Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rynek fitness w Polsce i Europie 2018 - Prezentacja

4,793 views

Published on

Więcej: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Rynek-fitness-w-Polsce-rosnie-dzieki-firmowym-kartom-sportowym.html

Moda na bycie fit nie mija. Beneficjentami tego trendu są również kluby fitness w Europie. Obecnie należy do nich już 60 mln osób, czyli o 4 proc. więcej niż rok temu. Przychody klubów wyniosły w 2017 roku 26,6 mld euro. Jak wynika z piątej edycji raportu „The European Health & Fitness Market 2018”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z organizacją EuropeActive rozdrobniony polski rynek usług fitness w kolejnych latach powinien dalej się rozwijać i konsolidować. Do klubów, których liczba na koniec ub. roku wyniosła ponad 2,6 tys., uczęszcza już 2,91 mln Polaków, jednak procent społeczeństwa jaki odwiedza kluby pozostaje nadal poniżej poziomu obserwowanego w Europie Zachodniej.

Published in: Sports
 • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Rynek fitness w Polsce i Europie 2018 - Prezentacja

 1. 1. „European Health & Fitness Market Report” Prezentacja wyników badania Śniadanie prasowe, Warszawa, 18 kwietnia 2018 r.
 2. 2. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 2 Agenda Metodologia Europejski rynek fitness Polski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie M&A Wnioski
 3. 3. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 3 Raport został przygotowany przez EuropeActive i oddział Deloitte w Niemczech na podstawie danych za 2017 rok. Jest to piąta edycja raportu „European Health & Fitness Market”. Analizowane kraje (19): Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Turcja, Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rosja oraz Ukraina. Szeroka definicja klubu fitness: Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które posiada sprzęt do treningu wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc) i do budowy kondycji fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami tętna, serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością korzystania z niego na zasadach stałego płatnego miesięcznego członkostwa jak i jednorazowego płatnego wejścia. Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca tylko jeśli mieszczą się one w w/w definicji, czyli jeśli posiadają sale ze sprzętem do uprawiania fitness. EuropeActive (wcześniej znana pod nazwą European Health & Fitness Association - EHFA) to organizacja non-profit, która powstała w roku 1996. Jest ważnym głosem w dyskusji pomiędzy europejskim sektorem health & fitness a głównymi instytucjami UE. Misją EuropeActive jest dążenie do promocji aktywności fizycznej oraz doprowadzenie do sytuacji, w której więcej osób jest aktywnych sportowo w sposób regularny („MORE PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE OFTEN”) – wszystko dzięki funkcjonalnej synergii w działaniu wszystkich podmiotów tego sektora. Metodologia
 4. 4. 2018 Deloitte Europejski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie M&A WnioskiPolski rynek fitness
 5. 5. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 5 Od 2014 roku europejski rynek fitness wzrastał średnio o 3,7% rocznie Przychody europejskiego rynku fitness (mld EUR) 0 15 5 10 30 25 20 2016 201720152014 26,6 3,7% Uwaga: Szacowany wzrost rynku w stałej walucie. CAGR
 6. 6. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 6 Wartość całego rynku w 2017 r. wyniosła 26,6 mld Euro. Prawie czteroprocentowy wzrost przychodów w porównaniu do 2016 r. Pięć wiodących krajów generuje ok. 65% całej wartości przychodów europejskiego rynku fitness. Sektor fitness w Europie – państwa o dominującym znaczeniu to Niemcy i Wielka Brytania Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby (mln Euro) 5,200 5,084 2,513 2,245 2,235 1,346 872 866 853 848 4,532 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 3% 3% 83% rynku europejskiego 17% + 3,0% + 6,8% + 2,0% + 1,3% + 2,9% + 1,6% n/a+ 0,9% + 4,9% + 3,4% Uwaga: Przyrosty wyliczone na podstawie przychodów w walutach lokalnych.
 7. 7. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 7 Zakładając coroczny wzrost liczby członków o 4,0%, w 2025 roku z klubów fitness w Europie może korzystać 80 mln osób Przewidywany wzrost liczby członków klubów fitness dla rynku europejskiego w latach 2017-2025 (mln) Źródło: EuropeActive, analiza Deloitte. 57.7 60,0 81.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2016 2017 2025 +4% +4%
 8. 8. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 8 W 2017 r. zaobserwowano czteroprocentowy wzrost liczby członków klubów fitness wobec przeszło trzyprocentowego wzrostu liczby klubów Europa - kluczowe przyczyny wzrostu rynku +3,8% +4,0% -0,2% +3,2% +0,7% Przychody ogółem 26,6 mld € (bez VAT) Liczba członków 60,0 mln Przychody na osobę* 36,9 €/ mies. (bez VAT) Liczba klubów 59 055 Liczba członków na klub 1 016 *) Uwzględnia m.in. cenę karnetu, sprzedaż odżywek, wynajem powierzchni.
 9. 9. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 9 Europa: Spadek średnich przychodów na osobę na wielu rynkach, przy jednoczesnym wzroście liczby członków per klub Zmiany w obszarze kluczowych czynników rozwoju rynku w roku 2017 na najważniejszych rynkach europejskich (r./r.) 3.5% 4.6% 5.0% 1.9% 2.6% 1.6% 5.4% 3.8% 0% 2% 4% 6% 1.7% 0.5% (0.4%) 1.3% 0.8% (0.4%) 1.1% 0.5% (0.9%) -2% 0% 2% Zmiana liczby klubów Zmiana liczby członków per klub Zmiana średnich przychodów na osobę (2.2%) 1.7% (2.5%) 0.2% (0.5%) (1.7%) (1.0%) 0.5% -4% -2% 0% 2% 0.0% 0.0% Źródło: EuropeActive, analiza Deloitte. Niemcy UK Francja Włochy Hiszpania Holandia Polska Szwajcaria Szwecja Niemcy UK Francja Włochy Hiszpania Holandia Polska Szwajcaria Szwecja Niemcy UK Francja Włochy Hiszpania Holandia Polska Szwajcaria Szwecja
 10. 10. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 10 Wskaźnik penetracji w 2017 r. dla całej Europy Liczba użytkowników klubów do wielkości populacji 17% - 21% 5% - 9% 10% - 15% Mniej niż 5% 7,5% 7,0% 8,0% 7,6% 2017 7,3% 2016 Europa: Kraje skandynawskie i Holandia z najwyższym wskaźnikiem penetracji Żródło: EuropeActive, analiza Deloitte. Analizowane kraje w raporcie: 7.3% 7.6%
 11. 11. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 11 Źródło: Analiza Deloitte. Niemcy UK Francja Włochy Hiszpania Rosja Polska Holandia Szwecja Turcja 10 610 9 720 5 710 5 320 5 200 3 000 2 910 2 900 2 140 1 950 TOP 10 największych rynków w Europie wg. liczby członków klubów Średni ważony wskaźnik penetracji (liczba użytkowników klubów fitness do wielkości populacji danego kraju) w badanych państwach wynosi 8,0%, dla całej Europy 7,6%. Niemcy i Wielka Brytania liderami pod względem liczby klubowiczów. Rosja i Turcja z największym potencjałem wzrostu liczby członków klubów fitness. Holandia i Szwecja z największym średnioważonym wskaźnikiem penetracji. liczba członków klubów (tys.) Wskaźnik penetracji (%) 2.4% 21.4% 17.0% 7.7% 2.0% 11.2% 8.8% 8.5% 14.8% 12.9%
 12. 12. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 12 „Które kluczowe trendy mają największy wpływ na rozwój rynku fitness?” Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród międzynarodowego grona ekspertów (1 = brak, 5 = bardzo duży) 1,8 2,2 2,3 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 4,0 21 50 3 4 Wearables Zajęcia grupowe Trening funkcjonalny Butiki/ mikrokluby Pilates Trening personalny (małe grupy) Indoor cycling Trening personalny (1-on-1) Kluby z niskiego segmentu cenowego (budget) Trening online Kluby dla kobiet EMS Oferta premium/ kluby luksusowe Joga Aplikacje
 13. 13. 2018 Deloitte Europejski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie M&A WnioskiPolski rynek fitness
 14. 14. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 14 Polska - kluczowe przyczyny wzrostu rynku + 0,9% +2,6% +1,5% +1,1% Przychody ogółem (bez VAT) 3,710 mld PLN (872 mln Euro) Liczba członków 2,910 mln Przychody na osobę 25 EUR (bez VAT) 106 PLN / mies. Liczba klubów 2 600 Liczba członków na klub 1 119 Niska cena karnetu przyczynia się do zwiększenia bazy klientów. Opłata członkowska w ostatnich latach nieznacznie maleje. Opłata członkowska 27,9 EUR (z VAT) 119 PLN/ mies. Inne przychody na os. -1,7%
 15. 15. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 15 Raport edycja 2017 (dane na dzień 31.12.2016) Raport edycja 2018 (dane na dzień 31.12.2017) Średnia dla krajów objętych badaniem (raport edycja 2018) Ludność 38 mln 38 mln Liczba osób w wieku 15+ 32,3 mln 32,3 mln Jaki procent osób uprawia sport* 28,0% 28,0% 42,5% Jaki procent osób jest użytkownikiem klubu fitness (penetracja rynku) 7,5% 7,7% 8,0% Liczba klubowiczów 2,835 mln 2,910 mln Liczba klubów 2 560 2 600 Ile członków przypada na jeden klub 1 107 1 119 1 068 Osoby aktywne sportowo per klub* 4 153 4 089 4 110 Łączne przychody klubów (bez VAT) w Euro 842 mln 872 mln Łączne przychody klubów (bez VAT) w PLN 3,676 mld 3,710 mld Średnia miesięczna cena karnetu z VAT (wynikająca z cennika): Euro 27,7 27,9 39,7 PLN 121*** 119** Polski rynek fitness w liczbach Przychody klubów w 2017 r. pozostają na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu do 2016 roku (+ 0,9%). Wzrost liczby osób uczęszczających do klubów fitness. Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie rynku jest znaczne. Bardzo popularnym modelem w Polsce są programy pracownicze, a liderem na rynku jest Benefit Systems (blisko 1 mln użytkowników w Polsce i zagranicą na koniec 2017 r.). Coraz większe znaczenie operatorów kart tj. MultiSport (Benefit Systems), Be Active, Go Fit (OK System). *) Zgodnie z UE Eurobarometr „Sport i Aktywność Fizyczna”, 2018 r. **) 1 € = 4,26 PLN (średnioroczny kurs za 2017 r.); 1 € = 4,36 PLN (średnioroczny kurs za 2016 r.)
 16. 16. 2018 Deloitte Europejski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie M&A WnioskiPolski rynek fitness
 17. 17. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 17 • McFIT Group posiada największą bazę członków (1 730 000 os.). • David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (483 mln Euro). • Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (1 146 Euro). Top 10 operatorów fitness w Europie wg. przychodów 159 167 217 307 326 347 349 356 388 483 clever fit Fitness World PureGym* Nuffield Health Basic-Fit McFIT Group Health & Fitness Nordic Virgin Active Migros Group David Lloyd Leisure * Brytyjska sieć klubów fitness. 256 351 235 916 214 201 623 1,146 832 833 620,000 476,000 923,000 335,000 1,520,000 560,000 311,000 466,000 580,000 Łączne przychody w 2017 r. (mln Euro) Liczba członkówRoczne średnie przychody na osobę (Euro; bez VAT) 1 730 000
 18. 18. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 18 W ostatnich latach wzrost liczby członków wśród wiodących operatorów w Europie wynikał przede wszystkim ze wzrostu użytkowników wśród klubów budżetowych Wzrost liczby członków, u czołowych 30 europejskich operatorów, w podziale na segmenty (mln osób) Inne Kluby z niskiego segmentu cenowego (eng. budget) 5.2 5.8 4.9 8.3 15 12 6 3 9 0 2014 10,1 +3.4 +0.6 14,1 2017 +0,6 +3,4 CAGR 4% 19% 5,2 5,8 4,9 8,3
 19. 19. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 19 Sześciu wiodących operatorów budżetowych w Europie przyczyniło się do wzrostu liczby członków o ponad 2,6 mln w latach 2014-2017 Wzrost członkostwa (w tys. osób) 1 800 2015 20162014 600 400 2017 200 0 1 000 800 1 200 1 600 1 400 FitX McFIT Group The Gym Group Pure Gym* clever fit Basic-Fit Wzrost 2014 r. – 2017 r. +430 +739 +314 +503 +275 +388 Źródło: EuropeActive, analiza Deloitte, informacje podawane przez kluby. * Brytyjska sieć klubów fitness.
 20. 20. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 20 Calypso* 44 Pure Jatomi 37 Mrs. Sporty* 40 Fitness 24Seven 12 Fabryka Formy 20 Zdrofit* 17 S4 Fitness Club 16 Fitness Academy 17 Fitness World 14 CityFit 13 Polski rynek fitness – główni operatorzy z największą liczbą klubów (stan na 31.12.2017 r.) +7 +2 +3 +3 Energy Fitness 16 +1 +4 +5 Fitness Platiunium 12 -5 +3 +3 *Uwaga: W pełni lub częściowo w ramach działalności franczyzowej. Główni operatorzy typu „mikro kluby” (micro-club)
 21. 21. 2018 Deloitte Europejski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie M&A WnioskiPolski rynek fitness
 22. 22. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 22 Transakcje M&A w branży fitness w 2017 r. Z pośród 20 odnotowanych transakcji M&A, 12 dotyczyło zakupu dokonanego przez inwestorów strategicznych, co implikuje istnienie trendu konsolidacyjnego na rynku Liczba transakcji z podziałem na kategorie inwestorów 5 3 5 12 12 6 2 Inwestorzy strategiczni Inwestorzy finansowi Założyciele / inwestorzy prywatni Inwestorzy strategiczni IPO/ Inwestorzy prywatni Strona sprzedająca Strona nabywcza Inwestorzy finansowi • W 2017 r. na rynku fitness (w krajach objętych badaniem) odnotowano 20 istotnych transakcji (vs. 17 w 2016 r. oraz po 19 w latach 2015 i 2014). • Większość transakcji dotyczyła prywatnych właścicieli / założycieli sprzedających swoje biznesy inwestorom strategicznym. • W 2017 roku odnotowano także przeprowadzone z sukcesem IPO.
 23. 23. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 23 M&A w sektorze – postępująca konsolidacja Kontynuacja konsolidacji – inwestorzy strategiczni zwiększają swoje udziały w rynku lub rozwijają się w nowych lokalizacjach/ podsektorach poprzez przejęcia. Spośród głośniejszych transakcji w 2017 roku warto wskazać zakup: • 14 klubów Virgin Active przez David Lloyd Leisure oraz zakup wszystkich 12 klubów Virgin Active na półwyspie Iberyjskim przez Holmes Place. • Fit Heaven, FitBudget Holding, California Fitness przez Let’s Go Fitness, którego właściciel (fundusz Afinum) według doniesień prasowych planuje sprzedaż biznesu w roku 2018. • 18 klubów Lifestyle Fitness z niskiego segmentu cenowego przez notowaną na giełdzie The Gym Group. Obserwuje się rozwój sieci fitness pozyskujących kapitał z emisji publicznych. Po debiutach giełdowych The Gym Group i Basic-Fit w poprzednich okresach, spółka Actic Group z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną, a następnie zakupiła 9 klubów od Ma Battre w Szwecji oraz planuje dalszy rozwój międzynarodowy, przede wszystkim w Niemczech. Aktywność graczy finansowych w branży utrzymuje się na wysokim poziomie. • Spośród zrealizowanych w 2017 roku transakcji, sześciokrotnie nabywcą byli inwestorzy finansowi. • Pomimo relatywnie wysokiej liczby transakcji w roku 2017, w ani jednym przypadku nie odnotowano zakupu przedsiębiorstwa z branży fitness od inwestora strategicznego do inwestora finansowego. • Wśród najciekawszych transakcji z udziałem private equity wymienić można zakup: • Pure Gym przez Leonard Green & Partners, jako alternatywna dla IPO w trudnych warunkach brytyjskiego rynku kapitałowego, • kontrolnego pakietu obecnego w Polsce duńskiego Fitness World przez Kirkbi, • kontrolnego pakietu hiszpańskiej spółki Sidecu S.A. (Supera) przez fundusz Portobello Capital. W Polsce najbardziej aktywnym integratorem rynku fitness w roku 2017 był Benefit Systems S.A., który jest dostawcą kart MultiSport umożliwiających pracownikom przedsiębiorstw dostęp do 4 tys. obiektów sportowych. W 2017 roku spółka dokonała m.in. akwizycji 9 klubów pod markami Platinium oraz Smart Gym w Małopolsce i na Śląsku, ogłosiła iż zawarła warunkowe porozumienie zakupu 14 klubów pod marką Fitness Club S4 w Warszawie oraz wykonała działania zmierzające do zwiększenia swego zaangażowania w sieci Zdrofit, Fabryka Formy oraz Calypso Fitness.
 24. 24. 2018 Deloitte Europejski rynek fitness Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie M&A WnioskiPolski rynek fitness
 25. 25. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 25 Wnioski - Europa Łączna wartość rynku w 2017 roku wyniosła 26,6 mld EUR, wzrost r./r. o 3,8%. Liczba klubów 2016 vs 2017 wzrosła o ponad 3% (3,2%) do 59 055. Konsolidacja rynku postępuje. W 2017 r. na rynku fitness (w krajach objętych badaniem) odnotowano 20 istotnych transakcji (vs. 17 w 2016 r. oraz po 19 w latach 2015 i 2014). Zainteresowanie przedsiębiorstwami z sektora wykazywali zarówno inwestorzy strategiczni, jak i finansowi. Operatorzy budżetowi (low-cost) są głównym motorem obecnego wzrostu rynku w Europie. Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła r./r. o 4,0% osiągając 60 mln osób na koniec 2017 r. Przewiduje się, że w roku 2025 liczba członków w Europie osiągnie 80 mln osób. 10 wiodących krajów posiada 83% udział w całym rynku europejskim. Polska jest siódmym w kolejności krajem w grupie państw z największymi udziałami w rynku europejskim. McFIT Group posiada największą liczbę klubowiczów (1 730 000 os.). David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (483 mln Euro). Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (1 146 Euro).
 26. 26. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 26 Wnioski - Polska Polski rynek fitness jest nadal w istotnym stopniu rozdrobniony, obserwuje się jednak postępującą konsolidację wśród wiodących sieci fitness oraz coraz aktywniejszą penetrację rodzimego rynku przez zagranicznych graczy takich jak CityFit, Fitness 24Seven, Mrs. Sporty, McFit. W 2017 roku istotnych inwestycji na polskim rynku fitness dokonywał głównie Benefit Systems S.A. Od kilku lat na polskim rynku daje się zaobserwować wzrost znaczenia klubów z dolnej części średniego oraz z dolnego segmentu cenowego. Polski klient wrażliwy cenowo. Z uwagi na relatywnie wysoką elastyczność cenową przeciętnego klienta w Polsce, rosnącą konkurencję jak i wyjątkowy udział agregatorów rynku w całym ekosystemie fitness, obserwuje się spadki średnich cen karnetów. Wskaźnik penetracji konsekwentnie wzrasta osiągając w roku 2017 7,7% wobec 7,5% w 2016. Coraz bardziej zarysowany i eksponowany staje się trend korzystania z treningów funkcjonalnych oraz celowanych do konkretnych grup odbiorców (seniorzy, kobiety etc.) Programy pracownicze fenomenem na skalę europejską. Przychody klubów w 2017 r. pozostają na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu do 2016 roku (+ 0,9%). Liczba osób korzystających z klubów fitness wzrosła w roku 2017 o około 75 tys. (2,6%), do poziomu 2,91 mln osób.
 27. 27. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 27 Kontakt Marcin Diakonowicz Partner, dział Audit & Assurance Lider Sports Business Group Tel.:+48 22 511 01 23 E-mail: mdiakonowicz@deloitteCE.com Szymon Pankowski Menedżer, zespół Corporate Finance Dział Doradztwa Finansowego Tel.:+48 22 348 33 29 E-mail: spankowski@deloitteCE.com Anna Bracik Menedżer Clients & Markets Tel.: +48 605 304 444 E-mail: abracik@deloitteCE.com Marta Wrońska Menedżer Audit & Assurance Tel.:+48 22 348 33 29 E-mail: mwronska@deloitteCE.com
 28. 28. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 28 Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 225 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują. Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 5000 pracowników w 41 biurach w 17 krajach Europy Środkowej. Więcej: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/ Rynek-fitness-w-Polsce-rosnie-dzieki-firmowym-kartom-sportowym.html

×