SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Bronhiektazije
• Ireverzibilna proširenja pretežno sitnih i srednjih
bronhija sa destrukcijom njihovih zidova.
• Disajni putevi (gubitak elastičnosti i mišićnih vlakana)
postaju pasivni sprovodnici vazduha.
• Oštećena funkcija cilijarnog aparata pogoduje
zastoju sluzi koja se obilno stvara (hipereaktivnost
submukoznih žlezda)
• Povećana viskoznost sluzi( visoka koncentracija DNK i
disulfidnih veza
Bronhiektazijama se ne smatraju reverzibilna,
najčešće cilindrična proširenja bronhija, koja
nastaju posle virusnih infekcija, pneumonije ili
atelektaze.
Bronchiectasiae
Definicija: ireverzibilno proširenje lumena, pretežno sitnih i
srednjih bronhija sa destrukcijom njihovih zidova koje se klinički
manifestuje kašljem sa obilnim iskašljavanjem (često gnojavog
ispljuvka “na puna usta” naročito ujutru)
Etiopatogeneza:
urodjene
stečene
Bronchiectasiae
Patogeneza
Kongenitalne bronhiektazije
• izražene pri rodjenju
• nekad se javljaju kod više članova jedne porodice
• često zahvataju sve bronhe jedne anatomske celine
• najčešće cistične ili sakularne, retko cilindrične
• tankih zidova bez znakova zapaljenja i fibroze
• bez promena u okolnom plućnom parenhimu
• udružene sa drugim anomalijama razvoja: jednostrani
emfizem, agenezija plućne arterije, urodjene srčane mane
kongenitalna kifoskolioza
nastanak bronhiektazija :
•Neadekvatna evakuacija sekreta i
•naseljavanje bakterija u disajnim putevima
Sekret u disajnim putevima se zadržava kao posledica:
•endolumenske opstrukcije bronha
•ekstramuralne opstrukcije bronha
•poremećaja mukocilijarnog transporta.
• Sekret širi lumen disajnih puteva, oštećuje
trepljasti epitel i omogućuje naseljavanje
patogenih bakterija.
• Prispele bakterije luče: Pyocinanin, pneumolizin koji
oštećuju cilije I povećevaju sekreciju u disajnom putu.
• Infekcija privlači polimorfonukleare- oslobadjaju se
kiseonični radikali I enzimi (elastaza neutrofila) koji
oštećuju zid bronha, trepljasti epitel i smanjuju
mukocilijarni transport
• Strana tela,
• mukusni čepovi,
• poslezapaljenski ožiljci,
• aspergiloza,
• granulomi I
• tumori .
Endolumensku opstrukcija disajnih puteva
izazivaju:
• uvećeni limfni čvorovi
• tumori okolnih struktura
• posttuberkulozna stenoza bronha
Ekstralumensku opstrukciju
izazivaju
Primarna cilijarna diskinezija
• Nasledjuje se recesivno
• Oštećena ultrastruktura cilija
• Cilije trepere polako i nekoordinisano
• Smanjen mukocilijarni transport
• Poremećaj cilija u drugim organima
• Kratagenerov sindrom(Bronhiektazije,
sinuzitis, dekstrokardija)
• Yungov sindrom (Kratagenerov sy +
azospermija
Kartagenerov sindromKartagenerov sindrom ::
• situs viscerum inversussitus viscerum inversus
• bronhiektazijebronhiektazije
• hronični sinuzitishronični sinuzitis
- Siewert 1904. god.( prvi opis)- Siewert 1904. god.( prvi opis)
- M. Kartagener 1933. god.( kongenitalni sy)M. Kartagener 1933. god.( kongenitalni sy)
-nasledna bolest, autozomno recesivnonasledna bolest, autozomno recesivno
-poremećaj u produkciji IgA, strukturne promeneporemećaj u produkciji IgA, strukturne promene
cilija, nekoordinisan rad cilija, akinezija trepljicilija, nekoordinisan rad cilija, akinezija treplji
učestalost: 1/32000 živorođene deceučestalost: 1/32000 živorođene dece
Radiografija paranazalnih šupljina:Radiografija paranazalnih šupljina:
Sekundarna cilijarna diskinezija
• U astmi
• Virusne i bakterijske infekcije
• Aerozagadjenje
• Lekovi
• Aspiracija želudačnog sadržaja
• inhalacija vrelih gasova i para
Stečene bronhiektazije-
karakteristike
• Hronično zapaljenje zida bronha sa
gnojenjem u lumenu
• Tromboza grana plućnih arterija
• Hipertrofija bronhijalnih arterija koje
anastomoziraju sa plućnim arterijama
Morfološka podela bronhiektazija
• Cilindrične (periferne, 6 i 8. gen.
intersticijumska pneumonija okolo)
• Sakularne – vrećaste (zahvataju
disajne puteve do 4. gener. račvanja,
okružene neinflamiranim plućnim
parenhimom)
• Varikozne (osobine jednih i drugih)
Klinička podela bronhiektazija
• Suve bronhiektazije
• Klasične bronhiektazije
• Bronhiektazije koje krvare
• Bronhiektazije udružene sa HOBP
• Bronhiektazije u okviru odredjenih
sindroma
Ispolje se nekoliko godina nakon inicijalne bolesti
kašalj sa iskašljavanjem obilnog mukopurulentnog ili purulentnog
sputuma. (taloži se u tri sloja penušav, tečan, gnojav)
Hemoptizije ( jedini znak bronhiektazija lokalizovanih u gornjim
delovima pluća- zbog dobrog dreniranja redje su infekcije),
ako je proksimalni bronh zatvoren: pleuralni bol i povremena
febrilnost, umor, malaksalost, mršavljenje
dispnoja kod pridruženog bronhospazma kod uznapredovale bolest
Maljičasti prstii
Fizikalni nalaz: perzistirajući lokalizovani pukoti
Laboratorijski nalazi: hipoalbuminemija, hiperglobulinemija,
umereno povećane vrednosti SE i leukocitoza
1. Klasičan oblik : kašalj sa iskašljavanjem
2. Oskudno iskašljavanje ali su hemoptizije češće
3. Bronhiektazije praćene bronhospazmom
Klinički oblici
RDG pluća
Kružne svetline sa vidljivim nivooom sekreta u njima
(sakularne bronhiektazije)
Bronhoskopija Bitno za utvrdjivanje uzroka bronhiektazija
Bronhografija
Ranije osnovni metod za DG a sada samo za pre
operacijsku procenu lokalizovanih lezija
KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA BEZ KONTRASTA
suverena metoda za postavljanje dijagnoze)
Pregled sputuma: Haemophylus influanze
Streptococcus pnaemoniae
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Plućna funkcija
Ireverzibilna opstrukcija ventilacije pluća
Hipoksemija- šantovanje krvi kroz anastomoze
bronhnih I plućnih arterija
Hronični bronhitis
apsces pluća, difuzne fibroze,
tuberkuloza i gljivične infekcije
TOK BLESTI: ranije su bile česte vrećaste bronhiektazije koje su
vodile propadanju bolesnika, iskašljavanju fetidnog ispljuvka
i pojavi maljičastih prstiju.
Danas su češće cilindične bronhiektazije koje imaju povoljan ishod.
Bronhiektazije koje oštete veliki deo pluća ili su udružene sa
opstrukcijskim bolestima pluća dovode do razvoja
HRONIČNOG PLUĆNOG SRCA
Komplikacije
Akutizacija zapaljenja u disajnim putevimaAkutizacija zapaljenja u disajnim putevima
PneumonijePneumonije
Seronegativne artropatije,Seronegativne artropatije,
hemoptizijehemoptizije
empijem pleure, apsces mozga, amiloidozaempijem pleure, apsces mozga, amiloidoza
Prevencija
Vakcinacija protiv morbila i pertusisa
adekvatno lečenje astme i zapaljenja
blagovremeno otkrivanje stranih tela i tumora
korekcija imunodeficijentnih stanja
otklanjanje uzroka aspiracije gastričnog sadržaja
Lečenje
ANTIBIOTICI - u fazama infekcije
Amoksicilin sa klavulonskom kiselinom
trimethoprim -sulfamethoxasol
tetraciklini i cefalosporini
ISKAŠLJAVANJE U DRENAŽNOM POLOŽAJU
BETA 2 AGONISTI
HIRUŠKO LEČENJE -lokalizovanih bronhiektazija
Ekspektoransi I mukolitici ne utiču na iskašljavanje sekreta

More Related Content

What's hot (20)

Embolija
EmbolijaEmbolija
Embolija
 
Mozdano stablo
Mozdano stabloMozdano stablo
Mozdano stablo
 
ANATOMIJA URINARNI SISTEM
 ANATOMIJA URINARNI SISTEM ANATOMIJA URINARNI SISTEM
ANATOMIJA URINARNI SISTEM
 
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čovekaRespiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
 
Anatomija srca
Anatomija srcaAnatomija srca
Anatomija srca
 
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
 
Tumori pluca, pleure i medijastinuma
Tumori pluca, pleure i medijastinumaTumori pluca, pleure i medijastinuma
Tumori pluca, pleure i medijastinuma
 
Čulni sistem čoveka
Čulni sistem čovekaČulni sistem čoveka
Čulni sistem čoveka
 
Endokrini sistem
Endokrini sistem Endokrini sistem
Endokrini sistem
 
Kicmena mozdina
Kicmena mozdinaKicmena mozdina
Kicmena mozdina
 
Čulo vida
Čulo vidaČulo vida
Čulo vida
 
Mišićni sistem
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
 
Digestivni sistem
Digestivni sistemDigestivni sistem
Digestivni sistem
 
Centralni nervni sistem
Centralni nervni sistemCentralni nervni sistem
Centralni nervni sistem
 
Virusi
VirusiVirusi
Virusi
 
RespiratornI sistem coveka
RespiratornI sistem coveka RespiratornI sistem coveka
RespiratornI sistem coveka
 
GRADJA SRCA
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
 
Pluca
PlucaPluca
Pluca
 
DIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKT
 
Sistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
 

Similar to Bronhiektazije

Pleuralni izliv
Pleuralni izlivPleuralni izliv
Pleuralni izlivDejanaDeki
 
Respiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencijaRespiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencijaDejanaDeki
 
Bolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanjeBolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanjeLjubica Lalic
 
Otospongioskleroza
OtospongiosklerozaOtospongioskleroza
OtospongiosklerozaMLADY RASIC
 
Плућа - Д. Јанковић
Плућа - Д. ЈанковићПлућа - Д. Јанковић
Плућа - Д. ЈанковићVioleta Djuric
 
bolesti gastrointestinalnog trakta
bolesti gastrointestinalnog traktabolesti gastrointestinalnog trakta
bolesti gastrointestinalnog traktaLjubica Lalic
 
Vodich 22 ok compressed
Vodich 22 ok compressedVodich 22 ok compressed
Vodich 22 ok compressedMladen Perić
 

Similar to Bronhiektazije (10)

Fibroza
FibrozaFibroza
Fibroza
 
Pleuralni izliv
Pleuralni izlivPleuralni izliv
Pleuralni izliv
 
Respiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencijaRespiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencija
 
Prezentacija bios
Prezentacija biosPrezentacija bios
Prezentacija bios
 
Bolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanjeBolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanje
 
Otospongioskleroza
OtospongiosklerozaOtospongioskleroza
Otospongioskleroza
 
Плућа - Д. Јанковић
Плућа - Д. ЈанковићПлућа - Д. Јанковић
Плућа - Д. Јанковић
 
bolesti gastrointestinalnog trakta
bolesti gastrointestinalnog traktabolesti gastrointestinalnog trakta
bolesti gastrointestinalnog trakta
 
Vodic 22
Vodic 22Vodic 22
Vodic 22
 
Vodich 22 ok compressed
Vodich 22 ok compressedVodich 22 ok compressed
Vodich 22 ok compressed
 

More from DejanaDeki

Nova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatijaNova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatijaDejanaDeki
 
Bolesti perikarda
Bolesti perikardaBolesti perikarda
Bolesti perikardaDejanaDeki
 
Embolija pluca
Embolija plucaEmbolija pluca
Embolija plucaDejanaDeki
 
Testovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeTestovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeDejanaDeki
 
Nozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonijeNozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonijeDejanaDeki
 
Bronhijalna astma
Bronhijalna astmaBronhijalna astma
Bronhijalna astmaDejanaDeki
 
Skripta iz interne 405 strana
Skripta iz interne  405 stranaSkripta iz interne  405 strana
Skripta iz interne 405 stranaDejanaDeki
 

More from DejanaDeki (10)

Nova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatijaNova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatija
 
Bolesti perikarda
Bolesti perikardaBolesti perikarda
Bolesti perikarda
 
Embolija pluca
Embolija plucaEmbolija pluca
Embolija pluca
 
Testovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeTestovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcije
 
Hobp
HobpHobp
Hobp
 
Sarkoidoza
SarkoidozaSarkoidoza
Sarkoidoza
 
Nozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonijeNozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonije
 
Bronhijalna astma
Bronhijalna astmaBronhijalna astma
Bronhijalna astma
 
Ateroskleroza
AterosklerozaAteroskleroza
Ateroskleroza
 
Skripta iz interne 405 strana
Skripta iz interne  405 stranaSkripta iz interne  405 strana
Skripta iz interne 405 strana
 

Bronhiektazije

 • 1. Bronhiektazije • Ireverzibilna proširenja pretežno sitnih i srednjih bronhija sa destrukcijom njihovih zidova. • Disajni putevi (gubitak elastičnosti i mišićnih vlakana) postaju pasivni sprovodnici vazduha. • Oštećena funkcija cilijarnog aparata pogoduje zastoju sluzi koja se obilno stvara (hipereaktivnost submukoznih žlezda) • Povećana viskoznost sluzi( visoka koncentracija DNK i disulfidnih veza Bronhiektazijama se ne smatraju reverzibilna, najčešće cilindrična proširenja bronhija, koja nastaju posle virusnih infekcija, pneumonije ili atelektaze. Bronchiectasiae
 • 2. Definicija: ireverzibilno proširenje lumena, pretežno sitnih i srednjih bronhija sa destrukcijom njihovih zidova koje se klinički manifestuje kašljem sa obilnim iskašljavanjem (često gnojavog ispljuvka “na puna usta” naročito ujutru) Etiopatogeneza: urodjene stečene
 • 3. Bronchiectasiae Patogeneza Kongenitalne bronhiektazije • izražene pri rodjenju • nekad se javljaju kod više članova jedne porodice • često zahvataju sve bronhe jedne anatomske celine • najčešće cistične ili sakularne, retko cilindrične • tankih zidova bez znakova zapaljenja i fibroze • bez promena u okolnom plućnom parenhimu • udružene sa drugim anomalijama razvoja: jednostrani emfizem, agenezija plućne arterije, urodjene srčane mane kongenitalna kifoskolioza
 • 4. nastanak bronhiektazija : •Neadekvatna evakuacija sekreta i •naseljavanje bakterija u disajnim putevima Sekret u disajnim putevima se zadržava kao posledica: •endolumenske opstrukcije bronha •ekstramuralne opstrukcije bronha •poremećaja mukocilijarnog transporta.
 • 5. • Sekret širi lumen disajnih puteva, oštećuje trepljasti epitel i omogućuje naseljavanje patogenih bakterija. • Prispele bakterije luče: Pyocinanin, pneumolizin koji oštećuju cilije I povećevaju sekreciju u disajnom putu. • Infekcija privlači polimorfonukleare- oslobadjaju se kiseonični radikali I enzimi (elastaza neutrofila) koji oštećuju zid bronha, trepljasti epitel i smanjuju mukocilijarni transport
 • 6. • Strana tela, • mukusni čepovi, • poslezapaljenski ožiljci, • aspergiloza, • granulomi I • tumori . Endolumensku opstrukcija disajnih puteva izazivaju:
 • 7. • uvećeni limfni čvorovi • tumori okolnih struktura • posttuberkulozna stenoza bronha Ekstralumensku opstrukciju izazivaju
 • 8. Primarna cilijarna diskinezija • Nasledjuje se recesivno • Oštećena ultrastruktura cilija • Cilije trepere polako i nekoordinisano • Smanjen mukocilijarni transport • Poremećaj cilija u drugim organima • Kratagenerov sindrom(Bronhiektazije, sinuzitis, dekstrokardija) • Yungov sindrom (Kratagenerov sy + azospermija
 • 9. Kartagenerov sindromKartagenerov sindrom :: • situs viscerum inversussitus viscerum inversus • bronhiektazijebronhiektazije • hronični sinuzitishronični sinuzitis - Siewert 1904. god.( prvi opis)- Siewert 1904. god.( prvi opis) - M. Kartagener 1933. god.( kongenitalni sy)M. Kartagener 1933. god.( kongenitalni sy) -nasledna bolest, autozomno recesivnonasledna bolest, autozomno recesivno -poremećaj u produkciji IgA, strukturne promeneporemećaj u produkciji IgA, strukturne promene cilija, nekoordinisan rad cilija, akinezija trepljicilija, nekoordinisan rad cilija, akinezija treplji učestalost: 1/32000 živorođene deceučestalost: 1/32000 živorođene dece
 • 10.
 • 12. Sekundarna cilijarna diskinezija • U astmi • Virusne i bakterijske infekcije • Aerozagadjenje • Lekovi • Aspiracija želudačnog sadržaja • inhalacija vrelih gasova i para
 • 13. Stečene bronhiektazije- karakteristike • Hronično zapaljenje zida bronha sa gnojenjem u lumenu • Tromboza grana plućnih arterija • Hipertrofija bronhijalnih arterija koje anastomoziraju sa plućnim arterijama
 • 14. Morfološka podela bronhiektazija • Cilindrične (periferne, 6 i 8. gen. intersticijumska pneumonija okolo) • Sakularne – vrećaste (zahvataju disajne puteve do 4. gener. račvanja, okružene neinflamiranim plućnim parenhimom) • Varikozne (osobine jednih i drugih)
 • 15. Klinička podela bronhiektazija • Suve bronhiektazije • Klasične bronhiektazije • Bronhiektazije koje krvare • Bronhiektazije udružene sa HOBP • Bronhiektazije u okviru odredjenih sindroma
 • 16. Ispolje se nekoliko godina nakon inicijalne bolesti kašalj sa iskašljavanjem obilnog mukopurulentnog ili purulentnog sputuma. (taloži se u tri sloja penušav, tečan, gnojav) Hemoptizije ( jedini znak bronhiektazija lokalizovanih u gornjim delovima pluća- zbog dobrog dreniranja redje su infekcije), ako je proksimalni bronh zatvoren: pleuralni bol i povremena febrilnost, umor, malaksalost, mršavljenje dispnoja kod pridruženog bronhospazma kod uznapredovale bolest Maljičasti prstii Fizikalni nalaz: perzistirajući lokalizovani pukoti Laboratorijski nalazi: hipoalbuminemija, hiperglobulinemija, umereno povećane vrednosti SE i leukocitoza
 • 17. 1. Klasičan oblik : kašalj sa iskašljavanjem 2. Oskudno iskašljavanje ali su hemoptizije češće 3. Bronhiektazije praćene bronhospazmom Klinički oblici RDG pluća Kružne svetline sa vidljivim nivooom sekreta u njima (sakularne bronhiektazije) Bronhoskopija Bitno za utvrdjivanje uzroka bronhiektazija Bronhografija Ranije osnovni metod za DG a sada samo za pre operacijsku procenu lokalizovanih lezija KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA BEZ KONTRASTA suverena metoda za postavljanje dijagnoze)
 • 18.
 • 19. Pregled sputuma: Haemophylus influanze Streptococcus pnaemoniae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Plućna funkcija Ireverzibilna opstrukcija ventilacije pluća Hipoksemija- šantovanje krvi kroz anastomoze bronhnih I plućnih arterija Hronični bronhitis apsces pluća, difuzne fibroze, tuberkuloza i gljivične infekcije
 • 20. TOK BLESTI: ranije su bile česte vrećaste bronhiektazije koje su vodile propadanju bolesnika, iskašljavanju fetidnog ispljuvka i pojavi maljičastih prstiju. Danas su češće cilindične bronhiektazije koje imaju povoljan ishod. Bronhiektazije koje oštete veliki deo pluća ili su udružene sa opstrukcijskim bolestima pluća dovode do razvoja HRONIČNOG PLUĆNOG SRCA Komplikacije Akutizacija zapaljenja u disajnim putevimaAkutizacija zapaljenja u disajnim putevima PneumonijePneumonije Seronegativne artropatije,Seronegativne artropatije, hemoptizijehemoptizije empijem pleure, apsces mozga, amiloidozaempijem pleure, apsces mozga, amiloidoza
 • 21. Prevencija Vakcinacija protiv morbila i pertusisa adekvatno lečenje astme i zapaljenja blagovremeno otkrivanje stranih tela i tumora korekcija imunodeficijentnih stanja otklanjanje uzroka aspiracije gastričnog sadržaja Lečenje ANTIBIOTICI - u fazama infekcije Amoksicilin sa klavulonskom kiselinom trimethoprim -sulfamethoxasol tetraciklini i cefalosporini ISKAŠLJAVANJE U DRENAŽNOM POLOŽAJU BETA 2 AGONISTI HIRUŠKO LEČENJE -lokalizovanih bronhiektazija Ekspektoransi I mukolitici ne utiču na iskašljavanje sekreta