Država in lobing

720 views

Published on

Dejan Verčič - Komunikacijski menedžement: 7. predavanje: Država in lobing

Published in: Technology, Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Država in lobing

  1. 1. Država in lobing doc. dr. Dejan Verčič
  2. 2. Dva načina <ul><li>korporativizem </li></ul><ul><ul><li>telo je pred udi </li></ul></ul><ul><li>pluralizem </li></ul><ul><ul><li>država je le eden izmed igralcev </li></ul></ul>
  3. 3. Tarče <ul><li>vlada </li></ul><ul><li>državna uprava </li></ul><ul><li>stranke </li></ul><ul><li>nevladne organizacije (združenja itd.) </li></ul>
  4. 4. Nameni <ul><li>dobivamo </li></ul><ul><li>dajemo </li></ul><ul><li>daj-dam </li></ul>
  5. 5. Koraki <ul><li>analiza odvisnosti </li></ul><ul><li>analiza silnega polja </li></ul><ul><li>strategija </li></ul><ul><ul><li>pobega </li></ul></ul><ul><ul><li>boja </li></ul></ul><ul><ul><li>prilagajanja </li></ul></ul><ul><ul><li>pritajitve </li></ul></ul>
  6. 6. Analiza silnega polja
  7. 7. Primer <ul><li>Silnice ZA </li></ul><ul><li>Silnice PROTI </li></ul>
  8. 8. Poti vpliva <ul><li>“ Od zgoraj navzdol” </li></ul><ul><li>informacije </li></ul><ul><li>denar (donacije) </li></ul><ul><li>vezana sponzorstva </li></ul><ul><li>“ služenje” </li></ul><ul><li>vezana vlaganja </li></ul><ul><li>simbolna podpora </li></ul><ul><li>nacionlni mediji </li></ul><ul><li>“ Od spodaj navzgor” </li></ul><ul><li>lokalne kampanje </li></ul><ul><ul><li>pisma </li></ul></ul><ul><ul><li>klici </li></ul></ul><ul><ul><li>sms-i </li></ul></ul><ul><li>lokalni mediji </li></ul><ul><li>vezana sponzorstva </li></ul>

×