Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GDPR en Cloud security

189 views

Published on

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR), oftewel Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe Europese privacywet is van toepassing op bedrijven van elke omvang en binnen alle branches. De wet stelt strikte eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en is bedoeld om privacyrechten te waarborgen en beveiligen. Vanaf de ingangsdatum zijn organisaties die data verzamelen en opslaan verplicht om deze informatie volgens de GDPR-richtlijnen te beveiligen. Wie daar niet aan voldoet riskeert grote boetes.
Bent u klaar voor de GDPR?
Bent u al begonnen met de voorbereidingen om voor 25 mei 2018 GDPR compliant te zijn? Het GDPR-traject stelt u mogelijk voor een hoop uitdagingen. Gelukkig bieden Microsoft Cloud oplossingen zoals Office 365, EM+S en Windows 10 vele functies die u helpen om de maatregelen te nemen die nodig zijn.
Tijdens dit webinar gaan we vooral in op hoe Microsoft oplossingen u kunnen helpen om GDPR-compliant te worden.

Published in: Business
  • Be the first to comment

GDPR en Cloud security

  1. 1. Helderheid en consistentie verschaffen voor de bescherming van persoonlijke data Verbeterde persoonlijk privacy Vergrote verplichting gegevensbescherming Verplichte melding datalekken Significante straffen voor non-complience De General Data Protection Regulation (GDPR) legt nieuwe regels op aan organisaties die goederen en diensten bieden aan mensen in de Europese Unie (EU), of organisaties die gegevens verzamelen en analyseren die in verband staan met EU-ingezetenen, los van waar die gegevens staan opgeslagen. Microsoft gelooft dat de GDPR een belangrijke stap is voor verheldering en verbetering van individuele privacy rechten.
  2. 2. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor GDPR? Persoonlijke privacy Controle en notificaties Transparant beleid IT en training Organisaties dienen: • Privacy medewerkers te trainen • Data beleid bij te werken en te auditen • Een functionaris gegevens bescherming aan te wijzen (indien nodig) • GDPR compliant contracten met leveranciers op te stellen Organisaties moeten: • Persoonsgegevens adequaat beschermen • Datalekken melden bij de autoriteiten • Toestemming vragen voor het verwerken van gegevens • Vastleggen hoe gegevens worden verwerkt Individuen hebben het recht op: • Toegang tot persoonlijke data • Het corrigeren van fouten in persoonlijke data • Verwijdering van gegevens • Bezwaar tegen verwerking van persoonlijke gegevens • Exporten van gegevens Organisaties zijn verplicht: • Kennis te geven van het verwerken van persoonsgegevens • Het doel van de gegevensverwerking vast te leggen • Beleid rondom opslag en retentie vast te leggen
  3. 3. Aan de orde van de dag…
  4. 4. Login Toegang Data
  5. 5. Laan van Waalhaven 450, 2497 GR Den Haag 085 – 487 52 00 | info@delta-n.nl | www.delta-n.nl

×