Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skattereform 2012

7,482 views

Published on

Deloittes skattespecialister har været rundt i hele landet og fortælle om Skattereformen 2012. Se deres præsentation her eller beregn konsekvenserne for dig eller din virksomhed på skatteberegner.deloitte.dk

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skattereform 2012

 1. 1. Skattereform 2012 Deloitte SeminarAugust 2012
 2. 2. AgendaVelkomstPersonskatPensionVirksomhedsbeskatning• Investeringsvindue• Aktionærlån• IværksætterskatAfgifterAfslutning2 © 2012 Deloitte
 3. 3. Skattereform 2012 - lempelser Forhøjelse af supplerende Særligt pensions- Afskaffelse beskæftigel- ydelse af sesfradrag iværksætter- for enlige skatten Beskæftigel- forsørgere sesfradrag Frivillig forhøjes overgang fra gammel til ny ordning Forhøjelse for Forhøjelse af pensions- førtidspen- af topskatte- tillæg for sionister grænsen folkepensio nister Investerings -vindue Afskaffelse af fradrag for kapital- pensioner3 © 2012 Deloitte
 4. 4. Skattereform 2012 - stramninger Skærpelse af beskatning Øget af fuldt Skærpet beskatning skatte- beskatning af dieselbiler pligtige af Øget aktionærlån beskatning Øget af finansielle Skærpet beskatning institutioner beskatning af fri bil af Regulering lønindkomst Øget af en række ved arbejde i beskatning afgifter udlandet af arbejds- Afdæmpet udleje regulering af en række Aftrapning Afskaffelse overførsels- af børne- og af fradrag indkomster Nedsættelse ungeydelse for grund- af fradrag ved høje forbedring for rejse- indkomster udgifter4 © 2012 Deloitte
 5. 5. Personskat5 © 2012 Deloitte
 6. 6. Lavere skat på arbejde - forårspakkenDen nye arkitektur efter indfasning af forårspakken Bundfradrag 409.100 kr. / 2014 Topskat 15,0% Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag Bundskat 11,64% AM-bidrag og indkomstskat Person- Lignings- fradrag mæssige 42.900 kr. fradrag* og negativ Kommune- og kirkeskat 25,5% nettokapital- indkomst over 50.000 kr. ** bidrag Arbejdsmarkedsbidrag 8,0% Indkomst Maks. skatteprocent: ca. 56 * Inkl. beskæftigelsesfradrag på 5,6%, dog maks. 17.900 kr. ** Negativ nettokapitalindkomst under 100.000 kr. for ægtepar (50.000 kr. for enlige) bevarer en fradragsværdi på 33,5% (gns. kommune).6 © 2012 Deloitte
 7. 7. Lavere skat på arbejde - Danmark i arbejde Bundfradrag 467.000 kr. / 2022 Topskat 15,0% Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag Bundskat 11,64% AM-bidrag og indkomstskat Person- Lignings- fradrag mæssige 42.900 kr. fradrag* og negativ Kommune- og kirkeskat 25,5% nettokapital- indkomst over 50.000 kr. ** bidrag Arbejdsmarkedsbidrag 8,0% Indkomst Maks. skatteprocent: ca. 56 * Inkl. beskæftigelsesfradrag på 10,65%, dog maks. 34.100 kr. (2022) ** Negativ nettokapitalindkomst under 100.000 kr. for ægtepar (50.000 kr. for enlige) bevarer en fradragsværdi på 33,5% (gns. kommune).7 © 2012 Deloitte
 8. 8. Danmark i arbejde - lempelserForøgelse af beskæftigelsesfradraget• Hæves gradvist fra 5,6% til 10,65% i 2022 – dog maksimalt 34.100 kr. 2013 niveau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Beskæftigelses -fradrag (pct.) 6,95 7,25 7,8 8,15 8,6 9,5 10,1 10,5 10,6 10,6 Maks. Beskæftigelses -fradrag 22.300 23.300 25.100 26.100 27.500 30.400 32.300 33.500 33.800 34.100• Ekstra fradrag til enlige forsørgere på 6,25% af arbejdsindkomster op til 320.000 kr. Dog maksimalt 20.000 kr. Indfases fra 2014 • Personer, der har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudslovenKonsekvens• Giver en skattereduktion på op til 4.160 kr. i 2022. I 2013 giver det en skattereduktion på op til ca. 2.500 kr.• Enlige forsørgere: Det giver en ekstra skattebesparelse på 5.140 kr. fra 2015. I 2014 udgør skattereduktionen op til 2.580 kr.8 © 2012 Deloitte
 9. 9. Danmark i arbejde - lempelser Topskattegrænsen hæves • Grænsen for topskat hæves gradvist til 467.000 kr. (507.600 før AM-bidrag) i 2022 2013 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022niveauTop-skatte-grænse 389.900 421.000 441.100 444.500 446.300 448.200 456.000 459.200 464.500 466.000 467.000 Konsekvens • Månedsløn på 42.300 kr. før der skal betales topskat • Skattereduktion på op til 8.600 kr. 9 © 2012 Deloitte
 10. 10. Danmark i arbejdeRentefradragsværdi fastholdes uændret – negativ nettokapital indkomst over50.000 kr. Pct. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nuvær- ende pct. 33,7 32,7 31,7 30,7 29,7 28,7 27,7 26,7 25,7 25,7• Ejendomsværdiskatten, som reglerne er i dag, fastholdes frem til 202010 © 2012 Deloitte
 11. 11. Danmark i arbejde - stramningerBeskæring af børnechecken• Ydelsen aftrappes med 2% af den indkomst, der overstiger 700.000 kr. efter AM- bidrag (760.870 kr. før AM-bidrag)• Ægtefæller vurderes individuelt• Indføres med fuld virkning fra 2014Eksempel 1• Én ægtefælle tjener 350.000 kr.• Én ægtefælle tjener 800.000 kr.• Parret vil miste ca. 720 kr. i ydelse om åretEksempel 2• Ægtefæller med topskattegrundlag på hhv. 900.000 kr. og 750.000 kr.• Reduktion med 5.000 kr., dvs. 17.196 kr. til 12.196 kr. (barn på 2 år)• Gælder også selvom det ikke er fælles barn, hvis f.eks. barnet er fra tidligere ægteskab11 © 2012 Deloitte
 12. 12. Danmark i arbejde - stramningerSkærpet beskatning af lønindkomst ved arbejde i udlandet• LL § 33 A afskaffes • Fremadrettet kun creditlempelse – lønnen beskattes på dansk skatteniveau • Personer der er ude, når loven vedtages, kan bruge LL § 33 A til og med kalenderåret 2013Konsekvens• Person med løn på 500.000 kr., der arbejder i forskellige lande, får en skattestigning på 102.000 kr. Kræver ekstra løn på 230 t.kr. for at være stillet uændret12 © 2012 Deloitte
 13. 13. Danmark i arbejde - stramningerNedsættelse af loftet over rejsefradrag• Rejsefradraget halveres fra de nuværende 50.000 kr. til 25.000 kr. årligt • Værnsregel over for øst-arbejdere• Fra og med indkomståret 2013Konsekvens• Skattestigning på op til 6.400 kr.• Udgifter kan stadig betales efter udlæg, eller der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse efter standardsatser• Skærpelse af allerede eksisterende værnsregel mod konvertering af løn til skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse • Omfatter også situationer, hvor der aftales en lavere løn, end den vedkommende ellers kunne have modtaget • Nyansættelser • Forpligter medarbejderen sig til merarbejde mod til gengæld at få rejse eller befordringsgodtgørelse13 © 2012 Deloitte
 14. 14. Danmark i arbejde - stramningerBeskatning af arbejdsudleje• Arbejdsudleje vs. entreprisekontrakter• Arbejdsudleje når arbejdet anses som en integreret del af aktiviteterne i den virksomhed, hvor tjenesteydelserne leveres• Virksomhedens kerneydelser eller arbejde som udøves som et naturligt led i virksomhedens drift, f.eks. bogholderi, rengøring eller kantinedrift• Arbejdsudleje selvom der foreligger en entreprisekontrakt• Der foreligger ikke arbejdsudleje, hvis arbejdsopgaven er outsourcet til en selvstændig virksomhed, således at arbejdsopgaven ikke er en integreret del af virksomheden• Skal gælde for aftaler, der indgås/ændres efter lovens vedtagelse. Allerede indgåede aftaler omfattes fra 1. juli 2013Konsekvens• Danske virksomheder skal oftere indeholde arbejdsudlejeskat (30%) af lønnen til medarbejderne fra udlandet• Grænser afgøres ved bindende svar14 © 2012 Deloitte
 15. 15. Danmark i arbejde - stramningerUdvidelse af begrænset skattepligt• Begrænset skattepligt for personer der opholder sig i Danmark i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12 måneders periode• Ej dansk arbejdsgiver eller fast driftssted i Danmark• Gældende fra 1. januar 2013Konsekvenser• Udenlandske virksomheder med medarbejdere i Danmark, der bor i udlandet (f.eks. sælgere, udenlandske håndværkere), medfører, at medarbejderne skal betale skat i Danmark• Medarbejderen skal selv selvangive indkomsten15 © 2012 Deloitte
 16. 16. Danmark i arbejde - stramningerØget beskatning af fri bil – nye biler• Miljøtillægget (ejerafgiften) forhøjes med 50% (lægges til beskatningsgrundlaget) • Ekstra skattebetaling på ca. 750 kr. årligt • Fra 1. januar 2013• Nedsættelse af beregningsgrundlaget (fra 100% til 75%) skal indtræde 36 måneder efter indregistreringsdatoen • Medfører en øget skattebetaling • Gældende fra 1. januar 2013 også allerede anskaffede bilerEksempel: år 2015Benzin bil til 300.000 kr. anskaffet 1. december 2012 Nuværende Kr. Nye regler regler Beskatningsgrundlag 300.000 300.000 Miljøtillæg 3.100 4.650 Øget skattebetaling – 56% i skat – 36 måneder 12.22916 © 2012 Deloitte
 17. 17. Effekten af skatteændringerne Enlig Enlig Par med to Par med to Enlig folke- Enlig folke- lønmodtager forsøger børn børn pensionist pensionistIndkomst 375.000 530.000 200.000 500.000 300.000 350.000 til hver til hver i pension i pension 2013 2020 2013 2020 2013 2020 2013 2020 2013 2020 2013 2020Fordel 2.300 3.900 2.500 9.300 5.000 8.300 14.300 25.700 0 0 4.665 8.686 17 © 2012 Deloitte
 18. 18. Hvordan ser skatten ud de næste mange år - skatteaftalen2012 samt allerede vedtagne skatteændringer Folkepensionist Enlig ikke forsørger Enlig forsørger par på kontanthjælp Indkomst 300.000 300.000 375.000 0 2013 2017 2022 2013 2017 2022 2013 2017 2022 Fordel 0 0 0 4.000 8.700 9.200 0 0 0 Der er ikke taget højde for ændring i ældrecheck og reduktion af stigningen i overførselsindkomst mv. samt indirekte forbrugsafgifter Et par, 4 mio.kr. i Et par, gæld 2,7 Et par, gæld 3 mio.kr. gæld – rente 3,5%, mio.kr. – rente – rente 3,5%, benzin diesel bil, 2 børn 3,5%, 2 børn bil, 2 børn under 3 år under 3 år Indkomst 400.000 300.000 550.000 550.000 1.600.000 800.000 2013 2017 2022 2013 2017 2022 2013 2017 2022 Fordel 7.500 4.700 5.600 17.000 22.600 29.000 16.180 5.620 12.02018 © 2012 Deloitte
 19. 19. Hvor er det skattemæssigt optimalt at investere, hvis manstår med frie midler Pensions- Selskab – Selskab – Ny pensions- Frie midler ordning portefølje iværksætter ordning alm. aktier aktier Investering 100,00 210,00 100,00 100,00 100,00 Afkast 50,00 104,82 50,00 50,00 50,00 PAL-skat / selskabsskat 16,04 12,50 7,65 0,00 Skat 21,00 156,08 15,75 0,00 21,00 129,00 142,35 121,75 142,35 129,00Forudsætninger• 100 i frie midler investeres• Aktiebeholdning mindre end 10%• Beskatning sker med højeste marginalskat19 © 2012 Deloitte
 20. 20. Pension20 © 2012 Deloitte
 21. 21. Kapitalpensionen ophører og erstattes af nyopsparingsordning (aldersforsikring/-opsparing)Deloitte anbefaler• Overfør nuværende kapitalpensionsordninger til den nye aldersopsparings- ordning i 2013, forudsat at eventuelle rentegarantier mv. ikke berøres, og opnå en præmie på 2,7% af indeståendet• Vurder opsparingsbehovet og opret eventuelt en ny aldersopsparing i 2013 som supplement til eksisterende rate- og livrenteordninger/alternativ til opsparing i frie midlerLovforslagets indhold• Den nuværende kapitalpensionsordning ophører• Der indføres en ny opsparingsordning (aldersforsikring/-opsparing)21 © 2012 Deloitte
 22. 22. Kapitalpensionen ophører og erstattes af nyopsparingsordning (aldersforsikring/-opsparing)Lovforslagets indhold (fortsat)Kapitalpensionsordningen• Kapitalpensionsordningen afskaffes fra 2013• Det bliver muligt at overføre eksisterende ordninger til en ny etableret ordning om aldersopsparing, jf. nedenfor • Ved overførsel (eller normal udbetaling) i 2013 betales en skat på 37,3% - dvs. der opnås en præmie på 2,7% i forhold til normalbeskatningen (særlig skattesats for ordninger fra før 1. januar 1980) • Ved overførsel (eller normal udbetaling) i 2014 og senere betales en skat på 40%• Beskatningen ved ophævelse i utide nedsættes med 8 procentpoint til 52%, men det er forsat ikke fordelagtigt at ophæve en ordning i utideKonsekvenser• Det vil være en fordel af overføre kapitalpensionen til den nye alderspension. Det skal dog undersøges i hvert tilfælde, om eventuelle rentegarantier mv. berøres. Vi ved endnu ikke, hvorledes pensionsselskaberne stiller sig i denne forbindelse22 © 2012 Deloitte
 23. 23. Kapitalpensionen ophører og erstattes af nyopsparingsordning (aldersforsikring/-opsparing)Lovforslagets indhold (fortsat)Den nye aldersforsikring/-opsparingsordning• Kan oprettes fra 2013 med årligt indskud på 27.600 kr. (2013-niveau)• Der er ikke fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Udbetalinger er til gengæld skattefrie• Investeringsafkastet beskattes med PAL-skat, der pt. udgør 15,3% årligt• Indeståendet er bundet (som andre pensionsordninger) indtil tidligste pensionsalder opnås, og kan herefter efter eget valg hæves i en eller flere portioner• Beskatningen ved ophævelse i utide eller indskud udover årligt maksimum udgør 20%. Er derfor ikke fordelagtigt23 © 2012 Deloitte
 24. 24. Kapitalpensionen ophører og erstattes af nyopsparingsordning (aldersforsikring/-opsparing)Lovforslagets indhold (fortsat)Konsekvenser• Aldersopsparingen er en bedre opsparingsordning end den hidtidige kapitalpension, idet der ikke er noget ”tab” i denne, ved at skatten ved udbetaling er højere end skattebesparelsen ved indbetalingen• Ordningen kan derfor være et supplement til andre pensionsordninger. Der kan knyttes forskellige forsikringsordninger til ordningen, f.eks. opsparingsgaranti• Opsparing i aldersopsparingsordningen vil også være et bedre alternativ til opsparing i frie midler, idet det løbende afkast beskattes med 15,3% mod ca. 30- 43% ved opsparing i frie midler• Det må dog forventes, at ordningen vil give ikke ubetydelige administrative udfordringer, hos såvel arbejdsgivere som pensionsselskaber, idet indbetalinger til ordningen skal ”håndteres” efter AM-bidrag og A-skat. Eksisterende lønsystemer skal ligeledes tilpasses24 © 2012 Deloitte
 25. 25. Virksomhedsbeskatning25 © 2012 Deloitte
 26. 26. Investeringsvindue13. juni 2012 blev ændringen vedtaget• Ved anskaffelse af fabriksnye driftsmidler kan der afskrives på 115% af anskaffelsessummen• Gælder for anskaffelser foretaget i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 • Gælder ikke personbiler og skibe • Ikke ved aktiver der kan straksafskrives• Særskilt driftsmiddelsaldo og ved salg indtil 2017 skal driftsmiddelsaldoen reduceres med 115% af salgssum• Særlige regler ved negativ saldo på driftsmiddelkontoen26 © 2012 Deloitte
 27. 27. Aktionærlån bliver fremover skattepligtigeDeloitte anbefaler• Undlad at optage lån i selskaber, hvor man har bestemmende indflydelse – det er normalt ikke tilladt efter selskabslovgivningen, og bliver nu også skattepligtigt• Søg alternative finansieringskilder til dækning af et finansieringsbehov og brug eventuelt aktierne som sikkerhed• Vær omhyggelig, således at der ikke ved en fejl sker optagelse af aktionærlån. Omgørelse er kun muligt i særlige tilfældeLovforslagets indhold• Aktionærlån skal fremover beskattes på udbetalingstidspunktet som udbytte eller løn• Reglerne gælder fra 14. august 2012. Lån optaget før omfattes således ikke af den skærpede skattepligt• Omfatter aktionærer, der (i skattemæssig henseende) har bestemmende indflydelse i det selskab, der yder lånet mv.• Omfatter lån fra danske aktie- og anpartsselskaber m.fl. samt tilsvarende udenlandske selskaber27 © 2012 Deloitte
 28. 28. Aktionærlån bliver fremover skattepligtigeLovforslagets indhold (fortsat)• Bestemmelsen omfatter selskabers ydelse af lån og sikkerhedsstillelse over for nævnte aktionærkreds, uanset om det sker direkte eller indirekte, f.eks. via et andet selskab• Bestemmelsen omfatter ikke lån mv., der ydes i forbindelse med sædvanlige forretningsmæssige aftaler – er ikke entydigt• Det er uden betydning, om lånet mv. er lovligt eller ulovligt efter selskabslovgivningen. Disse bestemmelser fortsætter uændret• Beskatningen medfører ikke, at et tilbagebetalingskrav vedrørende lånet samt renter og bøde i henhold til selskabslovgivningen bortfalder• Selskabet er indeholdelsespligtig mht. indeholdelse af udbytteskat/A-skat• Reglerne for beskatning ved eftergivelse af gæld til ”eget” selskab skærpes. Gælder for aktionærer, der skattemæssigt er hovedaktionærer, og omfatter ikke gæld, der er beskattet ved udbetalingen28 © 2012 Deloitte
 29. 29. Selskabers aktieavancerNugældende regler Skattefrihed Skattepligt Selskabs- Selskabs- aktionær aktionær ≥10% <10% Selskab Selskab29 © 2012 Deloitte
 30. 30. Selskabers aktieavancerNye regler Skattefrihed Skattefrihed Skattepligt Selskabs- Selskabs- Selskabs- aktionær aktionær aktionær ≥10% <10% <10% Unoteret Børsnoteret Selskab Selskab Selskab30 © 2012 Deloitte
 31. 31. Forhold man skal være opmærksom påUdbytter• Er fortsat skattepligtige, hvis ejerandel er mindre end 10%Hvornår har reglerne virkning fra?• Formentlig 1. januar 2013Værnsregel• Der kommer formentlig en værnsregel, så børsnoterede aktier ikke kan ”pakkes ind” i et unoteret selskab31 © 2012 Deloitte
 32. 32. Afgifter32 © 2012 Deloitte
 33. 33. Afgifter• Indeksering på 1,8% årligt frem til 2020 af • Vægtafgift og grøn ejerafgift • Brændstofforbrugsafgift og udligningsafgift for dieselbiler • Fedtafgiften • Andre sundhedsfremmende afgifter • Vandafgift • Forbrugsafgifter• Udligningsafgiften på dieseldrevne person- og varebiler forhøjes med knapt 52% fra 2012 til 2013• Afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler forlænges til og med 2015• Lønsumsafgiften for den finansielle sektor stiger endnu engang. Satsen foreslås øget til 10,9% i 2013 og indekseres herefter årligt indtil 2021, hvor den vil nå 12,3%. Lovforslag herom forventes fremsat til oktober• Satserne i tonnageskatteordningen foreslås reguleret løbende svarende til pris- og lønudviklingen fra 2013 til 202033 © 2012 Deloitte
 34. 34. Dyrere dieselbiler - hvad betyder det for mig?? Udlignings- Brændstof Forhøjelse Hvad ville afgiftsbetalingen være i 2013, hvis afgift i alt i forbrug pr. 2013 afgiften på diesel svarede til afgiften på benzin? 2013 20.000 40.000 100.000 km om året km om året km om året 10 km pr. liter 1.760 kr. 5.180 kr. 4.560 kr. 9.120 kr. 22.800 kr. 15 km pr. liter 1.100 kr. 3.220 kr. 3.040 kr. 6.080 kr. 15.200 kr. 20 km pr. liter 880 kr. 2.580 kr. 2.280 kr. 4.560 kr. 11.400 kr. 25 km pr. liter 680 kr. 2.000 kr. 1.820 kr. 3.650 kr. 9.120 kr.34 © 2012 Deloitte
 35. 35. Afslutning35 © 2012 Deloitte
 36. 36. Hvor finder du mere information?Deloittes skatteberegner• Deloitte har udarbejdet en beregner, som giver dig overblik over, hvad regeringens skattereform 2012 betyder for dig. Beregneren er opdateret, efter den endelige aftale blev indgået• Opdateres løbende Beregn din skat www.deloitte.dk36 © 2012 Deloitte
 37. 37. Deloitte Touche Tohmatsu LimitedDeloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn-set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvertmedlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur iDeloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.© 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

×