Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
МЕТОД ПРОЕКТІВ
Основні напрямки сучасної системи освіти:
Інтелектуальний і духовний розвиток особистості,
формування критичного і творчог...
Сучасні тенденції освіти:
Сучасна система освіти повинна бути
побудована таким чином, щоб учні
мали змогу через активне сп...
Узагальнений результат соціологічних досліджень за останні роки в країні
показав, що:
50% учнів старших класів шкіл, маючи...
КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ В ОБЛАСТІ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ
Під компетентністю в області розв’язання проблем розуміється:
«здатні...
НАВЧАЛЬНІ УМІННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ:
 Розуміти проблему (використовувати знання і практичні навички для
...
МЕТОД ПРОЕКТІВ
«Сукупність засобів, дій учнів в визначеній
послідовності для досягнення поставленої задачі –
розв’язання п...
ДЛЯ ЧОГО ВЧИТЕЛЯМ ПОТРІБЕН МЕТОД
ПРОЕКТІВ
 Научити учнів самостійному, критичному мисленню.
 Аргументувати, спираючись н...
СУТНІСТЬ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ
Проблемна ситуація
Пошук способів розв’язку
(висування гіпотез)
ПРОБЛЕМА
Дослідницька,
пошукова д...
ВЗАЄМОЗВ’ЗОК МЕТОДУ ПРОЕКТІВ З ІНШИМИ
ОСОБИСТОЗОРІЄНТОВАНИМИ МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ
Метод проектів
Навчання в
співробітництві Д...
Проектна
деяльність
Дослідницькі Пошукові Науковий метод
Дискусії
эвристичні бесіди
Мозгові атаки Рольові ігри
Рефлексівні...
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВМІННЯ, НЕОБХІДНІ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ МЕТОДУ ПРОЕКТІОВ
Інтелектуальні вміння
критичного мислення
Вміння з пред...
РІВНІ ПРОБЛЕМНОСТІ:
Загальною основою для
рівневого бачення
проблемності є ступінь
самостійної розумової
діяльності учнів:...
Що таке критичне мислення?
 По-перше критичне мислення - це мислення самостійне.
 По-друге, інформація є відправним і зо...
ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ
Ознаки типологізації:
Домінуючою в проекті є діяльність: дослідницька,
пошукова, творча, рольова, прикл...
ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (продовження)
Предметно-змістова область.
Проекти:
- моно-проект (в межах однієї області
знань),
- міжп...
ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Характер координації проекту:
- проект з відкритою координацією,
- проект із скритою (нея...
ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (продовженя)
Кількість учасників проекту:
- індивідуальні,
- парні,
- групові.
Термін проекту:
- коротк...
ЕТАПИ ПРОЕКТУ
1. Представлення проблемної ситуації:
- вербально;
- за допомогою відео;
- за допомогою мультимедійних засоб...
ЕТАПИ ПРОВЕДННЯ ПРОЕКТУ
(продвження)
8. Самостійна дослідницька, пошукова робота учнів у
відповідності зі своїм завданням....
Для:
 збору різноманітних
фактів, даних з різних
регіонів;
 проведення екологічних,
соціологічних проектів;
 створення ...
ВИДИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проектна
діяльність
На уроці
В позаурочній
діяльності
Загальношкільний
проект
Телекомунікаційний...
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИЙ ПРОЕКТ
Тема і проблема
проекту
Підпроблема 1 Підпроблема 2 Підпроблема 3
Координація
Науково-практична ко...
КРИТЕРІЇ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТУ
 Значимість і актуальність висунутих проблем,
адекватність навчальної тематики;
...
КРИТЕРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ
(продовження)
 характер
спілкування
учасників проекту і
взаємодопомога
один одному;
 ...
КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ
Повинен мати наступні характеристики:
 Бути методично грамотним;
 мати гарні організаторські якості;...
ФУНКЦІЇ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ
 Пошук учасників проекту;
 при необхідності консультування (за проханням
учасників проекту)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proekt

8,403 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Proekt

 1. 1. МЕТОД ПРОЕКТІВ
 2. 2. Основні напрямки сучасної системи освіти: Інтелектуальний і духовний розвиток особистості, формування критичного і творчого мислення. Набуття вміння працювати в колективі, використовувати інформаційні та телекомунікаційні технології, працювати з інформацією…
 3. 3. Сучасні тенденції освіти: Сучасна система освіти повинна бути побудована таким чином, щоб учні мали змогу через активне спілкування розвивати в себе навички мислення та аналізу, вміння співставляти різні точки зору, різні позиції, формулювати і аргументувати власну точку зору, спираючись на знання фактів, законів, закономірностей науки, на власне спостереження, свій та чужий досвід.
 4. 4. Узагальнений результат соціологічних досліджень за останні роки в країні показав, що: 50% учнів старших класів шкіл, маючи непогані результати навчання з багатьох предметів, не мають жодного уявлення, де ці знання їм знадобляться в житті. 20% вказують, що їхні знання пригодяться їм при трудовлаштуванні в інших країнах. 10% учнів говорять, що шкільні знання мало їм знадобляться в житті. 12% вказують, що батьки допоможуть застосувати шкільні знання в житті. І лише 8% учнів відзначають, що знання здобуті в школі знадобляться їм в житті і називають майбутню професію, де вони їх використають. 82% учнів назвали основною проблемою освіти авторитаризм, перевантаженість шкільних програм, зубріння та не цікавість шкільного матеріалу. Рівень сформованості умінь критичного мислення в Україні:
 5. 5. КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ В ОБЛАСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ Під компетентністю в області розв’язання проблем розуміється: «здатність учнів використовувати навчальні вміння для розв’язування міжпредметних реальних проблем, коли на перший погляд не можна визначити спосіб розв’язку. Вміння, необхідні для розв’язування проблеми, формуються в різних навчальних областях, а не тільки в рамках однієї із них – математичної, природничої чи мовної». (The Pisa 2003 Assessment Framework, OECD, 2003)
 6. 6. НАВЧАЛЬНІ УМІННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ:  Розуміти проблему (використовувати знання і практичні навички для розуміння інформації, поданої у вигляді тексту, диаграми, схеми, формули, таблиці, тощо, інтегрувати інформацію з різних джерел);  Характеризувати проблему (визначати змінні, присутні в проблемі і зв’язки між ними, будувати гіпотези, критично оцінювати інформацію);  Представляти проблему (розробляти форму представлення інформації, переходити з одної форми представлення до іншої);  Розв’язувати проблему (приймати рішення у відповідності з умовами проблеми, проводити аналіз системи, її планування для досягнення поставленої мети);  Думати над її розв’язанням (аналізувати отриманий розв’язок і при необхідності шукати додаткову інформацію, оцінювати результати, тощо);  Повідомляти про розв’язок проблеми (обирати форму представленя отриманого результату і донесення його до інших людей зрозумілою мовою).
 7. 7. МЕТОД ПРОЕКТІВ «Сукупність засобів, дій учнів в визначеній послідовності для досягнення поставленої задачі – розв’язання певної ПРОБЛЕМИ, значущої для учнів та оформленої в вигляді деякого кінцевого ПРОДУКТУ».
 8. 8. ДЛЯ ЧОГО ВЧИТЕЛЯМ ПОТРІБЕН МЕТОД ПРОЕКТІВ  Научити учнів самостійному, критичному мисленню.  Аргументувати, спираючись на знання фактів, закономірностей науки, робити обгрунтовані висновки.  Приймати самостійні аргументовані рішення.  Навчитись працювати в команді, виконувати різні соціальні ролі.
 9. 9. СУТНІСТЬ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ Проблемна ситуація Пошук способів розв’язку (висування гіпотез) ПРОБЛЕМА Дослідницька, пошукова діяльність Оформлення результатів Захист проекту Прогнозування нових проблем
 10. 10. ВЗАЄМОЗВ’ЗОК МЕТОДУ ПРОЕКТІВ З ІНШИМИ ОСОБИСТОЗОРІЄНТОВАНИМИ МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ Метод проектів Навчання в співробітництві Дискусії Рольові ігри Мозковий штурм Портфель учня
 11. 11. Проектна деяльність Дослідницькі Пошукові Науковий метод Дискусії эвристичні бесіди Мозгові атаки Рольові ігри Рефлексівні СОКУПНІСТЬ МЕТОДІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 12. 12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВМІННЯ, НЕОБХІДНІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТОДУ ПРОЕКТІОВ Інтелектуальні вміння критичного мислення Вміння з предметної області знань Сукупність відповідних компетентностей Ключові компетенції Комунікативні вміння Пошук інформації Осмислення Аналіз Синтез Оцінка Уміння сумісної діяльності Уміння дискутувати, приймати рішення Застосування
 13. 13. РІВНІ ПРОБЛЕМНОСТІ: Загальною основою для рівневого бачення проблемності є ступінь самостійної розумової діяльності учнів: Перший рівень відповідає проблемному викладенні навчального матеріалу вчителем. Другий рівень - це коли вчитель створює проблемну ситуацію і разом з учнями її розв’язує. Третій рівень передбачає, створення проблемної ситуації вчителем і самостійного розв’язання її учнями. Четвертий рівень засвідчує повну самостійність учня, який сам знаходить проблему, сам її вирішує, розв’язуючи на всіх етапах проблеми, питання які з’являються в ході дослідження.
 14. 14. Що таке критичне мислення?  По-перше критичне мислення - це мислення самостійне.  По-друге, інформація є відправним і зовсім не кінцевим пунктом критичного мислення. Знання створюють мотивацію, без якої людина не може думати критично.  По-третє, критичне мислення починаеться з постановки запитань і усвідомлення проблем, які потрібно розв’язати.  По-четверте, критичне мислення вимагає переконливої аргументації.  По-п’яте, критичне мислення є мислення соціальне. (Девід Клустер, США)
 15. 15. ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ Ознаки типологізації: Домінуючою в проекті є діяльність: дослідницька, пошукова, творча, рольова, прикладна. Проекти: - практично-зорієнтовані, - інформаційні, - творчі.
 16. 16. ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (продовження) Предметно-змістова область. Проекти: - моно-проект (в межах однієї області знань), - міжпредметний проект.
 17. 17. ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (ПРОДОВЖЕННЯ) Характер координації проекту: - проект з відкритою координацією, - проект із скритою (неявною) координацією. Характер контактів: • класний; • шкільний; • регіональний; • міжнародний.
 18. 18. ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (продовженя) Кількість учасників проекту: - індивідуальні, - парні, - групові. Термін проекту: - короткочасний, - довготривалий.
 19. 19. ЕТАПИ ПРОЕКТУ 1. Представлення проблемної ситуації: - вербально; - за допомогою відео; - за допомогою мультимедійних засобів. 2. Мозковий штурм. 3. Обговорення. 4. Висування гіпотези. 5. Визначення типу проекту. 6. Організація малих груп для співробітництва, розподіл ролей. 7. Обговорення в групах стратегії дослідження, джерел інформації, способів оформлення результатів.
 20. 20. ЕТАПИ ПРОВЕДННЯ ПРОЕКТУ (продвження) 8. Самостійна дослідницька, пошукова робота учнів у відповідності зі своїм завданням. 9. Проміжні обговорення, дискусії, збір і обробка даних (на уроках, в науковій спільноті, в творчих майстернях, в медіатеці). 10. Оформлення результатів проектної діяльності. 11. Захист проекту, опонентування, дискусія. 12. Висування, прогнозування нових проблем, що витікають з отриманих результатів. 13. Самооцінка, зовнішня оцінка.
 21. 21. Для:  збору різноманітних фактів, даних з різних регіонів;  проведення екологічних, соціологічних проектів;  створення спільних творчих продуктів;  організація спільних польових робіт, практичних експериментів;  спільне рішення актуальних проблем політики, культури, освіти;  спільна розробка туристичних маршрутів, тощо. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ (Веб 2.0)
 22. 22. ВИДИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Проектна діяльність На уроці В позаурочній діяльності Загальношкільний проект Телекомунікаційний проект
 23. 23. ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИЙ ПРОЕКТ Тема і проблема проекту Підпроблема 1 Підпроблема 2 Підпроблема 3 Координація Науково-практична конференція
 24. 24. КРИТЕРІЇ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТУ  Значимість і актуальність висунутих проблем, адекватність навчальної тематики;  Коректність методів дослідження, що використовується і методів обробки отриманих результатів;  активність кожного учасника проекту у відповідності з його індивідуальними можливостями;  колективний характер рішень, що приймаються.
 25. 25. КРИТЕРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ (продовження)  характер спілкування учасників проекту і взаємодопомога один одному;  необхідна і достатня глибина проникненя в проблему, використання знань з інших областей;  доказовість рішень, що приймаються, аргументованість тез, висновків, заключень;  эстетика оформлення результатів проекту;  уміння відповідати на запитання опонентів.
 26. 26. КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ Повинен мати наступні характеристики:  Бути методично грамотним;  мати гарні організаторські якості;  володіти навиками міжкультурного спілкування;  вміти встановлювати довірливі, відкриті, взіємоповажаючі відносини між учнями;  активно співробітничати в проектній діяльності;  володіти базисними навиками роботи в мережах;  вміти працювати з великими масивами інформації;  володіти новітніми телекомунікаційними технологіями.
 27. 27. ФУНКЦІЇ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ  Пошук учасників проекту;  при необхідності консультування (за проханням учасників проекту);  зв’язок з іншими організаціями, засобами масової інформації, спеціалістами, думки чи знання яких будуть необхідні учасникам проекту;  збір та розповсюдження інформації про учасників проекту;  стимулюваня учасників до самооцінки;  організація захисту і зовнішньої оінки проекту.

×