SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Aika ja Raha
 - resurssit
Elina Pylkkänen
Raha
Yhteiskunnallisia hyvinvointitarkasteluja
tehdään raha-perspektiivistä
Tulojakaumatarkastelut: tuloerot,
pienituloisuus (köyhyys) tai suurituloiset
Tulojen uudelleenjakopolitiikan arviointi
Kansainväliset vertailut: elintasokilpailut
Ostovoimatarkastelut


    Vero-osasto
    Vero-osasto           30.9.2009
                     30.9.2009  2
Metodi: Käytettävissä olevat tulot
+ Palkkatulot
+ Yrittäjätulot
+ Omaisuustulot
= Tuotannontekijätulot
+ Saadut tulonsiirrot
= Bruttotulot
- Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat tulot
     Vero-osasto
     Vero-osasto           30.9.2009
                      30.9.2009  3
Ekvivalentit käytettävissä olevat tulot
= kotitalouden käytettävissä olevat tulot
 kulutusyksikköpainojen summa
 Painoarvot (OECD-modified) v. 2002 lähtien:
   1. aikuinen saa painon 1
   Muut 14 v. täyttäneet saavat painon 0.5
   Alle 14-vuotiaat saavat painon 0.3
 Huomioi yhteiskulutushyödyt (skaalaedut)
 monijäsenisissä talouksissa
 Kotitalouksien välinen vertailu mahdollista


      Vero-osasto
      Vero-osasto             30.9.2009
                         30.9.2009  4
Tulojakauma
Jokainen kotitalouden jäsen saa
kotitalouden ekvivalentin tulon tulokseen
Kaikki ihmiset järjestetään tulojen
perusteella suuruusjärjestykseen
Keskimmäisen yksilön tulot on
mediaanitulo (pienituloisuus)
Keskiarvotuloa lasketaan Gini-kerroin
Tuloeroja kuvaa Gini-kerroin (0-100)

    Vero-osasto
    Vero-osasto          30.9.2009
                    30.9.2009  5
Pienituloisuus
Kotitalouksia 2 483 500
Käytettävissä olevat tulot yht. 91,4 mrd. €
Pienituloisia ovat tulonsiirtojen varassa elävät:
 eläkeläiset, opiskelijat ja yksinhuoltajat


                 20 862 €  24 109 €
   13 100 €           (+1.8%)  (+3,1%)


             60 %
 13,5 %


        Vero-osasto
        Vero-osasto               30.9.2009
                             30.9.2009  6
Ongelmia tulonjakotarkasteluissa
Käytettävissä olevat tulot huomioivat
hyvinvointivaltion kustannukset (verot),
mutta vain tulonsiirrot huomioidaan tulona
(bruttotulot)
hyvinvointipalveluja ei huomioida mitenkään
 Puutteellinen kuva hyvinvoinnista:
 tulokäsitettä laajennettava
 tarkastelujaksoa pidennettävä

    Vero-osasto
    Vero-osasto           30.9.2009
                     30.9.2009  7
Käytettävissä olevat tulot
               KOKONAISTULO
+ Palkkatulot
             Omavalintainen: AIKA
+ Yrittäjätulot
+ Omaisuustulot
= Tuotannontekijätulot     + Hyvinvointi-
                palvelut
+ Saadut tulonsiirrot
= Bruttotulot         - Käyttäjämaksut
- Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat tulot + Kotitaloustuotanto
     Vero-osasto
     Vero-osasto           30.9.2009
                      30.9.2009  8
Esimerkkinä päivähoidon ja koulutuksen
      kontribuutio taloudelliseen hyvinvointiin
                  Keskiarvotulo   KV1   KV2   KV3   KV4   KV5    Gini-
                                                 kerroin
Tuotannontekijätulot            24 325    4%   10 %   16 % 24 %    46 %      46,7
+ tulonsiirrot               31 047    8%   13 %   17 % 22 %    39 %      31,4
- verot                  23 680   10 %   14 %   18 % 22 %    37 %      27,3
+ kunnallinen päivähoito          24 978                            25,9
ja koulutus                      11 %   15 %   18 % 22 %    36 %

 Lähde: Pylkkänen E & Sallila S: Hyvinvointipalvelujen vaikutus tulonjakoon. Talous & Yhteiskunta 3/2008
             Vero-osasto
             Vero-osasto                             30.9.2009
                                                30.9.2009  9
Palvelusubvention arvo (€) ja jakautuminen
           yli 65-vuotiaille
1200010000 8000

                                                    Yksityiset th. menot
 6000                                                  Vanhustenhuolto
                                                    Terveydenhuolto

 4000 2000  0
       KV 1        KV 2       KV 3        KV 4       KV 5
Lähde: Pylkkänen E & Sallila S: Palvelujen tuottama hyöty pienituloisille vanhuksille. Teoksessa Kaupunkiköyhyyden
monet kasvot – Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen, Helsingin kaupungin tietokeskus, 2009


               Vero-osasto
               Vero-osasto                                  30.9.2009
                                                        30.9.2009    10
Aika
Metodiin: koko elinkaari
Lisämuuttujaksi: käytettävissä oleva aika
 vapaa-aika
 palkaton kotitaloustuotanto
Muuttaa tarkastelun kotitalouden
kuluttajasta tuottajaksi: New Home
Economics    Vero-osasto
    Vero-osasto          30.9.2009
                    30.9.2009  11
Aika parantaa ...
... tuloerot
Aikaresurssi jakautuu tasaisesti: kaikilla
henkilöillä 24 tuntia / vrk
Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä
oleva aika jakautuu huomattavasti
tasaisemmin kuin ekv. käytettävissä
olevat tulot
 Gini-kerroin lähes 60 % pienempi

    Vero-osasto
    Vero-osasto           30.9.2009
                     30.9.2009  12
Aika tasaisemmin jakautunut kuin raha
               GINI-kerroin
               (0 – 100)
Käytettävissä olevat ekv.  29,3654
tulot
Käytettävissä olevat ekv.  12,8838
aikaresurssit
Lähde: Seppo Sallila, THL
        Vero-osasto
        Vero-osasto         30.9.2009
                       30.9.2009  13
Vapaaehtoisen työntarjonnan pienentämisen
   vaikutus tuloihin tuloluokittain (% tuloista)
  20

  18

  16

  14

  12

  10

   8

   6

   4

   2

   0
        KV 1        KV 2        KV 3  KV 4  KV 5
Lähde: Regeringens budgetproposition 2000/2001:1 Bilaga 4


             Vero-osasto
             Vero-osasto                    30.9.2009
                                       30.9.2009  14
Kotitaloustuotannon arvon lisäyksen vaikutus
    tuloihin eri tuloryhmillä (% k.o. tuloista)
  160


  140


  120


  100


  80


  60


  40


  20


   0
        KV 1           KV 2     KV 3  KV 4  KV 5
Lähde: Regeringens budgetproposition 2000/2001:1 Bilaga 4

             Vero-osasto
             Vero-osasto                   30.9.2009
                                      30.9.2009  15
Henkilökohtainen laajennettu tulo
          miehillä ja naisilla (SEK)
  200000
  150000
                                  KOTITALOUSTUOTANTO
  100000
                                  TULOT
   50000
     0
            NAISET              MIEHET
Lähde: Regeringens budgetproposition 2000/2001:1 Bilaga 4

             Vero-osasto
             Vero-osasto                       30.9.2009
                                          30.9.2009  16
Johtopäätöksiä
Det finns mer hunger efter kärlek och
uppskattning i världen än efter bröd
(Äiti Teresa, Nobelin rauhanpalkinnon saaja)


Ett leende kostar mindre än elektriskt ljus
och ändå lyser det upp mer i ett hem
(Theo Lingen)    Vero-osasto
    Vero-osasto            30.9.2009
                      30.9.2009  17

More Related Content

What's hot

SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistäSDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
SDP
 

What's hot (19)

Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta
Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannaltaPuolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta
Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta
 
Arvio valtion budjettiehdotuksesta 2009
Arvio valtion budjettiehdotuksesta 2009Arvio valtion budjettiehdotuksesta 2009
Arvio valtion budjettiehdotuksesta 2009
 
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistäSDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
 
Maatalous suomi 2017
Maatalous suomi 2017Maatalous suomi 2017
Maatalous suomi 2017
 
Kilpailukykysopimuksen ja veromuutosten vaikutuksia 2017
Kilpailukykysopimuksen ja veromuutosten vaikutuksia 2017Kilpailukykysopimuksen ja veromuutosten vaikutuksia 2017
Kilpailukykysopimuksen ja veromuutosten vaikutuksia 2017
 
SAK:n verotavoitteet vaalikaudelle 2019-2023
SAK:n verotavoitteet vaalikaudelle 2019-2023SAK:n verotavoitteet vaalikaudelle 2019-2023
SAK:n verotavoitteet vaalikaudelle 2019-2023
 
Kilpailukykysopimuksen vaikutusarvio
Kilpailukykysopimuksen vaikutusarvioKilpailukykysopimuksen vaikutusarvio
Kilpailukykysopimuksen vaikutusarvio
 
SAK:n verolinjaukset 2015–2019
SAK:n verolinjaukset 2015–2019SAK:n verolinjaukset 2015–2019
SAK:n verolinjaukset 2015–2019
 
SAK:n tavoitteet valtion vuoden 2011 talousarvioon sekä valtiontalouden kehyk...
SAK:n tavoitteet valtion vuoden 2011 talousarvioon sekä valtiontalouden kehyk...SAK:n tavoitteet valtion vuoden 2011 talousarvioon sekä valtiontalouden kehyk...
SAK:n tavoitteet valtion vuoden 2011 talousarvioon sekä valtiontalouden kehyk...
 
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuusVihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
 
SAK:n verolinjaukset hallituskaudelle 2019–2023 – taustamuistio
SAK:n verolinjaukset hallituskaudelle 2019–2023 – taustamuistioSAK:n verolinjaukset hallituskaudelle 2019–2023 – taustamuistio
SAK:n verolinjaukset hallituskaudelle 2019–2023 – taustamuistio
 
Budjetin voittajat ja häviäjät
Budjetin voittajat ja häviäjätBudjetin voittajat ja häviäjät
Budjetin voittajat ja häviäjät
 
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-LohiluomaMahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
 
Kehyskalvot 2014
Kehyskalvot 2014Kehyskalvot 2014
Kehyskalvot 2014
 
Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen
Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminenYhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen
Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen
 
Hyvinvointivaltio numeroina
Hyvinvointivaltio numeroinaHyvinvointivaltio numeroina
Hyvinvointivaltio numeroina
 
Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen kannustimet
Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen kannustimetVammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen kannustimet
Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen kannustimet
 
Hallituksen talousarvioesitys 2015
Hallituksen talousarvioesitys 2015Hallituksen talousarvioesitys 2015
Hallituksen talousarvioesitys 2015
 
Verokilpailun haasteet
Verokilpailun haasteetVerokilpailun haasteet
Verokilpailun haasteet
 

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Aikapoliittinen klubi 30.9.09 Mikko Jalas
Aikapoliittinen klubi 30.9.09 Mikko JalasAikapoliittinen klubi 30.9.09 Mikko Jalas
Aikapoliittinen klubi 30.9.09 Mikko Jalas
 
Aikapoliittinen klubi 15.10.09 Liisa Horelli
Aikapoliittinen klubi 15.10.09 Liisa HorelliAikapoliittinen klubi 15.10.09 Liisa Horelli
Aikapoliittinen klubi 15.10.09 Liisa Horelli
 
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
 
Kuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaKuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alalla
 
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecInternet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
 
How sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesHow sharing economy changes cities
How sharing economy changes cities
 
Co creating Change
Co creating ChangeCo creating Change
Co creating Change
 

Similar to Aikapoliittinen klubi 30.9.09 Elina Pylkkänen

Similar to Aikapoliittinen klubi 30.9.09 Elina Pylkkänen (20)

Kansallinen tulorekisteri - Paras (oiko)Polku
Kansallinen tulorekisteri - Paras (oiko)PolkuKansallinen tulorekisteri - Paras (oiko)Polku
Kansallinen tulorekisteri - Paras (oiko)Polku
 
SAK:n terveiset budjettiriiheen: Mistä kasvua ja työllisyyttä? – Ilkka Kaukor...
SAK:n terveiset budjettiriiheen: Mistä kasvua ja työllisyyttä? – Ilkka Kaukor...SAK:n terveiset budjettiriiheen: Mistä kasvua ja työllisyyttä? – Ilkka Kaukor...
SAK:n terveiset budjettiriiheen: Mistä kasvua ja työllisyyttä? – Ilkka Kaukor...
 
Sopeuttamistoimien erilaiset vaikutukset tuloluokittain
Sopeuttamistoimien erilaiset vaikutukset tuloluokittainSopeuttamistoimien erilaiset vaikutukset tuloluokittain
Sopeuttamistoimien erilaiset vaikutukset tuloluokittain
 
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-LohiluomaTehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
 
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
 
Teemu Lehtinen, Veronmaksajat - Verotuksen näkymät
Teemu Lehtinen, Veronmaksajat - Verotuksen näkymätTeemu Lehtinen, Veronmaksajat - Verotuksen näkymät
Teemu Lehtinen, Veronmaksajat - Verotuksen näkymät
 
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
 
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
 
Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli ...
Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli ...Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli ...
Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli ...
 
Kannustinloukut
KannustinloukutKannustinloukut
Kannustinloukut
 
Verotuskoulutus 20091103
Verotuskoulutus 20091103Verotuskoulutus 20091103
Verotuskoulutus 20091103
 
Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...
Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...
Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...
 
Hyvinvoinnin jakaantumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Tuo...
Hyvinvoinnin jakaantumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Tuo...Hyvinvoinnin jakaantumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Tuo...
Hyvinvoinnin jakaantumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Tuo...
 
SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016
SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016
SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016
 
Varman osavuosiraportti Q2 2015
Varman osavuosiraportti Q2 2015Varman osavuosiraportti Q2 2015
Varman osavuosiraportti Q2 2015
 
Jyri Häkämies ja EK:n vaalitavoitteet 2015–2019
Jyri Häkämies ja EK:n vaalitavoitteet 2015–2019Jyri Häkämies ja EK:n vaalitavoitteet 2015–2019
Jyri Häkämies ja EK:n vaalitavoitteet 2015–2019
 
Lounasetututkimus infograafi
Lounasetututkimus infograafiLounasetututkimus infograafi
Lounasetututkimus infograafi
 
Sorsiiko verotus palkansaajaa? - Työnteon kannustimet
Sorsiiko verotus palkansaajaa? - Työnteon kannustimetSorsiiko verotus palkansaajaa? - Työnteon kannustimet
Sorsiiko verotus palkansaajaa? - Työnteon kannustimet
 
Tiedotustilaisuus: Kansantalouden tilinpidon kehitys sektoreittain 2017
Tiedotustilaisuus: Kansantalouden tilinpidon kehitys sektoreittain 2017Tiedotustilaisuus: Kansantalouden tilinpidon kehitys sektoreittain 2017
Tiedotustilaisuus: Kansantalouden tilinpidon kehitys sektoreittain 2017
 
Työnteon kannustimet Suomessa
Työnteon kannustimet SuomessaTyönteon kannustimet Suomessa
Työnteon kannustimet Suomessa
 

More from Demos Helsinki

More from Demos Helsinki (20)

Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
 
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
 
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linkoBees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
 
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
 
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenTutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
 
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
 
Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040
 
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
 
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study
 
Nextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyNextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just society
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Internet of NO Things - Dottir
Internet of NO Things - DottirInternet of NO Things - Dottir
Internet of NO Things - Dottir
 
Backcasting Transformation towards smart and sustainable cities
Backcasting Transformation towards smart and sustainable citiesBackcasting Transformation towards smart and sustainable cities
Backcasting Transformation towards smart and sustainable cities
 
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä? Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
 
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015
 
Tulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinki
Tulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinkiTulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinki
Tulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinki
 
Näkökulmia asumiseen: Kaupunki palkkatyön jälkeen (Ara-päivät)
Näkökulmia asumiseen: Kaupunki palkkatyön jälkeen (Ara-päivät)Näkökulmia asumiseen: Kaupunki palkkatyön jälkeen (Ara-päivät)
Näkökulmia asumiseen: Kaupunki palkkatyön jälkeen (Ara-päivät)
 

Aikapoliittinen klubi 30.9.09 Elina Pylkkänen

 • 1. Aika ja Raha - resurssit Elina Pylkkänen
 • 2. Raha Yhteiskunnallisia hyvinvointitarkasteluja tehdään raha-perspektiivistä Tulojakaumatarkastelut: tuloerot, pienituloisuus (köyhyys) tai suurituloiset Tulojen uudelleenjakopolitiikan arviointi Kansainväliset vertailut: elintasokilpailut Ostovoimatarkastelut Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 2
 • 3. Metodi: Käytettävissä olevat tulot + Palkkatulot + Yrittäjätulot + Omaisuustulot = Tuotannontekijätulot + Saadut tulonsiirrot = Bruttotulot - Maksetut tulonsiirrot = Käytettävissä olevat tulot Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 3
 • 4. Ekvivalentit käytettävissä olevat tulot = kotitalouden käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköpainojen summa Painoarvot (OECD-modified) v. 2002 lähtien: 1. aikuinen saa painon 1 Muut 14 v. täyttäneet saavat painon 0.5 Alle 14-vuotiaat saavat painon 0.3 Huomioi yhteiskulutushyödyt (skaalaedut) monijäsenisissä talouksissa Kotitalouksien välinen vertailu mahdollista Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 4
 • 5. Tulojakauma Jokainen kotitalouden jäsen saa kotitalouden ekvivalentin tulon tulokseen Kaikki ihmiset järjestetään tulojen perusteella suuruusjärjestykseen Keskimmäisen yksilön tulot on mediaanitulo (pienituloisuus) Keskiarvotuloa lasketaan Gini-kerroin Tuloeroja kuvaa Gini-kerroin (0-100) Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 5
 • 6. Pienituloisuus Kotitalouksia 2 483 500 Käytettävissä olevat tulot yht. 91,4 mrd. € Pienituloisia ovat tulonsiirtojen varassa elävät: eläkeläiset, opiskelijat ja yksinhuoltajat 20 862 € 24 109 € 13 100 € (+1.8%) (+3,1%) 60 % 13,5 % Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 6
 • 7. Ongelmia tulonjakotarkasteluissa Käytettävissä olevat tulot huomioivat hyvinvointivaltion kustannukset (verot), mutta vain tulonsiirrot huomioidaan tulona (bruttotulot) hyvinvointipalveluja ei huomioida mitenkään Puutteellinen kuva hyvinvoinnista: tulokäsitettä laajennettava tarkastelujaksoa pidennettävä Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 7
 • 8. Käytettävissä olevat tulot KOKONAISTULO + Palkkatulot Omavalintainen: AIKA + Yrittäjätulot + Omaisuustulot = Tuotannontekijätulot + Hyvinvointi- palvelut + Saadut tulonsiirrot = Bruttotulot - Käyttäjämaksut - Maksetut tulonsiirrot = Käytettävissä olevat tulot + Kotitaloustuotanto Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 8
 • 9. Esimerkkinä päivähoidon ja koulutuksen kontribuutio taloudelliseen hyvinvointiin Keskiarvotulo KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 Gini- kerroin Tuotannontekijätulot 24 325 4% 10 % 16 % 24 % 46 % 46,7 + tulonsiirrot 31 047 8% 13 % 17 % 22 % 39 % 31,4 - verot 23 680 10 % 14 % 18 % 22 % 37 % 27,3 + kunnallinen päivähoito 24 978 25,9 ja koulutus 11 % 15 % 18 % 22 % 36 % Lähde: Pylkkänen E & Sallila S: Hyvinvointipalvelujen vaikutus tulonjakoon. Talous & Yhteiskunta 3/2008 Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 9
 • 10. Palvelusubvention arvo (€) ja jakautuminen yli 65-vuotiaille 12000 10000 8000 Yksityiset th. menot 6000 Vanhustenhuolto Terveydenhuolto 4000 2000 0 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 Lähde: Pylkkänen E & Sallila S: Palvelujen tuottama hyöty pienituloisille vanhuksille. Teoksessa Kaupunkiköyhyyden monet kasvot – Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen, Helsingin kaupungin tietokeskus, 2009 Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 10
 • 11. Aika Metodiin: koko elinkaari Lisämuuttujaksi: käytettävissä oleva aika vapaa-aika palkaton kotitaloustuotanto Muuttaa tarkastelun kotitalouden kuluttajasta tuottajaksi: New Home Economics Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 11
 • 12. Aika parantaa ... ... tuloerot Aikaresurssi jakautuu tasaisesti: kaikilla henkilöillä 24 tuntia / vrk Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä oleva aika jakautuu huomattavasti tasaisemmin kuin ekv. käytettävissä olevat tulot Gini-kerroin lähes 60 % pienempi Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 12
 • 13. Aika tasaisemmin jakautunut kuin raha GINI-kerroin (0 – 100) Käytettävissä olevat ekv. 29,3654 tulot Käytettävissä olevat ekv. 12,8838 aikaresurssit Lähde: Seppo Sallila, THL Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 13
 • 14. Vapaaehtoisen työntarjonnan pienentämisen vaikutus tuloihin tuloluokittain (% tuloista) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 Lähde: Regeringens budgetproposition 2000/2001:1 Bilaga 4 Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 14
 • 15. Kotitaloustuotannon arvon lisäyksen vaikutus tuloihin eri tuloryhmillä (% k.o. tuloista) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 Lähde: Regeringens budgetproposition 2000/2001:1 Bilaga 4 Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 15
 • 16. Henkilökohtainen laajennettu tulo miehillä ja naisilla (SEK) 200000 150000 KOTITALOUSTUOTANTO 100000 TULOT 50000 0 NAISET MIEHET Lähde: Regeringens budgetproposition 2000/2001:1 Bilaga 4 Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 16
 • 17. Johtopäätöksiä Det finns mer hunger efter kärlek och uppskattning i världen än efter bröd (Äiti Teresa, Nobelin rauhanpalkinnon saaja) Ett leende kostar mindre än elektriskt ljus och ändå lyser det upp mer i ett hem (Theo Lingen) Vero-osasto Vero-osasto 30.9.2009 30.9.2009 17