Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komuniciranje s finančnimi javnostmi

700 views

Published on

Dejan Verčič - Komunikacijski menedžement: 6. predavanje: Komuniciranje s finančnimi javnostmi

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komuniciranje s finančnimi javnostmi

 1. 1. Komuniciranje s finančnimi javnostmi izr. prof. dr. Dejan Verčič
 2. 2. Zakaj so finančni deležniki pomembni? <ul><li>brez kapitala podjetje ne more nastati, obstati in se razvijati </li></ul><ul><li>lastniki imenujejo upravo </li></ul><ul><li>na trgu kapitala vlada konkurenca </li></ul><ul><li>obvezno minimalno obveščanje javnosti </li></ul>
 3. 3. Smoter <ul><li>= graditi delničarsko telo, ki razume podjetje, njegove temeljne prednosti in zaupa v sposobnosti vodstva, zato kupi delnico podjetja in jo tudi ohranja </li></ul>
 4. 4. Temelji dobrega upravljanja <ul><li>poštenje </li></ul><ul><ul><li>zaupanje niža stroške </li></ul></ul><ul><li>preglednost </li></ul><ul><ul><li>denar ne mara presenečenj </li></ul></ul>
 5. 5. Finančni trgi <ul><li>primarni – sekundarni </li></ul><ul><li>dolžniški ( debt ) – lastniški ( equity ) </li></ul><ul><li>denarni – kapitalski </li></ul><ul><li>borzni (organizirani) - prosti </li></ul>
 6. 6. Borza <ul><li>= delniška družba, ustanovljena za zagotavljanje pogojev, ki so potrebni za povezovanje ponudbe in povpraševanje po vrednostnih papirjih in za trgovanje z drugimi finančnimi instrumenti, oziroma za organizirano, pregledno, likvidno in učinkovito poslovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti v skladu z zakonom in drugimi predpisi </li></ul><ul><li>(LJSE odprta za elektronsko poslovanje vsak delavnik od 9.30-13.00) </li></ul>
 7. 7. Deležniki v procesu komuniciranja mediji regulatorji vlagatelji ------------------- delniška družba borzni analitiki borzni posredniki
 8. 8. osebno komuniciranju (v mejah zakonov in pravil) predvsem preko množičnih medijev Komunikacijski prijemi želijo sodelovati pri odločanju ne želijo posegati v poslovne odločitve Sodelovanje v upravljanju velik majhen Vpliv posameznega na ceno delnice nepotrpežljivi zvesti, potrpežljivi Naravnanost Velika Majhna Moč posameznega Velik Majhen Lastniški delež Malo množica Število Institucionalni delničarji mali delničarji
 9. 9. 4 vedenjske stalnice <ul><li>kupi poceni in prodaj drago ( high sell, buy low) </li></ul><ul><li>zanimanje za nakup viša ceno delnice, pritisk k prodaji pa jo znižuje </li></ul><ul><li>vlagatelji skušajo uravnotežiti tveganje in donos, ki sta vedno v premem sorazmerju </li></ul><ul><li>na kratek rok cene delnic določata dve skrani psihološki lastnosti vlagateljev: </li></ul><ul><ul><li>pohlep </li></ul></ul><ul><ul><li>strah </li></ul></ul>
 10. 10. Posebne okoliščine <ul><li>prestrukturiranje in reorganizacija </li></ul><ul><li>združitve in prevzemi </li></ul><ul><li>managerski odkup </li></ul><ul><li>javna in zasebna ponudba vrednostnih papirjev </li></ul><ul><li>nadzorovani osip baze delničarjev </li></ul>

×