Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Team foundation server als perfecte tool voor scrum (TechDays 2013)

3,329 views

Published on

Scrum is een proces om complexe software te kunnen maken. Om Scrum te doen zijn in principe geen tools nodig. Echter, het maakt het wel een stuk makkelijker als dit wel wordt gedaan. Visual Studio ALM 2012 biedt vele mogelijkheden voor het ondersteunen van het Scrum proces. In deze sessie zullen de verschillende fases (Release Planning, Sprint Planning, Sprint, Review, Retrospective) van Scrum worden doorlopen en wordt stilgestaan bij de vraag hoe Team Foundation Server hierbij kan ondersteunen. Deze sessie gaat niet in op de details van het Scrum proces.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Team foundation server als perfecte tool voor scrum (TechDays 2013)

 1. 1. TFS als perfecte tool voorScrumRené van Osnabruggerenevo@delta-n.nl
 2. 2. About meRené van Osnabrugge
 3. 3. Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com
 4. 4. Agenda• Wat is Scrum ?• Wat is ALM en TFS ?• Scrum en TFS, een perfecte combinatie?• Q&A
 5. 5. Wat is Scrum?
 6. 6. Scrum is a framework for developing and sustainingcomplex products
 7. 7. Scrum in a nutshell
 8. 8. Scrum Elementen Roles Timeboxes Artifacts
 9. 9. Scrum Rollen Scrum Master Product Owner
 10. 10. Scrum Timeboxes• Release Planning• Sprint Planning• Sprint• Daily Scrum• Sprint Review• Sprint Retrospective
 11. 11. Scrum Artifacts
 12. 12. Wat is ALM ?
 13. 13. Product Lifecycle Sales Time
 14. 14. Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Application_lifecycle_management continuous process of managing the life of anApplication Lifecycle Management (ALM) is aapplication through governance, development and maintenance. ALM is the marriage of businessmanagement to software engineering made possible by tools that facilitateand integrate requirements management, architecture, coding, testing, tracking, and release management.
 15. 15. Visual Studio ALM
 16. 16. De perfecte combinatieForrester Research: November 2011 Global Agile Software Application Development Online Survey Gartner (June 2012)
 17. 17. Wat bevat het Scrum ProcessTemplate
 18. 18. EN DE REST?Source control | Builds | Epics | Teams | Releases | etc.
 19. 19. DE REST IS PROCES!
 20. 20. Het doen van Scrum Product Daily Scrum Backlog Sprint Sprint Potentially Backlog Shippable Increment
 21. 21. Product Daily ScrumBacklog Sprint Sprint Potentially Backlog Shippable Increment
 22. 22. Grooming the Backlog Product Backlog Acceptance Criteria • I can search for …. • I can pay with a …. • I can view and edit … It’s not “this is how to do it” it is “this is success”
 23. 23. Grooming the Backlog Product Backlog 3 8 5 3 Priority 8 1 5
 24. 24. Grooming the Backlog Product Backlog 3 8 5 3 5 8 1
 25. 25. Wat wordt er gedaan?• Aanmaken requirements• Opstellen acceptance criteria• Prioriteit bepalen• Verdelen over functionele deelgebieden• Release planning
 26. 26. Uitdagingen• Hoe zorg ik voor één view op de requirements?• Waar laat ik mijn eerste ideeën?• Hoe groepeer ik ideeën?• Hoe stel ik een release samen?• Hoe om te gaan met grote requirements?
 27. 27. Demo
 28. 28. Product Daily ScrumBacklog Sprint Sprint Potentially Backlog Shippable Increment
 29. 29. Sprint Planning – Part 1 Product Backlog Sprint Backlog 5 8 Goal ?? 5
 30. 30. Sprint Planning – Part 1 Product Backlog Sprint Backlog
 31. 31. Sprint Planning – Part 2 Product Backlog Sprint Backlog
 32. 32. Sprint Planning – Part 2 Product Backlog Sprint Backlog TOO BIG!
 33. 33. Sprint Planning – Part 2 Product Backlog Sprint Backlog Commit ! (forecast)
 34. 34. Wat wordt er gedaan?• Opstellen sprint goal• Verdelen PBI over sprint• Uittaken van PBI• Planning Poker• Capaciteitsplanning• Committeren aan sprint goal
 35. 35. Uitdagingen• Waar laat ik mijn sprint goal?• Hoe verdeel ik werk in sprints?• Hoe kan ik zien wat er in een sprint past?• Hoe kan ik een PBI opsplitsen?• Hoe zie ik of ik voldoende capaciteit heb?
 36. 36. Demo
 37. 37. Product Daily ScrumBacklog Sprint Sprint Potentially Backlog Shippable Increment
 38. 38. The Sprint Product Backlog Sprint Backlog
 39. 39. The Sprint Product Backlog Sprint Backlog
 40. 40. The Sprint Product Backlog Sprint Backlog
 41. 41. The Sprint Product Backlog Sprint Backlog
 42. 42. Wat wordt er gedaan?• Daily standup• Taken oppakken/afmelden• Code inchecken• Testen
 43. 43. Uitdagingen• Hoe meet ik voortgang?• Waar laat ik mijn test cases?• Hoe zorg ik dat mijn testers beschikken over de laatste versie?• Hoe manage ik voortgang op mijn PBI?• Hoe ga ik om met verschillende feature teams?
 44. 44. Demo
 45. 45. RI RI RI B FI FI FI RI FI FI FI RIB FI B FI FI B B FI B FI B B FI FI B
 46. 46. Product Daily ScrumBacklog Sprint Sprint Potentially Backlog Shippable Increment
 47. 47. Sprint Review Product Backlog Sprint Backlog
 48. 48. Wat wordt er gedaan?• Demonstratie van de increment• Bespreken afgelopen sprint. Wat is er bereikt ?• Bespreken volgende sprint. Wat gaan we doen ?• Opleveren van de increment
 49. 49. Uitdagingen• Hoe verkrijg ik de increment?• Hoe ga ik om met Unfinished work?• Hoe bewaar ik de feedback?
 50. 50. Sprint Review
 51. 51. Demo
 52. 52. The Retrospective Product Backlog Sprint Backlog What worked? What didn’t work? What should we change?
 53. 53. Velocity Product Backlog Velocity Sprint 1: 13 Sprint 2: 15 Sprint 3: 12 Sprint 4: 18
 54. 54. Wat wordt er gedaan?• Proces bespreken. Wat ging goed/wat ging minder goed? – TimeLine – Emotional Seismograph• Definition of Done aanpassen?
 55. 55. (Emotional) Timeline
 56. 56. Uitdagingen• Waar staat mijn Definition of Done?• Waar bewaar ik de Retrospective?
 57. 57. Demo
 58. 58. Vragen / Opmerkingen

×