Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bronhiektazije
• Ireverzibilna proširenja pretežno sitnih i srednjih
bronhija sa destrukcijom njihovih zidova.
• Disajni p...
Definicija: ireverzibilno proširenje lumena, pretežno sitnih i
srednjih bronhija sa destrukcijom njihovih zidova koje se k...
Bronchiectasiae
Patogeneza
Kongenitalne bronhiektazije
• izražene pri rodjenju
• nekad se javljaju kod više članova jedne ...
nastanak bronhiektazija :
•Neadekvatna evakuacija sekreta i
•naseljavanje bakterija u disajnim putevima
Sekret u disajnim ...
• Sekret širi lumen disajnih puteva, oštećuje
trepljasti epitel i omogućuje naseljavanje
patogenih bakterija.
• Prispele b...
• Strana tela,
• mukusni čepovi,
• poslezapaljenski ožiljci,
• aspergiloza,
• granulomi I
• tumori .
Endolumensku opstrukc...
• uvećeni limfni čvorovi
• tumori okolnih struktura
• posttuberkulozna stenoza bronha
Ekstralumensku opstrukciju
izazivaju
Primarna cilijarna diskinezija
• Nasledjuje se recesivno
• Oštećena ultrastruktura cilija
• Cilije trepere polako i nekoor...
Kartagenerov sindromKartagenerov sindrom ::
• situs viscerum inversussitus viscerum inversus
• bronhiektazijebronhiektazij...
Radiografija paranazalnih šupljina:Radiografija paranazalnih šupljina:
Sekundarna cilijarna diskinezija
• U astmi
• Virusne i bakterijske infekcije
• Aerozagadjenje
• Lekovi
• Aspiracija želuda...
Stečene bronhiektazije-
karakteristike
• Hronično zapaljenje zida bronha sa
gnojenjem u lumenu
• Tromboza grana plućnih ar...
Morfološka podela bronhiektazija
• Cilindrične (periferne, 6 i 8. gen.
intersticijumska pneumonija okolo)
• Sakularne – vr...
Klinička podela bronhiektazija
• Suve bronhiektazije
• Klasične bronhiektazije
• Bronhiektazije koje krvare
• Bronhiektazi...
Ispolje se nekoliko godina nakon inicijalne bolesti
kašalj sa iskašljavanjem obilnog mukopurulentnog ili purulentnog
sputu...
1. Klasičan oblik : kašalj sa iskašljavanjem
2. Oskudno iskašljavanje ali su hemoptizije češće
3. Bronhiektazije praćene b...
Pregled sputuma: Haemophylus influanze
Streptococcus pnaemoniae
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Plućna funkci...
TOK BLESTI: ranije su bile česte vrećaste bronhiektazije koje su
vodile propadanju bolesnika, iskašljavanju fetidnog isplj...
Prevencija
Vakcinacija protiv morbila i pertusisa
adekvatno lečenje astme i zapaljenja
blagovremeno otkrivanje stranih tel...
Bronhiektazije
Bronhiektazije
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bronhiektazije

1,861 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bronhiektazije

 1. 1. Bronhiektazije • Ireverzibilna proširenja pretežno sitnih i srednjih bronhija sa destrukcijom njihovih zidova. • Disajni putevi (gubitak elastičnosti i mišićnih vlakana) postaju pasivni sprovodnici vazduha. • Oštećena funkcija cilijarnog aparata pogoduje zastoju sluzi koja se obilno stvara (hipereaktivnost submukoznih žlezda) • Povećana viskoznost sluzi( visoka koncentracija DNK i disulfidnih veza Bronhiektazijama se ne smatraju reverzibilna, najčešće cilindrična proširenja bronhija, koja nastaju posle virusnih infekcija, pneumonije ili atelektaze. Bronchiectasiae
 2. 2. Definicija: ireverzibilno proširenje lumena, pretežno sitnih i srednjih bronhija sa destrukcijom njihovih zidova koje se klinički manifestuje kašljem sa obilnim iskašljavanjem (često gnojavog ispljuvka “na puna usta” naročito ujutru) Etiopatogeneza: urodjene stečene
 3. 3. Bronchiectasiae Patogeneza Kongenitalne bronhiektazije • izražene pri rodjenju • nekad se javljaju kod više članova jedne porodice • često zahvataju sve bronhe jedne anatomske celine • najčešće cistične ili sakularne, retko cilindrične • tankih zidova bez znakova zapaljenja i fibroze • bez promena u okolnom plućnom parenhimu • udružene sa drugim anomalijama razvoja: jednostrani emfizem, agenezija plućne arterije, urodjene srčane mane kongenitalna kifoskolioza
 4. 4. nastanak bronhiektazija : •Neadekvatna evakuacija sekreta i •naseljavanje bakterija u disajnim putevima Sekret u disajnim putevima se zadržava kao posledica: •endolumenske opstrukcije bronha •ekstramuralne opstrukcije bronha •poremećaja mukocilijarnog transporta.
 5. 5. • Sekret širi lumen disajnih puteva, oštećuje trepljasti epitel i omogućuje naseljavanje patogenih bakterija. • Prispele bakterije luče: Pyocinanin, pneumolizin koji oštećuju cilije I povećevaju sekreciju u disajnom putu. • Infekcija privlači polimorfonukleare- oslobadjaju se kiseonični radikali I enzimi (elastaza neutrofila) koji oštećuju zid bronha, trepljasti epitel i smanjuju mukocilijarni transport
 6. 6. • Strana tela, • mukusni čepovi, • poslezapaljenski ožiljci, • aspergiloza, • granulomi I • tumori . Endolumensku opstrukcija disajnih puteva izazivaju:
 7. 7. • uvećeni limfni čvorovi • tumori okolnih struktura • posttuberkulozna stenoza bronha Ekstralumensku opstrukciju izazivaju
 8. 8. Primarna cilijarna diskinezija • Nasledjuje se recesivno • Oštećena ultrastruktura cilija • Cilije trepere polako i nekoordinisano • Smanjen mukocilijarni transport • Poremećaj cilija u drugim organima • Kratagenerov sindrom(Bronhiektazije, sinuzitis, dekstrokardija) • Yungov sindrom (Kratagenerov sy + azospermija
 9. 9. Kartagenerov sindromKartagenerov sindrom :: • situs viscerum inversussitus viscerum inversus • bronhiektazijebronhiektazije • hronični sinuzitishronični sinuzitis - Siewert 1904. god.( prvi opis)- Siewert 1904. god.( prvi opis) - M. Kartagener 1933. god.( kongenitalni sy)M. Kartagener 1933. god.( kongenitalni sy) -nasledna bolest, autozomno recesivnonasledna bolest, autozomno recesivno -poremećaj u produkciji IgA, strukturne promeneporemećaj u produkciji IgA, strukturne promene cilija, nekoordinisan rad cilija, akinezija trepljicilija, nekoordinisan rad cilija, akinezija treplji učestalost: 1/32000 živorođene deceučestalost: 1/32000 živorođene dece
 10. 10. Radiografija paranazalnih šupljina:Radiografija paranazalnih šupljina:
 11. 11. Sekundarna cilijarna diskinezija • U astmi • Virusne i bakterijske infekcije • Aerozagadjenje • Lekovi • Aspiracija želudačnog sadržaja • inhalacija vrelih gasova i para
 12. 12. Stečene bronhiektazije- karakteristike • Hronično zapaljenje zida bronha sa gnojenjem u lumenu • Tromboza grana plućnih arterija • Hipertrofija bronhijalnih arterija koje anastomoziraju sa plućnim arterijama
 13. 13. Morfološka podela bronhiektazija • Cilindrične (periferne, 6 i 8. gen. intersticijumska pneumonija okolo) • Sakularne – vrećaste (zahvataju disajne puteve do 4. gener. račvanja, okružene neinflamiranim plućnim parenhimom) • Varikozne (osobine jednih i drugih)
 14. 14. Klinička podela bronhiektazija • Suve bronhiektazije • Klasične bronhiektazije • Bronhiektazije koje krvare • Bronhiektazije udružene sa HOBP • Bronhiektazije u okviru odredjenih sindroma
 15. 15. Ispolje se nekoliko godina nakon inicijalne bolesti kašalj sa iskašljavanjem obilnog mukopurulentnog ili purulentnog sputuma. (taloži se u tri sloja penušav, tečan, gnojav) Hemoptizije ( jedini znak bronhiektazija lokalizovanih u gornjim delovima pluća- zbog dobrog dreniranja redje su infekcije), ako je proksimalni bronh zatvoren: pleuralni bol i povremena febrilnost, umor, malaksalost, mršavljenje dispnoja kod pridruženog bronhospazma kod uznapredovale bolest Maljičasti prstii Fizikalni nalaz: perzistirajući lokalizovani pukoti Laboratorijski nalazi: hipoalbuminemija, hiperglobulinemija, umereno povećane vrednosti SE i leukocitoza
 16. 16. 1. Klasičan oblik : kašalj sa iskašljavanjem 2. Oskudno iskašljavanje ali su hemoptizije češće 3. Bronhiektazije praćene bronhospazmom Klinički oblici RDG pluća Kružne svetline sa vidljivim nivooom sekreta u njima (sakularne bronhiektazije) Bronhoskopija Bitno za utvrdjivanje uzroka bronhiektazija Bronhografija Ranije osnovni metod za DG a sada samo za pre operacijsku procenu lokalizovanih lezija KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA BEZ KONTRASTA suverena metoda za postavljanje dijagnoze)
 17. 17. Pregled sputuma: Haemophylus influanze Streptococcus pnaemoniae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Plućna funkcija Ireverzibilna opstrukcija ventilacije pluća Hipoksemija- šantovanje krvi kroz anastomoze bronhnih I plućnih arterija Hronični bronhitis apsces pluća, difuzne fibroze, tuberkuloza i gljivične infekcije
 18. 18. TOK BLESTI: ranije su bile česte vrećaste bronhiektazije koje su vodile propadanju bolesnika, iskašljavanju fetidnog ispljuvka i pojavi maljičastih prstiju. Danas su češće cilindične bronhiektazije koje imaju povoljan ishod. Bronhiektazije koje oštete veliki deo pluća ili su udružene sa opstrukcijskim bolestima pluća dovode do razvoja HRONIČNOG PLUĆNOG SRCA Komplikacije Akutizacija zapaljenja u disajnim putevimaAkutizacija zapaljenja u disajnim putevima PneumonijePneumonije Seronegativne artropatije,Seronegativne artropatije, hemoptizijehemoptizije empijem pleure, apsces mozga, amiloidozaempijem pleure, apsces mozga, amiloidoza
 19. 19. Prevencija Vakcinacija protiv morbila i pertusisa adekvatno lečenje astme i zapaljenja blagovremeno otkrivanje stranih tela i tumora korekcija imunodeficijentnih stanja otklanjanje uzroka aspiracije gastričnog sadržaja Lečenje ANTIBIOTICI - u fazama infekcije Amoksicilin sa klavulonskom kiselinom trimethoprim -sulfamethoxasol tetraciklini i cefalosporini ISKAŠLJAVANJE U DRENAŽNOM POLOŽAJU BETA 2 AGONISTI HIRUŠKO LEČENJE -lokalizovanih bronhiektazija Ekspektoransi I mukolitici ne utiču na iskašljavanje sekreta

×