SlideShare a Scribd company logo
1 of 87
Download to read offline
Ventilacija pluća
Razmena gasova izmedju
spoljašnje sredine i
alveolnih prostora u
plućima.
Ventilacija pluća
• centar za disanje
• sprovodljivost impulsa od centra za disanje
do pluća i obrnuto
• simetričan grudni koš
• očuvana funkcija disajnih mišića,
dijafragme
• normalna rastegljivost tkiva pluća i pleure
• normalna prolaznost disajnih puteva
Alveolorespiracijska
funkcija pluća
• razmena gasova izmedju
alveolnih prostora i krvi plućnih
kapilara.
• očuvana ventilacija i
difuzibilnost alveolno-kapilarne
membrane.
Plućni krvotok-perfuzija pluća
STATIČKI PLUĆNI
VOLUMENI
• VITALNI KAPACITET:
• najveća zapremina vazduha (L ili ml) koja
se izduva iz pluća maksimalnim
ekspirijumom posle maksimalnog
inspirijuma ili obrnutim redom
• IVC udah posle maksimalnog izdaha
• FVC brzi i forsirani ekspirijum posle
maksimalnog inspirijuma
• VC je veći kod mladjih i viših osoba
• Osobe ženskog pola imaju 10% niži VC
Statički plućni volumeni
• Disajni volumen (TV) zapremina vazduha
koja se izdahne u toku jednog disajnog
pokreta pri mirnom disanju
• Rezidualni volumen (RV) zapremina
vazduha koja ostaje u plućima posle
maksimalnog ekspirijuma.
• Ekspirijumski rezervni volumen (ERV)
najveća zapremina vazduha koja se može
izduvati iz pluća posle mirnog ekspirijuma
Plućni kapaciteti
• Funkcijski rezidualni kapacitet (FRC)
ukupna zapremina vazduha koja se nalazi u
plućima u nivou mirnog ekspirijuma a čini
ga zbir ERV i RV
• Totalni plućni kapacitet (TLC) ukupna
zapremina vazduha koja se nalazi u
plućima u trenutku maksimalnog udaha, a
predstavljen je zbirom VC i RV
Dinamički plućni
volumeni
• Forsirani vitalni kapacitet (FVC) se
dobija kada se brzim, forsiranim
postupkom beleži VC.
• Zavisi od brzine protoka vazduha u
disajnim putevima
• Kod mladih, zdravih osoba VC se ne
razlikuje od FVC
• Kod starijih- fiziološki nešto manji
• Kod opstrukcijskih poremećaja FVC
ja značajno manji od VC
• Forsirani ekspirijumski volumen u sekundi
(FEV1), meri se u jedinici vremena i
predstavlja deo VC koji se izduva u prvoj
sekundi forsiranog ekspirijuma
• U rutinskoj praksi:
• FEV1 veći od 2l bez obzira na životnu dob
je zadovoljavajući
• vrednost ispod 1,2 l ukazuje na poremećaj
ventilacije teškog stepena
Dinamički plućni
volumeni
Dinamički plućni
volumeni
• Odnos 100 FEV1/VC - Tifnoov (Tiffeneau)
indeks označava procenat VC koji se može
izduvati u prvoj sekundi forsiranog
ekspirijuma
• U praksi se koristi odnos 100FEV1/FVC
• Forsirani srednji ekspirijumski protok (FEF
25-75) meri se iz srednjeg dela
spirometrijske krivulje forsiranog
ekspirijuma i koristi se za otkrivanje
opstrukcijskih smetnji u malim disajnim
putevima.
Uzroci opstrukcije disajnih puteva
infekcije,
edem i tumori farinksa i larinksa,
apnoja u spavanju,
laringospazam,
strana tela i
kolaps,
stenoze i tumori traheje
Bronhitis astma
bronhiektazije
bronhiolitis
emfizem
HOBP
Dijagnostika opstrukcija
disajnih puteva
• Anamneza
• Objektivni pregled
• Imidžing metode
– standardna radiografija, HRCT (+ V)
• Endoskopija
• Ispitivanje disajne funkcije
• Dodatna ispitivanja
Testovi disajne funkcije u
dijagnostici opstrukcija disajnih
puteva
• Spirometrija
• PEF
• Bronhodinamska testiranja
• Merenje ukupnih volumena pluća
• Raw, RRS, sRaw, sGaw
• Merenje difuzije
• Cst
• Ispitivanja tokom spavanja
Merenje posledica opstrukcije
disajnih puteva
• Merenje respiracijskih gasova
– U krvi
– U izdahnutom vazduhu
• Hematokrit
• Ispitivanje plućne hipertenzije
• Ergometrijska merenja
– Spiroergometrija, testiranje hodom
• Ispitivanja kvaliteta života
• ......
• Mala spirometrija (VC, FEV1)
• Velika spirometrija (RV. FRC. TLC)
• Kriva protok volumen (PEF, FEF 25, FEF 75)
• Telesna pletizmografija (Raw, TGV)
Respiracijski gasovi(PaO2, PaCO2)
• Kapnografija
• Komplijansa pluća
• Ergometrija u pulmologija
• Mikrokateterizacija desnog srca
TESTOVI PLUĆNE
FUNKCIJE
Uloge
spirometrije u:
• Postavljanju dijagnoze
• Otkrivanju bolesti
• Proceni težine bolesti
• Praćenju bolesti
• Prognozi bolesti .
• Proceni efekata terapije
• Proceni neželjenih efekata leka
• Otkrivanju i praćenju faktora rizika
• Preoperacijskoj proceni
• Proceni fizičke spremnosti i radne sposobnosti
• Praćenju razvoja ili starenja organizma
• Prestajanju pušenja cigareta
• Epidemiološkim istraživanjima
SPIROMETRIJA
SPIROMETRIJOM SE MERE
ZAPREMINE VAZDUHA U PLUĆIMA
PRI DISANJU
DOBIJAJU SE PODACI O :PLUĆNIM
VOLUMENIMA ( najmanji delovi ukupne
zapremine pluća) I KAPACITETIMA (
zbir vda ili više plućnih volumena)
ŠTA VAM JE POTREBNO DA
URADITE SPIROMETRIJU
TEHNIČKI ISPRAVAN, ČIST I
PRAVILNO BAŽDAREN APARAT
KOJI SE ZOVE SPIROMETAR
DOBRO EDUKOVANA SESTRA
SVAKODNEVO ODRŽAVANJE
SPIROMETRA
Čišćenje
Kalibracija
Potrebni podaci:
•Barometarski
pritisak
•Vlažnost
•Temperatura
vazduha u prostoriji
•Datum merenja
Vodeni spirometar
SPIROMETAR
Noviji spirometri
• Za merenje volumena i protoka vazduha
koristi se pneumotahografska cev koja je
zasnovana na odnosu odredjenom Omovim
zakonom
• Protok - razlika pritisaka/otpor
• Razlika pritisaka izmerena sa jedne i druge
strane mrežice omogućuje izračunavanje
protoka vazduha istovremeno sa udahnutim
ili izdahnutim volumenom
Priprema pacijenta za
merenje
• Information about the purpose
Before starting, explain the patient that the
spirometer measures how fast and how
much he can exhale from his lungs. Tell the
subject that only the maximal effort will lead
to a reliable result. This may enhance his
motivation to follow the instructions
correctly.
• Demonstrating the maneuver
It is very helpful to demonstrate the
measurement to the patient, by taking a
deep breath and dramatically blasting out
the air. This can save a lot of time spent on
repeated measurements.
• Some details that can improve quality
The patient should be assured, that
repeating the test is required and does not
reflect a problem of their part. Instructions
about maintaining a good seal around the
mothpiece can help reduce leaks.
6 × TV
2 s
Kraj = < 25 ml / 0,5 s 
ekspirijum 6 s
potpuno
forsirano
neforsirano
Kada treba indikovati
spirometriju
• Dispneja sa ili bez vizinga
• bolovi u grudima ili ortopneja
• Kašalj koji duže traje sa ili bez iskašljavanja
• Cijanoza
• Oslabljen disajni šum
• Hiperinflacija na grafiji pluća
• Poremećaj gasne razmene
• Poremečaj laboratorijskih parametara
(policitemija)
maximal inspiration maximal expiration
the limits of breathing
maximal movements of the chest
maximal inspiration
TLC-niveau
maximal expiration
RV-niveau
“vital capacity”
Sta se meri
spirometrijom
VCIN = inspiratory vital capacity; the largest
volume measured on complete exhalation after
full inspiration. (sum of VT+IRV+ERV)
FVC = forced (expiratory) vital capacity, in
healthy the same volume as VCin
FEV1 = forced exspiratory volume in one
second; the volume of air exhaled in the first
second under force after a maximal inhalation.
VT = tidal volume; the volume of air inhaled
or exhaled during each respiratory cycle.
IRV = inspiratoy reserve volume
ERV = exspiratory reserve volume; the
maximal volume of air exhaled from
endexpiration.
IC = inspiratory capacity; the maximal
volume of air that can be inhaled from the
resting expiratory level.
Sta se ne može meriti
spirometrijom
RV = residual volume; the volume
of air remaining in the lungs
after a maximal exhalation.
TLC = total lung capacity; the
volume of air in the lungs at
maximal inflation. (= RV + VC)
MALA SPIROMETRIJA
(VC,FVC,FEV1)
• Na vrednost VC utiču promene:
• Izvan zida grudnog koša (bol u trbuhu, ascites,
trudnoća)
• U zidu grudnog koša (prelomi rebara smanjena
pokretljivost zglobova)
• Udisajnim mišićima (pareza ili paraliza
dijafragme)
• U plućnom tkivu (fibrozni procesi, neoplazme,
bule)
• Smanjena zapremina plućnog tkiva (emfizem,
lobektomije, pneumonektomije)
Forsirani ekspirijumski
volumen u prvoj sekundi FEV1
• Zapremina vazduha koja se izduva iz
pluća u toku prvog sekunda
forsiranog ekspirijuma.
• Na vrednost utiče životna dob, visina
i pol.
• Kod osoba ženskog pola FEV1 je
manji za 10%
Forsirani ekspirijumski volumen u
prvoj sekunsdi FEV1
• Uzroci smanjenja:
• Opstrukcija strujanju vazduha u disajnim
putevima (edem sluznice, spazam
mišića, nagomilani sekret, tumor)
• Smanjena elastična retraktilnost plućnog
tkiva ( emfizem pluća)
NORMALAN SPIROGRAM
Interpretacija testova
• RESTRIKCIJA:
• VC < 80%
• 100xFEV1/VC normalan
• OPSTRUKCIJA
• VC ≥ 80%
• FEV1< 80%
• 100XFEV1/VC snižen
Asthma
0 1 2 3 4 5 6
0
2
4
6
8
10
12
FlowinL/s
Litres
concave FV curve
intrapulmonary airflow obstruction
Restrictive
0 1 2 3 4 5 6
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12 F 19 yrs 1.64m
FVC 2.41 L -3.42 SR
FEV 2.41 L -2.62 SR
FEV% 100 +2.23 SR
PEF 5.55L/s -2.00 SR
F/P 7.2 RT 116 ms
FlowinL/s
Litres
COPD
0 1 2 3 4 5
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
FlowinL/s
Litres
pressure dependent airways collapse
Poorly co-ordinated start
0 1 2 3 4 5 6
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
FlowinL/s
Litres
EV = large
Rise Time = 496 ms
Irregular shape
Poorly repeatable
Patterns of Abnormality
Upper Airway Obstruction low PEF relative to FEV1
Recorded Predicted SR %Pred
FEV 1 2.17 2.27 -0.3 96
FVC 2.68 2.70 0.0 99
FEV 1 %FVC 81 76 0.7 106
PEF 2.95 5.99 -3.4 49
FEV 1 /PEF 12.3
Discordant PEF and FEV1
High PEF versus FEV1 = early interstitial lung disease (ILD)
Low PEF versus FEV1 = upper airway obstruction
Concordant PEF and FEV1
Both low in airflow obstruction, myopathy, late ILD
Upper Airway Obstruction
0 1 2 3 4 5 6
-6
-4
-2
0
2
4
6 Age 40 yrs
FVC 3.52 L 0.84 SR
FEV1
3.0 L 0.74 SR
PEF 4.57 L/s -2.18 SR
FEV/PEF = 10.9
Inspiratory
Expiratory
FlowinL/s
Volume in Litres
FEV1 in mls
PEF in L/min
> 8
Extra-thoracic UAO
0 1 2 3 4 5 6
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
LitresperSecond
Litres
Female 48 yrs 1.64m
FVC 3.03 L - 0.21 SR
FEV 2.63 L - 0.12 SR
FEV% 87% + 1.06 SR
PEF 3.97 /s - 2.78 SR
F/P 11.0 RT 212 ms
LOŠA SARADNJA
(ispuštanje vazduha sa strane)
LOŠA SARADNJA
(jezik u cevi)
Normalan
spirometrijski
nalaz
Opstruktivni
spirometrijski
nalaz
Restriktivno-
opstruktivan
spirometrijski
nalaz
diagnostic decisions in spirometry
FEV1<80%
restrictive pattern
specific shape of the F/V curve
VC<80%
FEV1/VC>85%
TLC<80%
pulmonary extra-pulmonary
VC<80%
FEV1/VC<85%
severe obstruction
combination of
obstruction and restriction
VC>80%
FEV1/VC<85%
obstructive pattern
specific shape of the F/V curve
asthma COPD
bronchitis emphysema
obstruction central airways
intrathoracal extrathoracal
latent obstructionvascular
reversibility
variability
hyperreactivity
TLCO < 70%
normal spirometry
VC>80%
FEV1/VC>85%
Kriva protok-volumen
• Za rano otkrivanje početnih
promena u malim disajnim
putevima
• Koriste se aparati koji
istovremeno mere protok (L/s) i
volumen vazduha(L)
Kriva protok- volumen
FEF25 Forced expiratory flow the point at which
25 percent of the FVC has been exhaled.
FEF50 Forced expiratory flow the point at which
50 percent of the FVC has been exhaled.
FEF75 Forced expiratory flow the point at which
75 percent of the FVC has been exhaled.
FEF25-75% Forced expiratory flow over the middle
one half of the FVC; the average flow from
the point at which 25 percent of the FVC has
been exhaled to the point at which 75
percent of the FVC has been exhaled.
PEF Peak-flow; maximal expiratory flow
attained during an FVC-Maneuver
FIF50 Forced inspiratory flow at which 50
percent of the VCin has been inspired.
Kriva protok - volumen
opstrukcijski poremećaj
 Smanjenje ekspiratornog protoka za
vreme ekspirijuma se jasno uočava.
 Smanjenje protoka je u korelaciji sa
izdahnutim volumenom: PEF > FEF25 >
FEF50 > FEF75
 U bolesnika sa opstrukcijom disajnih
puteva uočava se konkavni oblik krive
V
·
V
Kolapsni oblik krive protok-volumen
Emfizem pluća
Tipovi poremećaja
ventilacije
Restrikcija Opstrukcija
• Redukcija Redukcija
volumena protoka
narrowing
of airways
VC 
contraction of
alveolar tissue
FEV1 
Relativne
kontraindikacije
• Akutne bolesti (povraćanje, vrtoglavica mučnina)
• Hemoptizije nepoznate etiologije
• Pneumotoraks
• nedavna abdominalna hiruška intervencija
• Nedavna operacija oka (povećanje intraokularnog
pritiska)
• Nedavni infarkt miokarda ili nestabilna angina
• Torakalna, abdominalna ili cerebralna aneurizma
(moguća ruptura zbog povećanog intratorakalnog
pritiska)
Komplikacije
• Sinkopa, glavobolja
• Paroksizmalni kašalj
• Bronhospazam
• Povećanje intrakranijalnog pritiska
• Torakalni bol
• Pneumotoraks (veoma retko)
• Nozokomijalna infekcija (veoma retko)
Velika spirometrija
• Merenje VC, FEV1, RV, TLC, FRC
• Telesna pletizmografija
• Metod ispiranja azota
• metod dilucije helijumom
Funkcionalni rezidualni
kapacitet FRC
• zapremina vazduha koja se
nalazi u plućima u trenutku
završenog normalnog
ekspirijuma.
• ERV + RV
Metod dilucije helijumom
merenje FRC
• FRC V ( He1-He2)/ He 2
• RV FRC – ERV
• TLC RV + VC
• V - volumen gasa u spirometru
• He1 koncentracija He na početku
ispitivanja – 10%
• He 2 – koncentracija He na kraju
ispitivanja
Posle 7 min disanja O2
Metod ispiranja azota
- -merenje FRC-
koncentracija azota pre i posle udisanja
čistog kiseonika
(80%
Telesna pletizmografija
• Merenje toraksnog gasnog volumena
• Otpora u disajnim putevima
• Bojl-Mariotov zakon: volumen gasa pri
konstantnoj temperaturi menja se obrnuto
srazmerno promeni pritiska koji deluje na
gas.
• P1 V1 = P2 V2
BODIPLETIZMOGRAF (Raw TGV)
Bodipletizmografija
• Otpor u disajnim putevima Raw- kPa/L/s
• Ukupni otpor u respiratornom sistemu
• Otpor zida grudnog koša
• Otpor plućnog tkiva
• Specifični otpor SRaw- Raw xTGV
• Konduktansa pluća Gaw -1/Raw
• Specifična konduktansa SGaw – 1/SRaw
HIPERINFLACIJA PLUĆA
Privremeno ili trajno uvećana
gasna zapremina u plućima
Totalni plućni kapacitet TLC
Funkcioni rezidualni kapacitet FRC
Rezidualni volume RV
Odnos 100RV/TLC
Stepenovanje hiperinflacije
pluća
100RV/TLC
• I laki stepen 35-50
• II srednje teški 50-65
• III teški iznad 65
Prednosti telesne
pletizmografije
• Merenje Raw i TGV je komforno
• Nije neophodna velika saradnja
• Moguće je merenje sprovesti
kod bolesnika koji ne saradjuju
pri sprirometriji
 CO2
5
4
3
2
1
0
N Z S
KAPNOGRAFIJA
•Ispitivanje distribucije gasova u plućima
N – normalni oblik
Z – prelazni oblik
S- patološki oblik
Alveolo-arterijski gradijent za CO2 -0.7kPa
MERENJE DIFUZIJSKOG
KAPACITETA TLCO
• Brzina kojom se molekuli gasa (O2, CO) kreću
difuzijom kroz alveolno-kapilarnu membranu iz
alveolnog gasa u krv da bi se vezali sa Hg u
eritrocitima
• Izražava se u mmol/min/ 1kPa
• Koeficijent transfera Kco-TLCO/VA
• Zavisi od:
• Površine i debljine alveolno-kapilarne membrane
• Volumena kapilarne krvi
Gasna razmena
Transport kiseonika
PAO2
PCO2
Alveolar Air Gas-Blood Barrier Capillary Blood
pressure-
difference
Transport kiseonika kroz AK membranu je
proporcionalan razlici izmedju parcijalnog pritiska
kiseonika u alveolama i kapilarnoj krvi
METODE ZA MERENJE
DIFUZIJSKOG KAPACITETA
PLUĆA
• Metod jednog udaha (single breath)
• Metod stabilnog stanja (Steady state)
• Metod ponovnog udisanja
• Ekvilibricijski metod
Single Breath Method
t
DV
SV
VIN
1
2
1
2
1
3
TA
TLC
RV
10s breathholding time
discard-
sample-
volume
FICO
FIHe
tidal breathing
complete
inspiration
maximal expiration
Snižen transfer faktor pluća
• Emfizem pluća
• Intersticijumske plućne bolesti
• Bolesti plućnih krvnih sudova (plućna
embolija, primarna plućna hipertenzija)
• Bolesti levog srca sa plućnom stazom
• Drugi uzroci (pušenje, anemija,
zapaljenje pluća)
DOPUNSKA ISPITIVANJA
BDT ( BRONHODILATACIJSKI TEST )
SPIROMETRIJSKI TEST + INHALACIJA
BRONHODILATATOROM
CILJ BDT JE DA SE:
•ISKLJUČI DIJAGNOZAASTME
•PROCENI KOJA JE NAJBOLJA DISAJNA
FUNKCIJA U TOM TRENUTKU
•PROCENI PROGNOZA BOLESTI
•PROCENI POTENCIJALNI ODGOVOR
BOLESNIKA NA TERAPIJU
Bronhodilatacijski test
• procena VC i FEV1
• 15 min nakon aplikacije Salbutamola
• 30min nakon inhalacije ipratropium
bromida
Bronhodilatacijski test
tumačenje rezultata
• Povećanje FEV1 za više od o.2l
apsolutne vrednosti
• za više od 12% od referentne vrednosti
• za više od 15% početne vrednosti
• Povećanje PEF-a za više od 60l/min
Bronhoprovokacijski test
indikacije
• Dijagnostikovanje bronhijalne
reaktivnosti
• Potvrda dijagnoze bronhijalne astme
(normalna plućna funkcija)
• Kontrola efikasnosti terapijskog režima
• Dijagnoza profesijske astme
• Epidemiološka istraživanja
Bronhoprovokacijski test
-kontraindikacije-
• Apsolutne:
• Teška opstrukcija disajnih puteva FEV1< 1.2l
• Svež infarkt miokarda
• Aneurizma arterije
• Relativne:
• Umerena opstrukcija
• Infekcija gornjih disajnih puteva(2 nedelje pre isp.)
• Egzacerbacija bronhijalne astme
• hipertenzija, trudnoća, epilepsija
Vrste bronhoprovokacijskih
testova
• Farmakološke supstance (histamin,
metaholin, acetilholin, leukotrieni,
prostaglandini D”, F2alfa, adenozin)
• Fizički stimulusi (fizički napor, udisanje
hladnog i suvog vazduha, neizotonični
rastvor)
• Rastvori alergena u aerosolu
Bronhoprovokacijski test
- tumačenje rezultata-
• TEST JE POZITIVAN:
• Smanjenje FEV1 za 20% u odnosu na
početnu vrednost
• Dvostruko povećanje otpora u odnosu
na početnu vrednost
• Smanjenje specifične konduktanse za
40% u odnosu na početnu vrednost
Faktori koji utiču na rezultate
• Pušenje
• ranije alergijske manifestacije
• Konzumiranje pića sa kofeinom
Pre testa isključiti
Brponhodilatatore
Antihistaminike (4 dana pre ispitivanja)
Beta blokatore i ACE inhibitore (lažno pozitivni rezultati)
Natrijum hromoglikat i nedokromil natrijum
GASNE ANALIZE
• ODREDJIVANJE VREDNOSTI RESPIRACIJSKIH
GASOVA U ARTERIJSKOJ KRVI (PaO2, PaCO2)
• NEOPHODNE SU :
• Za dijagnostikovanje respiracijske insuficijencije
• Za odredjivanje terapije i kontrolu lečenja
kiseonikom
• DIREKTNA METODA (odredjuje vrednosti u
uzorku krvi)
• INDIREKTNA METODA (analiza preko kože)
Ispitivanje acido-baznog stanja
• Odredjivanje pH, Pa CO2, bikarbonata u
arterijskoj krvi
• pH- 6.11 +log HCO3/PaCO2 X0,03
• RESPIRACIJSKA ACIDOZA
HCO3 normalan ili lako povišen
pH
PaCO2
Respiracijska alkaloza
hiperventilacija
• Smanjena koncentracija vodonikovih jona
• pH (povećana eliminacija CO2)
• Hipokapnija PaCO2
• Bubrežna kompenzacija smanjenjem
izlučivanja vodonikovih jona i smanjenom
reapsorpcijom HCO3-
• Snižene vrednosti HCO3-bubrežna
kompenzacija metaboličkom acidozom
Metabolička acidoza
• Primarno smanjenje koncentracije HCO3
• pH
• HCO3
• Povećana plućna ventilacija (stimulacija
respiratornog centra H jonima)
• PaCO2 povećana eliminacija CO2
• Respiracijska kompenzacija metaboličke
acidoze
Metabolička alkaloza
• Smanjenje koncentracije H jona
• pH primarno povecanje HCO3
• Hipoventilacija- smanjenje eliminacije
CO2
• Respiracijska kompenzacija metaboličke
alkaloze
Tumačenje rezultata
• Normalne vrednosti:
• PaO2 10-13kPa
• PaCO2 4.5-6kPa
• Saturacija kiseonikom SaO2 0.94
• HIPOKSEMIJA
• SaO2< 94%
• Pa02< 10.6kPa
• HIPOKAPNIJA – hiperventilacija pluća
sniženje PaCO2
• HIPERKAPNIJA - alveolna hipoventilacija
povećanje PaCO2
Questions

More Related Content

What's hot

Bronhijalna astma
Bronhijalna astmaBronhijalna astma
Bronhijalna astmaDejanaDeki
 
Plućna ventilacija
Plućna ventilacijaPlućna ventilacija
Plućna ventilacijaMilan Taradi
 
Endokrini sistem Nikola Cekicevic
Endokrini sistem Nikola CekicevicEndokrini sistem Nikola Cekicevic
Endokrini sistem Nikola Cekicevicdr Šarac
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemdr Šarac
 
29. razvice, pubertet kod čoveka
29. razvice, pubertet kod čoveka29. razvice, pubertet kod čoveka
29. razvice, pubertet kod čovekappnjbiljana
 
Čulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnotežeČulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnotežeEna Horvat
 
Bolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanjeBolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanjeLjubica Lalic
 
20. Mozdano stablo
20. Mozdano stablo20. Mozdano stablo
20. Mozdano stabloltixomir
 
Шумски екосистеми
Шумски екосистемиШумски екосистеми
Шумски екосистемиDraganaKosovac
 
21. Mali mozak i medjumozak
21. Mali mozak i medjumozak21. Mali mozak i medjumozak
21. Mali mozak i medjumozakltixomir
 
20. Nadrazljivost
20. Nadrazljivost20. Nadrazljivost
20. Nadrazljivostppnjbiljana
 
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivaju
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivajuVIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivaju
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivajuOlivera Lučić
 

What's hot (20)

Sarkoidoza
SarkoidozaSarkoidoza
Sarkoidoza
 
Bronhijalna astma
Bronhijalna astmaBronhijalna astma
Bronhijalna astma
 
Apsces pluca
Apsces plucaApsces pluca
Apsces pluca
 
Plućna ventilacija
Plućna ventilacijaPlućna ventilacija
Plućna ventilacija
 
Tuberkuloza
TuberkulozaTuberkuloza
Tuberkuloza
 
Endokrini sistem Nikola Cekicevic
Endokrini sistem Nikola CekicevicEndokrini sistem Nikola Cekicevic
Endokrini sistem Nikola Cekicevic
 
Bakterija i virusi
Bakterija i virusi Bakterija i virusi
Bakterija i virusi
 
Srce (Heart)
Srce (Heart)Srce (Heart)
Srce (Heart)
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
 
29. razvice, pubertet kod čoveka
29. razvice, pubertet kod čoveka29. razvice, pubertet kod čoveka
29. razvice, pubertet kod čoveka
 
Čulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnotežeČulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnoteže
 
Mali mozak
Mali mozakMali mozak
Mali mozak
 
Čulo vida
Čulo vidaČulo vida
Čulo vida
 
Bolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanjeBolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanje
 
20. Mozdano stablo
20. Mozdano stablo20. Mozdano stablo
20. Mozdano stablo
 
Шумски екосистеми
Шумски екосистемиШумски екосистеми
Шумски екосистеми
 
Sida
SidaSida
Sida
 
21. Mali mozak i medjumozak
21. Mali mozak i medjumozak21. Mali mozak i medjumozak
21. Mali mozak i medjumozak
 
20. Nadrazljivost
20. Nadrazljivost20. Nadrazljivost
20. Nadrazljivost
 
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivaju
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivajuVIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivaju
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivaju
 

More from DejanaDeki

Nova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatijaNova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatijaDejanaDeki
 
Bolesti perikarda
Bolesti perikardaBolesti perikarda
Bolesti perikardaDejanaDeki
 
Embolija pluca
Embolija plucaEmbolija pluca
Embolija plucaDejanaDeki
 
Tumori pluca, pleure i medijastinuma
Tumori pluca, pleure i medijastinumaTumori pluca, pleure i medijastinuma
Tumori pluca, pleure i medijastinumaDejanaDeki
 
Nozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonijeNozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonijeDejanaDeki
 
Skripta iz interne 405 strana
Skripta iz interne  405 stranaSkripta iz interne  405 strana
Skripta iz interne 405 stranaDejanaDeki
 

More from DejanaDeki (8)

Nova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatijaNova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatija
 
Bolesti perikarda
Bolesti perikardaBolesti perikarda
Bolesti perikarda
 
Embolija pluca
Embolija plucaEmbolija pluca
Embolija pluca
 
Tumori pluca, pleure i medijastinuma
Tumori pluca, pleure i medijastinumaTumori pluca, pleure i medijastinuma
Tumori pluca, pleure i medijastinuma
 
Nozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonijeNozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonije
 
Fibroza
FibrozaFibroza
Fibroza
 
Ateroskleroza
AterosklerozaAteroskleroza
Ateroskleroza
 
Skripta iz interne 405 strana
Skripta iz interne  405 stranaSkripta iz interne  405 strana
Skripta iz interne 405 strana
 

Testovi plucne funkcije

 • 1. Ventilacija pluća Razmena gasova izmedju spoljašnje sredine i alveolnih prostora u plućima.
 • 2. Ventilacija pluća • centar za disanje • sprovodljivost impulsa od centra za disanje do pluća i obrnuto • simetričan grudni koš • očuvana funkcija disajnih mišića, dijafragme • normalna rastegljivost tkiva pluća i pleure • normalna prolaznost disajnih puteva
 • 3. Alveolorespiracijska funkcija pluća • razmena gasova izmedju alveolnih prostora i krvi plućnih kapilara. • očuvana ventilacija i difuzibilnost alveolno-kapilarne membrane. Plućni krvotok-perfuzija pluća
 • 4. STATIČKI PLUĆNI VOLUMENI • VITALNI KAPACITET: • najveća zapremina vazduha (L ili ml) koja se izduva iz pluća maksimalnim ekspirijumom posle maksimalnog inspirijuma ili obrnutim redom • IVC udah posle maksimalnog izdaha • FVC brzi i forsirani ekspirijum posle maksimalnog inspirijuma • VC je veći kod mladjih i viših osoba • Osobe ženskog pola imaju 10% niži VC
 • 5. Statički plućni volumeni • Disajni volumen (TV) zapremina vazduha koja se izdahne u toku jednog disajnog pokreta pri mirnom disanju • Rezidualni volumen (RV) zapremina vazduha koja ostaje u plućima posle maksimalnog ekspirijuma. • Ekspirijumski rezervni volumen (ERV) najveća zapremina vazduha koja se može izduvati iz pluća posle mirnog ekspirijuma
 • 6. Plućni kapaciteti • Funkcijski rezidualni kapacitet (FRC) ukupna zapremina vazduha koja se nalazi u plućima u nivou mirnog ekspirijuma a čini ga zbir ERV i RV • Totalni plućni kapacitet (TLC) ukupna zapremina vazduha koja se nalazi u plućima u trenutku maksimalnog udaha, a predstavljen je zbirom VC i RV
 • 7. Dinamički plućni volumeni • Forsirani vitalni kapacitet (FVC) se dobija kada se brzim, forsiranim postupkom beleži VC. • Zavisi od brzine protoka vazduha u disajnim putevima • Kod mladih, zdravih osoba VC se ne razlikuje od FVC • Kod starijih- fiziološki nešto manji • Kod opstrukcijskih poremećaja FVC ja značajno manji od VC
 • 8. • Forsirani ekspirijumski volumen u sekundi (FEV1), meri se u jedinici vremena i predstavlja deo VC koji se izduva u prvoj sekundi forsiranog ekspirijuma • U rutinskoj praksi: • FEV1 veći od 2l bez obzira na životnu dob je zadovoljavajući • vrednost ispod 1,2 l ukazuje na poremećaj ventilacije teškog stepena Dinamički plućni volumeni
 • 9. Dinamički plućni volumeni • Odnos 100 FEV1/VC - Tifnoov (Tiffeneau) indeks označava procenat VC koji se može izduvati u prvoj sekundi forsiranog ekspirijuma • U praksi se koristi odnos 100FEV1/FVC • Forsirani srednji ekspirijumski protok (FEF 25-75) meri se iz srednjeg dela spirometrijske krivulje forsiranog ekspirijuma i koristi se za otkrivanje opstrukcijskih smetnji u malim disajnim putevima.
 • 10. Uzroci opstrukcije disajnih puteva infekcije, edem i tumori farinksa i larinksa, apnoja u spavanju, laringospazam, strana tela i kolaps, stenoze i tumori traheje Bronhitis astma bronhiektazije bronhiolitis emfizem HOBP
 • 11. Dijagnostika opstrukcija disajnih puteva • Anamneza • Objektivni pregled • Imidžing metode – standardna radiografija, HRCT (+ V) • Endoskopija • Ispitivanje disajne funkcije • Dodatna ispitivanja
 • 12. Testovi disajne funkcije u dijagnostici opstrukcija disajnih puteva • Spirometrija • PEF • Bronhodinamska testiranja • Merenje ukupnih volumena pluća • Raw, RRS, sRaw, sGaw • Merenje difuzije • Cst • Ispitivanja tokom spavanja
 • 13. Merenje posledica opstrukcije disajnih puteva • Merenje respiracijskih gasova – U krvi – U izdahnutom vazduhu • Hematokrit • Ispitivanje plućne hipertenzije • Ergometrijska merenja – Spiroergometrija, testiranje hodom • Ispitivanja kvaliteta života • ......
 • 14. • Mala spirometrija (VC, FEV1) • Velika spirometrija (RV. FRC. TLC) • Kriva protok volumen (PEF, FEF 25, FEF 75) • Telesna pletizmografija (Raw, TGV) Respiracijski gasovi(PaO2, PaCO2) • Kapnografija • Komplijansa pluća • Ergometrija u pulmologija • Mikrokateterizacija desnog srca TESTOVI PLUĆNE FUNKCIJE
 • 15. Uloge spirometrije u: • Postavljanju dijagnoze • Otkrivanju bolesti • Proceni težine bolesti • Praćenju bolesti • Prognozi bolesti . • Proceni efekata terapije • Proceni neželjenih efekata leka • Otkrivanju i praćenju faktora rizika • Preoperacijskoj proceni • Proceni fizičke spremnosti i radne sposobnosti • Praćenju razvoja ili starenja organizma • Prestajanju pušenja cigareta • Epidemiološkim istraživanjima
 • 16. SPIROMETRIJA SPIROMETRIJOM SE MERE ZAPREMINE VAZDUHA U PLUĆIMA PRI DISANJU DOBIJAJU SE PODACI O :PLUĆNIM VOLUMENIMA ( najmanji delovi ukupne zapremine pluća) I KAPACITETIMA ( zbir vda ili više plućnih volumena)
 • 17. ŠTA VAM JE POTREBNO DA URADITE SPIROMETRIJU TEHNIČKI ISPRAVAN, ČIST I PRAVILNO BAŽDAREN APARAT KOJI SE ZOVE SPIROMETAR DOBRO EDUKOVANA SESTRA
 • 21. Noviji spirometri • Za merenje volumena i protoka vazduha koristi se pneumotahografska cev koja je zasnovana na odnosu odredjenom Omovim zakonom • Protok - razlika pritisaka/otpor • Razlika pritisaka izmerena sa jedne i druge strane mrežice omogućuje izračunavanje protoka vazduha istovremeno sa udahnutim ili izdahnutim volumenom
 • 22. Priprema pacijenta za merenje • Information about the purpose Before starting, explain the patient that the spirometer measures how fast and how much he can exhale from his lungs. Tell the subject that only the maximal effort will lead to a reliable result. This may enhance his motivation to follow the instructions correctly. • Demonstrating the maneuver It is very helpful to demonstrate the measurement to the patient, by taking a deep breath and dramatically blasting out the air. This can save a lot of time spent on repeated measurements. • Some details that can improve quality The patient should be assured, that repeating the test is required and does not reflect a problem of their part. Instructions about maintaining a good seal around the mothpiece can help reduce leaks.
 • 23. 6 × TV 2 s Kraj = < 25 ml / 0,5 s  ekspirijum 6 s potpuno forsirano neforsirano
 • 24. Kada treba indikovati spirometriju • Dispneja sa ili bez vizinga • bolovi u grudima ili ortopneja • Kašalj koji duže traje sa ili bez iskašljavanja • Cijanoza • Oslabljen disajni šum • Hiperinflacija na grafiji pluća • Poremećaj gasne razmene • Poremečaj laboratorijskih parametara (policitemija)
 • 25. maximal inspiration maximal expiration the limits of breathing
 • 26. maximal movements of the chest maximal inspiration TLC-niveau maximal expiration RV-niveau “vital capacity”
 • 27. Sta se meri spirometrijom VCIN = inspiratory vital capacity; the largest volume measured on complete exhalation after full inspiration. (sum of VT+IRV+ERV) FVC = forced (expiratory) vital capacity, in healthy the same volume as VCin FEV1 = forced exspiratory volume in one second; the volume of air exhaled in the first second under force after a maximal inhalation. VT = tidal volume; the volume of air inhaled or exhaled during each respiratory cycle. IRV = inspiratoy reserve volume ERV = exspiratory reserve volume; the maximal volume of air exhaled from endexpiration. IC = inspiratory capacity; the maximal volume of air that can be inhaled from the resting expiratory level.
 • 28. Sta se ne može meriti spirometrijom RV = residual volume; the volume of air remaining in the lungs after a maximal exhalation. TLC = total lung capacity; the volume of air in the lungs at maximal inflation. (= RV + VC)
 • 29. MALA SPIROMETRIJA (VC,FVC,FEV1) • Na vrednost VC utiču promene: • Izvan zida grudnog koša (bol u trbuhu, ascites, trudnoća) • U zidu grudnog koša (prelomi rebara smanjena pokretljivost zglobova) • Udisajnim mišićima (pareza ili paraliza dijafragme) • U plućnom tkivu (fibrozni procesi, neoplazme, bule) • Smanjena zapremina plućnog tkiva (emfizem, lobektomije, pneumonektomije)
 • 30. Forsirani ekspirijumski volumen u prvoj sekundi FEV1 • Zapremina vazduha koja se izduva iz pluća u toku prvog sekunda forsiranog ekspirijuma. • Na vrednost utiče životna dob, visina i pol. • Kod osoba ženskog pola FEV1 je manji za 10%
 • 31. Forsirani ekspirijumski volumen u prvoj sekunsdi FEV1 • Uzroci smanjenja: • Opstrukcija strujanju vazduha u disajnim putevima (edem sluznice, spazam mišića, nagomilani sekret, tumor) • Smanjena elastična retraktilnost plućnog tkiva ( emfizem pluća)
 • 33. Interpretacija testova • RESTRIKCIJA: • VC < 80% • 100xFEV1/VC normalan • OPSTRUKCIJA • VC ≥ 80% • FEV1< 80% • 100XFEV1/VC snižen
 • 34. Asthma 0 1 2 3 4 5 6 0 2 4 6 8 10 12 FlowinL/s Litres concave FV curve intrapulmonary airflow obstruction
 • 35. Restrictive 0 1 2 3 4 5 6 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 F 19 yrs 1.64m FVC 2.41 L -3.42 SR FEV 2.41 L -2.62 SR FEV% 100 +2.23 SR PEF 5.55L/s -2.00 SR F/P 7.2 RT 116 ms FlowinL/s Litres
 • 36. COPD 0 1 2 3 4 5 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 FlowinL/s Litres pressure dependent airways collapse
 • 37. Poorly co-ordinated start 0 1 2 3 4 5 6 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 FlowinL/s Litres EV = large Rise Time = 496 ms Irregular shape Poorly repeatable
 • 38. Patterns of Abnormality Upper Airway Obstruction low PEF relative to FEV1 Recorded Predicted SR %Pred FEV 1 2.17 2.27 -0.3 96 FVC 2.68 2.70 0.0 99 FEV 1 %FVC 81 76 0.7 106 PEF 2.95 5.99 -3.4 49 FEV 1 /PEF 12.3 Discordant PEF and FEV1 High PEF versus FEV1 = early interstitial lung disease (ILD) Low PEF versus FEV1 = upper airway obstruction Concordant PEF and FEV1 Both low in airflow obstruction, myopathy, late ILD
 • 39. Upper Airway Obstruction 0 1 2 3 4 5 6 -6 -4 -2 0 2 4 6 Age 40 yrs FVC 3.52 L 0.84 SR FEV1 3.0 L 0.74 SR PEF 4.57 L/s -2.18 SR FEV/PEF = 10.9 Inspiratory Expiratory FlowinL/s Volume in Litres FEV1 in mls PEF in L/min > 8
 • 40. Extra-thoracic UAO 0 1 2 3 4 5 6 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 LitresperSecond Litres Female 48 yrs 1.64m FVC 3.03 L - 0.21 SR FEV 2.63 L - 0.12 SR FEV% 87% + 1.06 SR PEF 3.97 /s - 2.78 SR F/P 11.0 RT 212 ms
 • 46. diagnostic decisions in spirometry FEV1<80% restrictive pattern specific shape of the F/V curve VC<80% FEV1/VC>85% TLC<80% pulmonary extra-pulmonary VC<80% FEV1/VC<85% severe obstruction combination of obstruction and restriction VC>80% FEV1/VC<85% obstructive pattern specific shape of the F/V curve asthma COPD bronchitis emphysema obstruction central airways intrathoracal extrathoracal latent obstructionvascular reversibility variability hyperreactivity TLCO < 70% normal spirometry VC>80% FEV1/VC>85%
 • 47. Kriva protok-volumen • Za rano otkrivanje početnih promena u malim disajnim putevima • Koriste se aparati koji istovremeno mere protok (L/s) i volumen vazduha(L)
 • 48. Kriva protok- volumen FEF25 Forced expiratory flow the point at which 25 percent of the FVC has been exhaled. FEF50 Forced expiratory flow the point at which 50 percent of the FVC has been exhaled. FEF75 Forced expiratory flow the point at which 75 percent of the FVC has been exhaled. FEF25-75% Forced expiratory flow over the middle one half of the FVC; the average flow from the point at which 25 percent of the FVC has been exhaled to the point at which 75 percent of the FVC has been exhaled. PEF Peak-flow; maximal expiratory flow attained during an FVC-Maneuver FIF50 Forced inspiratory flow at which 50 percent of the VCin has been inspired.
 • 49. Kriva protok - volumen opstrukcijski poremećaj  Smanjenje ekspiratornog protoka za vreme ekspirijuma se jasno uočava.  Smanjenje protoka je u korelaciji sa izdahnutim volumenom: PEF > FEF25 > FEF50 > FEF75  U bolesnika sa opstrukcijom disajnih puteva uočava se konkavni oblik krive
 • 50. V · V Kolapsni oblik krive protok-volumen Emfizem pluća
 • 52. Restrikcija Opstrukcija • Redukcija Redukcija volumena protoka narrowing of airways VC  contraction of alveolar tissue FEV1 
 • 53. Relativne kontraindikacije • Akutne bolesti (povraćanje, vrtoglavica mučnina) • Hemoptizije nepoznate etiologije • Pneumotoraks • nedavna abdominalna hiruška intervencija • Nedavna operacija oka (povećanje intraokularnog pritiska) • Nedavni infarkt miokarda ili nestabilna angina • Torakalna, abdominalna ili cerebralna aneurizma (moguća ruptura zbog povećanog intratorakalnog pritiska)
 • 54. Komplikacije • Sinkopa, glavobolja • Paroksizmalni kašalj • Bronhospazam • Povećanje intrakranijalnog pritiska • Torakalni bol • Pneumotoraks (veoma retko) • Nozokomijalna infekcija (veoma retko)
 • 55. Velika spirometrija • Merenje VC, FEV1, RV, TLC, FRC • Telesna pletizmografija • Metod ispiranja azota • metod dilucije helijumom
 • 56. Funkcionalni rezidualni kapacitet FRC • zapremina vazduha koja se nalazi u plućima u trenutku završenog normalnog ekspirijuma. • ERV + RV
 • 57. Metod dilucije helijumom merenje FRC • FRC V ( He1-He2)/ He 2 • RV FRC – ERV • TLC RV + VC • V - volumen gasa u spirometru • He1 koncentracija He na početku ispitivanja – 10% • He 2 – koncentracija He na kraju ispitivanja
 • 58. Posle 7 min disanja O2 Metod ispiranja azota - -merenje FRC- koncentracija azota pre i posle udisanja čistog kiseonika (80%
 • 59.
 • 60. Telesna pletizmografija • Merenje toraksnog gasnog volumena • Otpora u disajnim putevima • Bojl-Mariotov zakon: volumen gasa pri konstantnoj temperaturi menja se obrnuto srazmerno promeni pritiska koji deluje na gas. • P1 V1 = P2 V2
 • 62. Bodipletizmografija • Otpor u disajnim putevima Raw- kPa/L/s • Ukupni otpor u respiratornom sistemu • Otpor zida grudnog koša • Otpor plućnog tkiva • Specifični otpor SRaw- Raw xTGV • Konduktansa pluća Gaw -1/Raw • Specifična konduktansa SGaw – 1/SRaw
 • 63. HIPERINFLACIJA PLUĆA Privremeno ili trajno uvećana gasna zapremina u plućima Totalni plućni kapacitet TLC Funkcioni rezidualni kapacitet FRC Rezidualni volume RV Odnos 100RV/TLC
 • 64. Stepenovanje hiperinflacije pluća 100RV/TLC • I laki stepen 35-50 • II srednje teški 50-65 • III teški iznad 65
 • 65. Prednosti telesne pletizmografije • Merenje Raw i TGV je komforno • Nije neophodna velika saradnja • Moguće je merenje sprovesti kod bolesnika koji ne saradjuju pri sprirometriji
 • 66.  CO2 5 4 3 2 1 0 N Z S KAPNOGRAFIJA •Ispitivanje distribucije gasova u plućima N – normalni oblik Z – prelazni oblik S- patološki oblik Alveolo-arterijski gradijent za CO2 -0.7kPa
 • 67. MERENJE DIFUZIJSKOG KAPACITETA TLCO • Brzina kojom se molekuli gasa (O2, CO) kreću difuzijom kroz alveolno-kapilarnu membranu iz alveolnog gasa u krv da bi se vezali sa Hg u eritrocitima • Izražava se u mmol/min/ 1kPa • Koeficijent transfera Kco-TLCO/VA • Zavisi od: • Površine i debljine alveolno-kapilarne membrane • Volumena kapilarne krvi
 • 69. Transport kiseonika PAO2 PCO2 Alveolar Air Gas-Blood Barrier Capillary Blood pressure- difference Transport kiseonika kroz AK membranu je proporcionalan razlici izmedju parcijalnog pritiska kiseonika u alveolama i kapilarnoj krvi
 • 70. METODE ZA MERENJE DIFUZIJSKOG KAPACITETA PLUĆA • Metod jednog udaha (single breath) • Metod stabilnog stanja (Steady state) • Metod ponovnog udisanja • Ekvilibricijski metod
 • 71. Single Breath Method t DV SV VIN 1 2 1 2 1 3 TA TLC RV 10s breathholding time discard- sample- volume FICO FIHe tidal breathing complete inspiration maximal expiration
 • 72. Snižen transfer faktor pluća • Emfizem pluća • Intersticijumske plućne bolesti • Bolesti plućnih krvnih sudova (plućna embolija, primarna plućna hipertenzija) • Bolesti levog srca sa plućnom stazom • Drugi uzroci (pušenje, anemija, zapaljenje pluća)
 • 73. DOPUNSKA ISPITIVANJA BDT ( BRONHODILATACIJSKI TEST ) SPIROMETRIJSKI TEST + INHALACIJA BRONHODILATATOROM CILJ BDT JE DA SE: •ISKLJUČI DIJAGNOZAASTME •PROCENI KOJA JE NAJBOLJA DISAJNA FUNKCIJA U TOM TRENUTKU •PROCENI PROGNOZA BOLESTI •PROCENI POTENCIJALNI ODGOVOR BOLESNIKA NA TERAPIJU
 • 74. Bronhodilatacijski test • procena VC i FEV1 • 15 min nakon aplikacije Salbutamola • 30min nakon inhalacije ipratropium bromida
 • 75. Bronhodilatacijski test tumačenje rezultata • Povećanje FEV1 za više od o.2l apsolutne vrednosti • za više od 12% od referentne vrednosti • za više od 15% početne vrednosti • Povećanje PEF-a za više od 60l/min
 • 76. Bronhoprovokacijski test indikacije • Dijagnostikovanje bronhijalne reaktivnosti • Potvrda dijagnoze bronhijalne astme (normalna plućna funkcija) • Kontrola efikasnosti terapijskog režima • Dijagnoza profesijske astme • Epidemiološka istraživanja
 • 77. Bronhoprovokacijski test -kontraindikacije- • Apsolutne: • Teška opstrukcija disajnih puteva FEV1< 1.2l • Svež infarkt miokarda • Aneurizma arterije • Relativne: • Umerena opstrukcija • Infekcija gornjih disajnih puteva(2 nedelje pre isp.) • Egzacerbacija bronhijalne astme • hipertenzija, trudnoća, epilepsija
 • 78. Vrste bronhoprovokacijskih testova • Farmakološke supstance (histamin, metaholin, acetilholin, leukotrieni, prostaglandini D”, F2alfa, adenozin) • Fizički stimulusi (fizički napor, udisanje hladnog i suvog vazduha, neizotonični rastvor) • Rastvori alergena u aerosolu
 • 79. Bronhoprovokacijski test - tumačenje rezultata- • TEST JE POZITIVAN: • Smanjenje FEV1 za 20% u odnosu na početnu vrednost • Dvostruko povećanje otpora u odnosu na početnu vrednost • Smanjenje specifične konduktanse za 40% u odnosu na početnu vrednost
 • 80. Faktori koji utiču na rezultate • Pušenje • ranije alergijske manifestacije • Konzumiranje pića sa kofeinom Pre testa isključiti Brponhodilatatore Antihistaminike (4 dana pre ispitivanja) Beta blokatore i ACE inhibitore (lažno pozitivni rezultati) Natrijum hromoglikat i nedokromil natrijum
 • 81. GASNE ANALIZE • ODREDJIVANJE VREDNOSTI RESPIRACIJSKIH GASOVA U ARTERIJSKOJ KRVI (PaO2, PaCO2) • NEOPHODNE SU : • Za dijagnostikovanje respiracijske insuficijencije • Za odredjivanje terapije i kontrolu lečenja kiseonikom • DIREKTNA METODA (odredjuje vrednosti u uzorku krvi) • INDIREKTNA METODA (analiza preko kože)
 • 82. Ispitivanje acido-baznog stanja • Odredjivanje pH, Pa CO2, bikarbonata u arterijskoj krvi • pH- 6.11 +log HCO3/PaCO2 X0,03 • RESPIRACIJSKA ACIDOZA HCO3 normalan ili lako povišen pH PaCO2
 • 83. Respiracijska alkaloza hiperventilacija • Smanjena koncentracija vodonikovih jona • pH (povećana eliminacija CO2) • Hipokapnija PaCO2 • Bubrežna kompenzacija smanjenjem izlučivanja vodonikovih jona i smanjenom reapsorpcijom HCO3- • Snižene vrednosti HCO3-bubrežna kompenzacija metaboličkom acidozom
 • 84. Metabolička acidoza • Primarno smanjenje koncentracije HCO3 • pH • HCO3 • Povećana plućna ventilacija (stimulacija respiratornog centra H jonima) • PaCO2 povećana eliminacija CO2 • Respiracijska kompenzacija metaboličke acidoze
 • 85. Metabolička alkaloza • Smanjenje koncentracije H jona • pH primarno povecanje HCO3 • Hipoventilacija- smanjenje eliminacije CO2 • Respiracijska kompenzacija metaboličke alkaloze
 • 86. Tumačenje rezultata • Normalne vrednosti: • PaO2 10-13kPa • PaCO2 4.5-6kPa • Saturacija kiseonikom SaO2 0.94 • HIPOKSEMIJA • SaO2< 94% • Pa02< 10.6kPa • HIPOKAPNIJA – hiperventilacija pluća sniženje PaCO2 • HIPERKAPNIJA - alveolna hipoventilacija povećanje PaCO2