Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scrum round table the perfect user story

1,005 views

Published on

De Scrum Round Table van 9 oktober met als thema: “The Perfect User Story” gaat over het Refinement proces.
In deze Scrum Round Table gaan we in het eerste deel interactief op zoek naar de perfecte user story. Wat maakt een user story perfect? Wie bepaalt het de inhoud van de story? Is het De Product Owner of de senior developer? Of heeft speelt de tester een doorslaggevende rol? Aan de hand van voorbeelden, enkele theorieën en begeleiding van de Delta-N Scrum Masters René van Osnabrugge en Jasper Gilhuis gaan we op zoek naar antwoorden. In het tweede gedeelte zullen we door middel van discussie en het uitwisselen van ervaringen en ideeën samen tot een aanpak voor die perfecte user story komen!

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scrum round table the perfect user story

 1. 1. Scrum RoundTable The Perfect User Story
 2. 2. About usRenévan Osnabrugge & Jasper Gilhuis www.roadtoalm.com @renevo renevo@delta-n.nl www.jaspergilhuis.nl @jaspergilhuis jasperg@delta-n.nl
 3. 3. Who are you? Please introduce yourself Organization Role Involvement with Scrum 4
 4. 4. Feedback Board
 5. 5. Agenda Welcome14:45 –15:00 ALM Questionnaire User Story Game15:00 –16:00 Introduction Game Discussion16:00 –16:45 Retrospective16:45 –17:00 Closure17:00 –17:30
 6. 6. Waarom definiëren we stories? Vastleggen van wensen van de Product Owner Input voor het ontwikkelteam Het is het communicatiemiddel voor een succesvol team
 7. 7. Waar bestaan storiesminimaal uit? Een duidelijke titel Een korte beschrijving met bijvoorbeeld achtergrond info Notities van de overleggen tussen Product Owneren Dev Acceptatie criteria waaraan de requirementmoet voldoen
 8. 8. Notatievorm Story based: As a [user] I want to be able to [….]in order to [….] Benoemde rol: Wiedoetdit? Benoemde actie: Watis de value? Benoemhet doel: Waaromwilje dit?
 9. 9. Gevaarvan het waarom Alseenbezoekerwilikeenboekkopenom tekunnenlezen
 10. 10. Business Value van de story Goal: What is the desired outcome? Metrics: What are the measures of success? Customers: Who wants this? BigPicture: What is the big picture? SolutionDetails: What are possible solutions? Alignment: How does this align with the strategy canvas? Hoe en waaromhelpthet jouworganisatie/ product?
 11. 11. Eenbezoekervan de website moetgetriggerdwordenom de huidigeaanbiedingtebekijkenalsdezekiestvooreencategory omdatwe op aanbiedingengoedemargeshebben Goedvoorbeeld
 12. 12. Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Scalable, Testable Waar moeten stories aan voldoen?
 13. 13. RefinementProcess Sprint + 1 Sprint + 2 Sprint Sprint + n Alldetaillsknown, item committed Alldetaillsknown, item approved Feature withallPBI’sknown Feature know, notPBI details known Feature know, onlytitleson PBI Feature tiltlesknown
 14. 14. Valkuil Description veld bevat1 regel met verwijzingnaarvolledigfunctioneel/ technischontwep Watervalaanpakvoorhet opstellenvan de requirements Tot op regel niveauin bestandaangegevenwatergewijzigdmoetworden Vaststellingvan het hoe i.p.v. wat
 15. 15. Game Story Writing Practice Vorm3 groepen Schrijf5 perfect user stories voorBol.com Schrijf5 perfect user stories voorKLM Timebox30 minuten Beoordeelde stories Plakindividueelpost-it(s) met commentaar/opmerking/verbetering Timebox10 minuten
 16. 16. Besprekenvan de opmerkingen Watis ernodigom julliestories perfect temaken? Discussion
 17. 17. Ervaringvan de middag, opmerkingen, toevoegingen, onderwerpvoorde volgenderound table Retrospective
 18. 18. Thank you! See you next time! Donderdag15 januari2015
 19. 19. About Delta-NMicrosoft Partner Delta-N BVVolg ons: Laan van Waalhaven 450Twitter: https://twitter.com/DeltaNBV2497 GR Den HaagFacebook: www.facebook.com/pages/Delta-N-BV085 –487 52 00Blogs:www.delta-n.nl/blogs-medewerkers info@delta-n.nlLinkedin: www.linkedin.com/company/delta-nwww.delta-n.nlSlideshare: www.slideshare.net/deltanbv
 20. 20. 5 slagvaardige units SharePoint Development Dynamics IT Pro -CRM -CRM Online -Nav -Integratie -Mobile CRM -Office 365 -IT Infra-Cloud-Windows -Windows Intune -Beheer & support -Scrum & agile -Visual Studio -TFS migratie -TFS Support -Workshops & training -Projecten -Detachering-Maatwerk -Mobile-Apps -Windows Azure -Beheer -Ontwikkeling -Infrastructuur-Consultancy -Vormgeving -Enterprise Social-Applicaties - ALM

×