Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Marina Eckenhausen

920 views

Published on

IGZ

Published in: Healthcare
 • Ich kann eine Website empfehlen. Er hat mir wirklich geholfen. ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐ Zufrieden und beeindruckt.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Presentatie Marina Eckenhausen

 1. 1. Dr. Marina Eckenhausen Transparantie en vertrouwen in het toezicht GOMA-SYMPOSIUM ‘JUST TRUST’ 12 MEI 2017
 2. 2. 2 LSR 12 mei 2017 Transparantie en vertrouwen 1. Bestuur 2. Calamiteiten 3. én de toezichthouder zelf? Wat betekenen transparantie en vertrouwen in het toezicht?
 3. 3. 3 Onze missie - in het kort - De Inspectie voor de Gezondheidszorg bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg door middel van toezicht, handhaving en opsporing. Zo dragen wij bij aan het behoud van de goede Nederlandse gezondheidszorg en kunnen mensen vertrouwen op goede zorg. LSR 12 mei 2017
 4. 4. 4 28 wetten Duizenden richtlijnen (door zorgpartijen opgesteld) Budget gezondheidszorg €95 miljard (11% BNP) 1,2 miljoen zorgprofessionals Meer dan 40.000 locaties Context IGZ LSR 12 mei 2017
 5. 5. Wij vertrouwen op de eigen motivatie van zorgverleners We streven naar evenwicht tussen ruimte bieden om te leren of maatregelen nemen Het gezichtspunt van mensen in onze samenleving is leidend We kiezen per situatie de meest effectieve aanpak Gezond vertrouwen Uitgangspunten IGZ LSR 12 mei 20175
 6. 6. Vertrouwen – transparantie “Gezond vertrouwen kan niet zonder openheid. De inspectie verwacht van zorgaanbieders dat ze open communiceren over de resultaten van hun zorg en zich inspannen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en zoveel mogelijk te verbeteren. Op basis van die elementen bekijkt de inspectie of de zorg zo is ingericht dat patiënten en cliënten mogen rekenen op veilige zorg van goede kwaliteit.” IGZ werkplan 2017 6 LSR 12 mei 2017
 7. 7. Positieve intenties Juiste competenties Adequate omstandigheden Goede resultaten Gezond vertrouwen LSR 12 mei 20177
 8. 8. Gezond vertrouwen Vertrouwen impliciteert altijd onzekerheid! LSR 12 mei 20178
 9. 9. 9 ‘Zorg die je je eigen familie en naasten gunt !’ Waar doen we het voor ? LSR 12 mei 2017
 10. 10. 10 LSR 12 mei 2017 Transparantie en vertrouwen 1. Bestuur 2. Calamiteiten 3. én de toezichthouder zelf? Wat betekenen transparantie en vertrouwen in het toezicht ?
 11. 11. 11
 12. 12. Goed Bestuur • Open • Integer • Verantwoord • Transparant • Lerend • Zelfreinigend • Omgevingsbewust • Doelgericht • Doelmatig 12 (Bron: Toezicht op Goed Bestuur, IGZ/NZa, juli 2016)
 13. 13. 13 Gezond Vertrouwen • Open • Transparant • Toetsbaar opstellen • Verantwoording afleggen • Lerend vermogen • Integer handelen LSR 12 mei 2017
 14. 14. 14 Goed bestuur en gezond vertrouwen LSR 12 mei 2017
 15. 15. 15 Goed bestuur en gezond vertrouwen Leren van fouten Lerende organisatie Open zijn over fouten Zorg voor slachtoffer(s) Zorg voor ‘second victim’ LSR 12 mei 2017
 16. 16. 16 LSR 12 mei 2017 Transparantie en vertrouwen 1. Bestuur 2. Calamiteiten 3. én de toezichthouder zelf? Wat betekenen transparantie en vertrouwen in het toezicht ?
 17. 17. Calamiteit 3 zeer ernstige incidenten 30 incidenten 300 bijna incidenten 3000 risicovolle momenten LSR 12 mei 201717
 18. 18. Wanneer is sprake van een calamiteit? Calamiteit volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): 'Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Meer informatie over wat een calamiteit is en wanneer deze gemeld moet worden, vindt u in de brochure. ‘Calamiteiten melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ 18 Vertrouwen en transparantie: Het toezicht
 19. 19. Wanneer is sprake van een calamiteit? Calamiteit volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): 'Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Meer informatie over wat een calamiteit is en wanneer deze gemeld moet worden, vindt u in de brochure. ‘Calamiteiten melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ 19 Vertrouwen en transparantie: Het toezicht LSR 12 mei 2017
 20. 20. 20 Complexiteit van het begrip “calamiteit” Niet beoogde of onverwachte gebeurtenis Betrekking op kwaliteit van zorg Ernstig schadelijk gevolg Calamiteit Incident Complicatie LSR 12 mei 2017
 21. 21. To err is human 1999 Je werkt hier veilig of je werkt hier niet 2004 Melden calamiteiten Analyse methoden 2005 VIM VMS 2007 inspectie calamiteiten leren en verbeteren 2013 Openheid Betrokken -heid familie 2014 Openheid over calamiteiten en uitkomsten van zorg 2016 Verbeter- maatregelen Wordt er geleerd? 2016 Kwaliteitswet 1995 Wkkgz, 2015 NIVEL Monitor zorggerelateerde schade Leren LSR 12 mei 201721
 22. 22. Incidententoezicht 22 Wat is de rol van de inspectie ? 1. Lerend vermogen instellingen stimuleren. 2. Risicovol gedrag en roekeloosheid eruit filteren. 3. Trends signaleren en agenderen. LSR 12 mei 2017
 23. 23. Incidententoezicht 23 Wat doet de inspectie ? 1. Beoordelen van onderzoek van de instellingen naar calamiteiten 2. Zelf onderzoek doen naar calamiteiten. 3. Tuchtklacht e.d. LSR 12 mei 2017
 24. 24. Resultaten: patiëntbetrokkenheid 0 20 40 60 80 100 2013 2014 2015 2016 Meldingen waarbij patiënt/familie werd betrokken, in procenten ja nee nvt onbekend 24
 25. 25. Resultaten: nazorg 0 20 40 60 80 100 2013 2014 2015 2016 Nazorg aan zorgverlener, in procenten ja nee onbekend 25
 26. 26. 1. Rapportage delen met de inspectie. 2. Open naar direct betrokkenen. 3. Open zijn naar de maatschappij. Calamiteiten / transparantie zorginstellingen 3 fases in de tijd 1 2 3 LSR 12 mei 201726
 27. 27. Calamiteiten / transparantie zorgprofessionals 1. Zorgverlener - patiënt 2. Zorgverlener - collega’s 3. Zorgaanbieder - maatschappij 1 2 3 3 fases in de tijd LSR 12 mei 201727
 28. 28. Mediadebat: calamiteiten in de zorg Voorheen: focus op de calamiteiten, ‘fouten’ en ‘missers’ in de zorg! Nu: incidenten/calamiteiten zijn helaas onvermijdelijk en de focus is verplaatst naar wel/niet open zijn daarover (o.a. naar IGZ). LSR 12 mei 201728
 29. 29. 29 LSR 12 mei 2017 Transparantie en vertrouwen 1. Bestuur 2. Calamiteiten 3. én de toezichthouder zelf? Wat betekenen transparantie en vertrouwen in het toezicht?
 30. 30. 30 LSR 12 mei 2017 én de toezichthouder zelf ? “Wij zijn resultaatgericht en transparant – waar dat kan – over de uitkomsten van ons toezicht.” “Door in te zetten op dialoog met alle partijen in de zorg vergroten we het vertrouwen in ons toezicht.” “Ons inzicht in de veiligheid en kwaliteit van de zorg delen we met anderen.”
 31. 31. Paradox algemeen toezichthouders Meer info van de toezichthouder over positieve bevindingen: meer vertrouwen in de ondertoezichtgestelden, maar minder vertrouwen in de toezichthouder Meer info van de toezichthouder over negatieve bevindingen: meer vertrouwen in de toezichthouder, maar minder vertrouwen in de ondertoezichtgestelden. én de toezichthouder zelf ? LSR 12 mei 201731
 32. 32. én de toezichthouder zelf? Toezicht met vertrouwen als uitgangspunt kan vervolgens leiden tot betere naleving van de wet- en regelgeving en ook tot een hogere legitimiteit van de toezichthouder in de ogen van de ondertoezichtstaande.[1] [1] F.E. Six, Tijdschrift voor Toezicht , (1) 4, 2010 LSR 12 mei 201732
 33. 33. Nabije toekomst: ontwikkelingen  Delen van info over calamiteiten door zorgaanbieders zelf.  Openbaarmaking door toezichthouder (IGZ) in kader nieuwe Gezondheidswet.  (Nog) meer openheid van de toezichthouder (IGZ) LSR 12 mei 201733
 34. 34. 34 Want uiteindelijk…… Transparantie en vertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meer transparantie is noodzakelijk en onontkoombaar, dat geldt voor de zorgaanbieders alsook voor de toezichthouder. LSR 12 mei 2017
 35. 35. LSR 12 mei 201735
 36. 36. 36 ‘Zorg die je je eigen familie en naasten gunt !’ Waar doen we het voor ? LSR 12 mei 2017

×