Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rynek pracy z perspektywy
pracownika – Polska na tle Europy
Na podstawie badania Deloitte
“Voice of the Workforce in Europ...
O BADANIU
Rynek pracy z perspektywy pracownika stał się
przedmiotem badania, jakie firma Deloitte
przeprowadziła w sierpni...
© 2019. Deloitte Polska 3
Procent osób w wieku 55-64
aktywnych zawodowo
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
20...
© 2019. Deloitte Polska 4
Procent osób aktywnych zawodowo
w Unii Europejskiej wg. wieku
*Żródło: Eurostat.
70%
67%
64%
61%...
© 2019. Deloitte Polska 5
Preferencja do aktywności zawodowej:
do którego roku życia planujesz być
aktywna/aktywny zawodow...
© 2019. Deloitte Polska 6
Preferencja formy
zatrudnienia
0% 20% 40% 60% 80%
Inne
Freelancing
Nie pełny etat
Mieszanka prac...
© 2019. Deloitte Polska 7
Preferencje zatrudnienia
wg. wieku
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Pełny etat Nie pełny etat ...
© 2019. Deloitte Polska 8
Czynniki decydujące o
atrakcyjności miejsca pracy
Wynagrodzenie Bezpieczeństwo i
stabilność zatr...
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyj...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rynek pracy z perspektywy pracownika – Polska na tle Europy | Na podstawie badania Deloitte “Voice of the Workforce in Europe” 2019

967 views

Published on

Zmiany na rynku pracy spowodowane starzeniem się społeczeństwa i rozwojem technologii będą widoczne już w ciągu najbliższej dekady. Wzrośnie poziom zatrudnienia osób starszych, a pracodawcy będą musieli dostosować warunki pracy do ich potrzeb. Według autorów raportu firmy doradczej Deloitte „Voice of the Workforce in Europe” czynnikami motywującymi Europejczyków do pracy są wyższe wynagrodzenie, elastyczne
i alternatywne formy zatrudnienia, a także jasno określone cele rozwojowe i zaufanie współpracowników. Najbardziej cenią oni bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia. Z kolei dla pracowników w Polsce ważniejsze są czynniki finansowe.
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/starsi-pracownicy-szansa-dla-rynku-pracy.html?nc=1

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Rynek pracy z perspektywy pracownika – Polska na tle Europy | Na podstawie badania Deloitte “Voice of the Workforce in Europe” 2019

  1. 1. Rynek pracy z perspektywy pracownika – Polska na tle Europy Na podstawie badania Deloitte “Voice of the Workforce in Europe” 2019
  2. 2. O BADANIU Rynek pracy z perspektywy pracownika stał się przedmiotem badania, jakie firma Deloitte przeprowadziła w sierpniu 2018 roku na terenie Europy. Badanie objęło ponad 15 000 respondentów z dziesięciu krajów Europy, t.j.: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Badanie było prowadzone online, a dobór próby obejmował osoby powyżej 25 r.ż. aktywne zawodowo (zarówno pracujące, jak i szukające pracy, wszystkie określone w badaniu jako osoby pracujące/pracownicy). Struktura demograficzna próby odzwierciedlała strukturę siły roboczej w danym kraju. Dane są własnością Deloitte University EMEA CVBA, dlatego cytowanie ich wymaga powołania się na Deloitte oraz podlinkowania do strony raportu, który powstał na podstawie badania: “Voice of the Workforce in Europe” 2019 www.deloitte.com/insights/voice-of-the-workforce *Żródło: Badanie Deloitte: Rynek pracy z perspektywy pracownika. Rozmiar próby badawczej w podziale na kraje 2,000 1,500 1,000
  3. 3. © 2019. Deloitte Polska 3 Procent osób w wieku 55-64 aktywnych zawodowo 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Unia Europejska* Polska *Żródło: Eurostat.
  4. 4. © 2019. Deloitte Polska 4 Procent osób aktywnych zawodowo w Unii Europejskiej wg. wieku *Żródło: Eurostat. 70% 67% 64% 61%63% 71% 77% 74% 34% 39% 49% 62% 1995 2002 2010 2017 35-49 50-7415-34
  5. 5. © 2019. Deloitte Polska 5 Preferencja do aktywności zawodowej: do którego roku życia planujesz być aktywna/aktywny zawodowo* 23% 77% 34% 66% przed 65 r.ż chociaż do 65 r.ż. Polska Europa* *pytanie zadawane tylko osobom od 50 r.ż. *Próba badania: ponad 15 000 osób z dziesięciu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii , Na podstawie raportu Deloitte: Voice of the Workforce in Europe.
  6. 6. © 2019. Deloitte Polska 6 Preferencja formy zatrudnienia 0% 20% 40% 60% 80% Inne Freelancing Nie pełny etat Mieszanka prac Samozatrudnienie z pracownikami Pełny etat Polska Europa* Własna działalność z pracownikami Łączenie różnych form zatrudnienia Niepełny etat Pełen etat *Próba badania: ponad 15 000 osób z dziesięciu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii , Na podstawie raportu Deloitte: Voice of the Workforce in Europe.
  7. 7. © 2019. Deloitte Polska 7 Preferencje zatrudnienia wg. wieku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Pełny etat Nie pełny etat Samozatrudnienie z pracownikami Mieszanka prac Freelancing Inne Polacy poniżej 35 r.ż Polacy powyżej 35 r.ż Respondencji poniżej 35 r.ż w Europie* Respondencji powyżej 35 r.ż w Europie* *Próba badania: ponad 15 000 osób z dziesięciu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii , Na podstawie raportu Deloitte: Voice of the Workforce in Europe. Własna działalność z pracownikami Łączenie różnych form zatrudnienia Niepełny etatPełen etat
  8. 8. © 2019. Deloitte Polska 8 Czynniki decydujące o atrakcyjności miejsca pracy Wynagrodzenie Bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia Jasno i dobrze określone cele rozwojowe Zaufanie w miejscu pracy 89% 85% 84% 87% 82% 80%81% 84% 79% 81% Poczucie celowości 79% 88% Jasno określony zakres odpowiedzialności 30% 85% Zgodność z osobistymi wartościami Możliwość rozwijania umiejętności Jasno określone możliwości rozwoju Kompetentni przełożeni Możliwość rozwiązywania złożonych problemów Akceptacja społeczna Elastyczne godziny pracy Różnorodność w miejscu pracy Elastyczność w zakresie zadań i sposobu pracy Kierowanie swoją pracą Kierowanie zespołem 70%60%50%40% POZOSTAŁE CZYNNIKI KLUCZOWE CZYNNIKI Polska Europa* *Próba badania: ponad 15 000 osób z dziesięciu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii , Na podstawie raportu Deloitte: Voice of the Workforce in Europe.
  9. 9. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 264 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują. W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Deloitte sp. z o.o.), Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S. A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2200 profesjonalistów z Polski i zagranicy. © 2019 Deloitte Polska.

×