have tended to become less acceptable.” - David Halpern: The Hidden Wealth of Nations
 18. 18. OUTI PYHARANTA / HS Somalitytiin liihiiunasta tiin?iissYt mies yhe kateissa Mikko Vilimaa l HELSINCIN SANOMAT ) Espoossa tiisaina somalitYt-i .ae naista PYYdetiin "it*.ttoraa ottamaan YhteYtti Poliisiin' . Lihijunasta Poistunut mres solvasi ia toniisi 8-vuouaan Amal Farah Abdin kumoon il;;;;-t"tt,tttt"" asemalla: seldss{ il;ii;;'"-;;k;",,.'rYto" ollut repPu vaimensi kaatui mista ja Pahemmilta vammolrl ta viltWtiin. ; Poliisi iatloi torstaina ta-,: pauksen selvittimistii' TYtird nurin tYontinYt mies nousl E+ 'irrnaan todennikoisesd lahto-' '"t"*"It" Kauklahdesta- TYt6q kertoman mukaan miehella oll
 19. 19. (Flickr/ RaymondLesley)
 20. 20. Miten jakamisen kulttuuri syntyy?
 21. 21. (Flickr/Pieter Musterd) (Flickr/jimforest) Miten instituutiot opettavat jokamiehenvelvollisuuksia ja -oikeuksia?
 22. 22. Oikeuksien ja vastuiden oppiminen toiminnan kautta. ‹#›
 23. 23. Helpompaa toimia oikein.
 24. 24. Ongelma karrikoidusti Järjestöt ja Instituutiot Palvelut yhteisöt keskiluokan moraaliton ja ammattilaiset harrastus- oman edun tuottavat toimintaa ja maksimointiin kansalaisille, julkisen sektorin nojaava kasvoton tilkintää koneisto koneisto
 25. 25. Karrikoitu ihannetila Järjestöt ja Instituutiot Palvelut yhteisöt rakentavat tuovat yhteen kansalaiset hyvinvointia, tiedon ja käyttäjinä ja tuottavat tietoa resurssit, tuottajina, hyvien ja palveluita, yhteisen palvelujen kautta rakentavat neuvottelu- kansalaiset kansalaisuutta paikka kohtaavat yhteiskunnan
 26. 26. Kansalaisyhteiskunnan suunta
 27. 27. Luottamus eri instituutioihin 90 67,5 45 22,5 0 Koulutus Sosiaaliturva Kansalaisjärjestöt (EVA/Yhdyskuntatutkimus 2009)
 28. 28. Arvot ovat toimintaa. Toiminta on jakamista.
 29. 29. Terveysbarometri: Kuntavastaajat pitivät suoraa elintapoihin vaikuttamista kaikkein tarpeellisimpana keinona, kun järjestövastaajilla sellaiseksi nähtiin lainsäädäntö.
 30. 30. Mandaattiajattelun sijasta orgaanista kasvua toiminnan kautta.
 31. 31. Kansalaistoiminta on oppimista omaan kyvykkyyteen.
 32. 32. osallistuminen, hyödyllisyyden tunne, onnellisuus Suurten Vertais- instituutioiden onnellisuus valtio poliittinen kannatus kestävän elämän institutionaaliset muutokset

×