Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitale Woordenlijst Jodendom

575 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitale Woordenlijst Jodendom

  1. 1. Bar Mitswa De term bar mitswa betekent letterlijk ‘zoon van het gebod’. Een joodse jongen is vanaf zijn dertiende jaar religieus meerderjarig en dus verplicht zich aan de mitswot of wel geboden te houden. Bat Mitswa Zie “Bar Mitswa” alleen dan voor meisjes Chanoeka Herdenking van de wijding van de 2e tempel in Jeruzalem. Inclusief branden (een voor een) van kaarsen in achtarmige kandelaar. Begin december. (ook wel hanuka genoemd) Davidster Van oorsprong is deze zespuntige ster geen joods symbool en enig verband met de bijbelse koning David is niet aantoonbaar Keppel hoofd bedekking voor Joodse mannen. Koosjer Volgens de regels van het kasjroet voor consumptie geoorloofd Liberale Joden Joden die zich niet altijd aan de regels houden en er meer vrijheid in willen.
  2. 2. Menora 7 armige kandelaar. Stond in de tempel in Jeruzalem, mag niet na gemaakt worden. Mezoeza kokertje op de deurpost met tekst uit de Bijbel en godsnaam ‘Shadai’ op perkament. Niet-religieuze Joden - Wel joods alleen joods door geboorte - Houden zich niet aan leefregels Orthodoxe Joden Heel sterk de regels volgen. Iemand die alles precies volgens de regels doet, noem je orthodox. (Black Sabbath) Sjabbat begint op vrijdagavond bij zonsondergang. Het is een dag van rust (Black Sabbath is een band) Synagoge Joodse kerk Tenach Heilige boeken van het jodendom. Thora Deel van de Tenach Heilige ark Kast met torarollen 10 woorden 10 geboden Eeuwig brandende lamp Lamp die altijd aanstaat bima Boekenhouder voor de Thora jad aanwijsstokje
  3. 3. rabbijn Priester van het jodendom tallied voorzanger teffilien gebedsriem Talmoed De Talmoed (‫)תלמוד‬ (= mondelinge leer) is na de Tenach (Wet, Profeten en Geschriften - het "Oude Testament") het belangrijkste boek binnen het jodendom. Pesach Pesach (Hebreeuws: ‫פסח‬ – afgeleid van 'sloeg over': Pasach), ook bekend als het lentefeest, vrijheidsfeest of matzefeest is een van de belangrijkere feesten in het jodendom. Met Pesach herdenkt men de joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte ('Exodus') en daarmee de bevrijding van de slavernij. Deze gebeurtenissen, die niet zijn geverifieerd via bronnen buiten het jodendom, staan centraal in de joodse ethos. Wekenfeest Sjavoeot, ook gespeld als Sjawoe'ot (Hebreeuws: ‫,)שבועות‬ is het joodse Wekenfeest dat zeven weken na Pesach wordt
  4. 4. gevierd. Het is tevens het einde van de Omertelling. Loofhuttenfeest Soekot of Loofhuttenfeest (Hebreeuws: ‫סוכות‬ or ‫ות‬ֹ‫(ת‬‫כ‬ּ‫ֹו‬‫ס‬ֻ) is een joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten (de voorouders van de Joden) veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Deze rondzwerving lag tussen de uittocht uit Egypte die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het Beloofde Land. Nieuwjaar Rosj Hasjana (Hebreeuws: ‫ראש‬‫השנה‬ - 'hoofd van het jaar') is het joodse nieuwjaar
  5. 5. Grote verzoendag Jom Kip(p)oer of Grote Verzoendag (Hebreeuws: ‫יום‬‫כיפור‬ ), voluit Jom ha- Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen (meervoud), wordt als de belangrijkste feestdag beschouwd in het jodendom. Het was de ene dag in het jaar dat de hogepriester de allerheiligste plaats in de tempel te Jeruzalem betrad om te pleiten voor Gods volk. Poerim Poeriem (Hebreeuws: ‫)פורים‬ is een joods feest. Het uit de Oud-Perzische taal afkomstige woord 'poer' betekent 'lot', reden waarom Poeriem ook wel het Lotenfeest wordt genoemd. Het wordt gevierd op de 14 adar in de joodse kalender en valt daarmee in het vroege voorjaar. In steden die in de tijd van de Tweede Tempel ommuurd waren viert men Poeriem een dag later, op 15 adar, het zogeheten Sjoesjan Poeriem; heden ten dage is dit enkel in Jeruzalem het geval. In de Tenach is de inzetting van dit feest terug te vinden in het boek Ester hoofdstuk 9:20-23.
  6. 6. Grote verzoendag Jom Kip(p)oer of Grote Verzoendag (Hebreeuws: ‫יום‬‫כיפור‬ ), voluit Jom ha- Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen (meervoud), wordt als de belangrijkste feestdag beschouwd in het jodendom. Het was de ene dag in het jaar dat de hogepriester de allerheiligste plaats in de tempel te Jeruzalem betrad om te pleiten voor Gods volk. Poerim Poeriem (Hebreeuws: ‫)פורים‬ is een joods feest. Het uit de Oud-Perzische taal afkomstige woord 'poer' betekent 'lot', reden waarom Poeriem ook wel het Lotenfeest wordt genoemd. Het wordt gevierd op de 14 adar in de joodse kalender en valt daarmee in het vroege voorjaar. In steden die in de tijd van de Tweede Tempel ommuurd waren viert men Poeriem een dag later, op 15 adar, het zogeheten Sjoesjan Poeriem; heden ten dage is dit enkel in Jeruzalem het geval. In de Tenach is de inzetting van dit feest terug te vinden in het boek Ester hoofdstuk 9:20-23.

×